Praedicationes (vol. 11)

Praedicationes (vol. 11)

*

Pagina sursă a cărții.

*

„A fi la curent…cu lucrurile înseamnă a introduce noutățile zilei în ritmul vieții noastre de rugăciune, de citire, de slujire. Că s-a dat o nouă lege, că s-a ieftinit TVA-ul, că a murit sau s-a născut cineva, cum e vremea, ce se poartă, ce mașină a mai apărut, ce s-a mai inventat, ce filme, ce mâncăruri, ce distracții…toate aceste noutăți nu trebuie să submineze viața noastră liturgică și morală, asceza noastră, sănătatea noastră duhovnicească și trupească, ci ele trebuie să intre în noi după cum intră…soarele, oamenii, frigul, tot ceea ce vedem și auzim” (p. 53).

„Așadar, iubiții mei, chiar dacă nu avem pustiul lângă noi, putem să trăim preafrumoasa pustie în sufletul nostru și în casa noastră. Pentru că putem să ne odihnim în rugăciune tot timpul, putem să strigăm tot timpul în rugăciune înaintea Domnului. Și, uneori, în mijlocul mulțimii putem să trăim o profundă stare de singurătate și un profund dor de rugăciune interioară, încât ne dăm seama că pustia sufletească s-a mutat în mijlocul lumii în vremea noastră” (p. 55).

„Pentru că așa cum Dumnezeu S-a smerit pe Sine și S-a făcut om, ca noi, afară de păcat, Dumnezeu Se smerește continuu în viața Bisericii, dăruindu-ne nouă slava Lui prin apă, prin pâine, prin vin, prin ulei, prin binecuvântarea preoțească” (p. 62).

„Vederile extatice le avem după ce ne botezăm, după ce primim harul Preasfintei Treimi în noi înșine. Vedem lucruri dumnezeiești, de taină, numai după ce devenim mădulare vii ale lui Hristos prin Botez și crescând continuu în sfințenie. Iar cerurile s-au deschis după Botezul și după rugăciunea Domnului, ni s-au deschis, pentru că Dumnezeul treimic S-a împăcat cu omul în umanitatea lui Hristos. Căci «Hristos Se naște trupește fără de păcat și primește să suporte…nașterea din Botez, spre înfierea duhovnicească [cea] pentru noi» [Sfântul Maxim Mărturisitorul]. Fiindcă El a primit, mai întâi, să Se nască pentru noi trupește, pentru ca, mai apoi, prin Botezul Său, să Se nască pentru noi duhovnicește” (p. 65).

„Sfântul Simeon [Noul Teolog] ne spune că Dumnezeul nostru treimic Se sălășluiește «întru curăție cunoscută și simțită…în cei desăvârșiți», dar nu ca «împlinire a dorinței lor», ci ca «început și cauză a unei dorințe mai puternice» pentru El. Cu alte cuvinte, pentru Sfântul Simeon, sălășluirea slavei Treimii în noi și simțirea ei în noi, pe care o lucrează pocăința și toată virtutea ortodoxă, nu e întreaga căutare a creștinului ortodox, ci începutul dorinței lui de a-L vedea pe Dumnezeu în slava Lui și de a fi veșnic cu El. Simțirea slavei Lui este începutul doririi Lui” (p. 85).

„Însă ce înseamnă să ai o viață duhovnicească? Să ai o viață plină de slava lui Dumnezeu. Să simți continuu, în ființa ta, că ești plin de slava lui Dumnezeu și de cunoaștere teologică și de viață sfântă. Lucru pe care îl poți dovedi oricând, pentru că harul lui Dumnezeu, dacă e în noi, e prezența lui Dumnezeu în noi și nu o simțire subiectivă și neîmpărtășibilă altora. […]

De aceea, harul pe care îl simți în persoana unui Sfânt, îl simți și când te împărtășești cu Hristos și când ești uns la Sfântul Maslu și când te spovedești și când te rogi și când dai milostenie și când ierți greșelile confratelui tău și când citești cărți sfinte și când te pocăiești” (p. 88).

„Cine nu vrea mereu să cunoască și mai mult pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui printr-o continuă curățire de patimi, printr-o continuă asceză, nu vrea nimic bun! Pentru că a te mulțumi cu puțin în viața bisericească înseamnă a nu avea nimic. Înseamnă a pierde și ceea ce ai. Căci, în viața cu Dumnezeu, pe fiecare zi trebuie să vrem tot mai mult de la noi, adică să fim tot mai exigenți față de modul cum ne rugăm, cum postim, cum ne raportăm la oameni, cum înțelegem teologia Bisericii” (p. 89).

„Lumea noastră nu e o lume care nu poate naște Sfinți, ci, dimpotrivă, lumea noastră e cea mai aptă ca să nască Sfinți. Pentru că toată teologia Bisericii ne stă la îndemână. Putem călători spre Sfinți, îi putem cunoaște și pe cei din vechime și pe cei de acum, nevoința de astăzi e o nevoință pe care o poți trăi oriunde, numai să vrei, să vrei și iarăși să vrei.

Nouă nu știința sfințirii ne lipsește și nici timpul și nici locul, ci voința. Voința noastră este inconsistentă. Nu dorim într-atât de mult să ne schimbăm, să ne nevoim, să ne instruim teologic, să mirosim a Împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea, în epoca în care am putea scrie teologie și ne-am putea nevoi ca nimeni alții, noi șomăm lamentabil. Noi nu ne găsim de lucru în Biserică. Noi credem că Biserica «nu mai are nimic de făcut». Că «s-a făcut totul»” (p. 105).

„În viitor vom legaliza din nou și prostituția, familia românească și societatea noastră se vor transforma radical, se vor înmulți tot mai mult oamenii fără apartenență religioasă reală, Biserica va trebui să se gospodărească tot mai mult de una singură, pentru că Statul își va uita tot mai mult promisiunile, iar cetățeanul credincios va fi tot mai mult intimidat de cetățeni revanșarzi, dacă nu va ști să se pronunțe la nivel public în mod răspicat.

Eu așa văd viitorul nostru imediat și pe termen scurt. Însă acest lucru nu mă face deloc să fiu pesimist! Nu mă face deloc să fiu resemnat! Nu mă face deloc să dezertez! Pentru că eu cred în implicare, în implicarea reală la nivel personal și în societate. Eu cred că familia ortodoxă se păstrează doar dacă noi mai dorim să fim ortodocși și dacă trăim ortodox. Eu cred că oamenii pot să scrie teologie doar dacă trăiesc teologic și că ierarhia Bisericii trebuie să fie tot mai mult formată din oameni cu vocație. Dacă ne implicăm activ în viața Bisericii și a societății noastre, atunci cred că vom avea un viitor real și ca ortodocși și ca români” (p. 107).

„Pentru a face teologie ortodoxă românească, mai întâi de toate trebuie să cunoaștem teologia Bisericii scrisă în multe limbi și în multe secole, să ne nevoim să o trăim în viața noastră, și, sfințiți și luminați de către ea, să putem astfel să dăruim și altora din modul nostru particular de a vedea lucrurile.

Căci, ca și în artă, și în teologie, a vedea în mod personal/ particular lucrurile înseamnă a îmbogăți teologia universală a Bisericii. Acolo unde există personalitate, există și noutate, iar unde e noutate în teologie e o privire și mai profundă asupra teologiei Bisericii dintotdeauna” (p. 123).

„Dacă azi, predica e pentru mulți «o pierdere de timp» sau o poliloghie nesimțită, în care spui «tot ce îți trece prin cap», trebuie să subliniez faptul că predica e singura armă a Bisericii și singurul ei mod de publicitare.  Dacă Biserica trebuie să se apere, ea trebuie să se apere prin cuvânt, prin predică, iar dacă vrea să își facă reclamă/ să fie cunoscută, tot prin predică se face cunoscută. Dar prin predica ce are rigorile prezentului, care vorbește concis și răspicat, și care mărturisește din adâncul experienței duhovnicești a Bisericii” (p. 129).

„Predica e lucrul cel mai greu și mai responsabil în Biserică, pentru că ea vorbește despre ceea ce trăim noi la Slujbe, despre experiența noastră ortodoxă și despre adevărul Tradiției Bisericii. Și în predică noi trebuie să îmbrățișăm și să exprimăm într-un mod adecvat și iubitor, evlavios, întreaga Tradiție, experiență și istorie a Bisericii” (p. 130).

„Iar dacă oamenii de știință ne-au spus că pruncul e influențat din uterul mamei lui de lumină și de sunete și că creierul se formează înainte de naștere, Dumnezeu ne-a spus prin Sfântul David că pruncul se zămislește în fărădelegi [ἐν ἀνομίαις] și se naște în păcate [ἐν ἁμαρτίαις] [Ps. 50, 7, LXX]. Pentru că el învață păcatul, învață patima, se îmbolnăvește de ea din trupul mamei lui, pentru că învață de la ea mișcările păcatului, ale patimii, pe care le simte în lumea lui intrauterină. Și de aceea, Biserica îl spală imediat pe prunc, prin Botez, de păcate, dezrădăcinează din el patimile și îl împărtășește de mântuirea lui Dumnezeu. Adică îl împărtășește de viața în sfințenia lui Dumnezeu, pentru ca să crească armonios, să crească duhovnicește” (p. 139-140).

„Bunicii mei m-au botezat foarte repede de la nașterea mea. M-am născut cu o constituție fragilă…și le era teamă să nu mor…Și când m-au botezat, am început să râd și nu să plâng, lucru care a fost considerat un semn minunat. Și a fost și este un semn minunat în viața mea, pentru că bucuria este amprenta vieții mele. Bucuria duhovnicească este bucuria mea. Bucuria e fiecare clipă a vieții mele.

Căci după ce m-am botezat am început să mă întremez, m-am dezvoltat din ce în ce mai bine, și nu a mai existat niciun pericol asupra sănătății mele. Pentru că harul lui Dumnezeu a lucrat înăuntrul meu continuu și, când m-am convertit, mi-am dat seama că eu știam esența credinței și a binelui din mine însumi” (p. 141-142).

„Viața duhovnicească nu izvorăște în noi din înțelegeri asupra conținutului cărților sfinte ale Bisericii, ci din curățirea noastră de patimi. […] Căci ce înțelegem noi e nimic pe lângă ce vrea Dumnezeu să înțelegem din vorbele și din faptele Lui cu lumea și cu fiecare dintre noi în parte” (p. 144-145).

„Faptele bune de ieri nu ne ajută astăzi. Ci astăzi trebuie să facem alte fapte bune, mereu altele, pentru ca să trăim prin ele. Căci harul lui Dumnezeu locuiește mereu în noi numai dacă nu ieșim din bine, din binele veșnic al lui Dumnezeu” (p. 152-153).

„Noi trăim niște vremuri în care moralitatea publică e ținută în frâul legii, chiar dacă nouă ni se pare că nu e așa. Ba da, așa e! Moralitatea de azi se ține în frâul legii. Încă nu mergem goi pe stradă și nu ne împreunăm pe străzi precum câinii. [Între timp, în Italia s-a dezincriminat masturbarea în public.] Încă nu omorâm pe oameni la orice enervare și nici nu facem în societate tot ceea ce am vrea să facem. Însă, în interiorul lor, mulți se împotrivesc legilor, se împotrivesc bunului simț, se împotrivesc cutumelor, se împotrivesc normalității, pentru că trăiesc, în sinea lor, o viață paralelă cu civilizația societății, cu civilizația legilor. Noi însă, în adâncul nostru, trebuie să luptăm cu toată această răzvrătire împotriva normalității, adică să ne nevoim ascetic” (p. 162).

„Suntem aidoma unui hard-disk în care se scrie totul și nimic nu se poate șterge. Da, păcatele noastre sunt iertate și se șterg din noi, dar amintirea lor rămâne vie în noi. Și păcatul, odată făcut, nu e ca și când nu l-am fi făcut niciodată. […] Pentru că ceea ce facem în noi înșine și în alții, acelea rămân. Rămân și păcatele pe care le-au învățat alții de la noi, dar și lucrurile bune pe care le-au învățat din viața noastră. De aceea, așa după cum trăim, așa vom și rămâne înaintea Lui” (p. 165-166).

„Ne-am externalizat așteptările. În loc să avem așteptări de la noi…avem așteptări de la alții. Și avem așteptări doar de la alții, pentru că am renunțat să facem curățenie în noi înșine. Am renunțat adică la drumul curățirii de patimi, am renunțat la vederea de sine, am renunțat la lupta cu propriile noastre patimi și vedem răul numai în afara noastră. Și această atitudine continuă de sancționare a altora nu ne face duhovnicești, ci doar penibili. Pentru că, în primul rând, noi trebuie să înmulțim binele în noi înșine, să iradiem continuu spre alții slava lui Dumnezeu coborâtă în noi, să fim exemple de muncă și de cuvioșie, de dialog și de prietenie” (p. 170).

„Noi, tocmai de prea mult bine ne inventăm dușmani. Și ne place să inventăm dușmani, pentru că cei reali, adică demonii și patimile din noi, sunt prea fioroși pentru noi. Sunt fioroși și serioși cu noi. Pentru că acești dușmani ai noștri, singurii, adică demonii și patimile noastre, vor să ne ducă în Iad cu tot dinadinsul. Ei nu se joacă cu noi! Nu lucrează cu noi la modul ipotetic (ce ar fi dacă?…), ci ei lucrează cu noi pragmatic. Și pentru că dracii sunt pragmatici, iar nouă ne place pragmatismul păcatului, adică să-l facem „cu bucurie”, tocmai de aceea la această luptă, singura onestă, dezertăm” (p. 173).

„Atunci când mă las deschis cu totul, cu toată ființa mea, în fața lui Dumnezeu, și încep să mă rog, să mă adâncesc în mine însumi, atunci încep să simt marea revărsare de slavă a Dumnezeului nostru treimic în Biserica Lui, la Slujbe…și asta mă obosește. Slava Lui îmi scoate mintea din discursivitatea ei, din griji și din amintiri diverse, mi-o umple de tăcere și de contemplare dumnezeiască, și atunci eu simt și trăiesc și văd și mă rog în slava Lui, care e pacea, bucuria, frumusețea mea, dar și imensa mea oboseală, extenuare. Stare pe care, cel mai adesea, nu mi-o simte nimeni, pentru că multul dumnezeiesc atinge adâncurile ființei mele. Și, despre care experiență, dacă nu vorbesc, nu știe nimeni, pentru că nu caut să par „special” la Slujbe” (p. 204-205).

„Domnul ar spune aceeași predică pentru noi, dacă ar fi acum pe pământ, ținând cont de datele prezentului. El ne-ar spune că fariseii sunt ortodocșii care se cred ortodocși și care nu își mai încap în piele datorită aerelor pe care le au pentru că sunt «ortodocși», dar care nu arată că sunt oameni duhovnicești, oameni sfinți, oameni care muncesc pentru Biserică, ci doar lăudăroși și agitatori ai mulțimilor, iar vameșii sunt ortodocșii care au uitat de credința lor, deși sunt botezați ortodox și au părinți ortodocși, și trăiesc precum păgânii” (p. 209).

„Atunci când te ocupi cu tine, cu patimile tale, aceasta eclipsează toate celelalte probleme, după cum, atunci când ai o durere în trup, s-a dus tot cheful de distracție, de masă, de somn, pentru că nu poți să faci nimic din cauza durerii pe care o trăiești” (p. 221).

„Lipsa culturii sau a unor competențe nu te fac, în mod automat, un asocial, după cum multa specializare, multa minte, nu te face, în mod neapărat, un om, un om printre oameni. Ci depinde de noi, dacă știm să nu intrăm în aceste plase ale extremismului sau, dacă am intrat, dacă știm să ieșim din ele” (p. 225).

„Dacă suntem îmbrăcați cu veșmântul slavei Lui prin Botez și reîmbrăcați mereu prin Pocăință, dacă simțim că Dumnezeul slavei locuiește în noi și dacă El ne împodobește cu inelul experiențelor Lui cele sfinte, trebuie să ne lăsăm și încălțați de Dumnezeu cu sandalele sfinte ale Tradiției Bisericii. Pentru că trebuie să ne încălțăm cu cunoașterea Scripturii, cu cunoașterea dogmelor, a canoanelor, a Slujbelor, a Vieților Sfinților, a teologiei și a istoriei Bisericii” (p. 231-232).

„Iubiții mei, pentru care nume, vers, pagină de Scriptură, țară…n-am plâns, pentru acelea nici nu vom suferi vreodată. Și nu vom suferi, pentru că nu le-am acoperit niciodată cu inima noastră. Nu le-am acoperit, nu am plâns pentru ele, nu am plâns din cauza lor…și de aceea nu reprezintă nimic pentru noi. Căci pentru noi ceva contează, doar în măsura în care ne face să plângem. […] Tot la fel, cel care a început să plângă când citește Scriptura, când citește despre Dumnezeul Lui, despre cum îl îmbrățișează mereu cu harul Lui, despre câte face El lumii Sale, acela a început să plângă de dor. Să plângă teologic” (p. 237-238).

„Însă unii Îl iubim pe Dumnezeu ca niște robi, alții ca niște slujitori, pe când alții ca fii ai Lui. Fiindcă unii suntem mai atenți la noi și la ce spune lumea despre noi că reprezentăm ca oameni «religioși», decât la relația noastră cu El. Nu ne interesează relația, ci doar imaginea. Pe când alții suntem când cu Dumnezeu, când cu lumea, iubindu-L mult în posturi, dar uitându-L în celelalte sărbători. Pentru că avem o iubire pasageră și neserioasă. Însă El are nevoie de oameni care să-L iubească în continuu numai pe El, și nu lumea! El are nevoie de iubirea reală, care se împlinește în dăruire” (p. 239).

„Viața Bisericii se primește deplin și se trăiește în Biserică. Nu poți fi romano-catolic, protestant, neoprotestant sau păgân și să iei doar anumite lucruri din Ortodoxie și să crezi că prin asta cunoști Ortodoxia. Nu, nu o cunoști! Pentru că trebuie să te naști din nou și să o primești integral și să te lași umplut de sfințenia ei în mod continuu, pentru ca să știi ce e Ortodoxia, adică ce e viața Bisericii. Numai aici, înăuntrul Bisericii, descoperim ce e Biserica și cât de multe și de mari eforturi trebuie să facem pentru a fi, întrucâtva, proprii Bisericii. Aici, înăuntru, Dumnezeu ne luminează despre Biserică, pe măsură ce ne luminează despre cum să ne curățim de patimi. Căci fără continua noastră sfințire personală, noi nu putem să înțelegem viața Bisericii, chiar dacă suntem în Biserică” (p. 261).

„Și astfel am aflat de la Sfântul Ioannis Damaschinos că bunavestire [εὐαγγελισμὸς] nu înseamnă doar făgăduința întrupării Fiului, ci înseamnă, în același timp, și ziua zămislirii Fiului lui Dumnezeu în uterul Preacuratei Stăpâne. Căci Dumnezeu, Cel care a făgăduit, S-a întrupat imediat în pântecele ei, odată ce ea a acceptat că e roaba Domnului” (p. 270).

„De ce am început predica de azi cu ce spun hiturile zilei? Pentru a sublinia faptul că propovăduirea și viața Bisericii se sedimentează foarte profund în oameni și nu rămân la suprafață sau nu îi lasă indiferenți pe oameni. Chiar și cei care se declară necredincioși, atei, liber cugetători sau de altă credință și religie în România sunt iradiați de teologia și viața Bisericii, pentru că trăiesc într-un pământ ortodox de 2.000 de ani.

Aici, la noi, credința ortodoxă e organică poporului român, e ca sângele, aerul și apa, și oricât vrei să te dezici interior de ea, rămân în tine resturi vii de Ortodoxie” (p. 284).

„Cei care iau Scriptura noastră, Scriptura Bisericii și a Sfinților ei, și o interpretează decontextualizat, scoțând-o din modul cum Biserica o explică de două milenii, presupun că «se mântuiesc». Însă ei nu «se mântuiesc», ci doar își închipuie că «se mântuiesc». Se auto-înșală, fiindcă se demonizează continuu, datorită trăirii în erezie, departe de Biserica Lui. Pentru că, pentru ei, «mântuirea» înseamnă doar «ce a făcut Hristos pentru noi», eliminând tocmai împărtășirea personală de mântuirea Lui în Biserică. Și asta tocmai când, aparent, Îl «laudă» pe El pentru mila Lui față de noi. Însă ei Îl «laudă» pentru că ne-a mântuit pe toți, dar nu vor să își însușească în mod personal mântuirea Lui” (p. 291).

„Lumea neoprotestantă exagerează rolul Crucii Lui, pentru că Îi minimalizează Învierea și, mai ales, transfigurarea umanității Sale. Ei au nevoie de noi adepți, de «pocăiți» închipuiți, de oameni care să creadă, cu fanatism, că Hristos „îi mântuiește”, fără ca ei să depună niciun efort ascetic, pentru că au desființat din cultul lor orice idee de sacramentalitate. Adică orice nevoie de primire a mântuirii de la Hristos” (p. 296).

„Lumea neoprotestantă, lumea secularizată până în unghii, vorbește mult, dar nu dăruie nicio sfințenie, cântă lumește și nu bisericește, are «programe religioase», dar nu slujbe, face «misiuni de evanghelizare», dar nu luminează pe nimeni, vorbește excesiv de literalist și de fantezist despre teologia și viața Scripturii, considerând, în mod utopic, că Scriptura «se referă la ei», că ea «le girează» existența, când fiecare formațiune religioasă neoprotestantă există de 3-400 sute de ani (maxim) sau de câțiva zeci de ani.  Însă fanteziile non-eclesiale ale lumii neoprotestante nu sunt o noutate pentru Biserică!” (p. 298-299).

„Răbdarea noastră nu are nimic laș în ea, fiindcă nu ne lăsăm bătuți și umiliți pentru că nu am ști să ripostăm, ci pentru că simțim că voia Lui e bucuria noastră. Căci în răbdarea noastră coboară bucuria Lui cea dumnezeiască” (p. 299-300).

„Toți Sfinții Bisericii au început prin a se curăți de patimi, prin a căuta să vadă slava lui Dumnezeu în mod extatic și să crească zilnic în sfințenie, și, în acest traseu personal al lor de înduhovnicire, au scris și teologie. Nu toți Sfinții au scris teologie, dar fiecare Sfânt al Bisericii a trăit teologic. Iar teologia pe care ei au scris-o a fost despre drumul personal al sfințirii lor, a fost o teologie dogmatică, cu referire la dogmele și învățătura Bisericii, a fost o teologie liturgică, una imnologică sau una holistică, care le cuprinde pe toate” (p. 303-304).

„Viața duhovnicească expusă în Scriptură și în Viețile Sfinților nu are nicio noimă pentru noi, dacă nu o înțelegem cu ajutorul cărților duhovnicește de tipul celor tipărite în Filocalie. De aceea am afirmat adesea că Scriptura și cărțile Părinților și întreaga Tradiție a Bisericii nu se pot înțelege decontextualizat. Adică ele nu se pot scoate din Biserică, pentru ca să fie gândite în indiferență față de viața duhovnicească a Bisericii” (p. 310).

„Măreția omului constă în cât de mult slujește lui Dumnezeu și oamenilor. Dar a sluji înseamnă nu a ritualiza, nu a repeta în continuu, în mod sec, fără nicio rezonanță interioară, aceleași fraze și aceleași gesturi, ci a te schimba continuu, pe măsură ce slujești aceleași slujbe pe fiecare zi” (p. 320).

„El [Dumnezeiescul Ilie, văzătorul de Dumnezeu] m-a învățat cât de paradoxală, cât de plină de contraste conciliatoare e viața ortodoxă, cât de abisală este ea în slava lui Dumnezeu, și că teologia pe care o scrii este pe măsura vieții și a înțelegerii pe care o ai, dar că ea ne depășește pe toți. Și, prin aceasta, m-a introdus în mijlocul vieții și al teologiei ca taină deschisă, mereu experiabilă, la infinit. Pentru că el mi-a arătat prin toate ale lui că teologia nu are sfârșit, pentru că viața cu Dumnezeu nu are sfârșit. Și că trebuie să vorbim despre Dumnezeu și despre cele ale lui Dumnezeu, pe care El le face cu noi, în continuu, pe cât ne luminează și ne îndeamnă Dumnezeu să facem acest lucru sfânt, binecuvântat” (p. 353).

„Platforma Teologie pentru azi s-a născut tocmai pentru această nevoie reală a oamenilor: de a cunoaște, de a se împărtăși din dăruirea noastră sinceră, neprefăcută. Pentru că noi vrem ca oamenii să se bucure de adevăr, să se bucure de prietenie, să se bucure de daruri. Așa după cum noi ne bucurăm de Dumnezeu și de darurile Lui continue. De aceea, cele peste 100 de cărți editate online de către noi și miile de articole de pe TPA nu sunt un gest de naivitate sau pentru că noi nu am aflat că trăim într-o economie de piață și cărțile se vând pe bani și nu se dau pe moca. Sau ca și când noi n-am avea nevoie de bani ca să trăim și trăim cu aer împachetat. Ci gestul nostru de a scrie și de a dărui zilnic cărți și lucruri de mare valoare și de profundă teologie e unul duhovnicesc, e unul deplin ortodox” (p. 354).

„Poți fi isihast oriunde te afli, dacă cel mai important lucru pentru tine e Dumnezeu și relația cu El. Pentru că împreună cu Dumnezeu putem să ne aflăm liniștea și pacea în locurile părut improprii liniștirii, după cum putem să nu ne găsim deloc pacea într-0 Biserică sau într-o Mănăstire, dacă credincioșii de acolo nu au de-a face cu viața duhovnicească” (p. 356).

„Nu e de ajuns să ne vindecăm de durerile de spate, de orbire, de insuficiența renală sau de cancer, ci e nevoie să ne vindecăm și de patimi. Pentru că mântuirea sau tămăduirea reală a omului e vindecarea lui integrală. Fapt pentru care, cei credincioși aleargă la Biserică, mai degrabă, pentru a se vindeca de patimi, decât pentru a se vindeca de o boală anume. Căci ei știu că boala se poate duce, se poate răbda cu harul lui Dumnezeu, dar păcatele și patimile sunt bolile care ne duc în Iad. Și de aceea, ei caută să se vindece mai întâi de bolile Iadului, mai degrabă decât de bolile trupului” (p. 363).

„Tradiția Bisericii nu e cuprinsă doar în Scriptură, doar în Catehism, doar într-o Dogmatică, doar în cărțile de slujbă, ci Tradiția Bisericii înglobează toate scrierile Bisericii și întreaga istorie și întregul patrimoniu material al Bisericii. Așadar, sunt milioane de pagini de citit pentru a-ți cunoaște…credința ortodoxă. Și acestea fiind scrise în câteva zeci de limbi ale pământului” (p. 376).

„Mulți păcătoși notorii, dacă ar ști ce se petrece în Taina Spovedaniei, ce mare eliberare și curăție și bucurie primesc, ar alerga către Biserică pentru ca să le trăiască” (p. 386).

„Una e să fii domn când dai milostenie și alta e când ești chirnog, chițibușar, când îl ispitești în chip și fel pe om pentru 5 lei…Dacă vrei să dai, dă! Dacă nu ai, roagă-te pentru el! Fii compătimitor măcar în inima ta! Însă nu ispiti omul în neștire, pentru ca să te bucuri de durerile lui! Bucuria drăcească de durerea altuia nu ne înnobilează, ci ne înnegrește. Pentru că milostenia e o curățire a noastră de păcate și nu «un act extraordinar» făcut vizavi de alții. Milostenia e o necesitate, e un act de vindecare interioară, și nu o faptă «excepțională»” (p. 392).

„Crucea își arată puterea ei dumnezeiască nu când o porți la gât ca pe o bijuterie, ci când trăiești exigențele credinței ortodoxe, adică crucea ascezei zilnice” (p. 404-405).

„Dar cu această femeie păgână, venită să ia apă și nu să discute teologie, Domnul vorbește cu seriozitate maximă, așa după cum a vorbit și cu bărbații și cu copiii și cu toți oamenii pe care i-a întâlnit. Adică El nu își micșorează conținutul predicării…pentru că ea e femeie, pentru că e păgână, pentru că poate fi «neștiutoare» sau «grea de cap», ci vorbește cu ea așa după cum vorbea și cu Ucenicii Lui: spunându-i lucruri absolute, teologice, adică coborâte din cer” (p. 411).

„Copiilor nu trebuie să le spunem basme mai întâi, adică minciuni, invenții umane, ci, în primul rând, să îi învățăm teologia lui Dumnezeu, adică adevărul. Și dacă vor crește în cunoașterea adevărului, atunci nu au să le mai placă minciunile, fie ele cele de la televizor sau de pe computer, pentru că vor fi avizi să cunoască adevărurile profunde ale lumii și cum să se mântuiască.

Iar faptul că azi, mulți oameni trăiesc mai mult în imaginarul lor decât în viața reală, se datorează tocmai acestui lucru: au fost învățați, de mici, să aibă o fantezie debordantă, să trăiască «în lumea poveștilor», dar nu și în viața reală. Iar acum, ca adolescenți sau ca oameni maturi se refugiază în visare, în pornografie, în băutură, în violență, pentru că nu acceptă că viața…e atât de dură și de nedreaptă cu ei. Și, ca să scape de presiunea ritmului social alert și de cerințele mari față de ei în ceea ce privește cuantumul de muncă, își găsesc diverse debușeuri, jocurile sau filmele nefiind altceva decât plonjări în irealitate” (p. 413).

„El îi profețește că «adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și [în] Adevăr [οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ Πατρὶ ἐν Πνεύματι καὶ Ἀληθείᾳ]» [In. 4, 23], adică în Duhul și în Fiul. Pentru că adevărații închinători ai lui Dumnezeu, fiind învățați de Fiul întrupat că Dumnezeul nostru e treimic, I se vor închina lui Dumnezeu ca Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adică unui Dumnezeu întreit în persoane” (p. 420).

„Doar o parte din Israil a crezut în El, deși toți fuseseră pregătiți cu aceeași învățătură, cu aceleași profeții, cu același cult. Însă lucrurile prezentului nu stau departe de cele ale trecutului. Pentru că, deși în România suntem majoritar ortodocși, nu suntem și majoritar Sfinți. De aceea nici nu ne preocupăm prea mult de cunoașterea lui Dumnezeu și de trăirea în sfințenie. Disprețuim cunoașterea Scripturii, nu ne interesează cunoașterea Sfinților, cultul Bisericii e pentru noi «un formalism» pe care îl tratăm cu indiferență, fiindcă pe noi ne interesează «rezultatele practice» ale Bisericii. Adică cine scoate demoni, care Sfânt face minuni, în ce Biserică putem plăti ca să ne căsătorim sau ca să rămânem gravide. Și de aceea ne împingem ca să luăm Sfântă Aghiasmă sau pentru ca să luăm Paști sau sălcii sfințite – pentru că e vorba de materie sfințită și de luat acasă – dar nu vrem să luăm acasă, în sufletul și în tot trupul nostru, cuvintele lui Dumnezeu, Viețile Sfinților, măreția și profunzimea fără margini a cultului Bisericii” (p. 428).

„Oamenii sunt atenți la viața preotului, tocmai pentru că cer de la el toată sfințenia și de la ei nimic. Însă nu te ajută cu nimic viața unui preot sfânt dacă tu ești un păcătos fără scrupule, după cum, viața păcătoasă a unui preot nu te contaminează cu nimic, dacă tu trăiești sfânt. Ci eu consider că oamenii necredincioși sunt ipocriți, atunci când afirmă că nu vin la Biserică din cauza păcatelor preoților. Dacă ar fugi de păcate, ar trebui să fugă de toți oamenii, pentru că toți păcătuiesc” (p. 432).

„Cine este ortodox cu adevărat, vrea să cunoască și să țină tot adevărul Bisericii Lui și nu doar fragmente de adevăr. Pentru că ortodocșii Îl iubesc cu totul pe Dumnezeu, Care îi iubește pe ei în mod deplin. Pentru că iubirea nu e decât integrală” (p. 440).

„Și din porunca Domnului de a învăța și a boteza toate neamurile, cât și din exemplul Sfinților Apostoli, din modul cum au așteptat ei Botezul în Duhul Sfânt, înțelegem că, mai înainte de toate, trebuie să credem și să ne botezăm în numele Preasfintei Treimi, în Biserica lui Hristos, în Biserica Ortodoxă, și apoi să căutăm să trăim, în mod real, experiența harismatică a vederii slavei Lui și a simțirii harului Duhului Sfânt în noi înșine. Pentru că noi, cei botezați ortodox, trebuie să și trăim ortodox. Iar a trăi ortodox înseamnă a trăi epicletic: chemând harul Duhului Sfânt în noi și primindu-l și simțindu-l în noi” (p. 446).

„Biserica are milioane de Sfinți canonizați, pe care îi cinstește pe fiecare zi, dar noi ne rugăm doar la câțiva zeci de Sfinți. Iar sute de mii de nume de Sfinți ne sunt necunoscute și pe ei nu îi pomenim și lor nu ne rugăm niciodată în viață. De aceea, când cunosc un nou nume de Sfânt, mi-am făcut obiceiul bun ca să mă rog lui. Și mă rog multor Sfinți, despre care știu câte ceva sau mai nimic, pentru ca să încep o relație cu fiecare dintre ei. Căci așa îi readucem în memoria Bisericii, dacă îi pomenim sau scriem despre ei, despre mulții Sfinți cunoscuți de Biserică, canonizați, dar pe care noi nu îi cunoaștem. Și, la fel, Biserica are mii de cărți patristice pe care nu le cunoaștem, pentru că ele nu au fost traduse în limba română. Iar din ce s-a tradus, noi citim ce vrem și ce ne place, pentru că nu gândim că trebuie să le citim sistematic, ca pe un tot unitar” (p. 504-505).

„Sfântul Profet David își începea Ps. 39 cu cuvintele: «răbdând L-am răbdat pe Domnul și a luat aminte mie și a auzit rugăciunea mea» [ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχεν μοι καὶ εἰσήκουσεν τῆς δεήσεώς μου]” [Ps. 39, 2, LXX]. Și el ne spune aici faptul că, mai înainte de a dori să ne fie ascultată rugăciunea, noi trebuie să Îl răbdăm pe Domnul. Adică să răbdăm exigențele Lui cele dumnezeiești; să trăim la exigențele sfințeniei Lui. Pentru că El ia aminte la modul cum noi răbdăm poruncile Lui, la modul cum împlinim poruncile Lui, și, în măsura în care le împlinim, El ne ascultă rugăciunea noastră” (p. 519).

„Postul ne ține în echilibru interior și în cuviință duhovnicească, pe când rugăciunea făcută cu mintea în inimă este respirația noastră de zi cu zi, prin care ne liniștim cu totul. Dar postul și rugăciunea au nevoie de mărturisirea deasă a păcatelor și de împărtășirea deasă cu Domnul, de iertarea celor care ne greșesc nouă și de milostenie, de continuă priveghere și atenție. Iar viața noastră liturgică și mistică are nevoie de o continuă cunoaștere a Scripturii și a Părinților, pentru că teologia e luminarea continuă a vieții noastre. Iar dacă nu avem lumina Bisericii în noi, adică slava Dumnezeului nostru treimic și teologia Lui, suntem în întuneric și suntem un întuneric viu” (p. 520).

„Noi vorbim de Sfintele Biserici și de Sfintele Mănăstiri și înțelegem prin acestea nu numai clădirile propriu-zise ale Bisericilor, ci întreaga curte a Bisericilor și a Mănăstirilor. Tot ce aparține Bisericii e sfânt, pentru că se sfințesc de la altarul Bisericii. Tot la fel, tot ceea ce a aparținut unui Sfânt sunt lucruri sfinte pentru noi, pentru că s-a revărsat harul lui în ele” (p. 536).

„Ca preot am trăit de multe ori această experiență amară: oamenii stau și te ascultă și sunt impresionați când le vorbești despre demoni, despre apariții satanice în diferite locuri, despre posedați, despre pedepsele lui Dumnezeu în viața oamenilor, dar își pierd interesul când le vorbești despre Dumnezeu, despre iubirea și frumusețea Lui, despre atotștiința Lui, despre atotcunoașterea Lui, despre judecata Lui, despre Împărăția Lui. Și aceasta se petrece, pentru că oamenii sunt impresionați de experiențele pe care le-au avut ei și alții din jurul lor, și acelea, adesea, sunt rele. Sunt experiențe demonice. Din acest motiv se dau în vânt după demonisme, dar nu iubesc vedeniile și minunile lui Dumnezeu. Dacă ar fi avut experiențe bune, experiențe cu Dumnezeu, ar fi dorit cu mult dor să audă despre astfel de experiențe” (p. 539).

„Mă trezesc dimineața cu bucuria de a mă ruga și de a citi și de a aprofunda teologia Bisericii. Dacă mă rog și mă umplu de slava lui Dumnezeu, dacă mă împărtășesc cu El euharistic, dacă Îi spun Lui inima mea, apoi mă pot scufunda în Scriptură. Și în Scriptură Îl găsesc tot pe Dumnezeul treimic, tot pe Dumnezeul inimii mele. Trec de la Scriptura Dumnezeiască la Sfinții lui Dumnezeu și Îl găsesc pe același Dumnezeu. Pentru Care ei au păzit căi aspre [ὁδοὺς σκληράς], grele, dureroase [Ps. 16, 4, LXX]. Pentru Care ei s-au nevoit ani de zile, pentru Care ei au murit mucenicește” (p. 551).

„Căci ce e omul în adâncimea lui? E o minte care simte, care iubește, care dorește. E o minte care gândește în inimă. Și tocmai pentru că gândește în inimă, omul este o inimă rațională, care vrea să spună una sau alta, care vrea să facă una sau alta.  Dar când spun că omul e minte și că e inimă și că el acționează liber, eu mă refer la faptul că omul e un suflet întrupat. Pentru că sufletul lui, prin intermediul creierului său material și al inimii sale materiale și prin tot trupul lui material, format din pământ, acționează și se manifestă” (p. 552-553).

„Dacă dăm la o parte închipuirea de sine, dacă dăm la o parte grandomania, dacă așteptăm numai de la Dumnezeu vindecare, dacă El e odihna și alinarea noastră, inima noastră începe să se manifeste normal. Pentru că inima începe să atragă mintea în ea, mintea coboară în inimă de la sine, pentru că așa gândește mintea: în inimă. Sufletul nostru gândește prin creier în inimă și de aceea are nevoie de o rugăciune fără gânduri, fără imaginație, fără idoli. Și când mintea spulberă din inimă orice gând, pentru că se umple de slava lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu începe să scrie în mintea celui credincios gândurile Lui” (p. 556).

„Căci oamenii se strâng împrejurul trupului leului, pentru că găsesc adunare de albine [συναγωγὴ μελισσῶν] în gura lui și miere [μέλι] [Jud. 14, 8, LXX]. Și cine e Leul, care are adunare de albine în gura Lui? Hristos! Pentru că albinele cele multe ale Împărăției Lui, adică Sfinții, sunt cele care s-au adunat împreună cu El datorită cuvintelor gurii Lui. Cuvintele gurii Lui sunt pline de miere. El, Cel mort și înviat pentru noi, ne umple de miere veșnică, de dulceață dumnezeiască. […] Altfel am citi Scriptura și cărțile Sfinților ca pe o mare corvoadă, dacă nu ar fi împlinirea aceasta imediată: simțirea slavei Lui, a dulceții Lui fără de margini, care ne umple și ne satură” (p. 560).

„Pentru ca să muți munții de piatră și, mai ales, munții patimilor din tine, trebuie să fii în tine cu Dumnezeul tău. Căci nu poți să faci ceva mare fără El.  De aceea, Domnul ne spune că «acest neam [τοῦτο γένος]» de demoni «nu iese decât numai în rugăciune și [în] post [οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ]» [Mt. 17, 21, BYZ]. Pentru că Dumnezeu locuiește în noi, dacă locuiește în palatul virtuților pe care noi îl lucrăm dimpreună cu El. Și când El ne-a vorbit despre rugăciune și despre post, despre două din virtuțile Lui, ne-a indicat prin ele toate virtuțile” (p. 653-654).

Puteți fi partenerii noștri

mana dreapta a Sfantului Patriarh Ioan Gura de Aur

De aici puteți downloada, în mod gratuit, cărțile noastre editate la nivel online!
***

Dacă doriţi să ajutaţi financiar platforma noastră online şi proiectele noastre editoriale o puteţi face contactându-ne pe adresa de email:

dorinfather@yahoo.com

sau făcând donații în contul:

Picioruş Gianina Maria Cristina

BCR

RO31RNCB0080079049010001

sau prin expediere

Money Gram.

***

Platforma noastră este editată pe Windows 7 și Firefox updatat la zi. Dacă nu sunteți în acești parametri…e posibil ca unele părți ale onlineului nostru să nu le puteți vizualiza.

***

Vă mulţumim frumos tuturor!

Predică pentru predicatori [1]

Iubiții mei confrați întru Preoție[1],

prin predica de azi, și prin următoarele din acest ciclu, nu vrea să vă dau „lecții” în materie de predicare, ci vreau să vă împărtășesc din experiența mea predicatorială și din a altora, pentru ca să înțelegem cu toții ce ne trebuie pentru a predica, cum să predicăm și care sunt roadele predicării noastre.

Vreau să vă împărtășesc, cu toată dragostea, experiență predicatorială, pentru că toți suntem chemați să fim gura lui Dumnezeu și mâinile Lui în relație cu întreaga Biserică. Căci ceea ce spunem cu gura, trebuie să facem și cu mâinile noastre. Iar ceea ce facem cu picioarele noastre trebuie să facem și cu inima noastră și cu conștiința noastră și cu întreaga noastră determinare.

Pentru că predica nu înseamnă doar a vorbi, ci predica înseamnă a avea experiența a ceea ce spui.

Însă nu vreau să lungesc mai mult introducerea de față, pentru că vreau să vă vorbesc despre ce ne trebuie pentru a predica. Și, cu ceva timp în urmă, în 2012, am mai scris o predică special pentru Sfințiile voastre – o găsiți aici[2] –  în care vă spuneam că „predicile la Înmormântare nu există în online, nu există în cărți…ci există în relații. Există în dumneavoastră…În relațiile dumneavoastră de conștiință cu oamenii pe care îi slujiți[3].

Și lucrul pe care l-am spus atunci e determinant pentru tot ceea ce înseamnă predică. Pentru că nu există predică pentru toate parohiile și pentru toți oamenii, ci doar pentru oamenii cărora ne adresăm și pe care îi cunoaștem.

Iar pentru a predica într-o parohie trebuie să îți cunoști foarte bine oamenii. Adică să stai cu ei de vorbă, să îi intervievezi, să îți iei notițe despre cum folosesc anumite cuvinte, despre cum formulează anumite ziceri, să le cunoști trecutul, prezentul, speranțele de viitor și să îți însușești limbajul lor particular. Chiar și greșelile lor de vorbire trebuie să ți le asumi, pe lângă regionalisme, pentru ca să te poți înțelege cu ei.

Pentru că, în România, la sat și la oraș, sunt puțini cei care vorbesc o limbă literară curată și au o cultură română însușită profund. Fapt pentru care e nevoie să înveți limba vulgară a poporului, limba amestecată cu greșeli și cu cuvinte din diverse limbi și cu preluări, omologate sau nu, ale cuvintelor din diverse limbi.

Tocmai de aceea, eu predic într-un fel online și în alt fel în parohia mea. Eu predic la nivel online într-o limbă română atentă, bisericească, cu muncă de cercetare punctuală, cu erudiție, fără să pierd contactul cu credincioșii de rând, însă sunt mult mai pragmatic și mai direct, pe înțelesul oamenilor din parohie, care nu au studii teologice și nici ocupații literare, atunci când le predic lor.

Și mă puteți întreba „de ce am un discurs dublu”? De ce spun una în online și alta în parohie? Și am să vă răspund, pentru că răspunsul e important pentru fiecare dintre noi.

Din punctul meu de vedere: eu îmi hrănesc teologic parohienii pe măsura lor. Pe cât au chef să asculte și pe cât sunt de receptivi într-o zi anume. Și pentru că unii nu sunt prea receptivi la teologie, pentru că nu vor să citească teologie, îmbin predica teologică cu cea catehetică, răspunzându-le la lucruri pe care le pot înțelege.

Însă, în esență, predica mea e aceeași la nivel online și în parohie. Numai că aici, online, sunt eu, Teologul, care nu îmi acopăr cunoștințele teologice și experiența duhovnicească, și dau o mărturie pentru întreaga Biserică și pentru cei din afara Bisericii, pentru că aici e opera mea teologică, care va rămâne după mine, pe când în parohie eu sunt Slujitorul, pentru că acolo eu sunt perceput mai mult ca Preot slujitor și mai puțin ca Teolog. Iar faptul că eu am cărți teologice, că scriu online, știu puțini dintre parohienii mei, pentru că așteptările lor de la mine sunt…aproape exclusiv liturgice.

Dar dacă parohienii mei mă percep doar la nivelul a 20% din cât sunt eu, atunci eu ce trebuie să fac? Trebuie să mă blazez intelectual în mijlocul lor? Trebuie să nu mai citesc, să nu mai scriu, să nu mai gândesc, să mă „autodesființez” ca teolog și om duhovnicesc, pentru că ei au nevoie doar…de Slujbe din partea mea? Bineînțeles, răspunsul e: nu! Și cine ar face altfel, s-ar sinucide intelectual, sufletește și moral.

Ci, cu ei, vorbesc cât sunt dispuși să afle, iar pentru cei care sunt dispuși să mă cunoască și mai mult, din ce în ce mai mult, cărțile și onlineul pe care eu îl creez le stau la dispoziție.

Din punctul meu de vedere, eu aș vrea să predic mult și bine și în online și la parohie. Din punctul meu de vedere, viața teologică și viața liturgică sunt un tot unitar și un creștin ortodox trebuie să fie și una și alta: și teolog și liturgist. Adică un creștin ortodox trebuie să fie un om al teologiei, un profund teolog, dar și un om care trăiește în și prin Slujbele Bisericii.

Și cred că problema aceasta, aceea de a fi percepuți doar ca Liturgi, doar ca Slujitori ai Bisericii, o aveți și Sfințiile voastre, iubiți confrați! Pentru că, mai înainte ca să vă ceară sfatul, oamenii vă cer Slujbe. Și vă cer tot mai mult Slujbe individuale și nu comunitare.

De ce? Pentru că nu mai au simțul comunității. O comunitate liturgică, adică o parohie, ar trebuie să trăiască foarte profund Slujbele comunitare ale Bisericii, pentru că acelea îi ajută să înțeleagă tot mai mult Biserica și rolul lor în Biserică.

Liturghia, Vecernia, Utrenia, Parastasul, Maslul, Acatistul sunt Slujbe comunitare și ele ne învață să fim și să trăim împreună. Aici, la Biserică, învățăm să ne protejăm familia, dar și satul și orașul în care trăim. Dacă aici, la Biserică, suntem împreună și ne dorim unii pe alții și ne acceptăm unii pe alții și ne bucurăm unii de alții, vom fi împreună și acasă, în familiile noastre, și în relațiile dintre noi ne vom regăsi prieteni și frați.

Însă, prin excelență, Dumnezeiasca Liturghie este cea care ne apropie și ne unește pe unul de altul, atâta timp cât toți privim spre același Hristos și cu El ne împărtășim, ca să fim, împreună cu Domnul și cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, adică cu întreaga Preasfântă Treime. Dar Liturghia e factorul unitiv al parohiei numai dacă e resimțită ca cea care ne umple de focul Dumnezeirii. Dacă scopul nostru e împărtășirea cu Domnul prin cuvântul Lui și prin Trupul și Sângele Său, atunci Liturghia este acasa noastră, cea care ne unește și ne înfrățește duhovnicește pe toți.

Însă răceala și asperitățile dintre noi, certurile mai mici sau mai mari din parohie sau dintre credincioși și preot au la bază nu multa cunoaștere teologică, nu multa evlavie, nu multa dragoste între frați, nu multa conștiință eclesială, ci carențele noastre teologice și morale, cărora noi, bisericește, le spunem…patimi.

Dacă nu am fi leneși, dacă nu am fi neascultători, dacă nu am fi ipocriți, dacă nu am fi nestudioși, dacă nu am fi nepunctuali, dacă nu am fi neprincipiali, n-am avem…dispute interne. Însă, când, cu toții, suntem pe calea de a înțelege, de-a afla, de a cunoaște viața Bisericii, tocmai de aceea apar și derapajele de tot felul.

Iar noi, Preoții, trebuie să ne asumăm mai întâi de toate greșelile și limitele noastre, ritmul vieții noastre, ce facem și ce nu facem, dacă vrem să avem o poziționare corectă față de confrații noștri de altar și față de cei credincioși. Pentru că nu poți să ceri ceea ce nu faci și nu poți să pretinzi ca alții să te cinstească, dacă tu, la rândul tău, nu îți cinstești confrații întru Preoție și credincioșii pe care îi slujești.

– Și ce au toate acestea cu predica?

Toate acestea, adică tot ceea ce noi facem și suntem și reprezintă prestanța pe care noi o avem în fața parohiei noastre, creează raportarea celor credincioși față de noi. Iar a fi sau a nu fi îngăduit de publicul audiant pentru ca să predici înseamnă „câți bani dau ei” pe cine ești și ce predici. Pentru că ei ascultă, te ascultă mai mult decât pe alții, dacă le impui respect în mod constant. Și respectul are suișuri și coborâșuri. Și respectul depinde de noi, cei care suntem Păstorii lor duhovnicești.

Însă predica, mai întâi de toate, este o înțelepciune plurală. Predica e locul unde se poate vorbi despre foarte multe lucruri într-un mod organic. Și ea trebuie să fie o comunicare în care convenționalul și nonconvenționalul să se întrepătrundă de minune.

De ce? Pentru ca să scăpăm auditoriul deplictiseală. De plictiseala pe care o aduce limbajul de lemn, adesea confundat cu limbajul bisericesc. Însă limbajul bisericesc nu înseamnă doar tradiție, ci și noutate. Și după cum limba liturgică trebuie înnoită periodic, pentru ca în cărțile de cult să nu avem cuvinte improprii omului de azi, tot la fel se înnoiește și predica. Pentru că predica seamănă cu omul zilei, cu cel căruia i se adresează.

De aceea, am spus că trebuie să îmbinăm convenționalul, tradiționalul, cu nonconvenționalul, adică cu noutatea pe care o aduce ziua. Căci într-o predică putem vorbi despre rugăciune, despre post, despre viața unui Sfânt, despre o minune, despre un lucru din istoria Bisericii, după cum putem vorbi despre un cutremur, întâmplat ieri, despre o inundație, despre un eveniment eclesial întâmplat de curând sau care se petrece chiar acum, despre prețurile de la alimente, despre starea morală a poporului, despre nevoile curente ale parohiei, despre îngrijirea mediului ambiant, despre toate nevoile și întrebările noastre.

În predică se pune parohia la cale, țara la cale, lumea la cale, adică se discută despre toate nevoile omului. Și, mai ales, se discută despre problemele celor mici și ale celor mari, ale celor căsătoriți și ale celor singuri, ale celor cu copii și ale celor fără copii, ale văduvilor și ale săracilor. Despre problemele reale și nu inventate. Despre cele care ne dor și nu despre cele auzite de la alții.

Pentru că despre toate aceste lucruri putem predica și la Liturghie și la Vecernie și la Acatist și la Maslu și la Nuntă și la Înmormântare și la Botez și când miruim și când stăm de vorbă cu credincioșii în mod separat și când stăm cu ei la masă, oricând și oriunde. Căci sfătuirea particulară a lor e tot…predică. Iar ei își vor spune unii altora ce au auzit de la tine. E de ajuns să spui câtorva anumite lucruri, că le știe tot satul și tot orașul, ba toată regiunea. Însă, la pachet cu cele bune, pot circula și bârfele despre noi. Pot circula minciunile de tot felul, presupunerile la adresa noastră, răstălmăcirile cuvintelor noastre.

Iar oamenii ne răstălmăcesc adesea cuvintele, pentru că nu înțeleg ceea ce spunem. Și nu înțeleg ceea ce spunem, pentru că noi trebuie să vorbim pentru toți…și nu doar pentru unii. Însă unii nu se rezumă la cât înțeleg…și încep să își explice ei, în cuvintele lor, ceea ce ai spus tu. Și de aici rezultă tot felul de inepții și de superstiții. Pentru că tu, Preotul, ai spus una la predică…și unii dintre ascultătorii tăi ți-au întors cuvintele pe dos și au făcut din ele o poveste de neînghițit.

De aceea, bine ar fi ca să ne înregistrăm slujbele măcar audio, dacă nu și video, pentru ca să ne putem proba cuvintele. Căci, la o adică, un număr de oameni se poate jura că tu ai spus nu știu ce lucru, când, de fapt, tu ai spus altceva și înțelesul spuselor tale a fost răstălmăcit.

De aici rezultă și întrebările următoare: Cât de clar trebuie să fii, pentru ca să fii înțeles de toată lumea la predică? Se poate transforma predica într-o vorbire rară, dezlânată, chiar pe silabe, ca să înțeleagă toată lumea? Putem să predicăm doar copiilor, când Biserica e plină de credincioși de diverse vârste, sau decât tinerilor? Dacă unii au probleme de auz, ce trebuie să facem: să predicăm strigat, în forță, chiar dacă îi deranjăm pe ceilalți? Iar dacă nivelul intelectual al parohiei e scăzut și toți sunt muncitori sau țărani cu câteva clase, nu trebuie să mai predicăm lucrurile grele ale teologiei, ci să ne rezumăm la lucruri moralizatoare?

Și răspunsurile mele o să vă surprindă!

Căci la nivel online eu nu am practicat până acum o predică…coborâtă în cătun, în mahala sau în cartier, adică la firul ierbii, scrisă dezlânat, agramat, în argou, cu vorbire populară și regională, pe mintea celor care nu citesc, nu scriu, nu se educă.

De ce nu am scris astfel? Pentru că am vrut să arăt, mai întâi de toate, cum ar trebui să se predice în România…și nu cum se predică. Căci scopul nostru e să îmbunătățim realitatea și nu să permanentizăm decadența.

Însă, dacă e să răspund clar și direct la întrebările de deasupra, eu consider că predica trebuie să fie dezlânată, dacă credincioșii din Biserică așa sunt. Că Preotul trebuie să vorbească la fel de neglijent și agramat ca parohienii lui, în primă fază, dacă vrea să fie înțeles de către ei.

Dacă nu au studii, dacă nu au fost la școală, trebuie să le predicăm numai în cuvintele de bază ale limbii române și în mod regional, fără neologisme, fără trimiteri la cărți și versete, fără fraze prea lungi. Trebuie să le vorbim în propoziții de câteva cuvinte. Dacă le putem vorbi doar cu subiect și predicat e și mai bine.

Iar toate dogmele Bisericii, cu oamenii neșcoliți, din punctul meu de vedere, se predică astfel: incluse în niște povestiri, în niște relatări, din care să rezulte o învățătură a Bisericii. Pentru că omul neșcolit e omul basmului, al povestirii, și el nu poate să îți spună pe scurt ce a făcut la oraș, până nu îți spune tot drumul de acasă și până la oraș și de la oraș înapoi.

Dacă vrem să predicăm copiilor și tinerilor din Biserică, cei în vârstă, prezenți la Biserică, vor fi de acord, pentru că vor vedea predicarea ta ca o continuare a muncii lor de a-i educa. Însă, invers, să predici celor bătrâni și să îi treci cu vederea pe cei mici și pe cei tineri înseamnă a-i pierde. Pentru că ei sunt prea egoiști să asculte predica pentru cei în vârstă și, de aceea, se vor simți excluși imediat. De aceea, noi, într-o discuție particulară cu copiii și tinerii, trebuie să le explicăm că Slujbele Bisericii sunt pentru toți și că noi le vorbim despre lucruri pe care, cu trecerea timpului, le vor înțelege și ei, și că de ele vor avea nevoie neapărat. Așa după cum, la școală, li se predau tot felul de cunoștințe, care, la început, par fără rost, dar, mai târziu, pe ele se fundamentează alte cunoașteri. Sau nu poți trece la alt nivel cu jocul pe computer, dacă nu îl termini pe cel de dinainte. Și, de aceea, predica pusă peste predică e ca un drum continuu și de fiecare dată spunem noi și noi lucruri, care trebuie învățate pas cu pas.

Dar, pentru a vorbi copiilor și tinerilor din parohie, trebuie să învățăm de la ei jocurile lor, cursurile lor, ideile lor, așteptările lor. Ca să îi știm, trebuie să îi lăsăm să vorbească și, pe măsură ce ne vorbesc, ne dăm seama cât de dezlânată, de agramată, de plină de povestiri și de exemple banale trebuie să fie predica noastră. După cum, la școală, dacă ai o clasă nedotată intelectual sau zburdalnică din cale-afară, pe lângă statul cu gura de ei, trebuie să transformi lecția pedagogică, cu momentele ei bine structurate, într-o povestire cu tâlc spusă la nivel jos, de parcă am fi în tabără.

Însă nu tu, profesorul, ești de vină că trebuie să predai ca unor neînțelegători, ci așa ți-o cere clasa! Clasa nu te ajută și, de aceea, faci lecții pe nivelul ei și nu de nivelul tău.

Tot la fel trebuie să facem și la predică: predica trebuie să semene cu auditoriul, chiar dacă tu, Predicatorul, nu ai cunoașterea și experiența firavă a auditoriului. Însă modul nostru de a pune problema nu trebuie să trădeze faptul că noi i-am privi „de sus”, pentru că atunci orgoliul lor nu ne va mai lăsa să îi învățăm cele bune, pe premisa că „îi ținem de proști”.

Dar la școală, ca și la predică, noi învățăm abecedarul! Aici învățăm abecedarul vieții cu Dumnezeu mai întâi, și, pe baza lui, mergem mai departe. Bineînțeles că noi suntem în postura de Profesori când predicăm, iar parohia: de elevi. Dar fără această distincție în Biserică toți ar fi „învățători” și nimeni „ucenici”.

Nu, nu putem să predicăm țipând! Cei cu probleme de auz trebuie să vină mai în față. La fel și cei cu probleme de văz.

Predica trebuie să fie pașnică, lină, smerită…și doar când atingem puncte nevralgice e nevoie de cuvânt rostit apăsat sau de cuvânt strigat.

Dar dacă ne-am cumpăra amplificator audio[4] și microfoane wireless[5] în Biserică, pentru Slujbe și predică, nu ar mai fi nevoie de sforțări neavenite ale glasului la predică. Și poate că și cei cu probleme de auz ar auzi mai bine ceea ce spunem.

Însă predica noastră nu trebuie să ascundă dogmele Bisericii, dacă, majoritari, sunt cei fără studii. Ci, dimpotrivă, pentru literați și neliterați, pentru muncitori și pentru țărani, pentru copii și pentru tineri, dogmele Bisericii trebuie mărturisite adesea, în cuvinte potrivite și pe înțelesul tuturor.

Dogma triadologică, dogma hristologică, dogma pnevmatologică, dogma eclesiologică și dogma eshatologică, adică cuprinsul Crezului, trebuie propovăduite în mod continuu.

Oamenii trebuie să afle ce înseamnă cuvintele uzuale ale limbajului bisericesc (ca: amin, alliluia, epitrahil, cădelniță etc.), dar și care sunt marile teme de reflecție ale teologiei Bisericii: omul, mântuirea, credința, iertarea, păcatul, patima, virtutea, harul, sfințenia, veșnicia etc.

Și dacă e nevoie să predicăm pe limba poporului și cu erorile lui de limbaj, atunci trebuie să facem acest lucru! Spre exemplu, pastorul Vladimir Pustan, fost-penticostal, acum inițiator de „nouă confesiune creștină” în România, predică la Beiuș…în graiul locului și cu stâlcirile de cuvinte practicate de către comunitatea sa, chiar dacă el e profesor universitar. Nu toată predica sa e transilvanizată…ci doar anumite pasaje din predică. Și alegerea lui de a vorbi astfel e un succes predicatorial. Pentru că poporul îl simte ca…al lui.

Așa că Preotul oltean poate rosti predica oltenește, moldoveanul moldovenește, într-un fel în Ferentari și în alt fel în centrul Bucureștiului, la sat ca la sat, la oraș ca la oraș, în spital ca la spital, în pușcărie ca la pușcărie…întotdeauna pliindu-ne pe public, pentru ca să nu fim ca nuca în perete.

Însă graiul locului nu trebuie să sufoce predica noastră, nici agramatismele, nici vorbirile din popor, ci să o pigmenteze, să o vopsească în culori vii. Pentru ca și noi să ne simțim bine între ascultătorii noștri și ei să ne asume atunci când predicăm, adică să ne simtă ai lor.

Și, mai ales, să apelăm la culoarea locului când e vorba să educăm parohia în valorile creștine. Dar când vorbim despre Dumnezeul nostru treimic, despre Născătoarea de Dumnezeu, despre Sfânta Cruce, despre Biserică, despre dogmele Bisericii, atunci nu trebuie să apelăm la artificii predicatoriale, ci să fim sobri și profunzi, dar în cuvinte pe înțelesul tuturor.

Haideți să dăm un exemplu! Cum propovăduim dogma Sfintei Treimi pe înțelesul tuturor? Le spunem următoarele:

„Iubiții mei, Dumnezeul nostru, al tuturor, e unul singur. Pentru că toți îi spunem Dumnezeu și nu dumnezei. Și El a creat întreaga lume și pe om. Însă Domnul nostru Iisus Hristos, când S-a născut din Maica Domnului, a venit și ne-a spus că Dumnezeu e în trei persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Că Dumnezeul nostru, Cel unul, e în trei persoane. Însă cum e unul, dacă e în trei persoane? Pentru că aceste trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, au o singură ființă și de aceea Dumnezeu e unul și nu sunt trei dumnezei. Și acest Dumnezeu în trei persoane sau treimic e Dumnezeul care a zidit lumea și pe om”.

La o predică, această explicație ar fi de ajuns. Dar la o alta putem să reluăm teologia triadologică și o putem aprofunda scriptural și patristic sau prin imagini palide din creație.

La fel, când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, trebuie să amintim mereu că El e Dumnezeu și om, că El e Mântuitorul și Judecătorul lumii și că El e Fiul Tatălui. După cum, atunci când când vorbim despre Maica lui Dumnezeu, trebuie să spunem că pe ea o cheamă Maria, că ea e Născătoare de Dumnezeu, pentru că L-a născut pe Fiul lui Dumnezeu și nu un simplu om, și că ea este pururea Fecioară. Adică, deși a născut, ea a rămas Fecioară, pentru că Domnul S-a născut din ea mai presus de fire, fără să strice fecioria ei și fără să îi producă lăuzie. Pentru că femeile știu diferența dintre feciorie și lăuzie. Lăuză e numai femeia care naște în mod natural și nu fecioara.

La fel, când vorbim despre un Sfânt, trebuie să le spunem oamenilor care e grafia corectă a numelui lui și care e grafia românizată. Pentru că pe el, pe Marele Mucenic, îl cheamă Gheorghios, dar noi îi spunem Gheorghe, iar pe Petru îl cheamă Petros, pe Ștefan îl cheamă Stefanos, iar pe Moise îl cheamă Moisis.

Iar când vorbim despre lucruri care depășesc puterea noastră de înțelegere, trebuie să specificăm faptul, de fiecare dată, că aceste lucruri trebuie luate ca atare, acceptate așa cum sunt, pentru că nu avem explicații ale lor din partea lui Dumnezeu.

Adică, la întrebarea de ce Dumnezeu e în trei persoane și nu în mai multe, noi nu avem nicio explicație. Dar teologia Bisericii aceasta e și ea reprezintă cât a dorit Dumnezeu să ne explice despre Sine. A ne întreba mai mult decât El ne-a spus și vrea să știm despre El înseamnă a cugeta neevlavios. Și chiar dacă ne-am bătea capul toată viața cu astfel de întrebări, pe care El nu le-a dezlegat pentru noi, n-am ajunge nicăieri cu cunoașterea, ci doar la o viață păcătoasă.

Pentru astfel de întrebări, care nu au răspuns din partea Lui, au spus Sfinții Bisericii să le credem și să nu le cercetăm. Pentru că, dacă le cercetăm, nu ajungem nicăieri, atâta timp cât Dumnezeu nu ni le-a explicat. De la cine am vrea să le aflăm răspunsul, dacă Dumnezeu nu ne-a vorbit despre ele?

Predica trebuie să fie o vorbire normală, pe înțelesul oamenilor. Ea trebuie să fie o vorbire în familie. La care toți să participe activ, prin ascultarea și înțelegerea lor, pentru că e o vorbire cu ei și pentru ei.

Și mă opresc aici cu prima predică pentru predicatori, pentru dumneavoastră, iubiți confrați întru Preoție, cu speranța că m-am făcut mai explicit în modul în care eu văd predica și mă implic predicatorial în viața Bisericii.

Sper să am un feedback din partea Sfințiilor voastre, măcar de această dată, la aspectele prezentate până acum.

Însă, cu sau fără el, cu harul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să îmi fac timp și pe viitor, pentru celelalte predici dedicate predicatorilor, adică propovăduitorilor ortodocși ai Bisericii noastre.

Vă doresc numai bine, mult spor în activitatea dumneavoastră parohială și predicatorială și să ne pomenim reciproc în rugăciuni! Amin.


[1] Începută în ziua de 14 octombrie 2016, zi de vineri, cu cer înnorat după amiază și terminată în ziua de luni, 24 octombrie 2016, la ora 17. 28. Afară e cer înnorat și 13 grade.

[2] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/01/predica-pentru-confratii-preoti-care-cauta-predici-pentru-inmormantare/.

[3] Ibidem.

[4] A se vedea: http://www.emag.ro/amplificatoare/c.

[5] Idem: http://www.emag.ro/microfoane/c.

Păcatul e anti-poetic

Păcatul e anti-poetic, e anti-frumusețe. De aceea, o așa-zisă „poezie” care să promoveze ca pozitive stările haotice tranzitorii, pătimașe ale omului, debusolarea lui sentimentală sau spirituală, aprinderea lui de pofte carnale sau răutatea, ura și invidia lui, e o „poezie” desfigurată ca și omul care o emite.

Starea de poezie, la care se referea adesea Nichita Stănescu – spre exemplu – este cu totul altceva. De aceea, Nichita vorbea adesea despre daimonul sau Îngerul care venea să îl inspire și fără inspirația căruia cred că nu scria versuri.

Niciunul dintre marii noștri poeți moderni nu au aderat la o astfel de „poezie”, care să glorifice patimile. Mai degrabă se poate susține că au deplâns în poezie asemenea stări, desfigurarea interioară sau vidul sufletesc, întunericul lăuntric, singurătatea fără Dumnezeu, neliniștea, nesiguranța, absența serenității în lumea modernă. Le-au constatat în ei înșiși, dar și la cei din jur, în societatea vremii lor.

Le-au notat în versuri ca să le deplângă, nu ca să le contemple ca pe ceva frumos. Ci ca să se vindece de ele. De aceea, cum spune Blaga, o boală învinsă ți se pare orice carte.

Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [26-27 octombrie 2016]

Iubiții mei[1],

predica de azi e o predică care îmbrățișează două zile liturgice. Pentru că în ea voi vorbi despre cei doi Sfinți Dimitrios pomeniți acum, în octombrie, unul după altul. Dar mai întâi voi răspunde la calupul al 7-lea de întrebări catehetice, pe care l-am pregătit pentru această predică.

Întrebarea întâi: Ce înseamnă a participa la mediul online din perspectivă creștină?

Putem participa din triplă ipostază la mediul online, adică la viața reală de pe internet: 1. de cititor, 2. de colaborator și 3. de creator de conținut de online.

Ca cititor, trebuie să te abonezi la spațiile online pe care vrei să le urmărești, să le citești, să le comentezi articolele și să le faci publicitate pe conturile tale sociale. Cititorul nu își poate spune opinia decât la comentarii și în măsura în care creatorul de online dorește să i le accepte. Tocmai de aceea, el este un perpetuu invitat și niciodată o gazdă.  Căci statutul de gazdă îl poate avea doar colaboratorul creatorului de conținut de online și creatorul de conținut de online.

Ce înseamnă să fii colaborator pentru o platformă teologică ortodoxă? Să scrii articole și să răspunzi la comentarii pentru o platformă teologică, care nu îți aparține. Tocmai de aceea tu colaborezi cu un spațiu online pe care nu îl manageriezi. Poți fi colaborator plătit sau colaborator fără plată. Însă în ambele situații trebuie să creezi conținut de online care să se integreze în mod firesc în formatul platformei, dovedind competențe teologice, culturale, lingvistice și de tehnoredactare reale.

Cine este creatorul de conținut de online prin excelență? Proprietarul platformei teologice. Cel care a inițiat platforma, cel care o manageriază, cel care stabilește traiectoria ei, cel care răspunde de ea, pentru că și-o asumă zilnic.

Tocmai de aceea, o platformă teologică ortodoxă este un spațiu real și personalizat, actualizat și monitorizat zilnic, unde oamenii vin să citească și să interacționeze cu scriitorii platformei.  E un spațiu identitar, un spațiu al mărturisirii, un spațiu scris în termenii prezentului și care presupune o interacțiune reală și imediată cu conținutul ei. Care e format din cărți, din articole, din file video și audio, din fotografii, din comentarii născute în interacțiunea cu cititorii.

Așadar, a participa la mediul online înseamnă a fi un om al prezentului, care își permite să facă acest lucru și care are nevoie de informația din online și de comunicare. Pentru că cititorul de online vine ca să se informeze, să se edifice, să întâlnească personalități teologice și literare, să învețe de la ele, să aibă o relație directă cu autorii de conținut de online.

Pentru că mediul online nu e un mediu „virtual” sau „potențial”, ci real și direct, creat de oameni reali, de oameni care comunică cu cititorii lor, mai întâi de toate, prin conținutul lor zilnic actualizat, iar, în al doilea rând, prin interacțiunea în mod real cu publicul cititor.

Căci internetul e cadrul pentru online, e ștecherul băgat în priză care ne facilitează comunicarea, însă comunicarea și educația la nivel online se fac prin intermediul conținutului de online pe care o platformă ortodoxă îl oferă. Conținut care nu se generează de la sine, ci care e creat de oameni care se dăruiesc unui public cititor.

Astfel, a participa la mediul online ca creator de conținut de online și ca proprietar de platformă teologică online înseamnă a participa la misiunea și la viața Bisericii, la comunicarea eficientă și directă cu credincioșii Bisericii și cu oamenii acestei lumi, la dezvoltarea bibliotecii teologice a Bisericii și a vizibilității publice a ei. Pentru că ești un promotor al echilibrului, al dialogului, al muncii de cercetare, al dăruirii convertitoare.

Întrebarea a 2-a: Ce reprezintă conturile de socializare pentru un creștin ortodox?

Modurile reale și rapide de comunicare ale vremii noastre. A avea cont pe Twitter, pe Facebook, pe You Tube, pe Flickr etc. și a comunica în mod onest și frumos cu alții înseamnă a te comporta firesc. Căci mediul online, ca și mersul pe stradă, are aceleași reguli. Cum, pe stradă, nu poți vorbi și nu poți face orice gest care îți trece prin cap, nici în online nu poți să faci acest lucru, dacă îți asumi cine ești și ce faci. Însă, cum mulți nu își asumă identitatea și arată cât de golani sufletește sunt în viața de zi cu zi, tocmai de aceea mediul online și comunicarea online sunt parazitate masiv. Dar pentru cei care vor să ne paraziteze comunicarea online există și soluții practice: eliminarea lor din cercul nostru de comunicare. Și toate spațiile de socializare sunt dotate cu astfel de arme împotriva persoanelor care nu știu sau nu vor să comunice, ci doar să strice viața altora.

Pentru mine însă, comunicarea reală nu începe pe conturile de socializare, ci acolo ea doar se prelungește. Ci comunicarea reală, pentru mine, începe aici, pe platforma mea, Teologie pentru azi. Eu aici scriu, aici public, aici editez, aici vorbesc cu oamenii, cu diverși oameni, și aici mă prezint tuturor așa cum sunt. Aceasta e cartea mea de vizită și biblioteca mea, munca mea și împlinirea mea teologică, duhovnicească și culturală. Pe rețelele de socializare eu mă publicitez și comunic cu cei care vor și știu să comunice cu mine.

Pentru că eu ajung pe Twitter și pe Facebook ca scriitor și editor de carte teologică, și nu, în primul rând, ca publicitator de texte ale altora. Bineînțeles, atunci când e cazul, promovez persoane și texte ce trebuie cunoscute și de către alții. Însă, în primul rând, pe rețelele de socializare eu ofer materie primă creată de mine și nu pescuită din online.

Dar majoritatea celor care folosesc rețelele de socializare le folosesc nu pentru dialog, din păcate, ci pentru publicitare de sine și pentru publicitare de diverse produse. Facebookul, pentru mulți, e un fel de blog pentru cei care nu se omoară cu scrisul, dar știu să uploadeze fotografii și videouri personale, pentru ca „să se facă cunoscuți”.

Un creștin ortodox însă ar trebuie să socializeze…pe interfețele sociale ale onlineului, adică să vorbească. Să vorbească despre sine, despre credința lui, despre modul cum și-a însușit teologia Bisericii, să comunice onest și rapid, având întotdeauna în minte faptul că el este un reprezentat al Bisericii în comunicare. Excesul de fotografii personale, excesul de publicitări de texte nescrise de tine, excesul de fotografii citaționale nu au de-a face cu comunicarea. Comunicarea nu se face cu emoticoane, nu se face prin intermediul textelor altora, ci prin ceea ce crezi, simți și știi tu.

Din păcate însă, atât raportarea la platformele teologice, cât și cea la mediile de comunicare sunt raportări cel mai adesea neasumate personal, fapt pentru care arătăm că ne e frică să comunicăm, că nu știm să comunicăm, că nu vrem să comunicăm, că nu vedem vreun folos din comunicarea cu alții. Și prin aceasta dovedim și noi, alături de alții, că suntem izolaționiști la nivel online, că ne manifestăm ghetoizant, că nu știm să vorbim cu cei care nu sunt de acord cu noi în multe privințe.

Întrebarea a 3-a: Trebuie să preferăm cartea tipărită sau cartea electronică?

Trebuie să le preferăm pe ambele. Dar să fim convinși de faptul că viitorul e al cărții electronice și nu al cărții în foaie, tipărite. Așa cum magnetofonul și casetofonul au rămas în urmă, pentru că am trecut la CD și DVD, tot la fel și cartea în foaie va rămâne o etapă a istoriei tipografice și oamenii vor merge mai departe, spre noi forme de tipărire ale propriilor lor experiențe. Marile biblioteci ale lumii au înțeles spre ce ne îndreptăm și digitalizează și cărțile vechi și pe cele recente, punându-le la dispoziția cititorilor lor. Adică transformă cartea în foaie în carte electronică, pentru ca să o poți citi pe computer sau pe telefon.

Editurile realiste ale lumii vând cartea în ambele formate: și în foaie și în format electronic. Dacă, în foaie, cartea îmi trebuie trimisă prin curier rapid și mai trec câteva zile, dar eu am nevoie de ea acum, astăzi, pentru că acum trebuie să știu ce scrie în ea, pentru cartea în PDF, Epub sau Kindle nu e nevoie decât de cardul bancar și mi-o downloadez în computer. Asta, bineînțeles, dacă nu cumva găsesc online oameni generoși, care să împartă cu mine, după cum fac și eu cu alții, diverse cărți electronice. Și dacă ai prieteni online care îți pot dărui cărți, acele cărți de care tu ai nevoie, atunci munca ta online va fi și mai prosperă.

Eu pledez pentru cartea electronică, pentru cartea prezentului și a viitorului, adică pentru aceea la care au acces toți utilizatorii de online. A publica o carte în foaie înseamnă a o arunca în niște librării, librării care există doar în anumite orașe și nu la sate, și unde ea poate să zacă ani întregi.

Cumpărătorii ei vor fi puțini, cititorii ei reali vor fi și mai puțini. Însă aici, în online, a publica o carte teologică în mod gratuit înseamnă a o universaliza. Pentru că o poate downloada și cel din România și cel din America și cel din Asia și cel din Australia. În timp ce cartea Părintelui X e în 300 sau 500 de exemplare și ea se află numai în anumite librării și costă 20 sau 40 de lei, cartea mea online a trecut granițele țării din prima zi de publicare. Eu nu trebuie să o car cu mașina sau cu avionul în Rusia sau în Israel, pentru că ea a ajuns acolo din primele clipe ale publicării ei, dacă cineva îmi urmărește creația în mod zilnic.

Tot la fel, Profesorul Y de teologie sau teologul Z de la Oxford sau din Paris, din Hong Kong sau din New York, îmi pot trimite cărți online în câteva minute, fără ca să aibă nicio adresă a locuinței mele din România. De ce? Pentru că mediul online facilitează imediat transferul de carte de la ei la mine și eu devin posesorul lor aproape instant.

Pe scurt: pentru editorii clasici, cartea e un lux, e pentru cei de la oraș și nu un bun de consum pentru toți cetățenii României, așa cum sunt, și pentru cei de la sat, sucurile sau detergenții. Dacă cartea nu apare la sat și satele nu au librării, înseamnă că țăranii „nu trebuie să citească cărți”.

Eu cred însă altceva: că toți cetățenii României, fie că trăiesc la sat, fie că trăiesc la oraș, au drepturi egale în fața cărții și că toți au nevoie de cartea teologică pe care eu o scriu și o public. De aceea eu o dărui pentru toți cei din România și pentru întreaga umanitate, fiindcă știu că toți avem nevoie de adevăr și de muncă cinstită de cercetare și de duhovnicie. Și prin asta eu pot fi citit oriunde, pe când cei care au cărțile doar în orașe, nu vor mai fi citiți, din ce în ce mai mult.

Iar faptul că tot mai mulți cititori Teologie pentru azi sunt de la sat, arată faptul că pachetul telefonie-televiziune-internet a ajuns în mod masiv și în satele românești sau prin intermediul telefonului mobil suntem citiți de pretutindeni din țară.

Și câteodată stau și privesc localitățile de unde sunt cititorii noștri, de unde sunt cei care accesează platforma noastră și îmi dau seama că despre unele nici nu știam că există. Și apoi le caut online și văd că localitatea are câteva sute sau o mie-două de locuitori. Dar de acolo, din acea localitate, eu am un cititor! La care nu mă puteam duce personal, cu desaga de cărți în spate, pentru ca să i le dărui…dar, datorită internetului, care ne facilitează comunicarea, el poate downloada într-o zi toate cele 141 de cărți editate de către mine, în format PDF, și le poate avea în computerul lui. Și toate cărțile publicate de mine nici nu cântăresc…un giga de informație. Așa că 141 de cărți ale mele le pune pe un stick, alături de alte câteva mii, și are ce citi oriunde se duce.

Dar are ce citi de la mine, pentru că eu m-am nevoit să le scriu și să le editez și i le-am dat gratuit. Nu a fugit după cărțile mele prin librării, prin biblioteci, ci le-a descărcat la pachet. Iar cum tinerii dar nici adulții nu mai „au timp” și „chef” de biblioteci, unde credeți că e singurul loc unde mai caută creștinii ortodocși (și nu numai), teologii ortodocși și ierarhia ortodoxă informație teologică? Online! Adică aici. Și le vor găsi pe ale mele în primul rând, dar nu și pe ale teologului sau ale Părintelui sau ale Ierarhului cutare, care nu își au cărțile decât în foaie.

A 4-a întrebare: Cum trebuie să se raporteze un creștin ortodox față de partidele politice și față de legile statului în care trăiește?

Partid înseamnă facțiune și nu un întreg. Iar partidele sunt ideologice, pentru că se fundamentează ideologic. Iar ideologia unui partid, modul lui de a vedea guvernarea unei țări e subiectivă. Tocmai de aceea, într-o campanie electorală lupta se dă între perspectivele subiective, de grup, ale partidelor. Unii trag spre dreapta, alții spre stânga, unii merg spre centru-dreapta, alții spre centru-stânga. Unii sunt nostalgici, alții sunt tradiționaliști, unii vor modernizarea în forță a țării, alții vor alinierea la standarde improprii țării lor.

Spectrul politic al unei țări împarte țara după interesele de partid. Faliile sunt cu atât mai mari între cetățeni cu cât partidele importante sunt 3-4 sau minim două. Pentru că unii vor spre stânga, iar alții vor spre dreapta…căci niciun partid nu e pentru toți cetățenii unui stat. Și așa stând lucrurile, ori că ajunge stânga la putere, ori că ajunge dreapta, nicio guvernare partidică nu va mulțumi pe toți cetățenii. Iar dacă cei de la guvernare încearcă să escamoteze acest adevăr simplu, să-l bage sub preș, adică faptul că nu toți cetățenii sunt de acord cu ea, apar derapajele democratice grave.

În comparație cu partidele, Biserica e a tuturor și pentru toți. Iar cei care simpatizează cu un partid sau cu altul, trebuie să nu își strice relațiile eclesiale cu cei care sunt de altă părere. Adică viața eclesială ar trebui să fie deasupra partizanatelor de tot felul, pentru că scopul nostru e să ne mântuim. De aceea, opțiunile politice ar fi bine să ni le manifestăm doar în cabina de vot și să evităm orice extremism politic.

Eu mi-am exprimat de fiecare dată dreptul la vot, pentru că e un drept democratic și necesar societății noastre care e tânără în democrație, și singurele mele discuții politice le am cu soția mea. Pentru că nu îmi plac agitatorii politici, nici fanaticii politici, după cum nu îmi plac nici cei religioși. Iar cum discut, în mod relaxat, despre fotbal sau despre un film sau despre o mâncare, tot la fel discut relaxat și despre politică. Pentru că eu nu fac politică, dar înțeleg politica și adesea sunt dezamăgit de ceea ce se petrece în mediul politic. Și sunt dezamăgit nu pentru politică în sine, ci pentru cei care suferă de pe urma politicii, adică pentru poporul meu. Căci politicile proaste, deciziile politice proaste, îi afectează pe cetățeni, dintre care, cei mai mulți sunt membrii ai Bisericii.

De aceea, deși nu fac politică, nu pot să accept interior derapajele oamenilor politici, care au ajuns să le facă, tocmai pentru că au fost votați democratic.

Pe de altă parte, politica se face cu politicieni, iar legile statului se fac tot de către ei. Raportarea noastră la instituțiile și legile statului trebuie să fie una de acceptare a lor, chiar dacă putem avea nuanțe critice la adresa unora. Tocmai de aceea, extremismul politic e la fel de dăunător ca și extremismul anti-statal sau cel religios. Și pe mine mă dezgustă toate 3. Pentru că una e să nu fii de acord cu o lege, cu mai multe sau cu anumite persoane, aflate pasager într-o funcție, și alta e să nu fii de acord cu statul român și cu faptul că noi suntem în UE și NATO.

A pleda pentru un stat fără instituții e ca și cum ai pleda pentru o casă fără pereți. Și a nu dori NATO înseamnă a nu dori să ai garanții de securitate pentru națiunea română. Iar a nu dori în UE înseamnă a nu dori să călătorești, să muncești și să înveți în Europa, a nu dori să fii european și să te manifești ca atare, a nu dori ca România să se dezvolte împreună și în relație cu celelalte state europene, ci în mod izolat, refractar momentului. Și dacă nu dorești să fii european înseamnă că ți-e frică cu cine ești, că ți-e rușine că ești român, că te consideri inferior europenilor.

Însă un român nu are de ce să se simtă inferior nici față de Europa, nici față de America și nici față de altcineva. Pentru că el este ceea ce este. Românul trăiește în modul lui unic și irepetabil, pentru că are o credință, o cultură, o istorie, o anume experiență, o anume localizare pe fața pământului. Fiecare vine cu ceea ce este el în dialogul popoarelor lumii. Niciodată românul nu va fi american și nici germanul nu va fi rus, dar toți 4 pot să dialogheze și să își prezinte experiența proprie.

Mai pe scurt: ne raportăm cu moderație și în mod critic față de partidele politice, considerându-le instrumentele prin care se desfășoară exercițiul democratic al guvernării și nimic mai mult, și respectăm instituțiile și legile statului și ne supunem lor, chiar dacă avem reticențele și obiecțiile noastre față de anumite legi sau persoane aflate în fruntea lor.

A 5-a întrebare: Cum fac diferența între sensul literal și cel duhovnicesc în Scriptură și la Sfinții Părinți?

Sensul literal e cel istoric. Ceea ce citești, aceea și înțelegi. Sensul duhovnicesc al Scripturii e dincolo de literă și la el ajungi printr-o înțelegere duhovnicească a textelor sfinte. Pasajele scripturale care nu se pot citi ca relatări istorice intră în categoria celor care se înțeleg duhovnicește. Și aici mă refer la profeții, la nume, numere, exprimări metaforice, parabole. Însă orice relatare istorică a Scripturii poate fi citită și înțeleasă și duhovnicește, fără ca înțelegerea duhovnicească „să desființeze” sensul literal, istoric al textului.

Dacă veți citi cărți patristice, veți vedea că Sfinții Părinți utilizează ambele citiri: și pe cea istorică și pe cea duhovnicească la un text anume. Și ei ne atenționează când e vorba de o înțelegere și când e vorba de cealaltă. Și Scriptura ne atenționează uneori asupra acestui fapt. Ca, spre exemplu, atunci când Domnul ne-a tâlcuit parabolele Sale. Parabolele Sale sunt niște decupaje din realitate, pe care noi, majoritatea, le-am fi citit doar literalist. Dar când El ne-a spus că cuvintele Sale înseamnă…altceva decât ele desemnează în mod firesc, atunci am înțeles cu toții că Scriptura e, dincolo de literele ei, un abis de cunoaștere.

Iar Sfântul Pavlos spune la I Cor. 10, 4 că „stânca era Hristos [ἡ πέτρα ἦν ὁ Χριστός]”, cf. BYZ. Care stâncă? Din care băuseră evreii în pustiu. Însă nicăieri în Vechiul Testament nu ni se spune că stânca aceea era…o prefigurare a lui Mașiah, a lui Hristos. Dar Sfântul Pavlos, citind duhovnicește acea expunere istorică a Scripturii, a spus un lucru…care nu are nimic de-a face cu literalitatea Scripturii, dar are de-a face cu abisul de teologie al Scripturii, care locuiește dincolo de literele ei.

Și există Sfinți Părinți ai Bisericii care au comentat duhovnicește mare parte sau aproape integral Vechiul Testament și au înțeles că acolo, în cărțile cele vechi, se află ascunsă toată cunoașterea duhovnicească a Noului Testament, după cum în Noul Testament stă ascunsă toată viața veșnică a Împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru această cunoaștere sfântă, pe care numai slava lui Dumnezeu ne-o învață, e nevoie de curăție și de sfințenie.

Mai pe scurt: literal, putem citi întreaga Scriptură. Și, pentru mulți, la asta se rezumă „cunoașterea” Scripturii: la literalitate. Duhovnicește, o putem citi în măsura în care noi suntem duhovnicești. La fel stă treaba și cu Sfinții Părinți: oricine îi poate citi, dar nu toți îi pot înțelege în profunzimile lor teologice și duhovnicești. Pentru că teologia, cu adevărat, e pentru oameni Sfinți.

A 6-a întrebare: Cum se citește o carte și cum se iau notițe în timpul lecturii?

Pentru acest lucru am creat o categorie specială pe TPA, intitulată: Fișe de lectură[2], care, acum, cuprinde 786 de articole. De aici puteți învăța cum se iau notițe de lectură și cum putem dialoga sau ne putem certa cu cartea pe care o citim. Căci, pe lângă citările punctuale din carte, pe care le putem folosi în studiile și cărțile noastre viitoare, putem să scriem diverse observații, constatări, dezamăgiri vizavi de carte.

Pentru că o carte fără notițe e o carte fără memorie. Noi uităm ceea ce am citit, uităm până și faptul că am citit acea carte, dar dacă avem notițele noastre la carte, ceea ce ne-a plăcut și ce am aflat nou datorită ei, avem ceva esențial din carte.

Așa că, citiți cu stiloul sau cu pixul în mână și notați-vă pe carte și pe foaie diverse lucruri care vă plac din cartea pe care o citiți! Sau, dacă vreți să fiți mai practici (și eu pentru asta pledez), scrieți direct în computer ceea ce citiți și vreți să rețineți! Pentru că tot în computer vă veți scrie și articolul, referatul sau cartea și acolo trebuie să aveți toată informația. Apoi o clonați pe CD sau DVD ori o țineți pe stick sau într-un hard extern ori o țineți în baze de date online.

Iar dacă ați citit și citat corect, dacă ați tradus corect, informația e acolo, pentru a fi utilizată oricând. Dacă nu faceți serios, odată pentru totdeauna, citirea, traducerea și luarea notițelor, nu veți avea ce să citați în lucrările viitoare.

Pentru că, pentru a citi o carte, trebuie să îți faci timp, să ai mintea trează, clară, pătrunzătoare, să citești cu atenție și nu pe sărite, să citezi și să traduci cu atenție pasajul de care ai nevoie și pe el să îl stochezi în biblioteca ta, în baza ta de date.

Cititul de carte teologică trebuie să fie plin de rugăciune, de post, de priveghere, de curăție, de smerenie. Citim cărți teologice nu pentru ca „să ne certăm cu alții” pe tema lor, ci pentru ca să învățăm să ne curățim de patimi. Citim pentru ca să ne mântuim. Citim pentru ca să ne bucurăm duhovnicește. Pentru ca să ne educăm pentru Împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu putem să citim fără atenție și indolent.

A 7-a întrebare: Ce are și ce nu are o carte vorbită, înregistrată audio, video sau audio-video?

Cartea vorbită nu are note de subsol, nu are indici, nu are bibliografie, adică nu are zona muncii de cercetare, ci este o poveste pentru cei care ascultă. Pentru că în înregistrarea cărții se caută acapararea celor care o ascultă sau vederea celui care o citește și nu arătarea elementelor de veridicitate ale cărții. În cartea tipărită clasic sau în cea electronică apar toate acele elemente care lipsesc povestirii și care ne arată dacă avem de-a face cu o scriere onestă sau cu un plagiat în formă continuată.

Eu respect conceptul, îl consider util și pledez pentru cartea vorbită, pentru că ea reține vocea sau fața autorului sau a artistului care o citește. Ea e un document de viață, care conține mai mult decât e cartea, pentru că conține și vocea și ritmul interior al celui care o vorbește. Însă cartea vorbită are marginile ei, pentru că ea nu are pagini, nu are note de subsol, ci e numai o povestire captivantă. Ea transformă cartea într-un discurs, dar cartea adevărată, în primul rând, e un document de corectitudine și apoi un discurs. Pentru că cititorul avizat caută mai întâi în ce măsură cartea este o oglindă a vieții și a crezurilor autorului și numai după aceea declamă creația autorului.

A 8-a întrebare: Care e diferența dintre a avea o avere anume și a ți se lipi inima de averea ta?

Diferența e majoră: oricare dintre noi avem o avere, oricât de mică e ea, dar nu toți suntem lipiți cu sufletul de averea noastră. Nu toți considerăm avuția un idol. Și averea noastră primă e formată din sufletul și trupul nostru, din viața și sănătatea noastră, din ceea ce suntem și știm să facem. După aceea urmează hainele, cărțile, banii, casele, pământurile, mașinile, conturile bancare etc.

Și, așa cum nu toți sunt împătimiți de trupul și calitățile lor și nu se laudă cu ele tot timpul, tot astfel și raportarea lor față de avere e una ca față de ceva temporar. Pentru că o consideră o utilitate, dar nu sunt în stare să moară pentru ea. Fapt pentru care mulți își cheltuie averea, nu pun bază pe ea, ci pe ceea ce fac cu ea. Și creștinii, prin milosteniile și faptele lor bune, arată că nu sunt lipiți de averile lor, ci le văd ca lucruri prin care îi bucură și îi folosesc pe alții, dar și pe ei înșiși.

A 9-a întrebare: Ce înseamnă a mânca și a bea ortodox?

Înseamnă a mânca și a bea mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru ce mâncăm și bem. A mânca și a bea rugându-ne Lui și binecuvântând ceea ce avem pe masă.

Și mâncarea și băutura noastră trebuie să fie sănătoase și în cantități ponderate. Și e bine să mâncăm mai multe mese pe zi decât una mare și lungă, și care să ne cadă greu la stomac.

Nu avem voie să mâncăm sânge și carne în sânge, nici carne din animal mort, nici carne crudă. Trebuie să căutăm cât mai mult să mâncăm produse naturale, fructe și legume, iar la fructe și legume să respectăm sezonul lor, căci atunci sunt autentice. Anul bisericesc alternează mâncărurile de dulce cu cele de post și asta ne ajută într-o dezvoltare bună, armonioasă, a persoanei noastre. Așadar, mâncarea și băutura ortodoxe presupun rugăciunea, binecuvântarea, mâncarea când ți-e foame, rezumarea la strictul necesar și postul. Pentru că ele ajută trupul să fie activ și trupul e biserica sufletului și a harului dumnezeiesc.

A 10-a întrebare: Cum știu că, într-o zi, am dat tot ce am putut din mine pentru a sluji lui Dumnezeu și oamenilor?

Prin aceea că, la sfârșitul zilei, cazi lat de oboseală în pat și adormi imediat, dar, în același timp, ești mulțumit de tot lucrul bun pe care l-ai făcut în acea zi.

Și am ajuns, iubiții mei, la cea de a doua parte a predicii, unde trebuie să vorbim despre cei doi Sfinți ai lui Dumnezeu pomeniți pe 26 și 27 octombrie în fiecare an. Care sunt pomeniți în aceste două zile, fără să fie singurii pomeniți în aceste zile.

Pentru că Sfântul Mare Mucenic Dimitrios, Izvorâtorul de mir, pomenit pe 26 octombrie[3], e pomenit azi alături de Sfinții Mucenici Artemidoros [Ἀρτεμίδωρος] și Vasilios [Βασίλειος], de Sfânta Muceniță Leptina [Λέπτινα], de Sfântul Mucenic Glicon [Γλύκων], de Sfântul Cuvios Mucenic Ioasaf cel Nou [Ἰωάσαφ ὁ Νέος], de Sfânta Muceniță Leontini [Λεωντίνη], de Sfinții 2 Cuvioși Leontios din Muntele Athos, de Sfântul Mucenic Gheorghios din Ioannina[4].

Însă dintre toți aceștia, azi pomeniți, noi îl știm doar pe Dimitrios, căruia îi zicem Dumitru, și doar pe el îl cinstim. Și dacă îl cinstim liturgic doar pe Dimitrios, Marele Mucenic, despre ceilalți nu spunem nimic. Și prin aceasta nici nu știm că ei există. Iar dacă nu știi că există un Sfânt, tocmai de aceea nici nu te rogi lui, nu vrei să citești Viața lui, nu te interesează de Sfintele lui Icoane.

Dar toată lumea îl știe pe Dimitrios, cel cu Sfintele Moaște la Tessalonichi [Θεσσαλονίκη][5]. Și poate că tocmai din acest motiv, din cauza Sfintelor sale Moaște cinstite la Salonic, în Grecia, și noi, azi, îl cinstim pe Sfântul Dimitrios și nu și pe ceilalți Sfinți pomeniți azi.

După cum, cu siguranță, pe Sfântul Cuvios Dmitrii Basarbovschii [Дмитрий Басарбовский][6] îl pomenim mâine, pe 27 octombrie, și îl cinstim în mod special în România, pentru că Sfintele sale Moaște sunt la București, în Catedrala patriarhală. Dacă nu ar fi fost acolo Sfintele sale Moaște, și el ar fi fost pus la index. Ar fi fost unul dintre ceilalți Sfinți pomeniți mâine. Pentru că mâine, pe 27 octombrie, sunt pomeniți, alături de Sfântul Dmitrii, Sfântul Mucenic Nestor [Νέστωρ], Sfântul Mucenic Luppos [Λοῦππος], Sfintele Mucenițe Capetolina [Καπετωλίνα] și Erotiida [Ἐρωτηΐδα], Sfântul Chiriacos [Κυριάκος], Patriarhul Constantinopolului, Sfânta Procla [Πρόκλα], soția lui Pilatos, Sfinții Mavrianos [Μαβριανὸς] și Valentinos [Βαλεντίνος], Sfântul Cuvios Nestor [Νέστωρ], Cronicarul din Rusia, și Sfânta Diighisi [Διήγηση] din pământul Ivirilor[7].

Însă eu am citat Sfinții pomeniți în Sinaxarul grecesc în aceste două zile, Sfântul Dmitrii, din Bulgaria, pomenit mâine, neapărând în acest Sinaxar.

Așadar, Sfinții pomeniți în aceste două zile sunt mult mai mulți, dacă vom consulta toate Sinaxarele Bisericilor Ortodoxe surori și edițiile aghiologice romano-catolice (pentru Sfinții comuni nouă și lor, până la 1054). Și, cu toate acestea, noi pomenim doar doi Sfinți, câte unul pe fiecare zi, deși ei sunt mult mai mulți pomeniți în aceste două zile.

– De ce cinstim numai un Sfânt sau doi într-o zi și nu îi cinstim pe toți la un loc, cum ar fi normal?

Din neputință fizică, dar și din comoditate.

Ce înseamnă neputință fizică? Ar trebui ca fiecare Vecernie și Utrenie să conțină Slujbele a toți Sfinții pomeniți într-o zi liturgică. Și dacă acum ele conțin o Slujbă, maxim două de Sfinți și acelea intercalate, întrețesute, băgate una în alta, cum ar arăta 10 Slujbe separate sau una în alta, slujite într-o zi? Și dacă am face Slujbe pentru toți Sfinții pomeniți într-o zi, atunci Vecerniile și Utreniile Bisericii ar trebuie să fie enorme, iar cărțile de cult ar trebui să aibă, în plus, mii de pagini.

De ce din comoditate? Pentru că, la o adică, teologi și oameni duhovnicești ai Bisericii ar putea să creeze o Slujbă pentru fiecare Sfânt în parte, pomeniți într-un an liturgic, și să le includă în noi cărți de cult și cei de la strană să aleagă ce Slujbe vor să cânte anul acesta, ce Slujbe să cânte anul viitor și tot așa. Dar comoditatea noastră e „mai bună”…decât a crea Slujbe pentru Sfinți. După cum tot comoditatea noastră e de vină…că nu avem Sfinte Icoane pentru mulți dintre Sfinții pe care Biserica îi consideră Sfinții ei. Și tot comoditatea noastră, da, tot ea, e de vină că nu avem Vieți de Sfinți actualizate conform surselor și extinse tot mai mult, prin minunile și descrierea posterității Sfinților în Biserică.

Da, din comoditate, îi cinstim pe aceiași Sfinți în fiecare an și îi ignorăm pe toți ceilalți Sfinți ai Bisericii, care sunt în sinaxarele ei, și de care nu se interesează decât prea puțini creștini ortodocși.

Pentru că, pe prea mulți creștini ortodocși îi interesează ce fac Sfinții pentru ei, adică minunile lor, dar nu îi interesează persoana Sfinților, Slujba lor, Viața lor, Icoanele lor, posteritatea lor în Biserică. Adică ne raportăm utilitarist față de Sfinți și primim după inima noastră.

Însă niciun Sfânt nu e „mai puțin important” sau „nevrednic” de a avea Slujba lui și pomenirea lui în Biserică!

Sfântul Dimitrios și Sfântul Dmitrii, azi și mâine pomeniți, merită aceeași cinstire în Biserică ca și toți ceilalți Sfinți ai Bisericii. Dar noi am maximalizat cinstirea lor și am desființat cu totul pomenirea celorlalți din aceste două zile.

Ei sunt pe buzele tuturor, iar ceilalți nici nu știm că există.

Și astfel am făcut cu sute de mii și milioane de Sfinți ai Bisericii: i-am uitat și îi cinstim doar pe câțiva în mod liturgic.

De aceea, când cauți un Sfânt pomenit de toți la nivel online găsești zeci de Icoane ale lui, discuții despre el, evlavie multă, Biserici ridicate în cinstea lui, cărți și simpozioane, dar când cauți Sfinți…care nu apar în calendarele actuale, dar sunt Sfinții Bisericii lui Dumnezeu, nu găsești Icoane, nu găsești informații despre ei, nu găsești Vieți ale lor, nu găsești Biserici cu hramul lor, pentru că ei…sunt înghițiți de uitarea noastră. Și când zic uitarea noastră…nu zic numai despre România, ci despre Biserica Ortodoxă din întreaga lume, pentru că și în altă parte se petrece același lucru: se cinstesc unii Sfinți, iar majoritatea Sfinților este neglijată sistematic.

De aceea, foarte mulți ortodocși nu știu care persoane pomenite în Scriptură sunt Sfinte și care nu și nici nu știu unde ar putea să citească care sunt Sfinții Bisericii pe secole. Pentru că nu avem o ediția critică a Sinaxarului Bisericii din toate secolele. În cărțile de cult și în colecțiile aghiologice avem date despre mulți Sfinți, dar nu avem o ediție sistematică cu Sfinții Bisericii Ortodoxe din orice secol și din orice parte a lumii. Din acest motiv, mulți dintre teologi și dintre membrii clerului Bisericii nu cunosc cine sunt Sfinții Bisericii, despre unii știu că sunt Sfinți, despre alții au dubii, despre alții nu știu nimic. După cum teologii Bisericii nu știu multe cărți patristice, liturgice, istorice și manuscrisele Scripturii, fie că nu sunt scoase din manuscrise, fie că sunt în limbi inaccesibile lor.

Și această stare de fapt e o smerire a tuturor. Pentru că, pe de o parte, nu suntem atât de mult specializați lingvistic și teologic pentru ca să le citim, să le traducem și să le punem în circulație, pe de altă parte, e greu să le procuri și să ai acces la marile arhive teologice ale lumii. Iar punerea lor la un loc, aprofundarea lor, a datelor Tradiției, pentru o nouă înțelegere, mult mai profundă, a istoriei și a vieții Bisericii pe secole, necesită bani mulți, oameni ultrapregătiți și cadru instituțional pentru cercetări teologice interdisciplinare și interconfesionale. Căci nu numai noi, ortodocșii, avem specialiști în teologie și în manuscrisologie, ci toate confesiunile creștine au specialiștii lor.

Iar dacă vrei să scrii în cunoștință de cauză despre alții și despre perspectiva lor în care văd istoria și credința Bisericii, trebuie să apelezi la specialiștii lor în domeniu, chiar dacă nu le împărtășești cu totul viziunea de lucru sau rezultatele muncii lor de cercetare.

Mai pe scurt: avem nevoie de cercetările teologice ale tuturor când vine vorba de cărțile și istoria Bisericii, dar trebuie să avem discernământ duhovnicesc și luminare de la Dumnezeu ca să desprindem adevărul… de tumoarea minciunii, care parazitează adevărul. Adică să nu scriem lucruri care neagă istoria și Tradiția Bisericii, care neagă viața ei și îndumnezeirea omului. Pentru că prin asta arătăm că nu suntem teologi ortodocși care ne asumăm dreapta credință, ci oameni care nici nu o cunoaștem în profunzimea ei.

În Acta Sanctorum (ediție aghiologică romano-catolică), vol. 60, în ziua de 26 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrios nu apare. Însă, pe 27 octombrie, sunt pomeniți numeroși Sfinți ai Bisericii, de până în 1054, comuni și nouă și romano-catolicilor.

Astfel, pe 27 octombrie sunt amintiți în AS 60 Sfinții Sfințiți Mucenici Thrasea și Policarpos, dimpreună cu Sfinții Mucenici Alexandros, Neon, Diodoros, Metrobios și alți 4 Sfinți Mucenici, Sfinții Mucenici Maximos, Venantios, Luchianos și Donatos, Sfinții Mucenici Vincentius, Sabina și Christeta, Sfintele Mucenițe Capetolina și Erotiida (amintite și de Sinaxarul grecesc), Sfântul Mucenic Nestor (pomenit și în calendarul românesc), Sfântul Evharios Episcopul, Sfântul Avraam Ascetul din Egipt, Sfântul Iustos Presbiterul și Mărturisitorul din Gallia, Sfântul Namatius Episcopul, Sfântul Frumentius, Episcopul și Mărturisitorul, Apostolul Etiopiei (pe care noi îl pomenim pe 30 noiembrie), Sfinții Stareți Abbanis și Abbatibus (sec. 5-6 d. Hr.), Sfintele Fecioare Ia și Breaca și Sfinții Uni, Sinino, Elwino, Maruano, Germocho, Crewenna, Helena, Tecla sau Etha, Gwithian și Gwinnear sau Wymero din Britannia (sec. 6), Sfântul Rege Elesbaa al Etiopiei, Mărturisitorul, și 7 Sfinți Monahi din Etiopia: Aragawi sau Mihail, Pantaleon, Garima, Tzehma, Alef, Aftze și Guba (anul 555 d. Hr.), alături de Sfinții Imeata și Liqanos, Sfântul Floris, Episcopul de Polae în Istria, Sfântul Odranus Mărturisitorul (sec. al 6-lea), Sfântul Chiriacos, Patriarhul Constantinopolului (sec. al 7-lea, și confirmă Sinaxarul grecesc), Sfântul Desiderius, Episcopul și Mărturisitorul, din Galia (sec. al 7-lea), Sfântul Colmannus Mărturisitorul din Senboth (sec. al 7-lea), Sfânta Cuvioasă și Mărturisitoare Tecla Haimanot din Etiopia (sec. al 8-lea)[8].

Așa că nu am găsit nici pe unul și nici pe celălalt Dimitrios în ediția aghiologică romano-catolică, dar am găsit alți Sfinți ai lui Dumnezeu pomeniți astăzi.

În PG 115 (altă ediție romano-catolică), Sfântul Simeon Metafrastul, pe luna octombrie, a scris următoarele texte aghiologice: Mucenicia Sfintei Mucenițe Haritini, Mucenicia Sfinților Mucenici Serghios și Vachos, Viața Sfântului Dionisios Areopagitul, Episcopul Atenei, Viața Sfinților Andronicos și Atanasia, Mucenicia Sfinților Mucenici Evlampios și Evlampias, Mucenicia Sfinților Mucenici Provos, Tarahos și Andronicos, Viața Sfântului Andreas al Cretei, Viața Sfântului Lucas Evanghelistul, Mucenicia Sfântului Mucenic Uaros sau Varos, Mucenicia Sfântului Mare Mucenic Artemios, Viața Sfântului Averchios al Ierapoleosului, Mucenicia Sfântului Mare Mucenic Aretas, Viața Sfintei Anastasia Romana, Mucenicia Sfinților Mucenici Zinovios și Zinovias, sora lui, Mucenicia Sfântului Mucenic Epimahos[9]…dar nu se ocupă și de Viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrios.

În Sinaxarul Sfântului Nicodimos Aghioritul, în 3 volume, publicate la Veneția, în Italia, luna octombrie e inclusă în vol. 1. Pentru că Sinaxarul său începe cu luna septembrie, începutul anului bisericesc.

Pe 26 octombrie, Sfântul Nicodimos Aghioritul începe ziua liturgică cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrios[10], Sinaxarul Sfântului Nicodimos intrând în Mineiul pe octombrie[11]. Ceilalți Sfinți pomeniți în această zi sunt doar pomeniți nominal și numai Sfântul Dimitrios e socotit Sfântul zilei, adică cel a cărui Slujbă se slujește în fapt.

Pe 27 octombrie e pomenit Sfântul Mucenic Nestor[12], după cum e pomenit și în Mineiul românesc pe octombrie[13]. În ed. 1929 a Mineiului românesc pe luna octombrie, Slujba Sfântului Nestor e separată de Slujba Sfântului Dimitrie cel Nou, de la Basarabi[14]. Și e separată de slujba Sfântului Nestor pentru că a fost introdusă ulterior în Minei. De ce? Pentru că Sfintele Moaște ale Sfântului sunt la Patriarhie.

Nici Sfântul Nicodim Aghioritul nu amintește de pomenirea Sfântului Dmitrii pe 27 octombrie, deși Sfintele sale Moaște, din 13 iulie 1774, erau la București[15].

Ce aflăm despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrios din Sinaxarul Sfântului Nicodim Agioritul? Că el a trăit în timpul împăraților romani Dioclitianus și Maximianus, fiind născut în Tessalonic. A fost întemnițat pentru că a propovăduit dreapta credință, a îndemnat pe Sfântul Nestor să îl omoare pe Lieos [Λυαῖος], și pentru că Nestor l-a omorât, Sfântul Dimitrios a fost martirizat[16]. În Mineiul românesc citat anterior, se spune însă că textul dintre p. 330-332 este „dintru ale lui Metafrast”[17]. Se referă la Sfântul Simeon Metafrastul. Însă, după cum am arătat anterior, Sfântul Simeon nu a scris o Viață a Sfântului Mare Mucenic Dimitrios. Dar, probabil, textul inclus în Mineiul românesc e o frântură din viața altui Sfânt, pe care a scris-o Sfântul Simeon. Căci aici ni se spune cum Sfântul Mucenic Luppos, slujitorul Sfântului Dimitrios, i-a luat orarul îmbibat în sângele său mucenicesc și inelul de la mână, cu care a făcut multe minuni[18].

Dacă Sfântul Dimitrios, Mucenicul, e îngropat cu dragoste de niște creștini[19], Sfântul Cuvios Dmitrii adoarme neștiut de nimeni și trupul său rămâne neîngropat[20].

Apele Lomului i-au acoperit Sfântului Dmitrii trupul cel nestricat pentru mulți ani, până când, el a fost văzut ca o lumină puternică în apă[21] și a fost scos de acolo. Pentru că nu îngroparea sau neîngroparea trupului său produce Sfinte Moaște, ci sfințenia vieții Sfântului. Tocmai pentru că el a trăit sfânt pe pământ, trupul său devine Sfinte Moaște, adică un trup plin de har, în care a locuit și locuiește slava lui Dumnezeu.

Sfântul Dimitrios era tânăr când a fost martirizat: avea 36 de ani. Născut în 270 și martirizat în ziua de 26 octombrie 306[22]. Sfântul Cuvios Dmitrii a murit la bătrânețe[23], trăind în sec. al 13-lea[24].  Însă nu contează în ce secol trăiești, ci doar faptul de a te sfinți ca mădular al Bisericii lui Dumnezeu.

Sfântul Dimitrios vorbea limba greacă, pe când Sfântul Dmitrii vorbea limba bulgară. Însă ambele limbi sunt limbi bisericești și ortodoxe.

Sfântul Dimitrios a fost guvernatorul Tessalonicului[25], pe când Sfântul Dmitrii a fost cioban[26]. Însă rangul social nu este un inconvenient pentru sfințenie, după cum nu e un inconvenient nici sărăcia. Te poți sfinți și dacă ești sărac și dacă ești bogat, pentru că ceea ce contează e relația ta cu Dumnezeu.

Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrios sunt la Tessalonic, iar ale Sfântului Dmitrii sunt la București. Dar și cei de la Tessalonic se pot ruga Sfântului Dmitrii de la București și invers: cei de la București se pot ruga Sfântului Dimitrios de la Tessalonic. Pentru că indiferent unde sunt Sfintele lor Moaște sau dacă se mai păstrează, Sfinții ne aud oriunde ne vom ruga lor.

La ambii Sfinți sunt pelerinaje. Ambii Sfinți fac minuni. Despre ambii Sfinți se scrie și se vorbește.

Însă noi trebuie să învățăm să fim cu adevărat ortodocși, cu adevărat oameni evlavioși. Adică să învățăm să îi cinstim pe toți Sfinții și nu doar pe cei din calendarul nostru românesc, care sunt nespus de puțini în comparație cu toți Sfinții lui Dumnezeu.

Evlavia reală e evlavia care îi îmbrățișează pe toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu, pentru că toți sunt membrii ai Bisericii și ai Împărăției lui Dumnezeu.

Și anul acesta, după cum s-a format deja obiceiul, lângă Sfântul Dmitrii, la București, s-au adus și Sfintele Moaște ale Sfântului Arhidiacon Stefanos, primul Mucenic al Bisericii[27]. Au fost aduse din Grecia, de ÎPS Gavriil [Γαβριήλ], Mitropolitul de Neas Ionias și Filadelfias [Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας], sâmbătă, 22 octombrie 2016[28].

Și cu Sfântul Stefanos, primul dintre Mucenicii Bisericii la București, putem să pipăim și să sărutăm cu gura o parte din trupul său, despre a cărui mucenicie ne vorbește Sfântul Lucas în cap. al 7-lea din Faptele Apostolilor. Căci, din mila lui Dumnezeu, Sfintele Moaște ale Sfântului Stefanos, cele anterioare scrierii Noului Testament, ne încredințează pe toți despre faptul că toate cele spuse de Scriptură sunt reale. Că viața Bisericii e viața Scripturii și că viața Scripturii e viața Tradiției Bisericii.

Pentru că cei care au scris Scriptura au și murit pentru ea, iar Biserica a păstrat, deopotrivă, și Sfintele lor Cărți și Sfintele lor Moaște. Pentru că Moaștele lor cele preabinecuvântate sunt garanția veridicității Scripturii și Scriptura se vede în toată viața lor. Și prin cărțile, prin Moaștele, prin Icoanele lor, Sfinții ne vorbesc continuu despre viața Bisericii, pentru că viața Bisericii stă în Tradiția Apostolilor și a Părinților, stă în slava Treimii. Și nimeni nu poate să scoată Biserica din adevăr și să o rătăcească, pentru că ea e condusă de Păstorul oilor celor cuvântătoare, de Dumnezeul treimic și El îi poartă de grijă.

De aceea, iubiții mei, a-i cinsti pe Sfinți înseamnă a asculta de Biserică. Și cine ascultă de Biserică, acela ascultă de Dumnezeu. Și cine e cu Dumnezeu și al Lui, acela e umplut de slava Lui și de cuvânt și de putere multă și trupul lui, după moarte, nu devine un stârv, ci o mare binecuvântare pentru toți, adică Sfinte Moaște.

Tocmai de aceea, Biserica ne confirmă sfințenia cuiva și prin cuvintele și prin faptele și prin Sfintele lui Moaște. Pentru că viața lui se vede și în moartea lui și dincolo de moartea lui.

Cum mori le spune tuturor cine ești. Iar dacă oamenii nu sunt lângă tine când tu mori și rămâi singur și neîngropat, Dumnezeu,  fără niciun dubiu, în istorie sau în veșnicie, va arăta sfințenia ta, dacă ea este în tine.

Așa că nu unde și nu cum suntem îngropați contează, atâta timp cât Sfinții Mucenici sunt omorâți pretutindeni și trupurile lor aruncate, ci cum murim și pentru cine murim. Dacă murim ca oameni duhovnicești, spovediți și împărtășiți, împăcați cu toți, atunci murim bine. Pentru că murim pentru Dumnezeu, slujindu-L pe El.

Dacă murim la beție, dacă murim curvind, dacă murim păcătuind, murim rău, pentru că murim ca niște păcătoși nepocăiți. Căci Dumnezeu ne vrea pe toți ai Lui și nu să mergem în Iad.

De aceea, dacă dorim să fim cu Dumnezeu, atunci să fim acum și pentru toți vecii. Amin!


[1] Am început să scriu predica pe 20 octombrie și am terminat-o sâmbătă, 22 octombrie 2016, zi cu cer înnorat și cu 12 grade la ora 9.00.

[2] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/category/fise-de-lectura/.

[3] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/23/predica-la-sfantul-mare-mucenic-dimitrios-izvoratorul-de-mir-2015/.

[4] Idem: http://www.synaxarion.gr/gr/m/10/d/26/sxsaintlist.aspx.

[5] Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Salonic.

[6] Idem: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/.

[7] Idem: http://www.synaxarion.gr/gr/m/10/d/27/sxsaintlist.aspx

[8] AS 60, p. 214-390.

[9] PG 115, col. 997-1326.

[10] Monahul Nicodimos Aghioritul, ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ  ΕΝΙΑΥΤΟΥ, vol. 1, Veneția, 1819, p. 193-194.

[11] Mineiul pe octombrie, ed. BOR 1929, p. 329-330.

[12] Monahul Nicodimos Aghioritul, ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ  ΕΝΙΑΥΤΟΥ, vol. 1, ed. cit., p. 196.

[13] Mineiul pe octombrie, ed. BOR 1929, p. 340.

[14] Idem, p. 348.

[15] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/.

[16] Monahul Nicodimos Aghioritul, ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ  ΕΝΙΑΥΤΟΥ, vol. 1, ed. cit., p. 193.

[17] Mineiul pe octombrie, ed. BOR 1929, p. 330. [18] Ibidem. [19] Ibidem.

[20] Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, cu Sfintele Moaște la București. Viața, istoricul Moaștelor, minunile, acatistul și paraclisul, ed. îngrijită de L. S. Desartovici, Ed. Sofia, București, 2009, p. 21. [21] Ibidem.

[22] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/23/predica-la-sfantul-mare-mucenic-dimitrios-izvoratorul-de-mir-2015/.

[23] Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, cu Sfintele Moaște la București. Viața, istoricul Moaștelor, minunile, acatistul și paraclisul, ed. cit., p. 17. [24] Idem, p. 11.

[25] A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/23/predica-la-sfantul-mare-mucenic-dimitrios-izvoratorul-de-mir-2015/.

[26] Idem: http://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/24/predica-la-sfantul-cuvios-dmitrii-basarbovschii-2015/.

[27] Idem: http://basilica.ro/delegatia-bisericii-ortodoxe-din-grecia-a-ajuns-la-bucuresti-cu-moastele-sf-arhid-stefan/. [28] Ibidem.

Ecclisiastis, cap. 1, cf. LXX

1. Cuvintele Ecclisiastisului, ale fiului lui David, împăratul lui Israil în Ierusalim.

2. „Deșertăciune a deșertăciunilor [ματαιότης ματαιοτήτων]”, a zis Ecclisiastisul [ὁ Ἐκκλησιαστής]. Deșertăciune a deșertăciunilor, [căci] toate [sunt] deșertăciune.

3. Care [este] prisosirea omului, în toată truda lui [cu] care se trudește sub soare?

4. Un neam moare și un [alt] neam apare, dar pământul a stat întru veac.

5. Și soarele răsare și soarele [iarăși] apune și întru locul lui se trage.

6. Răsărind, el acolo merge, către austru și înconjoară către crivăț. Înconjoară înconjurând: [așa] merge vântul. Și vântul, întru înconjurările lui se întoarce.

7. Toate pâraiele merg întru mare și marea nu va fi umplută, [căci] întru locul [în] care pâraiele merg, acolo ele se întorc să meargă.

8. Toate cuvintele [sunt cu] osteneli [πάντες οἱ λόγοι ἔγκοποι]. [Și] nu va putea omul a vorbi și nu se va umple ochiul a vedea și nu se va umple urechea din auzire.

9. Ce a fost, aceeași va fi și ce s-a făcut, aceeași se va face și nu este [lucru cu] totul nou sub soare [καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον].

10. Care va grăi și va spune: „Iată, acesta este [lucru] nou [ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστιν]!”, [trebuie să știe că] deja s-a[u] făcut în veci cele care s-au făcut dinaintea noastră.

11. Nu [mai] este pomenirea celor dintâi [οὐκ ἔστιν μνήμη τοῖς πρώτοις] și întocmai celor de apoi făcându-li-se, nu va fi lor pomenire cu cele care se vor face întru cele de apoi.

12. Eu, Ecclisiastisul, am fost împărat în Israil, în Ierusalim.

13. Și am dat inima mea să caute și să iscodească, în[tru] înțelepciune, despre toate care se fac sub cer [περὶ πάντων τῶν γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανόν]. Că buimăcire rea [περισπασμὸν πονηρὸν] a dat Dumnezeu fiilor omului, [pentru] a se buimăci[1] în[tru] sine[le] [τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ] [lor].

14. Și am văzut toate lucrurile care au fost făcute sub soare, și, iată, toate [sunt] deșertăciune și alegere de vânt [καὶ προαίρεσις πνεύματος]!

15. Strâmbându-se, nu va putea să se împodobească și lipsa nu va putea să se numere.

16. Zis-am eu în inima mea a zice: „Iată, eu m-am mărit și am adăugat înțelepciune [în sufletul meu] peste toți[2] care au fost [mai] înaintea mea în Ierusalim și inima mea a văzut multe [multă] înțelepciune și cunoaștere [καὶ καρδία μου εἶδεν πολλά σοφίαν καὶ γνῶσιν]!

17. Și am dat inima mea să cunoască înțelepciunea și cunoașterea, parabole și înțelegere [și am înțeles] că până și aceasta este alegere de vânt [προαίρεσις πνεύματος].

18. Că[ci] în[tru] mulțimea înțelepciunii [este] mulțime de cunoaștere [ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆθος γνώσεως] și cel care adaugă cunoaștere își va adăuga durere [καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει ἄλγημα]”.


[1] A se ameți, a se zăpăci.

[2] Mai mult decât toți.

Librăriile din Teleorman

Din articolul de ieri, de pe Facebook, al lui Marian Godină rezultă faptul că în Teleorman nu ar exista nicio librărie.

Însă Episcopia Alexandriei și a Teleormanului are două librării de carte religioasă, ambele fiind numite Ortodoxia. Una în Alexandria, pe strada Alexandru Colfescu, aproape de Episcopie, și alta în Roșiori de Vede, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron.

Totodată Episcopia Alexandriei și a Teleormanului are editură proprie, numită Cartea Ortodoxă și revistă proprie, numită Biserica Ortodoxă.

Mai există și alte librării în orașele teleormănene, care nu sunt religioase, dar, probabil, nu sunt continuu aprovizionate, dacă nu apar în monitorizarea națională sau nu funcționează cu numele de librării și sunt integrate în alte complexe comerciale.