Evanghelia după Matei (cap. 9)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 9

1. Și intrând/ îmbarcându-se în corabie, [Iisus] a trecut [apa] și a venit în cetatea Sa.

2. Și, iată!, I-au adus Lui un paralitic [paraliticon][1] pus pe pat. Și Iisus văzând credința lor [tin pistin afton] i-a spus paraliticului: „Îndrăznește, fiule, [căci] iertate îți sunt păcatele tale!”.

3. Dar, iată!, [că] unii dintre cărturari/ scribi au spus în sinea lor: „Acesta blasfemiază [vlasfimi][2]”.

4. Dar Iisus văzând gândurile lor [idon o Iisus tas entimisis afton] a spus: „De ce gândiți rele în inimile voastre?

5. Căci ce este mai ușor, a spune: Iertate îți sunt păcatele tale, sau a spune: Ridică-te și umblă?

6. Însă pentru ca să cunoaștețiFiul omului are putere [exusian] pe pământ [pentru] a ierta păcatele”…atunci spuse paraliticului: „Ridică-te, ia-ți patul tău și mergi/ întoarce-te în casa ta!”.

7. Și ridicându-se s-a dus/ s-a întors în casa lui.

8. Iar mulțimile care au văzut, [acestea au] și slăvit pe Dumnezeu, [Cel care] dă oamenilor asemenea putere [exusian tiaftin].

9. Și Iisus plecând de acolo a văzut pe un om care ședea la vamă, care se numea Matteos[3]/ Matei, și i-a spus lui: „Urmează-Mi!”. Și s-a ridicat [și] i-a urmat Lui.

10. Și a fost El șezând la masă în casă și, iată!, mulți vameși și păcătoși au venit și au stat la masă cu Iisus și cu Ucenicii Lui.

11. Și fariseii văzându-i, au spus Ucenicilor Lui: „Pentru ce Învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii?”.

12. Iar [El] auzind a spus: „Nu au nevoie de doctor cei puternici[4] [i ishiontes][5]ci cei care sunt bolnavi [i cacos].

13. Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc și nu jertfă! [Os. 6, 6]. Căci nu am venit să chem pe drepți ci pe păcătoși [întru/ la pocăință[6]].

14. Atunci au venit la El ucenicii lui Ioannis[7] spunând: „Pentru ce noi și fariseii postim [mult], iar Ucenicii Tăi nu postesc?”.

15. Și le-a spus lor Iisus: „Nu pot fiii nunții [i ii tu nimfonos] să jelească atâta timp cât Mirele [o Nimfios] este cu ei. Dar vor veni zile când Mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti”.

16. Pentru că nimeni nu pune un petic de cârpă nou la un veșmânt vechi! Căci peticul acesta se va trage din veșmânt și se va face o ruptură [shisma][8] și mai rea.

17. Nici nu pun [oamenii] vin nou în burdufuri vechi! Căci dacă nu [fac] astfel, burdufurile crapă și vinul se varsă și burdufurile se distrug! Ci toarnă vin nou în burdufuri noi, și [astfel] amândouă se păstrează.

18. Și pe când le spunea lor acestea, iată!, un arhon [arhon is]/ un boier[9]/ un dregător[10] s-a închinat Lui, zicând că: „Fiica mea acum e moartă! Ci venind pune mâna Ta peste ea și va fi vie”.

19. Și ridicându-Se Iisus i-a urmat lui [și la fel] și Ucenicii Lui.

20. Și, iată!, o femeie [care suferea] de 12 ani de scurgere de sânge [emorrousa][11], apropiindu-se [de El] prin spate, s-a atins de marginea veșmântului Lui!

21. Căci spunea întru sine: „Numai dacă mă ating de veșmântul Lui mă voi mântui [sotisome]”.

22. Și Iisus S-a întors și văzând-o pe ea a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a mântuit [sesochen se]”. Și s-a mântuit femeia din ceasul acela.

23. Și a intrat Iisus în casa arhonului și a văzut pe cântăreții din flaut și mulțimea tulburată/ agitată

24. [și] a spus: „Depărtați-vă [Anahorite]! Căci fata [to corasion][12]/ copila[13] nu a murit, ci doarme”. Și ei râdeau [categhelon] de El.

25. Și când mulțimea a fost scoasă afară [din casă], [Iisus] a intrat și a luat-o pe ea de mână, și fata s-a ridicat.

26. Și a ieșit vestea aceasta în tot pământul acela.

27. Iar Iisus plecând de acolo I-au urmat [Lui] doi orbi, care strigau și ziceau: „Miluiește-ne pe noi, fiule al lui David!”.

28. Și intrând în casă, orbii au venit la El. Și Iisus le-a zis lor: „Credeți că pot să fac aceasta?”. [Și] i-au zis Lui: „Da, Doamne!”.

29. Atunci S-a atins de ochii lor zicând: „După credința voastră [Cata tin pistin imon] fie vouă!”.

30. Și s-au deschis ochii lor. Și Iisus le-a spus lor cu asprime zicând: „Vedeți ca nimeni să nu cunoască [aceasta]”.

31. Iar ei, ieșind, L-au vestit pe El în tot pământul acela.

32. Și ieșind ei, iată!, i-au adus Lui un om mut, care era demonizat [demonizomenon].

33. Și scoțând [din el] demonul, mutul a vorbit. Și mulțimile se minunau, zicând: „Niciodată în Israil nu s-a văzut astfel [de lucruri]”.

34. Dar fariseii spuneau: „Întru[14] arhonul demonilor îi scoate pe demoni” [En to arhonti ton demonion ecvalli ta demonia].

35. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției [chirisson to Evanghelion tis Vasilias] și vindecând toată boala și toată neputința [în popor[15]][16].

36. Și [Iisus] văzând mulțimile I S-a făcut milă de ele, căci erau necăjite [eschilmeni] și părăsite [errimmeni], asemenea unor oi care nu au păstor.

37. Atunci a spus Ucenicilor Lui: „Într-adevăr secerișul [terismos] e mult, dar lucrătorii [i ergate] sunt puțini!

38. De aceea, rugați-L pe Domnul secerișului [tu Chiriu tu terismu] ca să scoată lucrători întru secerișul Lui”.


[1] În ed. BOR 1988: un slăbănog.

[2] În ed. BOR 1988: „Acesta hulește”. În ed. BOR 2001: „Acesta blasfemiază”. În ed. Biblia 1688: „Acesta blastemă”.

[3] Forma de N. singular: Matteos. În ed. Biblia 1688: Mattheiu. În ed. BOR 1988 și 2001, așa după cum suntem învățați cu românizarea numelui său: Matei.

[4] Cei care sunt în putere, care sunt în stare să meargă și să își facă treburile.

[5] În ed. Biblia 1688: sănătoșilor. În ed. BOR 1988 și 2001: cei sănătoși.

[6] Fragment neexistent în GNT dar existent în MGK [is metanian], ca și în edițiile ortodoxe românești. În ed. Biblia 1688: „la pocaanie”, pocăință. În ed. BOR 1988 și 2001: „la pocăință”.

[7] Ai Sfântului Ioan Botezătorul.

[8] Aici apare pentru prima și singură dată la Matei această formă de N. sg. De la acest cuvânt avem schismă.

[9] În ed. Biblia 1688: „un boiariu”.

[10] În ed. BOR 1988 și 2001.

În ed. BOR 2001, n. f, p. 1470, traducătorul nostru, ÎPS Bartolomeu Anania, spune că e vorba de Iair, despre care se face referire și la Mc. 5, 22 și Lc. 8, 41.

[11] De hemoragie externă.

[12] În ed. Biblia 1688.

[13] În ed. BOR 1988 și 2001.

[14] Întru/ prin intermediul puterii conducătorului demonilor îi scoate pe demoni.

[15] În ed. BOR 1988 și 2001. În ed. Biblia 1688: întru oameni.

[16] Fragmentul pus între paranteze nu se regăsește în GNT dar se regăsește în MGK, ca și alte fragmente anterioare, sub forma: en to lao. MGK, în acest fel, confirmă ed. BOR 1988 și 2001.

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *