Evanghelia după Matei (cap. 14)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 14

1. În vremea aceea, Irodis, tetraarhisul [o tetraarhis][1]/ tetrarhul[2], a auzit vestea lui Iisus,

2. și a spus slujitorilor lui: „Acesta este Ioannis Botezătorul! Acesta s-a ridicat dintre morți și de aceea se lucrează puterile întru el”.

3. Căci Irodis l-a prins pe Ioannis, l-a legat [pe el] și l-a pus în temniță pentru Irodias[3]/ Irodiada[4], femeia lui Filippos, fratele lui!

4. Căci Ioannis îi spunea lui: „Nu ți se cuvine ție să o ai pe ea[5]”.

5. Și vrând a-l ucide pe el[6] s-a temut de mulțime, pentru că îl aveau pe el Profet.

6. Și făcându-se zilele de naștere ale [ghenesiis][7] lui Irodis a dansat/ jucat fiica Irodiasei în mijloc și i-a plăcut lui Irodis,

7. când cu jurământ a mărturisit ei a-i da ceea ce va cere.

8. Și fiind îndemnată de mama ei a spus: „Dă-mi mie, aici, pe disc/ tipsie, capul lui Ioannis Botezătorul!”.

9. Și regele s-a întristat, [dar] din cauza jurământului și a celor care ședeau cu el la masă, a poruncit să-i fie dat,

10. și a trimis de i-a tăiat capul lui Ioannis în temniță.

11. Și a fost purtat capul lui pe disc și a fost dat fetei, și [ea] l-a dat mamei sale.

12. Și ucenicii lui au venit și au luat trupul[8] și l-au îngropat pe el și au venit să-i vestească lui Iisus[9].

13. Și Iisus auzind a plecat de acolo în corabie, în loc pustiu, de unul singur! Și auzind mulțimile I-au urmat Lui pe jos, din cetăți.

14. Și [Iisus] ieșind a văzut mulțime mare [de oameni] și I S-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor.

15. Iar făcându-se târziu, au venit la El Ucenicii Lui și au spus: „Locul este pustiu și ceasul/ vremea deja a trecut! Eliberează/ trimite mulțimile, pentru ca să meargă în sate și să-și cumpere lor mâncare”.

16. Dar [Iisus] le-a spus lor: „Nu au nevoie să se ducă, [ci] voi dați-le să mănânce!”.

17. Și ei i-au spus Lui: „Aici nu avem decât numai cinci pâini și doi pești”.

18. Și [Iisus] le-a spus: „Aduceți-Mi-le aici pe acelea!”.

19. Și poruncind mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini și doi pești, a privit în cer [anavlepsas is ton uranon][10], a binecuvântat și a frânt [și] a dat pâinile Ucenicilor, iar Ucenicii mulțimilor.

20. Și toți au mâncat și s-au săturat, și au ridicat belșugul sfărâmăturilor[11] [în] doisprezece coșuri pline.

21. Iar [cei] care mâncaseră erau bărbați ca la cinci mii, fără/ în afară de femei și copii[12].

22. Și [Iisus] îndată i-a forțat/ silit pe Ucenici să se îmbarce/ să intre în corabie și să treacă înaintea Lui în cealaltă parte, până ce va elibera/ va da drumul mulțimilor.

23. Și eliberând/ dând drumul mulțimilor, S-a urcat în munte pentru a Se ruga de unul singur. Și făcându-se târziu era acolo singur.

24. Iar acum corabia era la multe stadii depărtare de pământ, tulburată de valuri, căci vântul îi era împotrivă.

25. Iar la a patra strajă a nopții, [Iisus] a venit către ei umblând pe mare.

26. Iar Ucenicii văzându-L pe El umblând pe mare s-au înspăimântat spunând că Este fantasmă [fantasma]/ nălucă!, și au strigat de frică.

27. Dar [Iisus] îndată le-a vorbit lor, spunând: „Îndrăzniți, Eu sunt! Nu vă temeți”.

28. Și Petros i-a răspuns Lui și i-a zis: „Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin spre Tine pe ape!”.

29. Și [Iisus] i-a spus lui: „Vino!”. Și Petros coborând din corabie a umblat pe ape și a venit către Iisus.

30. Dar văzând [puterea] vântului, [Petros] s-a înfricoșat, și începând a se scufunda a strigat spunând: „Doamne, mântuiește-mă!” [Chirie, soson me].

31. Și Iisus îndată i-a întins mâna și l-a apucat pe el și i-a spus lui: „Puțin-credinciosule [oligopiste], întru ce te-ai îndoit?”.

32. Și urcându-se ei[13] în corabie a încetat vântul.

33. Iar cei din corabie I s-au închinat Lui, spunând: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu [Teu Iios]!”.

34. Și traversând [marea] au venit pe pământ în Ghennisaret [Ghennisaret].

35. Și cunoscându-L pe El oamenii locului aceluia au trimis [veste] în tot ținutul acela și i-au adus Lui pe toți bolnavii pe care-i aveau

36. și Îl rugau pe El ca numai să se atingă de marginea[14] veșmântului Lui! Și câți se atingeau se vindecau.


[1] În ed. Biblia 1688 avem o traducere a substantivului compus grecesc: „al patrulea biruitoriu”, pentru că e vorba aici despre o formă de conducere statală cu patru regi. A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Tetrarhie.

În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „tetrarha biruitoriu” și, în n. a, p. 142 găsim explicația: „al patrulea biruitoriu de lume”.

În ed. BOR 1914 se traduce în mod și mai propriu: „cel a patra parte stăpânitor”, adică unul dintre cei patru care sunt la conducerea statului.

[2] În ed. BOR 1939, 1988 și 2001.

[3] Transliterarea N. sg.: Irodias.

[4] E transliterarea formei de Ac. sg.: Irodiada. Sub această formă găsim numele acestei femei (Irodiada) în ed. Biblia 1688, Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.

[5] În ed. Biblia 1688 se traduce versiunea LXX: „Nu ți să cade să o aibi pre ea”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] apare adăugat și substantivul muiere: „Nu ți să cade să o aibi pre ia ție muere”. În ed. BOR 1914 se urmează LXX și lipsește muiere. În ed. BOR 1939 apare nevastă în loc de muiere. În ed. BOR 1988 și 2001 găsim: „de soție”.

Nu apare însă soție în ed. MGK, VUL, RST, NKJ, GNV, KJV, MNT, L45, KJG, NRV, SCR. Dar apare de femeie în LSG („Il ne t’est pas permis de l’avoir pour femme”) și în RVA („No te es lícito tenerla por mujer”).

[6] Pe Sfântul Ioan Botezătorul.

[7] Probabil sărbătoarea pentru ziua lui de naștere dura mai multe zile.

[8] Sfântului Ioan Botezătorul.

[9] Cum a fost martirizat Sfântul Ioan, cum i-au luat trupul și l-au îngropat.

[10] Doar ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] urmează aici GNT: „caută în ceriu”. În ed. Biblia 1688, is cu Ac. e tradus „căutând la ceriu”. În ed. BOR 1914: „căutând la cer”. În ed. BOR 1939: „a căutat spre cer”. În ed. BOR 1988 și 2001: „și privind la cer”.

Însă Domnul privește în cer, adică la Tatăl și la Duhul Sfânt, pentru ca să arate că Prea Sfânta Treime e Cea care face minuni sau pentru a arăta că Tatăl și Duhul Sfânt sunt în toate de acord cu Fiul, pentru că Fiul lucrează neîncetat, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, toate cele ale mântuirii noastre.

[11] În ed. Biblia 1688: „prisoseala fărămiturilor”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „rămășițe de fărămituri”. În ed. BOR 1914: „rămășițele de sfărâmituri”. În ed. BOR 1939: „prisosul de fărămituri”. În ed. BOR 1988 și 2001: „rămășițele de fărâmituri”.

[12] Femeile și copiii nu au fost numărați.

[13] Domnul și Petros, pentru că El l-a mântuit din valuri.

[14] În ed. Biblia 1688: „poala veșmântului Lui”. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] și ed. BOR 1914: „de poalele veșmântului Lui”. În ed. BOR 1939, 1988 și 2001: „de poala hainei Lui”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *