Evanghelia după Matei (cap. 19)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 19

1. Și a fost că a sfârșit Iisus cuvintele acestea, [după care] a plecat din Galilea și a venit întru hotarele Iudeei, dincolo de Iordanis.

2. Și I-au urmat Lui mulțimi multe, și i-a vindecat pe ei acolo.

3. Și s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L [pirazontes] pe El și spunând: „Se cuvine însă să-și lase omul femeia lui pentru orice motiv [cata pasan etian]?”.

4. Și [Iisus] a răspuns [și] a spus: „Nu ați citit că Cel care i-a creat[1] i-a făcut pe ei bărbat și femeie dintru început[2]?,

5. și a spus: «Pentru aceea va lăsa omul pe tată și pe mamă[3] și va fi unit [collitisete][4] [cu] femeia lui, și vor fi cei doi într-un singur trup [is sarca mian][5]».

6. Așa încât nu mai sunt doi ci un trup. Astfel, ce Dumnezeu a unit [sinezefxen][6], omul să nu despartă!”.

7. [Și] i-au spus Lui: „Atunci, de ce Moisis a poruncit a-i da [ei] carte de divorț [vivlion apostasiu]/ carte de despărțire[7] și a o lăsa [pe ea]?”.

8. Și [Iisus] a spus lor că: „Moise, din cauza întăririi inimii [tin sclirocardian][8] voastre, v-a îngăduit vouă să vă lăsați femeile voastre, dar nu a fost astfel dintru început[9].

9. Dar Eu vă spun vouă că cine va lăsa pe femeia lui, nu pentru desfrânare/ curvie [mi epi pornia], și se căsătorește cu alta face adulter/ preacurvește. [Și oricine se căsătorește cu femeia divorțată, face adulter/ preacurvește][10].

10. [Și] I-au spus Lui Ucenicii [Lui]: „Dacă astfel este motivul omului cu femeia, nu este de folos să se căsătorească”.

11. Iar [Iisus] le-a spus lor: „Nu toți cuprind/ înțeleg cuvântul [acesta] ci cei [cărora] le-a fost dat [să-l înțeleagă][11].

12. Căci sunt eunuci [evnuhi]/ fameni, care s-au născut astfel din pântecele mamei [lor][12], și sunt eunuci care au fost făcuți eunuci[13] de [către] oameni, și sunt eunuci care s-au făcut pe ei înșiși eunuci[14] pentru Împărăția Cerurilor. Cel [care] poate cuprinde/ înțelege să cuprindă/ să înțeleagă!

13. Atunci I-au adus Lui prunci[15]/ copii, ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage. Dar Ucenicii [Lui] îi mustrau pe ei.

14. Dar Iisus a spus: „Lăsați pruncii/ copiii și nu-i opriți pe ei să vină către Mine, căci a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor!”.

15. Și a pus mâinile peste ei [și] S-a dus de acolo.

16. Și, iată!, unul [is][16] a venit la El [și] a spus: „Învățătorule [bune[17]] / [Bunule] Învățător, ce bine [agaton] să fac ca să am viață veșnică?”.

17. Iar [Iisus] i-a spus lui: „De ce Mă întrebi despre bine [tu agatu]? Unul este Bunul [o Agatos]! Iar dacă vrei să intri întru viață[18], ține[19] poruncile [tas entolas]”[20].

18. [Și] el a spus: „Care?[21]”. Iar Iisus i-a spus: „Să nu ucizi, să nu faci adulter/ să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești fals/ mincinos,

19. cinstește pe tată și pe mamă[22] și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți!”.

20. [Iar] tânărul [o neaniscos][23] Îi spuse Lui: „Toate acestea le-am păzit [din tinerețea mea][24]! Încă ce-mi lipsește?”.

21. [Și] Iisus i-a spus lui: „Dacă vrei să fii desăvârșit [telios], du-te, vindeți averile și le dă săracilor, și vei avea comoară în ceruri, și vino și urmează-Mi Mie!”.

22. Dar tânărul auzind cuvântul [acesta] a plecat întristat! Căci avea multe averi [ctimata polla].

23. Iar Iisus a spus Ucenicilor Lui: „Adevărat vă spun vouă că bogatul cu greutate [discolos]/ cu anevoie va intra întru Împărăția Cerurilor.

24. Și iarăși vă spun vouă, că mai ușor îi este cămilei [camilon] să treacă prin urechea acului [tripimatos rafidos] decât bogatul să intre întru Împărăția lui Dumnezeu.

25. Și auzind Ucenicii s-au uimit foarte [mult] [și] au spus: „Cine oare poate să se mântuiască?[25]”.

26. Iar Iisus privind la [ei] le-a spus lor: „La oameni aceasta este cu neputință/ imposibil [de făcut] [adinaton], dar la Dumnezeu toate sunt cu putință/ posibile [dinata]”.

27. Atunci Petros a răspuns zicându-i Lui: „Iată, noi am lăsat toate și Ți-am urmat Ție! Oare ce va fi cu noi?”.

28. Și Iisus le-a spus lor: „Adevărat vă spun vouă că voi, cei care Mi-ai urmat Mie întru nașterea din nou [ti palinghenesia], când Fiul omului va sta pe tronul slavei Sale, veți sta și voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele 12 neamuri/ seminții/ triburi ale lui Israil.

29. Și tot cel care a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau țarini pentru numele Meu, însutit [ecatontaplasiona] va lua și va moșteni viața veșnică.

30. Și mulți dintâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă dintâi”.


[1] Dumnezeu.

[2] Din clipa creării lor.

[3] Nici în MGK nu apar formele pronominale pe care le regăsim în edițiile românești sinodale și care sunt regăsibile în LXX, la Fac. 2, 24: „ton patera aftu che tin mitera aftu” [pe tatăl său și pe mama sa].

[4] Verb la indicativ, viitor pasiv.

Pentru că Cel care îl unește pe bărbat cu soția lui e Dumnezeul treimic, în cadrul Tainei Sfintei Căsătorii și nu se unește, în mod exclusiv, numai prin voința lui, prin faptul că vrea să își ia de soție pe o femeie.

[5] Se citează Fac. 2, 24.

[6] Prin Sfânta Căsătorie.

[7] Carte de despărțire găsim în ed. Biblia 1688, BOR 1914, 1939, 1988, 2001 și în ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „carte de lăsare”.

[8] Noi am tradus genetic/ morfematic cuvântul, pentru că e format din două elemente. Forma metaforică permite și următoarele traduceri: încăpățânarea, îndărătnicia, învârtoșarea voastră.

Ed. Biblia 1688 urmează GNT: „pentru întărirea inimii voastre”. La fel face și ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998]: „pentru întărimea inimii voastre”. În ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001: „învârtoșarea inimii”.

[9] Dumnezeu nu a îngăduit divorțul pentru prima familie de oameni, pentru Sfinții Protopărinți Adam și Eva, care formează începutul existenței umane și nici pentru familiile imediat următoare acesteia.

[10] Text inexistent în GNT și tradus din MGK. Însă acesta există în ed. Biblia 1688 („și cine va lua lăsată de altul preacurvie face”), în ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.

[11] Îl înțeleg cei care au vocația căsătoriei.

[12] Cu defecte sexuale, care îi fac să nu poată naște copii.

[13] Au fost castrați, li s-au extirpat glandele sexuale în mod medical sau împotriva sănătății lor, cu forța.

[14] Au trăit în feciorie și asceză pentru sfințirea vieții lor.

[15] În ed. Biblia 1688 se vorbește despre „copilași”, în sensul că au mai mult de un an. Însă ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] merge după GNT și vorbește despre „poroboci”, adică despre nou-născuți, prunci, sugari.

[16] La fel e și în ed. Biblia 1688. În ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998] avem o formă asemănătoare: „varecine [oarecine]”, care apare, sub forma lui „oarecine” și în ed. BOR 1939. Însă odată cu ed. BOR 1914 avem „un tânăr”, care va apărea și în ed. BOR 1988 și 2001.

MGK oferă în această privință un text identic cu GNT. Tot despre „unul” se vorbește și în VUL („unus”), VUO, TIS, BNT, NAS, SCR, STE, TNT, RWB, WHO. În NEG avem: „un homme” iar în NIV și NIB („a man”), formă care apare și în ed. GBV 2001: „un om”.

[17] Formă existentă în MGK: „Didascale agate”.

[18] În viața duhovnicească.

[19] Împlinește.

[20] Însă edițiile sinodale românești, începând cu ed. Biblia 1688, merg pe varianta MGK: „Ti me leghis Agaton udis Agatos imi Is, o Teos. All′ ean telis na iseltis is tin zoin, filaxon tas entolas”[De ce Mă numești Bun? Nimeni nu este Bun decât numai Unul, Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri întru viață, păzește poruncile!”.

Numai ed. BOR 1939 urmează GNT: „Ce mă întrebi despre Bun? Unul este cel Bun. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile”

[21] Cu sensul: „Care dintre porunci trebuie să le împlinesc?”.

[22] În MGK: „ton patera su che tin mitera” [pe tatăl tău și pe mamă]. În ed. Biblia 1688: „pre tatăl tău și pre muma ta”.

[23] Aici aflăm că acel unul este un tânăr. Avem același cuvânt și în MGK.

[24] Fragment existent în MGK („ec neotitos mu”) dar și în ed. Biblia 1688 („den tinereațele mele [din tinerețile mele]”), ed. Noul Testament-Bălgrad [1648/ ed. 1998], BOR 1914, 1939 și 1988 („din copilăria mea”), 2001 („din tinerețea mea”).

[25] În aceste condiții.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *