Din operele Sfântului Niceta de Remesiana [1]

Sfântul Niceta de Remesiana, Opere, trad. din lb. latină, introd. și note de Lect. Dr. Ovidiu Pop, text latin-român, Ed. Sofia, București, 2009, 243 p.

***

Scaunul episcopal al Sfântului Niceta, Remesiana, e în Serbia de azi, la Bela Palanka, p. 7.

Și a trăit între 338-420 d. Hr., Ibidem.

Pentru trad. în română s-a folosit ediția: A.[ndrew] E.[wbank] Burn, Niceta of Remesiana, His Life and Works, Cambridge University Press, London, 1905.

*

1. Despre feluritele numiri potrivite Domnului nostru Iisus Hristos (p. 11-19)

*

Din multele Sale numiri scripturale cunoaștem „rânduiala puterii și [a] lucrării Sale”, p. 11/ Fiul „e numit Cuvântul, pentru că prin El a vorbit mereu Dumnezeu-Tatăl, atât Îngerilor, cât și oamenilor”, Ibidem.

*

E numit Miel pentru nevinovăția Sa fără egal, p. 13/ „Aleargă la Izvorul vieții [vitae Fontem], ca văpaia ta să fie stinsă și sufletul tău să dobândească veșnicia”, p. 18-19/ „ispitele cărnii”// „vitia carnis”, p. 18-19.

*

2. Cărticele de învățătură (p. 20-111)

*

Teologia îi ajută pe cei care s-au botezat să înțeleagă ce daruri dumnezeiești au primit și cum să le păzească, p. 21/ căci cel păcătos, prin Botez, „este preschimbat [reformatur] după asemănarea lui Dumnezeu [ad similitudinem Dei]”, p. 20-21/ Catehumenul este „ca un oaspete [quasi hospes] și vecin al credincioșilor [et vicinus fidelium]”, p. 22-23/

*

Catehumenul „ascultă de afară Tainele [din afara Bisericii, ca unul care nu e încă botezat n.n.] și nu pricepe”, p. 23/ exorcizările Botezului se fac „pentru dobândirea slaveidumnezeiești celui care vrea să se boteze, Ibidem/ „prin exorcizări [exorcismos] sunt curățiți ca prin foc”, Ibidem/

*

niciun păcat nu se face fără lucrarea diavolului [omne peccatum sine daemonis operatione non fit”, p. 23/ Despre Crez, Tatăl nostru și semnul Crucii [signaculum Crucis], p. 22-25/ Semnul Crucii este întărire împotriva diavolului [contra diabolum], p. 25/ Simbolul de credință amintește credința pe scurt și este o sfântă mărturisire a ei, p. 25/

*

Catehumeni, aspiranți, botezați, p. 25/ catehumen = ascultător, Ibidem/ cei botezați de Sfântul Ioan Botezătorul aveau starea de catehumeni, Ibidem/ despre exorcizarea baptismală, p. 27/ prin Sfântul Botez omul intră în Împărăția Domnului Său, Ibidem/ aspiranții la Botez erau învățați Crezul și Sfintele Taine ale Bisericii, p. 29/

*

Sfântul Niceta îi numește pe credincioși, adică pe cei botezați: oameni „renăscuți prin credință [renatis per fidem] și sfințiți [sanctificatis] după canonul Evangheliei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”, p. 28-29.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *