Documentul BEM…după 30 de ani [5]

Prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a.

*

Comentariul dintre 1. 13-1. 14 utilizează o sintagmă periculoasă: „the sacramental integrity”/ „integritate sacramentală”. Pentru că ea a fost formulată pe presupunerea, falsă bineînțeles, că toate „bisericile” au sacramente valide.

Și dacă le au „valide”…atunci nu mai trebuie „repetat” botezul…dacă treci de la o confesiune la alta.

Dar dacă „toate bisericile” au sacramente „valide”…de ce ne mai trebuie unitate dogmatică și sacramentală? Dacă a fi ortodox e „tot una” cu a fi baptist, penticostal, mormon sau greco-catolic în materie de Taine…pentru ce ne mai trebuie „unitate”, dacă așa cum suntem e „foarte bine”?

*

Însă documentul BEM se bazează pe o concepție democratică despre Biserică și nu teologico-tradițională.

El nu își pune problema care e Biserica lui Hristos, în mod genetic, istoric, cu date, probe, evidențe…ci ia notă de faptul că sunt multe „biserici” astăzi și că ele trebuie „să devină una”.

Deci facem „eforturi de unitate” în afara istoriei, a cursului firesc al istoriei și a aparițiilor istorice ale diferitelor „biserici”.

Toate „bisericile” par la fel de bine „fundamentate” deși sunt diferite și antagonice, și dorul de unitate nu vine din conștiința diversității genetice nefaste a formării „bisericilor” de pe lângă Biserică ci din conștiința că „bate la ochi” în lumea de azi, că sunt multe biserici și că ele nu se „înțeleg” reciproc.

Adică e un efort de amabilitate inter-eclesială și nu de înfrățire și de întoarcere reală la Biserica lui Hristos, cea una, sfântă, catolică/ sobornicească și apostolică.

*

Nu plonjăm în trecut pentru a ne înțelege rădăcinile și a ne asuma realitatea istorico-eclesială până azi…ci stagnăm într-un prezent fals-egalitarist, care relativizează diferențele, care transformă Biserica într-un avatar al sincretismului religios.

*

În I. 14, în prima frază, se leagă Moartea și Învierea Domnului de Cincizecime. Nu poți să participi la Moartea și Învierea Domnului fără Botez, Botez în care primești pe Duhul. Din punct de vedere ortodox afirmațiile sunt corecte.

Însă Mirungerea e declarată „un semn”, adică un simbol și nu o Taină. Dar „all agree that Christian baptism is in water and the Holy Spirit”/ „toți sunt de acord că Botezul creștin este/ se face în apă și în Duhul Sfânt”.

Și asta pentru că „așa spune” în Scriptură…dar nu pentru că „așa se petrec lucrurile” cu toți cei botezați, indiferent de gruparea religioasă din care fac parte.

*

Trebuie să înțelegem că e mult literalism scriptural în acest document, ca în tot ceea ce înseamnă „teologie eterodoxă”, fără ca cei în cauză să poată fi în stare să detalieze în mod experiențial, practic, intim modul „înduhovnicirii” lor.

Ei cred că „așa se petrec lucrurile în Botez”, pentru că așa scrie în Scriptură…și nu „știu cu adevărat acest lucru, pentru că au experimentat acest lucru”.

Presupun că ar fi așa…fără nicio probă practică.

E ca în „miturile” despre dragoste…fără ca tu să fi fost îndrăgostit vreodată. Și spui, și te pronunți și vorbești despre dragoste…fără ca să înțelegi cât de penibil ești…în fața unuia care știe cum e să fii îndrăgostit.

4 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *