Istoria începe de oriunde o privești [34]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

 *

Istoria începe

de oriunde o privești

(Vol. 1)

***

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a.

***

În PG 150 (Paris, 1865), Sfântului Grigorie Palama, „Thessalonicensis Metropolita”[1], i s-au alocat col. 771-1372. Și catolicul nu îl numește „Sfânt”, pentru că îl consideră „Hesychastarum et Messalianorum Omphalopsychorum patronus”[2] și îi găsește „mai multe erezii”.

Lista scrierilor sale: col. 775-786.

După care lista adversarilor săi: 785-788.

Însă cea mai interesantă listă, din care reiese vasta sa cunoaștere teologică și atașamentul față de Tradiție, e lista autorilor patristici din care citează. Care se află între col. 787-800.

Printre care se regăsesc: Sfântul Anastasie Sinaitul, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur[3], Sfântul Clement Alexandrinul, Sfântul Cosma de Maiuma, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul Diadoh al Foticeei, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Epifanie al Salaminei, Eusebiu de Cezareea, Sfântul Gherman al Constantinopolului, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Grigorie al Nyssei, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul[4], Sfântul Sofronie al Ierusalimului[5].

Și bineînțeles că nu sunt toți cei pe care i-a cunoscut, prin scrierile lor, Sfântul Grigorie Palama.

De la col. 779 și până la col. 844 se prezintă tilurile operei sale. Iar de la col. 843 începe o scriere a lui Achindin împotriva sa. O alta a lui Leonis Allati, de la col. 861.

Astfel că prima lucrare a Sfântului Grigorie începe, de fapt, de la col. 909, cu Theophanes, sub formă dialogică. Theophanes întreabă și Theotimus răspunde. Ține până la col. 966.

După care începe Prosopopoeiae, de la col. 965, concepută ca un dialog extins. Până la col. 988.

De la col. 989 începe Viața Sfântului Petru Athonitul. Până la col. 1040.

Despre patimi și virtuți de la col. 1043, în col. 1045 amintind despre Origen. De la col. 1089 Decalogus christianae legis…la col. 1096 găsind sintagma: „Dumnezeului-om Iisus Hristos” [tu Teantropu Iisu Hristu].

De hesychastis de la col. 1101. De la col. 1117: De oratione et puritate cordis. De la col. 1121: Physica, theologica, moralia et practica capita CL.

La col. 1129-1130 găsim o realitate rară în cărțile patristice și anume o formă grafică, unde un cerc mic este inclus într-unul mai mare. Prin aceasta se explică textul.

După cele 150 de capitole, care se termină odată cu col. 1226, de la col. 1225 începe Hagioriticus Tomus, pe care l-am recitit recent. Până la col. 1236. La final sunt numele celor care au semnat textul Sfântului Grigorie în semn de acord total cu el.

De la col. 1239 însă avem capitolele Sfântului Grigorie Sinaitul în număr de 137, și tot ale sale, de la col. 1299, alte capitole, pe diferite teme, în număr de 7. O a treia lucrare a Sfântului Grigorie Sainaitul, De quiete et oratione, începe la col. 1303. Nu știu de ce sunt intercalate aici.

De la col. 1347 se revine la Sfântul Grigorie Palama, col. 1372 încheind volumul.

În PG 151 se continuă opera Sfântului Grigorie Palama de la col. 9 până la col. 1186. Iar de la col. 9 avem Omiliile sale. 43 de Omilii până la col. 550.

De la col. 551 începe encomionul Sfântului Patriarh Filotei pentru Sfântul Grigorie Palama. Până la col. 678.

De la col. 679 tomosurile celor 3 sinoade, pe care Părintele Profesor Ică jr. le-a editat recent în Sfântul Grigorie Palama, Tomosuri dogmatice – Viața – Slujba, Scrieri I, studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2009, cartea având 741 p.

Textele celor 3 tomosuri se încheie în col. 770. Urmează 12 texte ale Sfântului Filotei al Constantinopolului împotriva lui Gregoras.  Și după două apendice și un epilog…se ajunge la col. 1186, unde, în Cuprins, se spune că se termină opera Sfântului Grigorie Palama.

Însă, se observă, că e numai o parte din ea, că nu există scrisori ale sale și alte opere,  în schimb, avem alte texte patristice incluse în spațiul său editorial.


[1] PG 150, col. 771-772.

[2] Ibidem.

[3] Idem, col. 787-788.

[4] Idem, col. 789-790.

[5] Idem, col. 791-792.

11 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *