97 cărți TPA = 23. 859 pagini editate

2009 : 1. Acatistul Nunții (35  pagini); 2. Troparul, Condacul și Acatistul Fericitului Serafim Rose al Platinei (20  pagini); 3. Lumea postmodernă și depersonalizarea omului (335  pagini); 4. Viața lui Adam și a Evei (27 pagini); 5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini); 6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini); 7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini); 8. Pelerina Egeria și Cultul ortodox (60 pagini); 9. Biblia Satanică (157 pagini), ca text auxiliar al cărții: Lumea postmodernă și depersonalizarea omului; 10. Traduceri patristice (vol. 1) (73 pagini); 11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini); 12. Fragmentarium (vol.1) (126 pagini); 13. Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești (disertație de master) (155 pagini); 14. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini); 15. Bucuria comuniunii (vol. 3) (248 pagini); 16. Teologia vederii lui Dumnezeu (252 pagini): introducere la teza doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog; 17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (teză doctorală) (287 pagini); 18. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini); 19. Bucuria comuniunii (vol. 4) (449 pagini).

*

2010: 20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini); 21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini); 22. Cuvinte cu amândouă mâinile (82 pagini); 23. Bucuria comuniunii (vol. 6) (144 pagini); 24. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 1) (377 pagini); 25. Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera (teză doctorală) (561 pagini); 26. Aspecte dogmatice ale imnologiei ortodoxe. Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teză de licență) (212 pagini); 27. Bucuria comuniunii (vol. 7) (315 pagini); 28. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 2) (128 pagini); 29. Bucuria comuniunii (vol. 8 ) (382 pagini); 30. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 3) (191 pagini); 31. Epilog la lumea veche (I. 1) (506 pagini); 32. Twitter pentru azi (vol. 2) (35 pagini); 33. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 4) (388 pagini); 34. Epilog la lumea veche (I. 2) (378 pagini); 35. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 5) (175 pagini); 36. Teologia mântuirii la Sfântul Marcu Ascetul (disertație de master) (154 pagini); 37. Bucuria comuniunii (vol. 9) (188 pagini); 38. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 6) (130 pagini); 39. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 7) (76 pagini); 40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dumnezeieștile Scripturi (100 pagini); 41. PS. Acad. Melchisedec Ștefănescu, Viața și Scrierile lui Grigorie Țamblac (adaptare a textului ed. din 1884) (138 pagini); 42. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine-politice (text adaptat) (33 pagini); 43. Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul împotriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pagini); 44. Traduceri patristice (vol. 2) (347 pagini); 45. PS Damaschin Dascălul, Învățături pentru șapte Taine (text transliterat și adaptat) (27 pagini); 46. Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini).

*

2011 : 47. Traduceri patristice (vol. 3) (288 pagini); 48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 pagini); 49. Epilog la lumea veche (I. 3) (256 pagini); 50. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (237 pagini); 51. Cuvintele duhovnicești (vol. 1) (390 pagini); 52. Bucuria vine de departe (carte dialogică cu Prof. Otilia Kloos) (55 pagini); 53. Cuvintele duhovnicești (vol. 2) (558 pagini); 54. A vedea și a fi văzut (vol. 1) (460 pagini); 55. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 8 ) (549 pagini); 56. Praedicationes (vol. 1) (199 pagini); 57. Twitter pentru azi (vol. 3) (26 pagini); 58. Evanghelia după Matei (112 pagini); 59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 pagini); 60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 pagini); 61. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) (283 pagini); 62. Studii de poezie pașoptistă [2011] (82 pagini); 63. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 9) (225 pagini).

*

2012 : 64.  Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) (209 pagini); 65. Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzute de-aproape (121 pagini); 66. Predicile din Săptămâna Mare (25 pagini); 67. Despre omul Împărăției (190 pagini). Este al 10-lea volum și ultimul al Operelor complete ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu; 68. Țiganiada: tradiție și inovație. Aventura scriiturii și canonul literar românesc (111 pagini); 69.  Praedicationes (vol. 2) (253 pagini); 70.  Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini); 71. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 1) (251 pagini); 72. Praedicationes (vol. 3) (337 pagini); 73.  Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini).

*

2013 : 74.  Praedicationes (vol. 4) (352 pagini); 75.  Praedicationes (vol. 5) (366 pagini); 76. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 2) (261 pagini); 77. Praedicationes (vol. 6) (308 pagini); 78. Creatori de limbă și de viziune poetică în literatura română (vol. 1) (228 pagini); 79.  Istoria începe de oriunde o privești (vol. 3) (308 pagini); 80.  Bucuria comuniunii (vol. 10) (356 pagini); 81. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pagini); 82.  Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini).

*

2014 : 83. Epilog la lumea veche I. 1 (ediția a doua) (862 pagini); 84. Praedicationes (vol. 7)  (619 pagini); 85. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini); 86. Atenție teologică (216 pagini); 87.  Interviuri de conștiință [vol. 1] (367 pagini); 88. Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini); 89. Vezi ceea ce ești (vol. 1) (80 pagini); 90. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini); 91.  Vezi ceea ce ești (vol. 2) (94 pagini); 92. Trei poeți și-un început de secol (280 pagini); 93.  Vezi ceea ce ești (vol. 3) (99 pagini); 94. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (305 pagini); 95. Studii literare (vol. 1) (447 pagini); 96. Vezi ceea ce ești (vol. 4) (101 pagini); 97.  Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini)

Sau despre cum arată munca cinstită, la vedere, pe fiecare zi, în folosul tuturor.

3 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *