Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [2]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi

*

ierarhie 18În I, 3, Sfântul Dionisie amintește despre „o tios ierarhis [dumnezeiescul ierarh]”[4], adică despre episcop. În II, 5, Sfântul Dionisie îi amintește pe preoții[5] Bisericii. Corelativul presbiterilor din Noul Testament. Pe când în II, 6, el îi amintește pe liturgi[6]. Despre care Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că sunt diaconii[7].

În II, 7, Sfântul Dionisie îl prezintă pe episcop slujind Taina Sfântului Botez împreună cu preoții[8]. Dimpreună cu ei slujesc și diaconii, numiți aici liturgi.

În III, 2, diaconii apar tot ca liturgi și ei citesc Sfintele cărți la Dumnezeiasca Liturghie[9]. Pentru că ei slujesc Dumnezeiasca Liturghie, dimpreună cu preoții și ierarhul[10].

ierarhie 19Viitorul ierarh e hirotonit de un actual ierarh[15]. Preotul[16] și diaconul[17] sunt hirotoniți de către ierarh. Lucruri care se petrec identic până astăzi.

ierarhie 20ierarhie 21

A 7-a sa Epistolă este trimisă Ierarhului Policarp[22], pe când a 9-a e trimisă Ierarhului Tit[23]. Iar Sfântului Tit îi vorbește despre Apostolul Timotei ca despre Sfântul Timotei[24]. Și peste tot în scrierile sale se vede cuviința și dragostea Sfântului Ierarh Dionisie Areopagitul față de Sfinții Apostoli și față de membrii ierarhiei Bisericii.

ierarhie 22Iar această referire poate fi cu adresă la ierarhia Bisericii sau poate fi cu adresă la Sfinții Vechiului Testament, despre care s-a vorbit în finalul capitolului anterior[28].

În cap. 21, Sfântul Clement ne cere să ne respectăm conducătorii [proigumenus] și să ne cinstim presbiterii [presbiterus][29]. Presbiterii Bisericii. Pentru că ei sunt slujitorii lui Dumnezeu.

ierarhie 23În cap. al 42-lea, Sfântul Clement vorbește despre cum s-a extins Biserica. Apostolii Domnului „au propovăduit prin sate și orașe”[33]. Și pentru cei care au crezut propovăduirea lor, ei au hirotonit „episcopus che diaconus”[34]. Însă, fără doar și poate, ei au hirotonit și presbiteri/ preoți. Sau episcopii hirotoniți de ei au hirotonit și preoți. Pentru că, așa cum a spus Sfântul Dionisie Areopagitul, trăitor în secolul I d. Hr. ca și Sfântul Clement Romanul, ierarhia bisericească e formată din episcopi, preoți și diaconi.

Sfantul Sfintit Mucenic Clement RomanulSfântul Sfințit Mucenic Clement Romanul[35]

Tot aici, în cap. 42, Sfântul Clement spune că episcopii și diaconii nu au fost o noutate [u chenos], pentru că despre ei vorbește Is. 60, 17.

ierarhie 24În varianta latină a textului, PG oferă următorul text isaiic: „Constituam episcopos eorum in justitia et diaconos eorum in fide”[37].

Însă în VUL găsim următorul text: „ponam visitationem tuam pacem et praepositos tuos iustitiam”.

Dar lucru important pe care l-a subliniat Sfântul Clement Romanul aici e acela că numele de episcop și de diacon erau cunoscute încă din Vechiul Testament.

Forma de plural episcopus, existentă în Is. 60, 17, se regăsește și în II Reg. 11, 18 și I Mac. 1, 51 în LXX.

Sfântul Clement începe cap. al 44-lea cu o altă informație importantă. Și anume că Sfinții Apostoli „au cunoscut prin Domnul nostru Iisus Hristos [egnosan dia tu Chiriu imon Iisu Hristu] că va fi ceartă [eris] pe demnitatea episcopală”[38]. Tocmai de aceea au ales cu grijă pe cei pe care i-au hirotonit episcopi și au hotărât ca în episcopat să intre „bărbați încercați/ ispitiți/ probați [dedochimasmeni andres/ viri probati][39].

ierarhie 25În finalul cap. al 44-lea, Sfântul Clement folosește forma presbiter, la plural[43], în loc de preot, folosită în cap. 36. Și el îi fericește aici pe presbiterii care au adormit în mod sfânt[44].

Din cap. al 47-lea aflăm motivul acestei epistole: cei din Biserica Corintului s-au răzvrătit împotriva presbiterilor[45]. Lucru care nu are de-a face cu evlavia credinței. Însă din ambele mărturii ale celor doi Părinți Apostolici, Sfântul Dionisie Areopagitul și Sfântul Clement Romanul, aflăm nu numai că Biserica primului secol avea ierarhie tripartită ci și că începuseră disensiunile în Biserică.


[1] TLG #002 63.4/ Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 71.

[2] TLG #002 64.6-#002 64.7/ Ibidem.

[3] TLG #002 63.12/ Ibidem.

[4] TLG #002 66.1/ Idem, p. 72.

[5] TLG #002 71.17/ Idem, p. 74.

[6]TLG #002 72.1/ Idem, p. 75.

[7] Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 105.

[8] TLG #002 72.20-#002 72.21/ Sfântul Dionisie Areopagitul. Opere complete și scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, ed. cit., p. 75.

[9] TLG #002 80.12-#002 80.13/ Idem, p. 78.

[10] TLG #002 80.18-#002 80.21/ Ibidem.

[11] TLG #002 108.5/ Idem, p. 91.

[12] TLG #002 108.9/ Ibidem.

[13] TLG #002 108.15/ Ibidem.

[14] Ibidem/ Ibidem.

[15] TLG #002 110.10-#002 110.14/ Idem, p. 92.

[16] TLG #002 110.14-#002 110.15/ Ibidem.

[17] TLG #002 110.17-#002 110.18/ Ibidem.

[18] TLG #004 139.18/ Idem, p. 144.

[19] TLG #004 141.4-#004 141.5/ Idem, p. 145.

[20] TLG #004 157.10/ Idem, p. 150.

[21] TLG #004 157.11/ Ibidem.

[22] TLG #006 7.t.1/ Idem, p. 259.

[23] TLG #006 9.t.1/ Idem, p. 265.

[24] TLG #006 9.1.1/ Ibidem.

[25] PG 1, col. 201-204/ Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni, în Scrierile Părinților apostolici, trad., note și indici de Pr. D. [umitru] Fecioru, în col. PSB, vol. 1, Ed. IBMBOR, București, 1979, p. 46.

[26] PG 1, col. 225/ Idem, p. 50.

[27] Ibidem/ Ibidem.

[28] Ibidem/ Ibidem.

[29] PG 1, col. 256/ Idem, p. 58.

[30] PG 1, col. 280-281/ Idem, p. 65.

[31] PG 1, col. 288/ Idem, p. 67.

[32] PG 1, col. 289/ Ibidem.

[33] PG 1, col. 292/ Idem, p. 68.

[34] PG 1, col. 292-293/ Ibidem.

[35] Fresca e preluată de aici:

http://commons.orthodoxwiki.org/images/thumb/c/c5/Clemens_I.jpg/300px-Clemens_I.jpg.

[36] PG 1, col. 293-294/ Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni, în Scrierile Părinților apostolici, ed. cit., p. 68.

[37] PG 1, col. 294.

[38] PG 1, col. 296-297/ Sfântul Clement Romanul, Epistola către Corinteni, în Scrierile Părinților apostolici, ed. cit., p. 68.

[39] PG 1, col. 297-298/ Idem, p. 69.

[40] PG 1, col. 297/ Ibidem.

[41] Ibidem/ Ibidem.

[42] Ibidem/ Ibidem.

[43] PG 1, col. 300/ Ibidem.

[44] Ibidem/ Ibidem.

[45] PG 1, col. 308/ Idem, p. 70.

9 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *