Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [6]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi, a doua, a treia, a 4-a și a 5-a.

*

***

Sfântul Apostol Narcissus, episcopul Atenei, e pomenit pe 31 octombrie și pe 4 ianuarie[1].

ierarhie 43pe 8 aprilie[2]. În ediția românească a Vieții sale el e prezentat ca fiind „de neam din Tarsul Ciliciei”[3] și hirotonit ca episcop „al Neopatarelor”[4], murind în mod martiric[5]. În ediția americană, el e prezentat ca episcop de Patara, fiind hirotonit de Apostolii Petru și Pavel[6].

Sfantul Apostol IrodionSfântul Apostol Irodion[7]

Al 32-lea în lista Sfântului Ipolit este Sfântul Apostol Agavus, cel „plin de prorocescul dar”[8], fără să fi fost episcop și care e pomenit pe 8 aprilie[9] și 4 ianuarie[10].

Sfântul Apostol Rufus, episcop de Tibe[11], în Grecia, e pomenit pe 8 aprilie[12] și 4 ianuarie[13].

Sfantul Apostol RufusSfântul Apostol Rufus[14]

ierarhie 44Sfantul Apostol AsingcritosSfântul Apostol Asingcritos[17]

ierarhie 45ierarhie 46Sfantul Apostol ErmasSfântul Apostol Ermas, episcop de Filippupoli[25]

ierarhie 47Sfântul Apostol Linus, episcopul Romei, își are mormântul sub Basilica Sfântul Petru din Roma[30]. Mormântul său a fost descoperit de Torrigio în 1615[31]. E vorba de Francesco Maria Torrigio Romano, care în 1618 a publicat Le Sacre Grotte Vaticane, care poate fi downloadată de aici[32]. Cartea are 112 pagini, e scrisă în limba italiană și în p. 9 se vorbește despre descoperirea mormântului Sfântului Sfințit Mucenic Linus.

ierarhie 48ierarhie 49Și Sfântul Apostol Tertius a fost episcop de Iconium și a murit mucenicește. E pomenit pe 30 octombrie și 10 noiembrie[43].

ierarhie 50nului, în Israel[46]. Și este pomenit pe 10 noiembrie și pe 4 ianuarie[47].

ierarhie 51ierarhie 52ierarhie 53Sfântul Apostol Caesar a fost episcop de Dirrachium[60], Albania, și e pomenit pe 30 martie și 8 decembrie[61].

Sfantul Apostol Marcos, episcopul ApollonieiSfântul Apostol Marcos, episcopul Apolloniei[62]

ierarhie 54ierarhie 55ierarhie 56Sfantul Apostol CarposSfântul Apostol Carpos[76]

Sfântul Apostol Carpos a fost episcop de Beritus în Thracia, după mărturia Sfântului

ierarhie 57 și pe 4 ianuarie[78]. În ediția românească, el e mărturisit tot ca episcop de Verria și în casa sa din Crit, el l-a primit pe Sfântul Dionisie Areopagitul. Despre Sfântul Carpos, Sfântul Dionisie Areopagitul a mărturisit că nu începea Dumnezeiasca Liturghie fără a vedea vreo vedenie dumnezeiască[79]. El „a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră”[80] în Domnul.

Sfântul Apostol Evodios a fost episcopul Antiohiei între c. 53-c. 68 d. Hr., a murit mucenicește și este pomenit pe 28 aprilie și 7 septembrie[81].

Din ediția românească, aflăm că Sfântul Apostol Evodios a fost episcopul Antiohiei celei mari, după Sfântul Apostol Petru și că Sfântul Ignatie Teoforul l-a pomenit în Epistola către Antiohieni[82]. În cap. al 7-lea al epistolei[83]. Sfântul Apostol Evodios a dat mărturie despre Maica Domnului spunând că de la 3 ani a fost dusă în templu, unde a trăit 11 ani, la 12 ani a fost logodită cu Sfântul Iosif și la 15 ani L-a zămilist, mai presus de fire, pe Domnul[84].

Și în ediția românească citată ni se spune: „și ale multe scrieri de folos a lăsat Sfântul Evod, dar vremurile cele cumplite în care a fost prigonită Biserica n-au îngăduit ca veacul nostru cel de pe urmă să le vadă. El a mai scris o carte care avea titlul „Luminător”. Vechiul scriitor Nichifor Calist enumeră acest titlu în istoria sa”[85].

ierarhie 58ierarhie 59Sfantul Apostol Aristarhos de ApamiaSfântul Apostol Aristarhos de Apamia[92]

ierarhie 60 Bibloupolis. Adică de Biblos[93], Liban[94]. El este pomenit pe 27 septembrie, 4 ianuarie și 15 aprilie[95].

ierarhie 61La numărul 68 și 69 în lista Sfântului Ipolit sunt numărați Apostolii Aristarhos și Pudis, despre care el nu ne spune nimic.

ierarhie 62nu ne spune că a fost episcop. E pomenit pe 15 aprilie și pe 4 ianuarie[103]. Conform ediției românești, Sfinții Apostoli Aristarhos, Pudis și Trofimos au fost martirizați dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel[104]. Și astfel aflăm că ultimii trei Apostoli, din lista Sfântului Ipolit, sunt de fapt cei trei care au fost martirizați dimpreună cu Dumnezeiescul Pavel.

ierarhie 634, 21, GNT] a ocupat mai înainte o poziție înaltă în Senatul roman. Și el a fost hirotonit preot de către Sfântul Apostol Petru. E pomenit pe 4 ianuarie și 15 aprilie[105].

Și toți acești Sfinți Apostoli, la rândul lor, au hirotonit episcopi, preoți și diaconi. Fapt pentru care, numai gândind astfel lucrurile, înțelegem cât de vie și de extensivă a fost Biserica în primul secol.


[1] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Narcissus_of_Athens.

[2] Cf. Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 95.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/04/08/101024-apostle-herodion-of-the-seventy-and-those-with-him.

[7] Sfânta sa Icoană am preluat-o de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/april/0408herodion.jpg.

[8] Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 95-96.

[9] Idem, p. 95.

[10] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/04/08/101025-apostle-agabus-and-those-with-him.

[11] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_of_Thebes_and_Livadeia.

[12] Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 96.

[13] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/04/08/101027-apostle-rufus-of-the-seventy-and-those-with-him.

[14] Sfânta frescă e preluată de aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rufus_of_Thebes.jpg.

[15] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Asyncritus_of_Hyrcania.

[16] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Hyrcania.

[17] Imaginea e preluată de aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/Asyncritus_of_Hyrcania#mediaviewer/File:Asyncritus_of_Hyrcania.jpg.

[18] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Phlegon_of_Marathon.

[19] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/04/08/101028-apostle-phlegon-of-the-seventy-and-those-with-him.

[20] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermas_of_Dalmatia.

[21] A se vedea:

http://www.bible-history.com/maps/romanempire/Puteoli.html.

[22] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli.

[23] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Naples.

[24] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/11/05/103179-apostle-patrobus-of-the-seventy.

[25] Preluată de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/may/0531.hermas_(hermes).jpg.

[26] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Philippopolis. Lucru confirmat și în Viețile Sfinților pe luna mai, ed. cit., p. 478.

[27] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/05/31/101567-apostle-hermas-of-the-seventy.

[28] Sancti Hermae, Pastor, în PG 2, col. 891-1024.

În română: Herma, Păstorul, p. 227-316, în Scrierile Părinților apostolici, trad., note și indici de Pr. D. [umitru] Fecioru, în col. PSB, vol. 1, Ed. IBMBOR, București, 1979, 350 p.

[29] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/05/31/101567-apostle-hermas-of-the-seventy.

[30] Cf.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_papal_tombs.

[31] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Linus.

[32] Idem:

http://books.google.ro/books?id=v9EAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro#v=onepage&q&f=false.

[33] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_of_Ephesus.

[34] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sinop,_Turkey.

[35] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Philologus_of_Sinope.

[36] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/01/04/100062-apostle-lucius-of-the-seventy.

[37] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/01/04/100063-apostle-jason-of-the-seventy.

[38] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sosipater.

[39] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/11/10/103268-apostle-sosipater-of-the-seventy.

[40] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Corfu.

[41] Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 347.

[42] Idem, p. 349.

[43] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tertius_of_Iconium.

[44] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Erastus_of_Corinth.

[45] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Banias.

[46] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Paneas.

[47]http://en.wikipedia.org/wiki/Erastus_of_Corinth.

[48] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Quartus.

[49] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut.

[50] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/11/10/103269-apostle-quartus-of-the-seventy.

[51] Ibidem.

[52] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Quartus.

[53] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/11/10/103269-apostle-quartus-of-the-seventy.

[54] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollos.

[55] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/03/30/100947-apostle-apollos-of-the-seventy.

[56] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/03/30/100948-apostle-cephas-of-the-seventy.

[57] Idem:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Sostene.

[58] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Tihic.

[59] Idem:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Epafrodit.

[60] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dyrrhachium#Roman_and_Byzantine_rule.

[61] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_of_Dyrrhachium.

[62] Sfânta Icoană e preluată de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/September/0927.Mark.jpg.

[63] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_the_cousin_of_Barnabas.

[64] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/01/04/100078-apostle-mark-of-the-seventy-called-john.

[65] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/10/30/103112-apostle-mark-of-the-seventy.

[66] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Eleutheropolis.

[67] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justus_of_Eleutheropolis.

[68] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iust.

[69] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Lystra.

[70] Idem:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Artema.

[71] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_of_Sardis.

[72] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Sardice.

[73] Viețile Sfinților pe luna septembrie, retipărite și adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după ediția din 1901-1911, ed. a II-a, Ed. Episcopiei Romanului, Mănăstirea Sihăstria, 1999, p. 116.

[74] A se vedea:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Onisifor.

[75] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tychicus_of_Chalcedon.

[76] Sfântul său chip e preluat de aici:

http://images.oca.org/icons/lg/May/0526carpos.JPG.

[77] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Veria.

[78] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/01/04/100076-apostle-carpus-of-the-seventy.

[79] Viețile Sfinților pe luna mai, ed. cit., p. 450.

[80] Ibidem.

[81] A se vedea:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Evod.

[82] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 115.

[83] Epistola lui Ignatie către Antiohieni este cuprinsă în ANF, vol. 1, între p. 291-305,

cf. http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.pdf.

Sfântul Evodius, cu grafia Euodias, e pomenit în cap. al 7-lea. A se vedea, Ante-Nicene Fathers, volume 1, ed. Philipp Schaff, inclus în Christian Classics Ethereal Library, p. 298, cf. http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.pdf. Online, aici:

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.xv.vii.html.

[84] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 115.

[85] Ibidem.

[86] A se vedea:

http://orthodoxwiki.org/Nikephoros_Kallistos.

[87]

nic

[88] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 115.

[89] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/09/07/102536-apostle-evodius-euodias-of-the-seventy.

[90] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Apamea,_Syria.

[91] Idem:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Aristarh.

Lucrurile sunt confirmate și de Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 171.

[92] Sfânta Icoană am preluat-o de aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aristarchus_of_Thessalonica_2.jpg.

[93] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Byblos.

[94] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Mark.

[95] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/09/27/102733-apostle-mark-of-the-seventy.

[96] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Lod.

[97] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Zina.

[98] Viețile Sfinților pe luna aprilie, ed. cit., p. 346.

[99] A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaza.

[100] Idem:

http://en.wikipedia.org/wiki/Philemon_%28New_Testament_person%29.

[101] Idem: http://oca.org/saints/lives/2014/11/22/103359-apostle-philemon-of-the-seventy.

[102] Viețile Sfinților pe luna noiembrie, ed. cit., p. 409.

[103] A se vedea:

http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Trofim.

[104] Viețile Sfinților pe luna noiembrie, ed. cit., p. 171.

[105] A se vedea:

http://oca.org/saints/lives/2014/04/15/101084-apostle-pudens-of-the-seventy.

2 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *