Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [8]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a.

***

ierarhie 74În II. 2 se vorbește despre faptul că episcopul e hirotonit și primele trei lucruri pentru care e pus la încercare sunt ca să se

ierarhie 75Virtuțile cerute aici de la episcop sunt numeroase și ele sunt fundamentate scriptural. De unde observăm atenția specială a Sfinților Apostoli pentru episcopii Bisericii.

ierarhie 76De unde tragem concluzia că multi-specializarea postmodernă/ polididactismul nu este un deziderat nou ci a fost și este o nevoie constantă în Biserică. Iar, pe de altă parte, episcopului i se cere să facă o aprofundare teologică continuă în Biserică, prin lucrarea sa învățătorească.

Lucru care presupune, fără doar și poate, ca episcopul să fie un om al studiului continuu dar și o personalitate plină de sfințenie. Care atrage pentru că convinge și care convinge tocmai pentru că e plin de experiență multiplă.

ierarhie 77ierarhie 78ierarhie 79În același cap. al 20-lea, episcopul e prezentat din perspectiva relației sale cu laicii. Și episcopul trebuie să îi iubească pe laici ca pe copiii lui, comportându-se ca o cloșcă care scoate pui, îi hrănește și îi disciplinează[15].

ierarhie 80În II. 25, Sfântul Clement vorbește despre relația dintre ierarhia Vechiului Testament și cea a Bisericii. Și spune că episcopii Bisericii sunt arhiereii de odinioară, presbiterii Bisericii sunt preoții Legii Vechi iar leviții de atunci sunt diaconii Bisericii[17]. Și tot aici, el amintește despre citeții, cântăreții, portarii, diaconițele, văduvele, fecioarele și orfanii Bisericii[18].

ierarhie 81Diaconul slujește dimpreună cu episcopul ca Fiul cu Tatăl iar diaconița este un chip al Sfântului Duh[22]. Pe când presbiterii sunt

ierarhie 82ierarhie 83ierarhie 84Sfântul Apostol Matei, în II, 40, îl îndeamnă pe episcop să nu se scârbească de cei căzuți în păcate[34]. Iar episcopii trebuie să fie în același gând unii față de alții și să aibă pace între ei[35].

În II. 44, diaconul e văzut ca „auzul, și ochiul, și gura, [ca] inima și sufletul” episcopului[36]. În sensul că diaconul trebuie să se îngrijească de lucrurile existențiale ale episcopului, pentru ca episcopul să nu își piardă timpul cu lucruri colaterale slujirii lui[37]. Însă pentru ca acest lucru să se petreacă, presupune faptul ca diaconul episcopal să trăiască lângă episcop, pentru ca astfel să îl ajute în ceea ce privește cumpărăturile, corespondența, vizitele, menajul.

ierarhie 85în Biserică și de buna-rânduială a participării la slujbe[40]. Puțin mai încolo se face o împărțire a diaconilor după îndatoririle pe care le au în timpul slujbelor: unii diaconi slujesc liturgic, pe când alții se ocupă de supravegherea credincioșilor și de păstrarea liniștii[41]. Însă și diaconii care păstrau liniștea erau hirotoniți. Și cel mai probabil diaconii făceau cu rândul: odată slujeau la altar, altădată supravegheau Biserica în timpul slujbei.

ierarhie 86În III, 15 se vorbește despre rolul diaconiței la Botez: diaconul o unge, pe femeia care se botează, doar la frunte, pe când diaconița o unge peste tot trupul[48]. Pe când în finalul cărții a 3-a, în cap. 20, se stabilește că episcopul trebuie să fie hirotonit de către 3 episcopi sau cel puțin de doi[49]. Pe când presbiterul și diaconul și ceilalți din cler sunt hirotoniți de un singur episcop[50]. Iar presbiterii și diaconii nu pot hirotoni[51].

Cartea a 6-a începe cu îndemnul către episcopi de a se păzi de erezii și de a fugi de schisme[52]. Iar în VI, 14 ne sunt enumerați autorii conținutului acestei cărți: Sfinții Apostoli Petros și Andreas, Iacovos și Ioannis, Filippos și Vartolomeos, Tomas și Matteos, Iacovos al lui Alfeos și Levveos numit Taddeos, Simon Cananitis și Mattias, Iacovos, fratele Domnului și Pavlos, învățătorul păgânilor și vasul alegerii[53]. Și cele spuse de Sfinții Apostoli au fost trimise prin împreună-slujitorul Climentos [Romanul], dimpreună cu Varnava, Timotei, Marcos, Titos, Lucas, Iasonos, Luchios și Sosipatros[54].

În VII, 31 suntem îndemnați să alegem episcopi vrednici Domnului și presbiteri și diaconi evlavioși[55].

ierarhie 87VII, 46 este dedicat episcopilor hirotoniți de către Sfinții Apostoli[59]. În Ierosolimon a fost episcop Iacovos, fratele Domnului, apoi Simeon al lui Cleopa și, în al treilea rând, Iudas Iacovos[60]. În Chesaria Palestinis, primul episcop a fost Zacheos, apoi Cornilios și, al 3-lea, Teofilos[61]. În Antiohia, primul episcop a fost Evodios, hirotonit de Sfântul Apostol Petru, după care a urmat Ignatios, hirotonit de Sfântul Apostol Pavel[62].

În Alexandria a fost episcop Annianos, hirotonit de Sfântul Marcu Evanghelistul, după care a fost Avillios, hirotonit de Sfântul Evanghelist Luca[63]. În Roma, primul episcop a fost Linos, hirotonit de Pavel[64] iar apoi Climis, hirotonit de Petru. În Efes a fost episcop Timoteos, hirotonit de Pavel și apoi Ioannis, hirotonit de Sfântul Apostol Ioan. În Smirni a fost episcop Ariston, apoi Strateas și un alt Ariston[65]. În Pergamos a fost episcop Gaios și Dimitrios în Filadelfia. Iar Sfântul Pavel l-a hirotonit pe Luchios pentru Cheghreos și pe Titos pentru Critis[66].

În Atena a fost episcop Dionisios[67]. Sfântul Dionisie Areopagitul. În Tripoleos-ul Feniciei a fost episcop Maratonis, în Laodicia Frigiei a fost episcop Arhippos, în Colosse a fost episcop Filimon, în Veria Macedoniei a fost episcop Onisimos Filimonos iar Criscis a fost episcop în Bisericile Galatiei. Achilas și Nichitis au fost episcopi în parohiile Asiei iar Crispos a fost episcop în Biserica Eginei[68].


Cităm aici din:

ierarhie 73

[1] PG 1, col. 596/ Ibidem.

[2] Ibidem/ Ibidem.

[3] Ibidem/ Ibidem.

[4] PG 1, col. 597/ Ibidem.

[5] Ibidem/ Idem, p. 606.

[6] PG 1, col. 601/ Idem, p. 607.

[7] Ibidem/ Ibidem.

[8] PG 1, col. 605/ Idem, p. 608.

[9] Ibidem/ Ibidem.

[10] PG 1, col. 612/ Idem, p. 610.

[11] Ibidem/ Ibidem.

[12] PG 1, col. 613/ Idem, p. 611.

[13] PG 1, col. 628/ Idem, p. 616.

[14] PG 1, col. 633/ Idem, p. 618.

[15] Ibidem/ Ibidem.

[16] PG 1, col. 636/ Idem, p. 619.

[17] PG 1, col. 665/ Idem, p. 627.

[18] Ibidem/ Ibidem.

[19] Ibidem/ Ibidem.

[20] PG 1, col. 665-668/ Ibidem.

[21] PG 1, col. 668/ Idem, p. 628.

[22] Ibidem/ Ibidem.

[23] Ibidem/ Ibidem.

[24] Ibidem/ Ibidem.

[25] PG 1, col. 669/ Ibidem.

[26] PG 1, col. 669-672/ Idem, p. 628-629.

[27] PG 1, col. 672/ Idem, p. 629.

[28] PG 1, col. 672-673/ Ibidem.

[29] PG 1, col. 673/ Ibidem.

[30] Ibidem/ Ibidem.

[31] PG 1, col. 680/ Idem, p. 631.

[32] PG 1, col. 681/ Idem, p. 632.

[33] PG 1, col. 685/ Idem, p. 633.

[34] PG 1, col. 693/ Idem, p. 635.

[35] PG 1, col. 704/ Idem, p. 638.

[36] Ibidem/ Idem, p. 639.

[37] Ibidem/ Ibidem.

[38] PG 1, col. 724/ Idem, p. 646.

[39] PG 1, col. 732/ Ibidem.

[40] PG 1, col. 733/ Idem, p. 647.

[41] PG 1, col. 736/ Ibidem.

[42] PG 1, col. 780/ Idem, p. 657.

[43] PG 1, col. 788/ Idem, p. 658.

[44] Ibidem/ Ibidem.

[45] Ibidem/ Idem, p. 658-659.

[46] PG 1, col. 788-789/ Idem, p. 659.

[47] PG 1, col. 789/ Ibidem.

[48] PG 1, col. 796-797/ Idem, p. 661.

[49] PG 1, col. 804/ Idem, p. 663.

[50] Ibidem/ Ibidem.

[51] Ibidem/ Ibidem.

[52] PG 1, col. 909/ Idem, p. 688.

[53] PG 1, col. 945/ Idem, p. 698.

[54] PG 1, col. 961/ Idem, p. 701.

[55] PG 1, col. 1021/ Idem, p. 722.

[56] PG 1, col. 1044/ Idem, p. 731.

[57] PG 1, col. 1045/ Ibidem.

[58] Ibidem/ Ibidem.

[59] PG 1, col. 1048/ Idem, p. 732.

[60] Ibidem/ Ibidem.

[61] PG 1, col. 1048-1049/ Ibidem.

[62] PG 1, col. 1049-1052/ Ibidem.

[63] PG 1, col. 1052/ Ibidem.

[64] PG 1, col. 1052-1053/ Ibidem.

[65] PG 1, col. 1053/ Ibidem.

[66] Ibidem/ Idem, p. 732-733.

[67] Ibidem/ Idem, p. 733.

[68] PG 1, col. 1056/ Ibidem.

3 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *