Despre ierarhia Bisericii în sec. I d. Hr. [9]

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Studii
de Teologie Dogmatică Ortodoxă

(vol. 3)

 *

Partea întâi, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a.

***

ierarhie 88Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Apostol Ioan, ne-a predat în VIII. 12-15 Dumnezeiasca Liturghie[5]. Pe când Sfântul Apostol Ioan, pomenit pe 26 septembrie, ne-a predat hirotonia presbiterului existentă în VIII, 16[6]. Iar de la Sfântul Apostol Filip avem hirotonia diaconului. Cuprinsă în VIII. 17-18[7].

În VIII. 27 se reia discuția despre hirotonia episcopului. Și de aici aflăm că rânduiala ca episcopul să fie hirotonit de trei sau de doi episcopi îi aparține Sfântului Apostol Simon Cananitul[8].

De la Sfântul Apostol Matei avem rugăciunea de binecuvântare a apei și a uleiului. Inclusă în VIII. 29[9].

Însă din cele 8 cărți extraordinare ale Sfântului Clement Romanul, care conțin Tradiția apostolică, observăm că Biserica secolului 1 avea tot ce îi trebuie în materie de hirotonie, slujbe, rânduieli și sărbători. Și că exista o cunoaștere punctuală a celor care fuseseră hirotoniți și o respectare a fiecărei trepte ierarhice în parte.

*

Aceeași minunată rânduială apostolică a Bisericii o găsim și în Testamentum seu verba, quae Dominus noster ex mortuis resurgens dixit Suis Sanctis Apostolis, quaeque per Clementem Romanum discipulum Petri fuerunt in octo libris scripta [Testamentul sau cuvintele, pe care Domnul nostru înviind din morți le-a spus Sfinților Săi Apostoli, care, prin Clement Romanul, ucenicul lui Petru, au fost scrise în opt cărți][10].

La cererea Sfinților Apostoli și a Sfintelor Femei Mironosițe[11], Domnul le vorbește despre cum trebuie să arate Biserica Lui începând cu I. 19[12]. Tronul episcopului trebuie să fie în Biserică spre răsărit iar la dreapta și la stânga lui sunt locurile presbiterilor[13].

Locul presbiterilor, la slujbă, este înăuntrul perdelei [intra velum], lângă locul de pomenire [prope locum commemorationis][14]. Adică în Sfântul Altar. Pe când locuința episcopului trebuie să fie aproape de atrium iar locuințele presbiterilor și ale diaconilor sunt după baptisteriu[15]. De unde se înțelege că Domnul dorește ca ierarhia Bisericii să locuias, în întregime, lângă Biserică.

În I. 20, Domnul vorbește despre alegerea episcopului. El „trebuie să fie ales de tot poporul după cum îi va plăcea Duhului Sfânt [eligendus ab universo populo secundum placitum Spiritus Sancti]”[16]. Și va fi hirotonit în „zi de duminică [die dominica]”[17], de către episcopi[18], „toți consimțind la hirotonia lui [omnibus consentientibus ipsius ordinationi]”[19].

În I. 21 avem rânduiala hirotoniei episcopului[20]. Iar cuvântările sale trebuie să rodească „roada Duhului Sfânt”[21].

În I. 23, Domnul specifică faptul că doar episcopul și presbiterii trebuie să își pună mâinile peste pâinile euharistice[22]. Iar ordinea împărtășirii la Dumnezeiasca Liturghie e ordinea ierarhică: mai întâi episcopii, apoi presbiterii și la urmă diaconii[23].

Sfântul Trup al Domnului era primit de către toți cei din Biserică în palmă, indiferent dacă erau clerici sau mireni, se împărtășeau, după care gustau cu toții din Sfântul Potir[24].

Preotul sfințește uleiul „pentru vindecarea celor care pătimesc [ad sanationem eorum qui patiuntur]”[25].

Presbiterul sau diaconul citește Evanghelia, după care episcopul sau presbiterul predică[26].

În I. 28, Domnul spune că episcopul sau presbiterul pot vorbi despre cele tainice [secreta] și apoi trebuie să predice despre Sfintele Taine[27].

Despre presbiter, Domnul vorbește în I. 29. Și printre multele virtuți pe care trebuie să le aibă presbiterul, El enumeră și pe aceea de a fi vrednic [dignus] de revelațiile lui Dumnezeu, ca El să îi descopere cele de folos și cuviincioase dar și să fie vrednic să primească darul vindecării [dono sanationis][28].

Presbiterul e hirotonit de episcop, el fiind atins și ținut de ceilalți presbiteri[29].

Iar „învățătura presbiterului [trebuie] să fie potrivită [apta], pașnică [pacata] și măsurată [moderata], amestecată cu frică și cutremur [timore et tremore mixta]. De același fel trebuie să fie și învățătura episcopului”[30]. Tot în I. 31, Domnul spune că presbiterul și diaconul trebuie să cerceteze casele bolnavilor [domos aegrotorum][31].

Despre diaconi se vorbește în I. 33[32] și diaconii trebuie să asculte de cele spuse de episcop[33]. Diaconul e hirotonit de către episcop[34].

În II. 5, episcopul sau presbiterii pun mâinile peste catehumeni și rostesc rugăciunea[35]. Exorcizarea pentru Botez se făcea sâmbăta și era slujită de către episcop, ajutat de diacon[36]. În II. 8 se specifică faptul că Botezul se face în ape curate și curgătoare [mundae et fluentes][37].

Peste cei botezați, episcopul cheamă pe Duhul Sfânt, după care îi mirunge[38]. După care sunt împărtășiți cei nou luminați prin Botez[39].

La finalul cărții a 2-a se spune că testamentul a fost co-semnat [consignarunt] de Ioan, Petru și Matei și au trimis copii [exemplaria] la Ierusalim prin Dositei, Silla, Magnus și Aquila[40].

Iar din cele spuse de Domnul prin Sfinții Săi Apostoli și consemnate de Sfântul Clement Romanul înțelegem că ierarhia bisericească a fost porunca Domnului, pentru că El le-a vestit tot ce trebuiau să facă în interiorul Bisericii Sale. Iar Apostolii Lui și urmașii lor au împlinit întocmai cele poruncite de Domnul și au făcut toate cu luminare și descoperire dumnezeiască.

*

Însă despre ierarhia Bisericii aflăm date și în mod indirect, prin intermediul Sfinților secolului I. Viețile Sfinților din primul secol al Bisericii ne atestă realitatea istorică a ierarhiei bisericești.

ierarhie 89paznicul închisorii unde era închis Pavel și de aceea a fost dusă la el[44]. Iar când Dumnezeiescul Pavel a văzut-o pe Tecla, el „s-a bucurat foarte tare de bărbăția tinerei fecioare și i-a sărutat capul, binecuvântând-o și lăudându-i credința și fecioreasca ei curăție, numind-o pe dânsa mireasa lui Hristos și întâia sa fiică, pe care prin bunăvestire a născut-o”[45].

ierarhie 90Adică nimeni altul decât Sfântul Apostol Onisiforos, cel care va fi episcop de Corone, despre care am vorbit anterior.

Sfânta Tecla, ieșind nevătămată din foc, l-a căutat pe Sfântul Pavel…care, într-un mormânt, dimpreună cu alții, postea și se ruga pentru Tecla[49]. Și Tecla i-a urmat lui Pavel în Listra, în Derbe, până în Antiohia[50], ea cunoscând, în mod faptic, ierarhia Bisericii secolului I.

ierarhie 91În Biserica Sfântul Arhanghel Mihail din Sarajevo se păstrează un fragment din mâna sa[55]:

mana Sfintei Mucenite TeclaÎnsă mormântul său e în Mănăstirea ortodoxă Sfânta Tecla din Ma’loula, Siria[56].

ierarhie 92Sfânta Icoană pe care o prezentăm acum e din secolul al 19-lea, din Rusia[58]:

Sfanta Mucenita Claudiaierarhie 93Sfanta Mucenita ProclaEa este amintită în Mt. 27, 19, fără însă a i se pronunța numele. Însă, fără doar și poate, ea a cunoscut, în mod direct, ierarhia Bisericii. Tocmai de aceea Biserica și-o asumă ca Sfântă și o cinstește în mod liturgic.


Cităm aici din:

ierarhie 73

[1] PG 1, col. 1069/ Idem, p. 737.

[2] PG 1, col. 1073/ Idem, p. 738.

[3] PG 1, col. 1073-1076/ Idem, p. 738-739.

[4] PG 1, col. 1069/ Idem, p. 738.

[5] PG 1, col. 1091-1113/ Idem, p. 746-755.

[6] PG 1, col. 1113-1116/ Idem, p. 755-756.

[7] PG 1, col. 1116/ Idem, p. 756.

[8] PG 1, col. 1121-1124/ Idem, p. 758.

[9] PG 1, col. 1125/ Idem, p. 759.

[10] Testamentum seu verba, quae Dominus noster ex mortuis resurgens dixit Suis Sanctis Apostolis, quaeque per Clementem Romanum discipulum Petri fuerunt in octo libris scripta, p. 3-149, în Testamentum Domini nostri Jesu Christi, nunc primum edidit, latine reddidit et illustravit Ignatius Ephraem II Rahmani, Patriarcha Antiochenus Syrorum, Ed. Sumptibus Francisci Kirchheim, Moguntiae [Mainz], 1899, LII + 231 p./ Testamentul sau cuvintele pe care înviind din morți Domnul nostru le-a spus sfinților Săi apostoli și care au fost scrise în opt cărți prin Clement Romanul, ucenicul lui Petru, p. 785-834, în Diac. Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei, vol. 1. Canonul apostolic al primelor secole, Ed. Deisis/ Stavropoleos, Sibiu, 2008, 1039 p.

[11] Testamentum, I, 15-16, p. 19/ Idem, p. 789.

[12] Testamentum, I, 19, p. 23/ Idem, p. 791.

[13] Testamentum, I, 19, p. 25/ Ibidem.

[14] Ibidem/ Ibidem.

[15] Testamentum, I, 19, p. 27/ Ibidem.

[16] Testamentum, I, 20, p. 27/ Idem, p. 792.

[17] Testamentum, I, 21, p. 27/ Ibidem.

[18] Ibidem/ Ibidem.

[19] Ibidem/ Ibidem.

[20] Testamentum, I, 21, p. 27-33/ Idem, p. 792-793.

[21] Testamentum, I, 22, p. 35/ Idem, p. 795.

[22] Testamentum, I, 23, p. 37/ Ibidem.

[23] Testamentum, I, 23, p. 47/ Idem, p. 799.

[24] Ibidem/ Ibidem.

[25] Testamentum, I, 24, p. 49/ Idem, p. 800.

[26] Testamentum, I, 27, p. 59/ Idem, p. 803.

[27] Testamentum, I, 28, p. 59/ Idem, p. 804.

[28] Testamentum, I, 29, p. 69/ Idem, p. 807.

[29] Testamentum, I, 30, p. 69/ Ibidem.

[30] Testamentum, I, 31, p. 73/ Idem, p. 808.

[31] Testamentum, I, 31, p. 75/ Idem, p. 809.

[32] Testamentum, I, 33, p. 79/ Idem, p. 811.

[33] Testamentum, I, 34, p. 81/ Ibidem.

[34] Testamentum, I, 38, p. 91/ Idem, p. 815.

[35] Testamentum, II, 5, p. 119/ Idem, p. 823.

[36] Testamentum, II, 7, p. 121/ Idem, p. 824.

[37] Testamentum, II, 8, p. 127/ Idem, p. 826.

[38] Testamentum, II, 9, p. 131/ Idem, p. 827-828.

[39] Testamentum, II, 10, p. 133/ Idem, p. 828.

[40] Testamentum, II, 27, p. 149/ Idem, p. 834.

[41] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Thecla.

[42] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 299.

[43] Idem, p. 302.

[44] Idem, p. 301.

[45] Idem, p. 301-302.

[46] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Konya.

[47] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 299.

[48] Ibidem.

[49] Idem, p. 304.

[50] Ibidem.

[51] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Seleucia.

[52] Viețile Sfinților pe luna septembrie, ed. cit., p. 308.

[53] Idem, p. 310.

[54] Idem, p. 309.

[55] Cf. sursei de aici:

http://frmilovan.wordpress.com/2008/10/09/learn-from-st-thecla/, de unde am preluat și fotografia.

[56] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ma%27loula.

[57] A se vedea aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Claudia

și aici: http://celticsaints.org/2011/0807a.html.

[58] Am preluat-o de aici:

http://allmercifulsavior.com/icons/Icons-Claudia.htm.

[59] A se vedea:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilate%27s_wife. Sfânta ei Icoană am preluat-o de aici:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pontius_Pilate%27s_wife.jpg.

3 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *