Epistola către Efeseni

Epistola catre EfeseniPagina sursă

item imageRead Online

(887.2 K)PDF
(18.5 K)EPUB
Kindle
Daisy
(35.4 K)Full Text
(276.4 K)DjVu

All Files: HTTPS Torrent (2/0)

***

p. 3: „Cel care ne-a binecuvântat pe noi în toată binecuvântarea duhovnicească, în cele cerești, în Hristos”.

p. 4: „ați fost pecetluiți cu Duhul cel Sfânt al făgăduinței”.

p. 5: „întru a cunoaște voi care este nădejdea chemării Lui, care [este] bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți”.

p. 6: „[Biserică] care este trupul Lui, plinirea Celui [ce] toate în toți le împlinește”.

p. 8: „Căci suntem facerea Lui, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit de mai înainte, ca în ele să umblăm”.

p. 11-12: „Mie, celui mai mic [dintre] toți Sfinții, s-a dat harul acesta, [adică acela de] a binevesti neamurilor nepătrunsa bogăție a lui Hristos și [de] a lumina [pe toți], care [este] iconomia tainei celei ascunse din veci în Dumnezeu, Cel care a zidit toate [prin Iisus Hristos]”.

p. 14: „fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos”.

p. 17: „Tot cuvântul putred să nu iasă din gura voastră! Ci [să vorbiți], dacă [este] ceva bun, spre zidirea de trebuință, ca să dea har celor care ascultă”.

p. 18: „Și umblați în iubire, după cum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu întru miros de bună-mireasmă!”.

p. 18: „Nimeni să nu vă înșele [cu] cuvinte goale! Căci pentru acestea vine urgia lui Dumnezeu peste fiii neascultării”.

p. 20: „Căci bărbatul este cap femeii, precum și Hristos [este] cap Bisericii, [și] Acesta este Mântuitorul trupului [Său]”.

p. 22: „Slujiți cu bună-voință, ca Domnului, și nu oamenilor!”.

p. 23: „Îmbrăcați armura lui Dumnezeu ca să puteți voi sta împotriva uneltirilor diavolului!”.

p. 24: „Prin toată ruga și rugăciunea, rugați-vă în toată vremea în Duhul, și prin aceasta privegheați în toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții!”.

p. 24: „Harul [să fie] cu toți [aceia] care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în nestricăciune! [Amin!]”.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *