Studiile de teologie liturgică ale ÎPS Laurențiu Streza [2]

† Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, Plinitu-s-a, Hristoase, taina rânduielii Tale. Studii de teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012, 509 p.

*

Prima parte…

*

Catedrala – spațiul veșniciei (p. 75-79) este un articol publicat în Revista Teologică, XVI (2006), nr. 2, p. 32-36, cf. n. *, p. 75.

„Locașul de închinare este centrul liturgic al creației, el este acel loc al prezenței și lucrării lui Dumnezeu cel în Treime, a Cărui sfințenie transfigurează acest spațiu și sfințește astfel prin om întreaga creație”, p. 75.

Biserica este „o imagine văzută a Bisericii cerești”, p. 76.

Catedrala mitropolitană din Sibiu a fost construită de ÎPS Ioan Mețianu, după planul Sfintei Sofia din Constantinopol, p. 77. Și a fost târnosită/ sfințită pe 30 aprilie/ 13 mai 1906, p. 78.

Cap. al 2-lea al cărții: Cultul divin – legătura dintre Dumnezeu și omul încadrat în Biserică, actualizarea evenimentului mântuitor prin celebrarea liturgică.

Primul articol din acest al 2-lea capitol: Originea și sensul divin al cultului ortodox (p. 83-98). Inițial a fost publicat în rev. Mitropolia Olteniei XLI (1989), nr. 3-5, p. 40-51, cf. n. *, p. 83.

În p. 88, autorul afirmă faptul că cultul ortodox este „opera colectivă și anonimă a Bisericii”. Lucru profund neadevărat. Pentru că fiecare rugăciune, canon, slujbă în parte a fost scrisă de cineva anume și ele nu sunt scrieri „colective”. Știm care sunt autorii multor părți din cultul Bisericii noastre. Dar faptul că noi nu știm (pentru că nu am făcut studii, în mod expres, despre autorii rugăciunilor din cultul Bisericii) sau că, de-a lungul timpul, s-a pierdut numele celor care le-au scris, nu ne îndreptățește să spunem că ele au fost compuse de „colective de redacție”.

Cultul Bisericii este public, p. 89, „sacrificial și ierarhic”, p. 91, „eclesiologic și comunitar”, p. 92, e uniform și stabil, p. 93, este epifanic și eshatologic, p. 94, are caracter universal, p. 97, e bogat, variat, plin de frumusețe, solemnitate, fast și strălucire, p. 97. Iar „marea datorie” a ierarhiei Bisericii este aceea „de a săvârși cu multă dragoste și responsabilitate toate rânduielile și slujbele Bisericii și de a descoperi credincioșilor neprețuitul tezaur pe care îl reprezintă cultul divin ortodox”, p. 98.

Urmează un studiu din august 1995, cf. n. *, p. 99, intitulat Caracterul dinamic și cel statornic al cultului ortodox. Tradiție și înnoire (p. 99-111).

În p. 100, autorul folosește sintagma „realism simbolic”.

Cultul divin face parte din Tradiția Bisericii, p. 102, și Tradiția „nu este o sumă de propoziții reținute de memoria Bisericii, ci este o trăire continuă a aceleiași legături cu Hristos pe care a trăit-o Biserica apostolică”, p. 102.

„Cultul nu este memorie, ci eveniment mântuitor prezent”, p. 103.

În n. 16, p. 104, autorul nu este de acord cu ideea Pr. Prof. Dr. Vasile Petrică, care propune o Liturghie a copiilor, săvârșită sâmbăta. Lucru cu care nici eu nu sunt de acord, pentru că Liturghia trebuie să fie una pentru toți.

„Ortodoxia nu vorbește despre o reformă liturgică, ci doar despre o punere în acord a formelor ei de manifestare cu specificul fiecărei epoci, acțiune care, săvârșită prin asistența Sfântului Duh în Biserică, definește cadrul firesc al evoluției”, p. 109. De aceea, pe lista Sinodului panortodox din 2016 s-au inclus următoarele puncte: „reintroducerea în cult a lecturilor veterotestamentare abandonate pe parcurs, uniformizarea tipicului și a rânduielilor de cult, uniformizarea calendarului, întărirea vieții liturgice”, p. 109.

Autorul pledează pentru citirea cu voce tare a rugăciunilor canonului euharistic și pentru împărtășire euharistică pregătită duhovnicește, p. 109.

Participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie prin prezența lor personală și prin darurile pe care le aduc, p. 110.

„Orice încercare de scurtare a Sfintei Liturghii nu este numai o greșeală a ignoranței, ci și o impietate, un atentat la integritatea acestui mister dumnezeiesc, chiar dacă îi avem în vedere pe copii, cărora dorim să le oferim o „liturghie mai ușoară” (mai săracă)”, p. 111.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *