Viețile Sfinților 1. 16

Viețile Sfinților

(vol. 1)

Alcătuite de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

  *

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a.

*

gr. 1

lat 1

Și opera poetică începe cu poemele teologice și, cu precădere, cu cele dogmatice.

Cartea întâi a poemelor grigoriene (PG 37, col. 397-968) conține poemele teologice [poemata theologica] (col. 397-522) și poemele morale [carmina moralia] (col. 521-968).

Secțiunea poemata dogmatica [poeme dogmatice] e formată din următoarele poeme: Despre Tatăl (col. 397-401), Despre Fiul (col. 401-408), Despre Sfântul Duh (col. 408-415), Despre cosmos (col. 415-424), Despre providență (col. 423-430), Argument despre aceeași (col. 429-438), Despre ființele care au minte (col. 437-446), Despre suflet (col. 445-456), Despre Testamente și venirea Domnului (col. 456-464), Despre Întrupare, împotriva lui Apollinarios (col. 463-470), Despre Întruparea Domnului (col. 470-471), Despre adevăratele cărți ale Scripturii (col. 472-474), Patriarhii, fiii lui Iacov (col. 475-476), Plăgile Egiptului (col. 475-476), Decalogul lui Moisis (col. 475-477), Minunile Sfinților Profeți Iliu și Elisei (col. 477-479), Epigramma despre martirionul lui Iliu, care se numește Hirion (col. 479-480), Despre genealogia lui Hristos (col. 480-487), Cei 12 Ucenici ai lui Hristos (col. 487-488), Minunile lui Hristos după Matteos (col. 487-491), Minunile lui Hristos după Marcos (491-492), Minunile Lui după Lucas (col. 491-494), Minunile Lui după Ioannis (col. 493-494), Despre parabolele și enigmele Lui după Matteos (col. 495-496), Parabolele lui Hristos după Marcos (col. 495-497), Parabolele [Lui] după Lucas (col. 497-498), Parabolele lui Hristos după toți Evangheliștii (col. 497-506), Potolirea furtunii de către Hristos (col. 505-508), Imn despre Dumnezeu (col. 507-508), Alt imn despre Dumnezeu (col. 507-510), Alt imn [despre Dumnezeu] (509-512), Imn de seară (col. 511-514), Mulțumire (col. 513-514), O altă mulțumire (col. 515-518), Rugăciune înainte de citirea Scripturii (col. 517-518), Rugăciune înainte de a pleca pe cale (col. 517-520), Altă rugăciune pentru sfârșit bun (col. 519-522), Altă rugăciune (col. 521-522).

Secțiunea poemelor morale [carmina moralia] se află în PG 37, col. 521-968.

Această secțiune e formată din următoarele poeme: Lauda fecioriei (col. 521-578), Porunci pentru fecioare (col. 577-632), Îndemn pentru fecioare (col. 631-640), Despre fecioară (col. 639-642), Despre monahii din chinovii (col. 641-643), Despre înțelepciune (col. 643-648), Despre curăție (col. 647-649), Compararea vieților (col. 649-667), Despre virtute (col. 667-680), Despre virtute II (col. 679-752), Dialogul despre lume (col. 751-754), Despre fragilitatea naturii umane (col. 753-754), Despre același lucru (col. 753-755), Despre firea umană (col. 755-765), Despre ieftinătatea celor din afară ale omului (col. 765-778), Despre căile vieții (col. 777-781), Diversele vieți fericite (col. 781-786), Despre viața omenească (col. 785-787), Despre aceeași (col. 787-788), Despre poftă (col. 787-788), Despre moartea prietenilor (col. 789-790), Despre prietenii falși (col. 789-790), Despre același [lucru] (col. 789-790), Dialog despre cei care se jură mult (col. 789-813), Despre furie (col. 813-851), Despre noblețea arțăgoasă (col. 851-854), Despre aceeași (col. 853-856), Împotriva celor bogați (col. 855-884), Împotriva femeilor care se împodobesc (col. 883-910), Sfaturi [sub formă de] distihuri (col. 909-915), Sfaturi [sub formă de] distihuri II (col. 915-927), Sfaturi în tetrastihuri (col. 927-945), Definiții mai puțin exacte (col. 945-964), Despre sărăcia filosofică (col. 965-966), Despre aceeași [problemă] (col. 965-966), Despre răbdare (col. 965-966), Despre aceeași [problemă] (col. 967-968), Despre noroc și providență (col. 967-968), Despre vanitatea oamenilor (col. 967-968).

istorie

A doua carte de poeme grigoriene conține poemele istorice [poemata historica] și e cuprinsă în PG 37, col. 969-1600.

Prima secțiune, intitulată Despre sine, e formată din poemele: Despre sine însuși (col. 969-1017), Jurămintele lui Grigorie (col. 1017-1019), Drumul la Constantinopol (col. 1019-1021), Despre sine (col. 1021-1022), Despre poporul de la [Biserica] Anastasia (col. 1021-1023), Despre aceeași [problemă] (col. 1023-1024), Însemnare despre dușmani (col. 1023-1024), Despre invidioși (col. 1025-1026), [Tot] despre aceeași [problemă] (col. 1025-1026), Despre preoții de la Constantinopol și despre această cetate (col. 1027-1029), Despre viața sa (col. 1029-1165), Despre sine și despre episcopi (col. 1165-1227), Despre episcopi (col. 1227-1243), Poem în acrostih despre sine și despre cei invidioși (col. 1243-1250), Despre sine după întoarcerea din cetatea Constantinopol (col. 1249-1254), Visul despre Biserica Anastasia, pe care am construit-o în Constantinopol (col. 1253-1261), Despre diversele [feluri] de viață și despre falșii episcopi (col. 1261-1269), Despre invidioși (col. 1269-1270), Plângere a patimilor sale (col. 1271-1279), Rugăciune către Hristos în timpul bolii (col. 1279-1280), Despre diavol (col. 1279-1280), Rugător (col. 1281-1282), Despre plecare (col. 1281-1284), Rugăciune de dimineață (col. 1283-1284), Plângere către seară (col. 1285-1286), Rugăciune către Hristos [pentru] ziua de mâine (col. 1285-1286), Plângere (col. 1285-1287), Elegiac (col. 1287-1288), Despre răbdare (col. 1288-1289), Despre sine (1288-1299), Dorința morții (col. 1299-1300), Despre viața inutilă și necredincioasă și sfârșitul comun al tuturor (col. 1299-1305), Către Hristos (col. 1305-1306), Despre tăcere în posturi (col. 1307-1322), [Despre] același [lucru] (col. 1321-1323), [Despre] același [lucru] (col. 1323-1324), [Despre] același [lucru] (col. 1323-1325), Imn către Hristos, după tăcere, de Paști (col. 1325-1329), Versuri pentru sine (col. 1329-1336), Despre invidioși (col. 1337-1339), Către Maximos (col. 1339-1344), Plângere pentru greutățile sale și rugăciune către Hristos pentru eliberarea vieții lui (col. 1343-1346), Către sine despre întrebare și răspuns (col. 1345-1349), Despre detractorii monahilor și despre cei care în mod fals sunt numiți „monahi” (col. 1349-1353), Plângere pentru patimile sufletului său (col. 1353-1378), Despre trup (col. 1377-1381), Certare a sufletului [care se manifestă] nerațional (col. 1381-1384), Despre moartea lumii (col. 1383-1384), Plângere (col. 1383-1385), Împotriva diavolului [scrisă] întru boală (col. 1385-1393), Plângere pentru sufletul său (col. 1393-1396), Plângere (col. 1397-1398), Altă plângere (col. 1397-1398), Împotriva diavolului (col. 1397-1399), Alungarea diavolului și chemarea lui Hristos (col. 1399-1401), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1401-1402), Împotriva diavolului (col. 1401-1402), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1401-1402), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1403-1404), Împotriva lui, [a diavolului] (col. 1403-1404), Plângere (col. 1403-1404), Mulțumire [adusă] lui Hristos (col. 1405-1406), Plângere către Hristos (col. 1405-1406), Altă [plângere] către Hristos (col. 1405-1406), Plângere (col. 1407-1408), Altă [plângere] către Hristos (col. 1407-1408), Despre sine (col. 1407-1408), Despre sine (col. 1409-1417), Rugăciune către Hristos (col. 1417-1418), Altă [rugăciune către Hristos] (col. 1417-1418), Rugăciune în [timpul] bolii (col. 1417-1419), Despre ieșirea [din această lume] (col. 1419-1420), Rugător (col. 1419-1421), Către Hristos (col. 1421-1422), Plângere către Hristos (col. 1421-1423), Altă plângere (1423-1424), Rugăciune către Hristos (col. 1423-1425), Despre sufletul său (col. 1425-1426), Despre sufletul său (col. 1425-1427), Despre sine (col. 1427-1428), Despre mânia lui (col. 1427-1428), Despre același [lucru] (col. 1427-1428), Despre luptele [cu] demonii (col. 1427-1430), Plângere (col. 1429-1431), Mustrare [pentru] întoarcerea către Dumnezeu (col. 1431-1432), Mustrare de sine (col. 1431-1433), Despre dorul de Dumnezeu (col. 1433-1435), Despre sufletul său în stihuri imiamve/ anacreontice (col. 1435-1442), Întru boală (col. 1441-1446), Despre sine și familia sa adormită (col. 1445-1446), Întru mormântul lor, al tuturor (col. 1445-1446), Epitaf și pe scurt despre viața lui (col. 1447-1448), Altul despre sine (col. 1447-1448), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), Altul [despre sine] (col. 1449-1450), Altul [despre sine] (col. 1449-1451), Altul [despre sine] (col. 1451-1452).

despre altii

A doua secțiune a cărții a doua de poeme este intitulată Despre alții și cuprinde următoarele poeme: Îndemn către elini, despre monahi (col. 1451-1477), Despre Iulianos (col. 1477-1480), Către Vitalianos despre fii (col. 1479-1505), De la Nicovulos către tatăl (col. 1505-1521), Nicovulos către fiul (col. 1521-1542), Pareneză pentru Olimpiada (col. 1541-1550), Către Nemesios (col. 1551-1577), Către Seleucos (col. 1577-1600).

PG 38 e ultimul volum alocat Sfântului Grigorie Teologul. Și el conține epitafurile, epigramele și piesa de teatru Patimile lui Hristos.

Secțiunea epitafurilor e cuprinsă în PG 38, col. 11- 82 și are următorul conținut: Al lui Navcratios, fratele Marelui Vasile (col. 11-12), Altul (col. 11-12), Altul (col. 11-12), Al lui Tespesios, gramaticianul (col. 11-13), Al lui Proeresios, sofistul (col. 13-14), Al lui Chesarios (col. 13-14), Altul (col. 13-15), Altul (col. 15-16), Altul (col. 15-16), Altul (col. 15-16), Altul (col. 15-16), Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-18), Altul (col. 17-19), Altul (col. 19-20), Altul (col. 19-20), Altul (col. 19-20), Altul (col. 19-21), Altul (col. 21-22), Al lui Grigorie (col. 21-22), Altul (col. 21-22), Altul (col. 21-22), Al lui Livian (col. 23-24), Altul (col. 23-24), Altul (col. 23-24), Al lui Evfimios (col. 23-25), Altul (col. 25-26), Altul (col. 25-26), Altul (col. 25-26), Altul (col. 25-26), Altul (col. 27-28), Altul (col. 27-28), Altul (col. 27-28), Altul (col. 27-29), Al lui Elladios (col. 29-30), Altul (col. 29-30), Altul (col. 29-30), Al lui Martinianos (col. 29-31), Altul (col. 31-32), Altul (col. 31-32), Altul (col. 31-33), Altul (col. 33-34), Altul (col. 33-34), Altul (col. 33-34), Altul (col. 33-34), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 35-36), Altul (col. 37-38), Al Emmeliei [VEmmeli,an], mama lui Vasile cel Mare (col. 37-38), Al tatălui [său] (col. 37-39), Altul (col. 39-40), Altul (col. 39-40), Altul (col. 39-40), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 41-42), Altul (col. 43-44), Altul (col. 43-44), Al mamei [sale], luat din fața altarului (col. 43-44), Altul (col. 45-46), Altul (col. 45-46), Altul (col. 45-47), Altul (col. 47-48), Altul (col. 47-48), Altul (col. 47-49), Altul (col. 49-50), Altul (col. 49-50), Altul (col. 49-50), Altul (col. 49-51), Altul (col. 51-52), Altul (col. 51-52), Altul (col. 51-52), Altul (col. 51-52), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 53-54), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-56), Altul (col. 55-57), Altul (col. 57-58), Altul (col. 57-58), Altul (col. 57-58), Altul (col. 57-58), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-60), Altul (col. 59-62), Prosopopeea părinților morți (col. 61-63), Alta (col. 63-64), Al lui Amfilohios (col. 63-64), Altul (col. 63-65), Altul al lui Amfilohios (col. 65-66), Altul (col. 65-66), Altul (col. 65-66), Altul (col. 67-68), Altul (col. 67-68), Al lui Vassos (col. 67-68), Altul (col. 67-68), Al lui Nicomidis (col. 67-68), Altul (col. 69-70), Altul (col. 69-70), Al lui Carterios (69-70), Altul (col. 71-72), Altul (col. 71-72), Altul (col. 71-72), Epitaf la înmormântarea Marelui Vasile (col. 71-75), Al Macrinei, sora Sfântului Vasile [cel Mare] (col. 75-76), Al lui Evsevios și al Vasilissei (col. 75-76), al lui Gheorghios (col. 75-76), Al Teoseviei, sora lui Vasile cel Mare (col. 77-78), Al lui Filtatios (col. 77-78), Al lui Grigorios (col. 77-78), Al lui Maxentios (col. 77-78), Altul (col. 77-78), Al lui Evpraxios (col. 79-80), Al lui Pavlos (col. 79-82).

Epigramele sale sunt cuprinse în PG 38, col. 81-130 și sunt următoarele: Despre clădirile uriașe (col. 81-82), Lui Sigantios pustnicul (col. 83-84), Lui Evpraxios (col. 83-84), Lui Filagrios și despre răbdare (col. 83-84), Alta (col. 83-85), Alta (col. 85-86), Defăimătorului (col. 85-86), Alta (col. 85-86), Alta (col. 85-86), Celor iubiți (col. 85-87), Alta (col. 87-88), Alta (col. 87-88), Alta (col. 87-88), Alta (col. 87-89), Despre cei cointroduși (col. 89-90), Alta (col. 89-91), Despre fecioară (col. 91-92), Alta (col. 91-92), Despre monahi (col. 91-93), Alta (col. 93-94), Că nu pot cei căzuți să îi acuze pe cei curați (col. 93-94), Alta (col. 93-95), Alta (col. 95-96), Despre nuntă (col. 95-96), Că și a glumi înseamnă modestie (col. 95-96), Despre desfătările [duhovnicești] din Martirii[1] (col. 97-98), Alta (col. 97-98), Alta (col. 97-98), Alta (col. 97-99), Biserica, unde a rămas, a fost transformată de către el, căci ea era [mai înainte] un templu al idolilor (col. 99-100), Despre mormintele săpate (col. 99-100), Alta (col. 99-101), Alta (col. 101-102), Alta (col. 101-102), Alta (col. 101-102), Alta (col. 101-102), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-104), Alta (col. 103-105), Alta (col. 105-106), Alta (col. 105-106), Alta (col. 105-106), Alta (col. 105-106), Alta (col. 107-108), Alta (col. 107-109), Alta (col. 109-110), Alta (col. 109-110), Alta (col. 109-110), Alta (col. 109-111), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 111-112), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-114), Alta (col. 113-115), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 115-116), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-118), Alta (col. 117-119), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 119-120), Alta (col. 121-122), Alta (col. 121-122), Alta (col. 121-122), Alta (col. 121-122), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 123-124), Alta (col. 125-126), Alta (col. 125-126), Alta (col. 125-126), Alta (col. 125-127), Alta (col. 127-128), Alta (127-130), Alta (col. 129-130).

tragedia

Tragedia Patimile lui Hristos e tipărită în PG 38, col. 133-338. Ea are 2601 versuri și personajele ei sunt Hristos, Născătoarea de Dumnezeu, Iosif, Teologul, Magdalini, Nicodimos, Îngerul, Pilatos, sinagoga arhiereilor, corul fecioarelor, semicorul, tânărul și straja [de la mormânt].

Aici se încheie scrierile Sfântului Grigorie Teologul din PG 38. În continuare, în PG 38, sunt comentarii la opera Sfântului Grigorie, despre care am mai vorbit dar pe care le enumăr din nou. Primul comentariu îi aparține lui Cosma Ierusalimiteanul și e cuprins în PG 38, col. 341-680.

Al doilea comentariu îi aparține lui Nicetas David și este editat în PG 38, col. 681-842. Iar al treilea este un comentariu anonim (?), fiind cuprins în PG 38, col. 841-846.

Ultima parte din PG 38 conține o scriere a Sfântului Chesarios, fratele Sfântului Grigorie Teologul, intitulată Patru dialoguri [ΔIAΛOΓOI TEΣΣAPEΣ]. Este editată în PG 38, col. 851-1190.

În concluzie, opera Sfântului Grigorie Teologul este editată în 4 volume în PG, în vol. 35-38.

Și acum mă întorc la Vita Sancti Gregorii Theologi, Episcopi Constantinopolitani, ex ipsius potissimum scriptis adornata [Viața Sfântului Grigorie Teologul, Episcopul Constantinopolului, adunată mai ales din propriile sale scrieri], care a fost este editată în PG 35, col. 147-242. Din care aflăm că este al doilea Sfânt al Bisericii numit Teologul, primul fiind Sfântul Ioannis Evanghelistul[2]. El s-a născut la Arianzos, în regiunea Tiberina[3].

Tatăl Sfântului Grigorie se botează în 325[4], iar în 329 e hirotonit Episcop[5].

În cap. 25 ni se confirmă vedenia din timpul visului în care Sfântul Grigorie Teologul le-a văzut pe cele două Sfinte Fecioare[6]. În Chesaria Cappadociei el se împrietenește cu Sfântul Vasile cel Mare[7].

În cap. 35-36 se vorbește despre furtuna pe mare și despre făgăduința Sfântului Grigorie[8]. În Atena a ajuns în anul 350[9]. După ce a fost hirotonit Preot de tatăl său cu forța, în 25 decembrie 361, el a fugit în Pontos[10]. În 372, tot cu forța, este hirotonit Episcop. E hirotonit Episcop înainte de Paști, care în anul 372 a fost prăznuit pe 8 aprilie[11].

Sfântul Grigorie rămâne în Nazianzos[12]. În cap. 118 se vorbește despre adormirea părinților lui petrecută în 374[13]. Sfântul Vasile adoarme în 379[14].

Când Sfântul Grigorie a venit în 379 în Constantinopol, capitala imperiului nu era bântuită numai de plaga ereziei ariene ci și de eretici novațieni, macedonieni, fotinieni, marcellieni, sabellieni, evnomieni și apollinariști[15].

Biserica Anastasia a fost zidită în 398 și construită din marmură[16]. Și Sfântul Grigorie adoarme în anul 389[17]. Iar după ce Sfintele sale Moaște au fost mutate la Constantinopol în timpul lui Constantin Porfirogenetul, ele au fost mutate apoi la Roma și așezate în Basilica Sfânta Maria, în Campo Marzio[18], din Roma[19]. O a treia mutare a Sfintelor lui Moaște a făcut-o Papa Grigorie al XIII-lea, în 9 iunie 1578, aducându-le în Basilica Sfântul Petru din Roma[20].


[1] Din Bisericile închinate Sfinților Mucenici.

[2] PG 35, col. 147. [3] Ibidem. [4] PG 35, col. 151. [5] PG 35, col. 152. [6] PG 35, col. 162. [7] PG 35, col. 163. [8] PG 35, col. 166-167. [9] PG 35, col. 167.

Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_of_Caesarea, Sfântul Vasile cel Mare a locuit în Atena, cu Sfântul Grigorie, aproape 6 ani de zile, în perioada 349-356.

[10] PG 35, col. 180. [11] PG 35, col. 197. [12] PG 35, col. 203. [13] PG 35, col. 208-209. [14] PG 35, col. 210. [15] PG 35, col. 213. [16] PG 35, col. 214. [17] PG 35, col. 237. [18] PG 35, col. 238.

[19] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maddalena.

[20] PG 35, col. 239.

5 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *