Istorie 5. 30

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Istoria începe de oriunde o privești

(vol. 5)

*

Prima parte, a doua, a treia, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a.

*

116 Colindul despre Nașterea și Moartea Domnului

În colindul Asta-i seara, seara mare…, Crăciun este considerat „omul bun”[1]. Și colindătorii au venit să Îl laude pe Hristos, Care în scutece este „învăscut”[2] [înfășat].

Paralela dintre Nașterea și Moartea Lui este trecere de la voioșie la tânguire. Pentru că la nașterea Domnului toți oamenii au fost voioși, dar la răstignirea Lui noi toți am fost „cu tânguire”[3]. Și am trăit „supărare” când El a fost înmormântat[4].

Colindul ne vorbește și despre timpul când a fost răstignit Domnul. Și timpul acela a fost într-o zi de vineri, pe la ora doisprezece, căci atunci I-au bătut cuiele[5]. Și sângele Lui curgea „pe stâlpi”[6]. Iar Maica Sa lua sângele Lui și îl ducea în Biserică. Și în Biserică ea spunea că sângele Lui este „sânge curat”, pentru că e curs din „trup nevinovat”[7]. Sângele Lui este „sânge milos”, pentru că e curs din trupul lui Hristos[8]. Iar, la final, colindătorii ne spun că trebuie să ne veselim de seara lui Crăciun, toți câți suntem oameni buni, pentru că nașterea Lui e „de bucurie”[9]. E pentru ca noi să ne bucurăm de întruparea Lui. De aceea și ei ne urează: „la mulți ani cu veselie”[10].

*

117. Semnătura lui Mihai I

Mihai I al României semna actele oficiale cu formula: „Mihai I, prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României, la toți de față și viitori, sănătate”[11].

*

118. Frații Czell și berea

În Anuarul pe 1910, frații Czell își publicitau berea pe care o făcea fabrica lor de bere E. Luther. Și ei spuneau că sunt „întâiul furnisor al Curții Regale Române”, fabrica lor fiind fondată la București în 1869[12]. Produceau pe an „până la 80.000 de hectolitri [de] bere”[13] iar în pivnițele lor se afla „permanent un depozit de la 600.000 până la 1.000.000 [de] litri de bere din cele mai excelente calități, adică [bere] Lager, Pilsner, a la Dortmund și Bavareză[14].

*

119. Oameni ai Bisericii la 1910

Mitropolitul primat al Ungrovlahiei era Dr. Athanasie Mironescu. Episcopul de Argeș era Gherasim Timuș, cel al Buzăului era Dionisie Climescu iar cel al Râmnicului și al Noului Severin era [15]Ghenadie Georgescu. Mitropolitul Moldovei și al Sucevei era Dr. Pimen Georgescu, Episcopul Hușilor era Conon Aramescu-Donici, Episcopul Romanului era Serafim Gherasim, iar al Dunării de Jos PS Nifon Niculescu[16].

Directorul Seminarului Central din București era Arhim. Scriban, Theodosie Ploeșteanul era Arhiereu vicar al Mitropoliei Unghrovlahiei, Directorul Seminarului Nifon din București era Părintele Econom Popescu, pe când Directorul Internatului de Teologie din București era Părintele Econom Nazarie[17]. Fiecare persoană în parte amintită are câte o fotografie în Anuarul pe 1910.


[1] Colinde, culegere întocmită de G. Breazul, cu desene de Damian, având postfață de Titus Moisescu, Editura Fundației Culturale Române, București, 1993, p. 56.

[2] Ibidem. [3] Ibidem. [4] Idem, p. 57. [5] Ibidem. [6] Ibidem. [7] Ibidem. [8] Ibidem. [9] Ibidem. [10] Ibidem.

[11] Monitorul oficial, nr. 24, miercuri, 30 ianuarie 1929, [București], p. 678. Un exemplar costa 15 lei.

[12] „Bucureștii”, Anuarul ilustrat al capitalei pe anul 1910, Ed. Tipografia Horia Carp & Marinescu, București, 1910, p. 92.

[13] Ibidem. [14] Ibidem. [15] Idem, p. 120. [16] Idem, p. 121. [17] Idem, p. 122.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *