Viețile Sfinților 1. 30

Viețile Sfinților

(vol. 1)

Alcătuite de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

  *

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a.

***

Apoi Preotul își pleacă capul său zicând [aceasta] pentru sine, în sinea [lui]: Pomenește, Doamne, și nenorocitul și întristatul meu suflet, al smereniei mele, și dă-mi [iertare] tuturor păcatelor mele, ca unde s-a înmulțit păcatul, să prisosească harul Tău, [pentru] ca nu cumva prin păcatele mele și spurcăciunea inimii mele să privezi poporul Tău de harul Duhului Tău Celui Sfânt!

Înălțându-și capul, [Preotul zice] cu voce tare: Căci poporul Tău și Biserica Ta Ți se roagă Ție, și prin Tine și cu Tine, Părinte, zicând:

[Și] poporul zice: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru!

[Și] Preotul zice: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Adu-ți aminte, Doamne, de aerul și de roadele pământului!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pomenește, Doamne, pe cei care împreună călătoresc pe apele fluviilor!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Adu-ți aminte, Doamne, de ploile și de semănăturile pământului!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Bucură iarăși și înnoiește fața pământului!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Adapă brazdele acesteia [și] înmulțește roadele ei! Arată-ne nouă aceasta întru sămânță și întru seceriș. Și acum, binecuvântând, binecuvintează viața iconomului/ a împăratului nostru! Binecuvintează cununa anului bunătății Tale, pentru săracii poporului Tău, pentru văduvă și orfan, pentru cel străin și prozelit, și pentru noi toți, cei care nădăjduim spre Tine și chemăm numele Tău cel sfânt! Căci ochii tuturor întru Tine nădăjduiesc și Tu le dai hrana lor în[tru] bună vreme. Fă cu noi după bunătatea Ta, Cel care dai hrană la tot trupul! Umple de bucurie și de veselie inimile noastre, ca în toate, totdeauna având de toate din destul, să sporim întru tot lucrul bun, făcând voia Ta cea sfântă.

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

Preotul zice [ectenia], iar poporul răspunde: Doamne miluiește!

[Și Preotul zice:] Dă poporului Tău aceeași minte!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] [Dă] lumii [Tale] o bună stare!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Aerul bine îl stăpânește!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Celor bolnavi [dă-le] mântuire!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Celor în nevoi [dă-le] odihnă!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Celor care [sunt] în izgoniri [dă-le] pace!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Orfanilor [dă-le] ajutor!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Văduvelor [dă-le] apărare!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei necăjiți ajută-i întru bine!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei care stau, întărește-i!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei căzuți, îi ridică!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei care stau, păzește-i!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei adormiți, pomenește-i!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Celor care [sunt] în mărturisire, primește-le slujirile lor!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei căzuți și care se pocăiesc, numără-i împreună cu cei credincioși ai Tăi!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pe cei credincioși numără-i împreună cu Mucenicii Tăi!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Pomenește, [Doamne], pe toți cei care sunt prezenți în locul acesta, făcându-i următori Îngerilor [Tăi]!

[Și poporul zice: Doamne miluiește!]

[Și Preotul zice:] Și noi, [prin] harul Tău, pe Tine Te chemăm, [și] slujire Îți aducem, [deși] suntem nevrednici.

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Pomenește, Doamne, și cetatea noastră aceasta, și pe cei care în credință ortodoxă locuiesc în aceasta, și toate cetățile și satele, și, [dimpreună] cu ea, toată lumea [Ta]! Și izbăvește-ne pe noi de foamete și de boală, de cutremur și de revărsarea apelor și de foc și de robiile barbarilor și de săbiile străinilor și de împotrivirile vrăjmașilor și ale ereticilor.

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Pomenește-i, Doamne, pe Episcopii ortodocși cei mai înainte [adormiți], pe Cuvioșii Părinții noștri și pe toți cei care din veac Ți-au bineplăcut Ție, Sfinți Părinți, Patriarhi, Apostoli, Profeți, Propovăduitori, Evangheliști, Mucenici, Mărturisitori și pe tot duhul cel drept, [care este] desăvârșit în credința lui Hristos.

[Și Preotul zice] cu voce tare: Mai ales pentru Preasfânta, Preaslăvita, curata, preabinecuvântata, Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria.

A Sfântului, slăvitului Profet, a Mergătorului înainte, a Botezătorului și martorului [Domnului] Ioannis.

A Sfântului Stefanos, Întâiul între Diaconi și Primul Mucenic [al Bisericii].

Și a Sfântului și Fericitului Părintele nostru Marcos, Apostolul și Evanghelistul [Domnului].

Și a celui în[tre] Sfinți, a Părintelui [nostru] Grigorios [Teologul].

Și a celor care în această zi le facem pomenire și la tot corul Sfinților Tăi, [pentru] care facem rugăciuni și cereri, și ne miluiește pe noi, și mântuiește-ne pentru numele Tău cel sfânt, pe care îl chemăm peste noi.

[Iar] Diaconul zice ta diptiha/ dipticele[1].

[Pe când] Preotul zice în sinea sa: Pomenește, Doamne, pe cei mai înainte adormiți în dreapta credință părinți și frați ai noștri, și odihnește sufletele lor cu Cuvioșii [și] cu Drepții [Tăi]! Du-i pe ei uniți întru loc cu verdeață, la apa odihnei, în Paradisul desfătării, și [împreună] cu toți aceia care pomenesc numele [Tău].

Atunci fiind pomeniți viii și morții, după diptice, Preotul zice: Pomenește, Doamne, pe cei pe care i-am pomenit și pe care nu i-am pomenit, credincioși și ortodocși [ai Tăi], cu care și pe noi împreună cu ei [ne pomenește], ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni!

[Și] poporul zice: Iartă-ne, miluiește-ne, îngăduie nouă!

[Și] Preotul zice: Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel milostiv, Care nu voiești moartea păcătosului, ci întoarcerea lui și să fie viu. Dumnezeule, cercetează-ne pe noi în[tru] mântuirea Ta! Fă cu noi după blândețea Ta, Cel care faci mai mult decât cele pe care le cerem sau înțelegem. Că pe Tine, precum și în toți și în toate, Te preaslăvim și Te înălțăm și Te lăudăm și Te binecuvântăm și sfințim preasfântul și cinstitul și binecuvântatul Tău nume, dimpreună cu al preacuratului Tău Părinte și cu al Sfântului [Tău] Duh.

[Și] poporul zice: Care era, este și va fi.

[Și] Diaconul zice: Coborâți, Diaconilor!

[Și] Preotul zice: Pace tuturor!

[Și] poporul zice: Și duhului tău!

Înainte de frângerea [Trupului Domnului]

[Și] Preotul zice: Iisuse Hristoase, numele mântuirii, Cel desemnat [prin] aceste Dumnezeiești și curate și cerești Taine; Cel care pe Preoți în rânduiala slujirii i-ai rânduit; prin puterea Ta cea nevăzută ai schimbat acestea[2]; ca pe cei curați cu inima să îi luminezi și pe cei nevinovați să-i faci să mănânce din acestea de față.

Așadar, Cel care binecuvintezi, și acum binecuvintează!

Așadar, Cel care sfințești, și acum sfințește!

Așadar, Cel care Te frângi, și acum Te împarte!

Așadar, Cel care Te-ai dat pe Tine Ucenicilor și Apostolilor [Tăi], și acum, Stăpâne, dă-ne și nouă și la tot poporul Tău, Iubitorule de oameni, Atotțiitorule, Doamne, Dumnezeul nostru!

[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice: Pace tuturor!

[Și] poporul zice: Și duhului tău!


[1] Pomenirile nominale.

[2] Sfintele Taine.

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *