Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Author: Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș (Page 1 of 2067)

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 28, cf. LXX

1. Cel care se răzbună de la Domnul va afla răzbunare [ὁ ἐκδικῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν] și păcatele sale, [El] ținându-le, le va ține [καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει].

2. Iartă nedreptatea aproapelui tău! Și apoi, rugându-te tu, păcatele tale se vor dezlega.

3. Omul [asupra] omului ține urgie și de la Domnul caută vindecare?!

4. Asupra omului, asemenea lui, nu are milă și pentru păcatele sale se roagă?!

5. El, trup fiind, ține răzbunare. [Însă] cine va ușura păcatele sale?

6. Adu-ți aminte de cele de apoi și încetează urând [să urăști]! [Adu-ți aminte] de stricăciune și de moarte și rămâi [întru] porunci[1]!

7. Adu-ți aminte de porunci și să nu te mânii aproapelui [pe aproapele]! Și [adu-ți aminte] de făgăduința Celui Preaînalt și nu ține seama de neștiință[2]!

8. Îndepărtează-te de ceartă și îți vei împuțina păcatele! Căci omul cel mânios va aprinde cearta [ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχην].

9. Și omul cel păcătos își va tulbura prietenii și în mijlocul celor care sunt în pace va arunca clevetire.

10. După lemnul focului, așa se va aprinde, și după încăpățânarea certei se va aprinde. După tăria omului va fi mânia sa [κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται] și după avuție[3] se va înălța urgia lui [καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ].

11. Neînțelegerea, stăruind, va aprinde foc, și cearta, stăruind, varsă sânge.

12. Dacă ai să sufli întru scânteie, se va aprinde, și dacă ai să scuipi peste ea, se va stinge și amândouă din gura ta ies.

13. Pe cel șoptitor și pe cel înșelător, blestemați-i! Căci pe mulți, fiind în pace, i-a[u] pierdut.

14. Limba cea a treia [γλῶσσα τρίτη][4] pe mulți i-a clătinat și i-a despărțit pe ei din neam întru neam și cetăți tari a dărâmat și case mari a ruinat.

15. Limba cea a treia nevestele cele bărbătoase le-a izgonit și le-a lipsit pe ele de ostenelile lor.

16. Cel care va lua aminte ei nu are să afle odihna și nici [nu] se va sălășlui cu liniște.

17. Lovitura biciului face răni [πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα], iar lovitura limbii va sfărâma oase [πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ].

18. Mulți au căzut în gura sabiei și nu [au suferit] ca cei care au căzut din cauza limbii.

19. Fericit [este] cel care s-a acoperit dinspre ea, care nu a trecut în[tru] mânia ei, care nu a tras jugul ei și în[tru] legăturile ei nu s-a legat.

20. Căci jugul ei [este] jugul cel de fier și legăturile ei [sunt] legăturile cele de aramă.

21. Moartea cea rea [este] moartea ei[5] și Iadul [este mai] de folos decât ea [καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾍδης αὐτῆς].

22. [Dar] nu are să-i prindă pe cei evlavioși și în[tru] văpaia ei nu se vor arde.

23. [Însă] cei care Îl părăsesc pe Domnul vor cădea întru ea și în[tru] ei se va aprinde și nu are să se stingă. Va fi trimisă asupra lor ca leul și ca leopardul îi va prăpădi pe ei.

24. Vezi, îngrădește stăpânirea ta [cu] spini! Argintul tău și aurul leagă-l[e]!

25. Iar cuvintelor tale fă-le jug și greutate și gurii tale fă-i ușă și zăvor!

26. Ia aminte ca nu cumva să aluneci în[tru] ea[6] [și] să nu cazi înaintea celui care pândește!


[1] Întru poruncile lui Dumnezeu.

[2] Nu îi asculta pe cei care nu cunosc voia lui Dumnezeu! Pe cei în care vorbește neștiința.

[3] Pe măsura avuției sale se va aprinde de urgie asupra cuiva.

[4] Cel care vorbește despre ceea ce s-a petrecut între doi inși. Cel care colportează un eveniment sau o convorbire sau o știre în mod mincinos.

[5] Moartea cauzată de un cuvânt spus de tine sau de altul la adresa ta.

[6] Să nu aluneci în păcat din cauza vorbirii tale!

Vorbiri de Facebook (vol. 4)

Vorbiri de Facebook (vol. 4)

Pagina sursă

PDFEPUBKindleTorrent

*

Alergarea interioară e mult mai mare decât cea exterioară. Chiar dacă nu mai alergăm mult, pentru că am devenit comozi, alergăm mult în sufletul nostru. Ne ducem cu mintea până departe, vrem multe, ne întrebăm despre multe. De aceea, adesea, alergăm în mintea noastră…și, când ne oprim, ca să contemplăm ceva anume, asta ne umple de bucurie. De o bucurie care ne pune din nou în alergare, în entuziasm (p. 8).

Nu pot vorbi cu tine despre lucruri pe care nu le știu foarte bine, care nu mă interesează, pe care nu le cunosc. Ci dialoghez despre lucrurile care mă străbat tot timpul și care formează viața mea. De aceea, eu aștept de la interlocutorul meu același gen de experiență: trăită, care îl reprezintă, care e una cu el. Pentru că nu mă interesează informații citite de el sau aflate de la alții, ci crezurile lui, certitudinile lui (p. 14).

Read More

Predică la Bunavestire [2018]

Bunavestire 2018

Iubiții mei[1],

dacă am ști cu toții teologia acestui mare praznic al Bisericii și ea ar fi la fundamentul persoanei noastre, atunci nu ar mai exista niciun misogin și niciun curvar în Biserică. Adică niciun om care să urască și să disprețuiască femeile sau să profite de nevoia lor de iubire și de ocrotire, pentru a-și satisface pofta desfrânată.

Pentru că astăzi noi prăznuim Bunavestire a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu [Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου][2] și vestea cea prea bună adusă ei de la Dumnezeul nostru treimic, ei, celei mai Sfinte decât întreaga creație, a fost aceea că Fiul lui Dumnezeu Se va face Fiul Fecioarei. Că, din pântecele ei cel prea sfânt, Fiul lui Dumnezeu Își va construi trup și Se va face om, Dumnezeu și om, și va trăi împreună cu oamenii.

Și vestea aceasta preasfântă, singura veste, singura noutate a lumii, vestea mântuirii noastre, care a bucurat-o nespus pe Preacurata Fecioară, pe cea plină de nespusă smerenie înaintea lui Dumnezeu, i s-a adus ei, pentru că era mai Sfântă decât toți Sfinții. Pe ea a iubit-o și întru ea S-a odihnit Dumnezeu, pentru că Maria cea preabinecuvântată L-a ales pe El în locul întregii creații.

Iar dacă Născătoarea de Dumnezeu, Fecioara Maică este cea mai sfântă decât întreaga creație a lui Dumnezeu, atunci nu putem să spunem că femeia e „slabă”, că ea e „neputincioasă”, că ea „nu e vrednică de iubire și de admirație”, că ea nu e „potrivită” bărbatului. Ci, dimpotrivă, văzând-o pe Maica lui Dumnezeu iconizată peste tot în Biserică, ascultând laudele pe care Biserica i le aduce, citind Viețile Sfintelor lui Dumnezeu, care bine s-au nevoit pentru mântuirea lor, noi, bărbații, nu putem urî femeile, nu le putem disprețui, nu le putem minimaliza în mintea și în inima și în cuvintele noastre, pentru că exemplele de feminitate pe care le avem înainte ne umplu de smerenie și de admirație și de iubire nespusă pentru Sfintele lui Dumnezeu.

Chipul Maicii Domnului și al tuturor Sfintelor Lui din fiecare secol sunt lecțiile de cea mai profundă și clară înțelegere a femeii. Pentru că Dumnezeu le-a umplut pe ele, pe Sfintele Lui, ca și pe Sfinții Lui, de slava Sa și a făcut să se reverse din ele frumusețea, curăția, smerenia, bunăcuviința, înțelepciunea lor specifică. Căci Sfintele Lui au crescut în sfințenie și în cunoașterea teologică după râvna lor pentru Dumnezeu și fiecare dintre ele este o minune preafrumoasă prin nevoința și prin curăția lor tulburătoare.

Dar mai presus de toate Sfintele și de toți Sfinții Lui și de toate Puterile cele cerești, Împărăteasa și Doamna întregii creații, Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria este iubirea noastră, a celor credincioși. Ea este Maica noastră și Stăpâna noastră, Ocrotitoarea noastră și Rugătoarea cea preafierbinte pentru noi în fața lui Dumnezeu, la care noi cădem zilnic și îi cerem ajutorul și ocrotirea ei cea prea bună. Căci de la ea am învățat ascultarea de Dumnezeu, curăția înaintea Lui, sfiala și bunacuviință, smerenia și umilința, prietenia și iubirea duhovnicească, încrederea în Dumnezeu, lăsarea noastră cu totul înaintea Lui, să ne pocăim pentru fiecare păcat al nostru și să nu deznădăjduim niciodată de mila și de iertarea lui Dumnezeu.

Pentru că viața Maicii lui Dumnezeu e întruparea teologiei Bisericii, e frumusețe preadumnezeiască coborâtă în trup omenesc și cel mai mare exemplu de urmat pentru fiecare credincios în parte. Și, din acest motiv, cine o iubește pe Maica lui Dumnezeu, acela nu poate urî femeia și nici nu poate să își bată joc de nevoile cele mai intime ale femeii.

Căci misoginul urăște femeia pentru că se uită toată ziua la contraexemple și, în primul rând, pentru că s-a înrăutățit cândva sufletește din cauza unei femei. Poate din cauza mamei lui, a bunicii lui, a surorii lui, a unei prietene sau a unei iubite a lui. Care s-a comportat cu răutate cu el și acum, la maturitate, misoginul nu face altceva decât să continue să își adâncească rănile provocate de ea în copilărie. În loc să se vindece de ele, de rănile lui adânci, de ura sădită în el, misoginul e plin de ură și împrăștie ură în jurul lui, devenind și el un agresor pentru alții.

La fel, curvarul este un împătimit de desfrânare din cauza unei femei din viața lui. Care, încă din copilărie, l-a învățat în mod direct sau tacit să fie pervers, să își dorească să se culce cu tot mai multe femei și să își facă din asta „un titlu de glorie”. Însă, în esența lui, curvarul nu iubește femeia, ci iubește plăcerea provocată de femeie în sufletul și în trupul său. Pe când misoginul se răzbună pe orice femeie pe care o întâlnește, din cauza acelei prime femei din viața lui, care l-a învățat că femeia poate fi și rea.

Însă, iubiții mei, de ură, de neiubire, de lipsa de atenție și de ocrotire față de noi ne poate tămădui Maica lui Dumnezeu! Și o spun cu toată inima și din propria mea experiență dureroasă. Pentru că o viață întreagă m-am luptat și încă mă lupt interior cu primele lecții rele, nefericite, pe care le-am învățat de la femei, iar Născătoarea de Dumnezeu a fost și este vindecătoarea rănilor mele interioare.

Mi-a lipsit iubirea părinților în primii ani de viață și în adolescența și tinerețea mea. Și nu pentru că ei ar fi murit, ci pentru că nu au dorit să mi-o dăruie. E complicat de explicat de ce nu au dorit să mi-o dăruie, pentru că nu exista niciun motiv temeinic. În locul iubirii lor am avut iubirea enormă a bunicilor mei, apoi iubirea enormă a iubitei și a soției mele și a prietenilor mei duhovnicești, care au compensat neiubirea părinților, dar nu au înlocuit-o.

Acum, la 40 de ani, când eu, în mod paradoxal, sunt Duhovnicul părinților mei și când atât ei, cât și eu încercăm să avem o relație normală de familie și să scoatem din noi și să dăruim unii altora iubirea pe care…n-am știut să o formulăm până acum, simt o mare eliberare interioară, o mare împlinire sufletească, cât de frumoasă e normalitatea vieții de familie când relațiile dintre părinți și copii sunt cele firești, dar și regretul că am pierdut atâta timp prostește și nu ne-am cunoscut unii pe alții. Pentru că poți să te vindeci de traumele trecutului, acum, în prezent, cu harul lui Dumnezeu, și cu rugăciunile Sfinților Lui, și, mai ales, cu rugăciunile Maicii lui Dumnezeu, dar trecutul nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Trecutul în care nu ne-am iubit rămâne ca o foaie goală de hârtie, pe care nu e scris nimic. Și această foaie goală a trecutului doare mult pe fiecare zi ce îmbătrânești…

La fel, din rea intenție, din neatenție, dar și din perversitatea unor femei din viața mea, am învățat desfrânarea și am lăsat-o să intre în mine pe când aveam vârsta de 3-5 ani. Și până nu am cunoscut paradigmele Bisericii, până nu le-am cunoscut pe Sfintele lui Dumnezeu și, în mod marcant, pe Născătoarea de Dumnezeu, nădejdea, pacea și bucuria mea, și eu am trăit aversiune față de femei, amestecată cu fascinație păcătoasă. Aversiune, pentru că așteptările mele erau mari, și fascinație păcătoasă, pentru că am lăsat să intre pofta desfrânării în mine din pruncie.

Amestec de aversiune și de fascinație pentru femei pe care îl văd în ființa multor tineri și a multor bărbați și a multor bătrâni, de care trebuie să ne vindecăm prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfintelor Lui și prin iubirea sinceră a unei femei, care să ne fie prietenă, iubită și soție.

Căci ceea ce a distrus o femeie în noi, tot o femeie trebuie să vindece. După cum, consecințele păcatului Sfintei Eva, ale păcatului celui dintâi, au fost vindecate în noi prin acceptarea Preacuratei Stăpâne de a-L naște pe Stăpânul și Domnul nostru. Motiv pentru care, în acest praznic, cântăm: „astăzi [este] capul/ începutul mântuirii noastre [σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον] și arătarea tainei celei din veac [καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις]”[3].

Căci taina Treimii pentru noi sau a iconomiei Ei celei mântuitoare era aceea că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și prin acceptarea Fecioarei de a-L naște, care a coincis cu întruparea Lui din Fecioară, Domnul a început calea mântuirii noastre, lucrarea Lui cea mântuitoare pentru noi.

Pentru că astăzi, noi nu prăznuim doar primirea veștii că El Se va naște, ci și zămislirea Sa în uterul Fecioarei. După cum ne spune icosul praznicului: „Îngerul cel mai întâi stătător [Ἄγγελος πρωτοστάτης], din cer a fost trimis [οὐρανόθεν ἐπέμφθη], să zică Născătoarei de Dumnezeu «Bucură-te!» [εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε], și împreună [cu] glasul cel netrupesc [καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ], văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat [σωματούμενόν Σε θεωρῶν Κύριε], s-a uimit [ἐξίστατο]”[4]. Căci Sfânta Tradiție a Bisericii adaugă Sfintei Scripturi ceea ce lipsește în aceasta. Pentru că Scriptura și Tradiția sunt nedespărțite în Biserică. Iar creștinii ortodocși trebuie să înțeleagă întotdeauna praznicele Bisericii potrivit Scripturii, Tradiției, imnografiei și iconografiei praznicului, pentru că toate la un loc dau mărturia clară și profundă a praznicului.

Pentru că Sfântul Lucas ne spune în Evanghelia sa cine este Îngerul cel mai întâi stătător în cer, pe care Dumnezeul treimic l-a trimis la Fecioara Maria: Îngerul Gavriil [Ἄγγελος Γαβριὴλ] [Lc. 1, 26, BYZ], despre care Tradiția Bisericii spune că e Arhanghel. Și Gavriil a venit în Nazaret [Ναζαρέτ] [Ibidem], „către o Fecioară logodită [cu] un bărbat, al cărui nume [era] Iosif [Ἰωσήφ], din casa lui David; iar numele Fecioarei [era] Mariam [Μαριάμ]” [Lc. 1, 27, BYZ].

Și care a fost vestea preabucuroasă adusă de Arhanghelul Domnului? Aceasta a fost: „Iată, vei lua în pântece și vei naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus [Ἰησοῦς]! Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt Se va chema; și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, al tatălui Său, și va împărăți peste casa lui Iacov întru veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit [καὶ τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος]” [Lc. 1, 31-33, BYZ].

După care, la cererea Fecioarei, i se spune cum Se va naște Acela din ea, care e Fecioară: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri pe tine; de aceea, și Sfântul care Se naște [din tine] va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” [Lc. 1, 35, BYZ]. Adică zămislirea și nașterea Lui vor fi dumnezeiești, vor fi mai presus de fire, pentru că nu Se va naște pe cale seminală, ci dumnezeiește. Asta însemnând, în tâlcuirea Sfinților Tradiției Bisericii, că El Se va naște nestricând fecioria Maicii Sale, care Îl va naște fără lehuzie și care este Pururea Fecioară.

Însă, când Fecioara acceptă voia lui Dumnezeu cu ea, când ea spune: „Iată, roaba Domnului [Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου]! Fie mie după cuvântul tău [γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου]” [Lc. 1, 38, BYZ], Sfântul Lucas tăinuiește, în mod evlavios, consecința fundamentală a acceptării sale. Tăinuiește faptul că în acea clipă, chiar atunci, Fiul Tatălui S-a zămislit în uterul Fecioarei. Pentru că Lucas ne spune doar că „Îngerul a plecat de la ea” [Ibidem], de la Maica lui Dumnezeu. Dar Îngerul a plecat plin de uimire și de cutremurare sfântă de la Născătoarea de Dumnezeu, pentru că el L-a văzut pe Stăpânul tuturor ca Prunc în pântecele Fecioarei.

Iar Sfântul Lucas a tăinuit în mod evlavios momentul zămislirii Sale în uterul Fecioarei, cât și viața Născătoarei de Dumnezeu, după cum au făcut-o și ceilalți Sfinți Evangheliști și autori ai Noului Testament, pentru că viața ei cea dumnezeiască era pilda lor de viețuire sfântă de zi cu zi și primii credincioși ai Bisericii au cunoscut preasfânta viață a Născătoarei de Dumnezeu din vorbirea cu ea și din vederea ei directă. Dar, mai apoi, Sfinții Bisericii au scris despre persoana și viața și minunile Maicii lui Dumnezeu și scrierile lor trebuie cunoscute și cinstite de către noi, pentru că ei ne dau mărturia completă despre cine a fost și este ea în viața întregii lumi.

Dar dacă nu cunoaștem mărturia Tradiției Bisericii despre Născătoarea de Dumnezeu, atunci nu știm nimic despre frumusețea negrăită a persoanei sale. Și dacă nu știm cine este ea și ce minuni face în viața întregii lumi, tocmai de aceea nu putem să o cinstim mai presus de toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu, așa cum se cuvine cinstită Maica lui Dumnezeu.

Căci adevărații credincioși ai Bisericii, trăind continuu în relație vie cu Născătoarea de Dumnezeu, simt în mod preabucuros că cea mai frumoasă și mai delicată și mai sfântă Fecioară și Maică a lumii este ea însăși. Pentru că trăiesc la modul profund curăția și sfințenia și delicatețea și maternitatea ei și grija ei față de noi, pe care le revarsă în noi prin rugăciunile sale pentru noi. În rugăciunea către ea, noi simțim iradierea preacurată a persoanei sale în viața noastră. De aceea, în mod direct și prin Sfintele sale Icoane, noi simțim dulceața preadumnezeiască a persoanei Născătoarei de Dumnezeu în viața noastră, curăția ei cea mai presus de fire și luminarea, plină de teologie sfântă, pe care ea o revarsă în sufletul și în trupul nostru.

Fapt pentru care niciun bărbat al Bisericii nu poate urî femeia și nu poate să o vadă ca pe un obiect sexual, pentru că raportarea lor la femeie în general e în primul rând raportarea la Maica lui Dumnezeu.  Ci ei, dimpotrivă, învață de la ea să respecte și să iubească femeile, să le considere egale și de o cinste cu ei și aflate împreună cu ei pe calea sfințeniei.

De aceea, iubiții mei, orice act al nostru prin care atentăm la viața aproapelui nostru, fie el bărbat sau femeie, copil, tânăr, matur sau bătrân, este un păcat și el trebuie spovedit și pentru el trebuie să ne pocăim! Așa cum vedem în viața Sfintei Maria Egipteanca, căreia i s-a dedicat această a 5-a duminică din Postul Mare și peste care, astăzi, s-a suprapus în mod preabucuros praznicul Buneivestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Pentru că ea, ca și noi, a fost robită de patima desfrânării și a fost un exemplu rău pentru alții, în prima parte a vieții sale. Dar, mai apoi, când Născătoarea de Dumnezeu a învățat-o să se pocăiască[5], Sfânta Maria Egipteanca a ajuns la o sfințenie uluitoare, spre care cu greu putem să privim.

Și din exemplul vieții sale înțelegem că sfințenia, ca și păcatul, este o alegere. Și că, dacă alegem să ne sfințim viața împreună cu Dumnezeu, alegem să ne împlinim cu adevărat aspirațiile noastre cele mai profunde. Pentru că numai cu Dumnezeu noi ne sfințim, numai cu El noi trăim veșnic bucuros, numai cu El putem înțelege și simți lucruri mai presus de orice experiență mundană. Căci numai întru slava Lui putem să ne bucurăm de cele dumnezeiești, de cele tainice ale Sale, dăruite numai Sfinților Lui.

De aceea, vă chem pe toți să ne vindecăm duhovnicește sufletele și trupurile noastre, punându-ne în relație directă cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii Lui! Vă chem pe toți la bucuria și la veselia cea dumnezeiască a Dumnezeului nostru treimic. Căci ziua Învierii Sale, spre care tindem în mod bucuros, e ziua veșnicei bucurii cu El. A bucuriei celei nesfârșite, a bucuriei celei veșnice.

Pentru că bucuria noastră va fi în slava Lui, în slava Împărăției Sale pentru veșnicie, împreună cu toți Sfinții și Îngerii Lui. Amin!


[1] Am început predica la ora 7. 10, în zi de marți, pe 20 martie 2018, cu zăpadă afară și temperatură de -2 grade.

Sfânta Frescă am preluat-o de aici: http://www.icon-art.gr/sites/default/files/017_3.jpg?1269462740.

[2] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2441/sxsaintinfo.aspx. [3] Ibidem.

[4] Mineiul pe luna martie, ziua a 25-a, cf. ed. grecești: http://glt.goarch.org/texts/Mar/Mar25.html/ Mineiul pe luna martie, ed. BOR 1930, p. 195. Downloadat de aici: http://www.stavropoleos.ro/wp-content/uploads/BibliotecaVirtuala/CarteNoua/carti_de_slujba/minei_03_mart_buc_1930.pdf.

[5] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsapr/04-01-cv_maria_egipteanca.html.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 27, cf. LXX

1. Pentru [lucrul] cel deosebit mulți au păcătuit și cel care caută să înmulțească[1] va întoarce ochiul[2].

2. În mijlocul încheieturilor pietrelor se va întări țărușul și în mijlocul vânzării și al cumpărării se va zdrobi păcatul.

3. Dacă nu în frica Domnului are să țină după râvna [sa], în grabă se va ruina casa lui.

4. În clătinarea ciurului rămâne băligarul [ἐν σείσματι κοσκίνου διαμένει κοπρία]. Așa [rămân și] gunoaiele[3] omului în cugetul său [οὕτως σκύβαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ].

5. Vasele olarului le încearcă cuptorul [σκεύη κεραμέως δοκιμάζει κάμινος] și ispitirea omului [se face] în cugetul său [καὶ πειρασμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ].

6. Ogorul pomului își arată rodul său. Așa [arată și] cuvântul gândirii inimii omului [λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου].

7. Mai înainte de gândire să nu-l lauzi pe bărbat [πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα][4]. Căci aceasta [este] ispitirea oamenilor [οὗτος γὰρ πειρασμὸς ἀνθρώπων].

8. Dacă ai să-L urmezi pe Cel Drept, o vei apuca[5] și te vei îmbrăca [cu] ea precum [un] veșmânt al slavei.

9. Păsările la cele asemenea lor va [vor] poposi și adevărul la cei care îl lucrează pe el se va întoarce.

10. Leul pândește vânatul. Așa [pândesc] păcatele [pe cei care] lucrează cele nedrepte.

11. Povestea celui evlavios [este] pururea înțelepciune [διήγησις εὐσεβοῦς διὰ παντὸς σοφία], iar cel fără de minte ca luna se schimbă [ὁ δὲ ἄφρων ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται].

12. În mijlocul celor neînțelegători păzește vremea, iar în mijlocul celor care gândesc stăruie!

13. Povestea celor nebuni [este] o jignire și râsul lor [este] în desfrânarea păcatului.

14. Vorbirea celui mult jurător va ridica perii [capului][6] și lupta lor [este] barieră a urechilor[7].

15. Vărsarea sângelui[8] [este] lupta celor trufași și insulta lor [este] auzire rea.

16. Cel care descoperă tainele a pierdut credința[9] și nu are să afle prieten după sufletul său [καὶ οὐ μὴ εὕρῃ φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ].

17. Iubește-ți prietenul și încredințează-te împreună cu el! Iar dacă ai să descoperi tainele sale, nu ai să urmezi după el.

18. Căci precum a pierdut omul pe cel mort al său, așa ai pierdut [tu] prietenia aproapelui.

19. Și ca pasărea eliberată din mâna ta, așa ai iertat pe aproapele [tău] și nu îl vei vâna pe el.

20. Să nu-l prigonești pe el. Că[ci] s-a depărtat departe și a fugit precum gazela [δορκὰς] din laț.

21. Că[ci] rana este [ca] să o legi și [ea] este împăcarea ocării. Iar cel care a descoperit tainele s-a deznădăjduit [ἀφήλπισεν].

22. Cel care face semn [cu] ochiul lucrează cele rele și nimeni pe ele[10] [nu] le va îndepărta de la el.

23. Dinaintea ochilor tăi se va îndulci gura lui și în cuvintele tale se va minuna. Apoi își va întoarce gura sa și în cuvintele tale va da poticnire.

24. Pe cele multe le-am urât și nu m-am asemănat lui și Domnul îl va urî pe el.

25. Aruncând piatra întru înălțime, peste capul său o aruncă, și rana cea vicleană va împărți răni.

26. Cel care sapă groapă întru ea va cădea și cel care întinde cursă în ea se va prinde.

27. Cel care face cele rele întru el se va înfășura și nu are să cunoască de unde îi vin lui[11].

28. Batjocura și ocara [sunt cu] cel trufaș și răzbunarea ca leul îl va pândi pe el.

29. [Cu] laț vor fi prinși cei care se veselesc [cu][12] căderea celor evlavioși și durerea îi va mistui pe ei mai înainte de moartea lor [καὶ ὀδύνη καταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου αὐτῶν].

30. Răzbunare și urgie: și acestea este [sunt] urâciuni[13]. Iar bărbatul cel păcătos înfrânat va fi de ele[14].


[1] Să-și înmulțească averea.

[2] Se va face că „nu vede”, pentru ca să primească mită.

[3] Păcatele lui.

[4] Să nu îl lauzi mai înainte de a vedea cum gândește.

[5] Cu referire la slava lui Dumnezeu.

[6] Modul cum el vorbește face să ți se ridice părul în cap, pentru că te îngrozește modul cum se jură.

[7] Astupare [a] urechilor, așa cum spune Biblia de la 1688.

[8] Omorul.

[9] A pierdut încrederea oamenilor în el.

[10] Pe cele rele.

[11] Pedepsele pentru păcatele sale.

[12] Cei care se veselesc de căderea celor evlavioși.

[13] Înaintea lui Dumnezeu.

[14] Căci îl vor înfrâna de la rele răzbunările și urgiile altora vizavi de el.

Istoria are nevoie de cititori

O teză doctorală de 491 de pagini în format PDF. A lui Brian Steven McLaughlin. Cu care și-a luat Doctoratul în Filosofie în 2017, la Royal Holloway, University of London. Titlul cărții: An Annotated Translation of John Kantakouzenos’ Histories, Book III, Chapters 1-30. Și el a tradus cele 30 de capitole din Istorie între p. 95-447 ale tezei sale. Și teza sa e online, aici. Am ajuns la ea datorită lui Roger Pearse, unul dintre rarii oameni care se ocupă de teologie, la modul serios, la nivel online.

Istoria lui Ioannis Cantacuzinos [Ἰωάννης Καντακουζηνός], Cartea a III-a, cap. 1. Autorul cărții este viitorul Împărat romeic Ioannis al VI-lea Cantacuzinos, care a împărățit între 31 martie 1347-10 decembrie 1354. Și în cap. 1 se vorbește despre moartea Împăratului Andronicos al III-lea Paleologos [Ανδρόνικος Γʹ Παλαιολόγος]. Care a murit pe 15 iunie 1341, la vârsta de 44 de ani.

„După moartea Împăratului Andronicos cel tânăr, soția lui, Împărăteasa Anna”, adică Anna de Savoy, născută Giovanna, „a rămas pentru 3 zile în Mănăstirea Odigon [Ὁδηγῶν]. Mai apoi, întorcându-se în palat[ul imperial], ea a jelit timp de 9 zile, în timp ce toată lumea o vizita în palat în fiecare zi. [Și] nu numai senatorii și ofițerii militari, dar și toți romeii își plângeau Împăratul plecat [de la ei], în gândurile lor și în mod public” [p. 96].

S-a urcat pe tron fiul său, Ioannis al V-lea Paleologos. Acesta a împărățit de 3 ori la Constantinopol.

Un proverb persan, cu adresă la Împărăteasa Anna, considerată a fi supusă „slăbiciunii femeiești”: „dacă capul unei femei ajunge la fel de înalt ca norii, ea va sta pe pământ nu mai puțin decât înainte” [p. 124]. De unde se vede treaba că bărbații romei le minimalizau pe femei în mintea lor și nu le considerau apte să conducă imperiul sau să aibă funcții de conducere în imperiu. Motivul lor? Femeile sunt „supuse firii femeiești și patimilor” [p. 124]. De parcă ei nu ar fi avut patimi…

În cap. al 7-lea se amintește de Istros [Ἴστρος], adică de Dunăre [p. 130]. Istros însemna cel tare sau cel iute. Cap. al 9-lea începe cu ungerea cu Sfântul și Marele Mir a noului Împărat, a lui Ioannis al V-lea Paleologos. Și după ce a fost uns, Împăratul a fost împodobit cu coroana împărătească [p. 138].

Sicofanții [p. 163] = lingușitorii, lingăii, slugarnicii, pupincuriștii. În engleză, sycophant este sinonim cu parasite [parazit], pest [dăunător], leech [lipitoare].

Lui Ioannis al V-lea Paleologos i-a urmat Manuil al II-lea Paleologos. Și Împăratul Manuil a împărățit între 1391-1425. Cu puțin timp înainte de moarte, Manuil a devenit Monah, cu numele de Matteos, și e pomenit ca Sfânt Împărat și Monah pe data de 21 iulie.

Al 30-lea capitol se termină propriu-zis în p. 245. Dar notele „de subsol” ale autorului sunt la finalul traducerii și ele țin până în p. 447. Mi-ar fi plăcut ca ele să fie chiar la subsol, pentru că aș fi urmărit altfel textul. Iar o carte „științifică”, fără note de subsol, este un plagiat nesfârșit.

Înțelepciunea lui Sirah, cap. 26, cf. LXX

1. Fericit [este] bărbatul nevestei celei bune și numărul anilor săi [este] îndoit.

2. Femeia cea bărbătoasă [γυνὴ ἀνδρεία] îl veselește pe bărbatul ei și anii săi îi va umple în pace.

3. Nevasta cea bună [este] partea cea bună [și] în partea celor care se tem de Domnul va fi dată.

4. Inima cea bună, și a bogatului și a săracului, în toată vremea fața [o are] veselă.

5. De trei ori s-a temut inima mea și la al 4-lea feței m-am rugat: bârfa cetății și adunarea mulțimii[1] și defăimarea: toate [sunt mai] rele decât moartea.

6. Durere a inimii și jale [este] nevasta geloasă pe [o altă] femeie [ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ] și biciul limbii [cu] toate împărtășindu-se [καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα].

7. Jugul de bou clătinându-se: [așa este] nevasta cea rea. Cel care o ține pe ea [este] ca cel care prinde scorpionul [ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου].

8. Urgie mare [este] femeia cea bețivă [ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος] și nerușinarea ei nu se va acoperi [καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει].

9. Preacurvia[2] nevestei în înălțările ochilor [πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν] și în genele[3] ei se va cunoaște [καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται][4].

10. Asupra fiicei celei încăpățânate întărește paza [ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν], ca nu [cumva], aflând libertatea ei, să o folosească [ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται][5]!

11. Dinapoia ochiului celui nerușinat păzește-te și să nu te minunezi dacă are să greșească spre tine[6]!

12. Precum călătorul însetat își va deschide gura și din toată apa cea de aproape va bea, [el] în fața a tot țărușul va sta și înaintea săgeții va deschide tolba[7].

13. Harul nevestei îl va veseli pe bărbatul ei [χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς] și oasele lui va [vor] îngrășa cunoașterea ei [καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς].

14. Darul Domnului [este] femeia cea tăcută [δόσις Κυρίου γυνὴ σιγηρά] și nu este schimbare sufletului învățat[8].

15. Har peste har [este] femeia cea rușinoasă [χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά] și nu este [nicio] greutate [la] tot sufletul cel vrednic [și] înfrânat.

16. Soarele răsărind în cele prea înalte ale Domnului [ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις Κυρίου] și frumusețea nevestei celei bune în[tru] podoaba casei sale [καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς].

17. Luminătorul strălucind în sfeșnicul cel sfânt și frumusețea feței în bărbăția cea statornică [καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ].

18. Stâlpii cei de aur peste prag de argint și picioarele cele frumoase [sunt] la sânii celui liniștit [καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς].

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Pentru două [lucruri] a fost mâhnită inima mea și pentru al 3-lea mânie mi-a venit: bărbatul războinic[, care este] lipsit din cauza sărăciei, și bărbații cei înțelepți, dacă au să fie disprețuiți, întorcându-se [de aceea] de la dreptate spre păcat. Domnul îl va pregăti întru sabie pe el[9].

29. Cu greu se va scoate negustorul din greșeală [μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας] și nu se va îndrepta cârciumarul din păcat [καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας][10].


[1] Ca să facă ceva rău.

[2] Adulterul.

[3] Genele pleoapelor.

[4] Pentru că va da de înțeles că nu își mai iubește și nici nu își mai respectă soțul, ci are o altă relație.

[5] În mod rău, păcătos.

[6] Să nu te miri, dacă cel nerușinat are să facă un anumit lucru rău la adresa ta!

[7] Datorită setei, el este întotdeauna pasibil de moarte.

[8] Nu se va schimba în rău, dar va crește întotdeauna în bine.

[9] Domnul îl va da morții pe cel care îi smintește pe oamenii credincioși.

[10] Negustorul „greșește” în favoarea sa, spunând că e mai scump produsul decât este el de fapt sau că sunt 3 kilograme de ceapă și nu unul și jumătate. Iar cârciumarul nu se îndreaptă din păcatul său fundamental: acela de a pune apă în băutură.

Lucas, cap. 9, 28-36, cf. BYZ

28. Și a[u] fost, după cuvintele acestea, ca [la] 8 zile. Și luând[u-i] pe Petros și pe Ioannis și pe Iacovos, [Iisus] S-a urcat întru munte [ca] să Se roage.

29. Și a fost, [pe] când Se ruga El, chipul feței Sale altul și veșmântul Său [a fost] alb, strălucind [ἐξαστράπτων].

30. Și, iată!, doi bărbați vorbeau cu El, care erau Mosis [Μωσῆς] și Ilias [Ἠλίας],

31. care, văzându-se în slavă [ὀφθέντες ἐν δόξῃ][1], vorbeau [despre] ieșirea Lui[2], care avea a se împlini în Ierusalim.

32. Iar Petros și cei împreună cu el erau îngreuiați [cu] somn! Dar, deșteptându-se, au văzut slava Lui [εἶδον τὴν δόξαν Αὐτοῦ] și pe cei doi bărbați stând împreună cu El [καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας Αὐτῷ].

33. Și a fost, când plecau ei de la El, [că] a zis Petros către Iisus: „Stăpâne, bine ne este nouă aici a fi! Și să facem trei corturi [σκηνὰς τρεῖς]: unul Ție și unul lui Mosis și unul lui Ilias”, neștiind [el] ce zice.

34. Și acestea zicând el, a fost nor și i-a umbrit pe ei! Și s-au înfricoșat când [a fost] să intre ei întru nor.

35. Și a fost glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit! Pe Acesta ascultați-L!”.

36. Și când să fie [după ce a fost] glasul, Iisus S-a aflat singur. Iar ei au tăcut și, în zilele acelea, nimănui [nu] au vestit nimic [din cele pe] care le-au văzut.


[1] Care au fost văzuți de Sfinții Apostoli, în mod extatic, în slava lui Dumnezeu.

[2] Despre moartea Domnului.

Page 1 of 2067

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén