Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort

Înțelepciunea lui Sirah

Intelepciunea lui Sirah

*

Pagina sursă a cărții.

PDFKindleEPUBTorrent

*

Mai înainte de toate a fost zidită înțelepciunea și înțelegerea minții din veac (p. 5).

În comorile înțelepciunii [sunt] parabolele cunoașterii (p. 7).

Inima celui înțelept va gândi parabola și urechea celui ascultător pofta celui înțelept (p. 12).

Urma inimii [se vede] în cele bune [și atunci] fața [omului este] veselă, iar aflarea parabolelor [are nevoie de] gânduri cu [multe] osteneli (p. 46).

Cei înțelepți în cuvinte, și ei s-au înțelepțit și au revărsat parimiele cele precise (p. 60).

Să nu oprești cuvântul în vremea nevoii (p. 15).

Cel care se teme de Domnul va aștepta învățătura și cei care se scoală dis-de-dimineață vor afla buna voire. Cel care caută legea [lui Dumnezeu] se va umple de ea și cel care se preface se va poticni în[tru] ea. Cei care se tem de Domnul vor afla judecată  și îndreptări ca lumina vor aprinde (p. 103).

Chinurile și învățătura [sunt] în toată vremea ale înțelepciunii (p. 70).

Învață-l pe copil și te va uimi! Joacă-te [cu] el și te va întrista! (p. 95).

Copile, din tinerețea ta alege învățătura  și până la bătrâneți vei afla înțelepciunea! Ca cel care ară și [ca] cel care seamănă apropie-te ei și așteaptă roadele cele bune ale ei! Căci în lucrarea ei puțin vei trudi și repede vei mânca roadele sale. Ca aspră foarte este celor neînvățați și nu va rămâne în[tru] ea [întru învățătură] cel fără de inimă. Ca piatra ispitirii va fi tare asupra lui și nu va întârzia să o arunce pe ea. Căci înțelepciunea este după numele ei și nu multora le este arătată (p. 19-20).

Read More

Studii literare (vol. 4)

Studii literare (vol. 4)

Pagina sursă a cărții.

PDFEPUBKindleTorrent

*

Cuprins

Sfântul Efrem Sirul și Dimitrie Cantemir / 3 – 11 /

Unul moare, altul naște / 12 – 20 /

Geneza creștină în opera lui Eminescu (1) / 21 – 46 /

Geneza creștină în opera lui Eminescu (2). Rugăciunea unui dac și Scrisoarea I / 47 – 108 /

Geneza creștină în opera lui Eminescu (3). Bulgări fluizi de lumină / 109 – 119 /

Nostalgia Paradisului la Eminescu și Creangă / 120 – 123 /

Poezia prozei lui Ion Creangă / 124 – 132 /

Erudiția lui Creangă / 133 – 154 /

Cănuţă, om sucit: o lecţie creștină de o mare profunzime / 155 – 158 /

Despre patima desfrânării și a iubirii de bani la Caragiale și Slavici / 159 – 165 /

Moara cu noroc… / 166 – 174 /

Ion și semnele / 175 – 194 /

Baltagul și semnele / 195 – 213 /

Un motto pentru opera lui Sadoveanu / 214 – 215 /

O experiență demonică similară în opera lui Mircea Eliade și a Fericitului Serafim Rose / 216 – 222 /

Maitreyi: o interogație suspectă sau îndreptățită? / 223 – 228 /

Din nou despre Maitreyi / 229 – 239 /

La țigănci – semne și simboluri / 240 – 258 /

Hagialâcuri și spovedanii / 259 – 273 /

Hagialâcurile lui Moromete / 274 – 292 /

Vorbire despre relația dintre bărbat și femeie, cu poetul Gellu Naum / 293 – 296 /

Iubirea lui e un poem, viața lui e o poezie / 297 – 300 /

*

Primele trei volume le găsiți aici:

Studii literare (vol. 1)

Studii literare (vol. 2)

Studii literare (vol. 3).

 

Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1)

Intrebari si raspunsuri teologice (vol. 1)

*

Pagina sursă a cărții.

PDFEPUBKindleTorrent

*

Întrebările la care am răspuns în această carte:

1. Câți colaci cuprinde un căpețel și ce semnifică ei? (5-7)

2. Care sunt numele care apar în cartea Facerea? (7-20)

3. Ce a fost mai înainte: oul sau găina? (20-21)

4. Ce spun canoanele Bisericii despre căsătorie? (21-41)

5. Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic în canoanele Bisericii? (41-42)

6. Care canon bisericesc atestă pentru prima oară Taina Sfintei Mirungeri? (42)

7. Diaconița trebuie hirotesită sau hirotonită? (42-43)

8. Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții? (43-44)

9. Ce spun canoanele Bisericii despre travestire și purtarea de măști? (44-45)

10. Ne putem duce la mare, ca să facem baie în comun? (45-46)

11. Cum a născut Maica lui Dumnezeu potrivit canoanelor Bisericii? (46)

12. În ce canon ni se vorbește despre primele 6 Sinoade Ecumenice? (47)

13. În ce canon este atestată realitatea istorică și veridicitatea teologică a Sfântului Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul? (47)

14. Când se primește Taina Sfintei Mirungeri? (47)

15. Are de-a face cu învățătura Bisericii proverbul „cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”? (48)

16. Ce înseamnă faptul că Domnul „este apărătorul mântuirilor unsului Său” [Ps. 27, 8, LXX]? (48-49)

17. Cum trebuie să înțelegem cuvântul: „Glasul Domnului întărind cerbii” [Ps. 28, 9, LXX]? (49)

18. De ce Domnul „va descoperi dumbrăvile” [Ps. 28, 9, LXX]? (49-50)

19. Ce a vrut să spună Sfântul David prin expresia: „Domnul va locui potopul” [Ps. 28, 10, LXX]? (50)

20. Care este zidul celor care iubesc legea Domnului [Par. lui Sal. 28, 4]? (50-51)

21. De cine sunt prinși oamenii în Par. lui Sal. 28, 12? (51)

22. Ce înseamnă „să nu fii exeget [ἐξηγητὴς] neamului celui fărădelege” [Par. lui Sal. 29, 18, LXX]? (51-52)

23. Ce înseamnă: „dar ieșirea lui nu a spălat-o” [Par. lui Sal. 30, 12]? (52)

24. Cum trebuie să înțelegem duhovnicește locul de la Par. lui Sal. 30, 17? (52-53)

25. Ce înseamnă: „Mulge lapte și va fi unt!” [Par. lui Sal. 30, 33]? (53-54)

26. Ce s-a petrecut cu Sfintele Moaște ale Sfântului Profet Elisseos și ale Sfântului Profet Ioannis Botezătorul în timpul lui Iulianos Apostatul? (54-55)

27. Ce a spus Sfântul Mare Mucenic Artemios despre dumnezeii păgâni, Sibile și Virgilius? (55)

28. De ce se veselește inima în osteneală [Eccl. 2, 10]? (55-56)

29. Ce înseamnă a vedea binele în toată osteneala noastră [Eccl. 3, 13]? (56)

30. Care sunt numele Sfinților Apostoli conform Matteos 10? (56-57)

Read More

Puteți fi partenerii noștri

mana dreapta a Sfantului Patriarh Ioan Gura de Aur

De aici puteți downloada, în mod gratuit, cărțile noastre editate la nivel online!

***

Dacă doriţi să ajutaţi financiar platforma noastră online şi proiectele noastre editoriale o puteţi face contactându-ne pe adresa de email:

dorinfather@yahoo.com

sau făcând donații în contul:

Picioruş Gianina Maria Cristina

BCR

RO31RNCB0080079049010001

***

Platforma noastră este editată pe Windows 10 și Firefox updatat la zi. Dacă nu sunteți în acești parametri…e posibil ca unele părți ale onlineului nostru să nu le puteți vizualiza.

***

Vă mulţumim frumos tuturor!

Apă fosforescentă

Reflectii

Psalmii lui Salomon. Psalmul 1, cf. LXX

1. Strigat-am către Domnul în[tru] necazul meu, [strigat-am până] întru sfârșit către Dumnezeu, întru punerea peste [mine a mâinilor] celor păcătoși.

2. Deodată am auzit strigătul de război înaintea mea. [Și atunci] am zis: „Mă va auzi[1], că am fost plin de dreptate [ἐπακούσεταί μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης]”.

3. Am socotit în inima mea că am fost plin de dreptate în sporirea mea [ἐλογισάμην ἐν καρδίᾳ μου ὅτι ἐπλήσθην δικαιοσύνης ἐν τῷ εὐθηνῆσαί με] și [sporire] multă [doream] să fie [și] în copii[i mei] [καὶ πολλὴν γενέσθαι ἐν τέκνοις].

4. Bogăția lor a fost dată întru tot pământul și slava lor până la capătul pământului.

5. Înălțatu-s-au până la stele [și] au zis: „Nu avem să cădem [Οὐ μὴ πέσωσιν]”.

6. Și s-au obrăznicit în[tru] cele bune ale lor și nu au adus [jertfe lui Dumnezeu].

7. Păcatele lor [s-au făcut] în cele ascunse și eu nu știusem [acest lucru].

8. Fărădelegile lor [au fost] peste cele ale neamurilor de dinaintea lor, [căci] au spurcat cele sfinte ale Domnului în[tru] spurcare [ἐβεβήλωσαν τὰ ἅγια Κυρίου ἐν βεβηλώσει].


[1] Cu referire la Dumnezeu.

Un soare bea de la cișmea…

20181006_175646

20181006_175606

Temniță și duhovnicie [1]

Sângele temniței și Stigmate sunt titlurile a două volume de poeme scrise în închisoare de Radu Gyr[1]. Și prima observație e că poetul nu s-a depărtat foarte mult, ca tehnică și viziune poetică, de Gyr cel dinainte de temnițele comuniste. Însă este evident că s-a produs, treptat, o tot mai mare sensibilizare a lui în sens creștin, o schimbare tot mai evidentă în sensul despătimirii.

La drept vorbind, poemele lui nu îmi dau sentimentul că ar fi pătruns Filocaliile, că ar fi citit prea multă literatură patristică ascetică și mistică sau cu prea multă atenție.

Am discutat altădată[2] despre baladele lui (considerate de Virgil Nemoianu „târziul punct final al primei mari etape din evoluția baladei românești” – Calmul valorilor, Ed. Dacia, Cluj, 1971, p. 34) și mi-am exprimat atunci opinia că semnificațiile, nu sunt chiar întotdeauna subsumabile Creștinismului ortodox. Experiența carcerală, fără a-l transforma într-un mistic, a produs însă schimbări evidente în ființa lui, i-a adâncit spiritualitatea. Iar din punct de vedere stilistic, limbajul Florilor de mucigai pare a-l fi marcat cel mai profund, alături de alte influențe poetice convergente.

Mărturiile sunt sunt, cred, sincere, pentru că nu își ascunde neputințele și controversele lăuntrice.

Gyr a ales poezia ca formă de sublimare a suferințelor atroce din închisoare.

Însă, ca să-l parafrazez pe Blaga, când a intrat în închisoare, poetul avea încă „patimi mari în sânge și soare viu în patimi”. Condițiile dure de detenție au ținut loc de asceză severă. Dar lupta a fost grea și poetul nu a ascuns că erotismul ardent nu s-a lăsat îmblânzit prea lesne: „Inimă, – dragostea cheamă și joacă,/ afară, cu țâțele goale, pe străzi…/ Aici, ca strivit sub capacu-unei lăzi,/ sângele urlă năuc după prăzi/ și carnea țâșnește, buimacă…” (Zăbrele); „Ah, o beție-ntr-o crâșmă uitată,/ un haimanalâc pe chei până-n zori/ și dragostea ridicată de subsori/ și-mbrățișată, mușcată…” (Jind) etc.

Visul la boema villonescă sau simbolistă îi ațâța simțurile, izvorând din amintiri și din dorințe firești. Iar cu amintirile patimilor sau ale faptelor trebuie dus un război ascetic foarte dureros, spun Sfinții Părinți. Iată că nici cea mai oribilă mizerie sau cea mai fioroasă detenție nu le pot astupa cu desăvârșire. Mai ales că demonii nu stau degeaba: „Viață, viață de-afară, zăludă,/ cum joci în somnul meu, paparudă!…” (Zile).

Nu știu, cum spuneam, dacă Radu Gyr avea lecturi filocalice temeinice (poemele lui, nici măcar cele din închisoare, nu-mi dau această siguranță) sau dacă Dumnezeu s-a milostivit de chinul lui și i-a dat să înțeleagă ce se petrece, cert e că apare această rugăciune care e una de adevărat nevoitor:

Doamne, păzește-mă, Doamne, ai milă…
Sunt ca o scorbură veche-ntr-un tei.
În noaptea mea și-a lăsat Amintirea prăsilă
toate năpârcile ei.

Nu mai pot s-o îndur, dezmățata.
Iese de peste tot, din pereți,
și-mi zvârle-n culcuș cu lopata
urzici și cărbuni și scaieți.

Doamne, nici pieptul, nici ochii, nici gura
nu vor să-i mai rabde pojarul.
Mă zvârcolesc ca pe o plită țiparul,
atât de cumplită-i arsura…

Seacă-mă, Doamne, de-aduceri aminte,
așa cum seci, vara, puhoaiele,
și nopțile mele aprinse despoaie-le,
cum, toamna, pădurea o despoi de veșminte.

Fii și tu, Doamne, o singură dată,
ucigaș și tâlhar la răscruci:
jefuiește-mi rădvanul meu cu năluci
și strânge-mi trecutul de beregată…

[Etc.]

Pentru că golirea minții de amintirile pătimașe e o îndeletnicire foarte anevoioasă…

Gyr nu a devenit un trăitor isihast în adevăratul sens al cuvântului. Dar experiența cumplită a temniței comuniste l-a educat mult în sens duhovnicesc.


[1] Folosesc o ediție care le-a reunit, apărută la editura Blassco, București, 2016.

[2] A se vedea comentariile mele de aici:

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/28/folclorul-in-conceptia-traditionalistilor-6/;

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/02/folclorul-in-conceptia-traditionalistilor-7/;

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/06/folclorul-in-conceptia-traditionalistilor-8/;

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/07/folclorul-in-conceptia-traditionalistilor-9/.

Harfă sau a cânta pe licuri de apă

Harfa de apa si lumina

Picaturi de raza

Lucas 19, 1-10, cf. BYZ

1. Și [Iisus], intrând, trecea prin Ieriho [Ἰεριχώ].

2. Și iată, [era acolo] un bărbat numindu-se [cu] numele Zacheos [Ζακχαῖος]! Și acesta era cel dintâi vameș [ἀρχιτελώνης] [întâiul între vameși] și el era bogat.

3. Și căuta să vadă cine este Iisus, și nu putea de mulțime, că[ci] era mic [cu] statura [ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν] [de statură].

4. Și, alergând [mai] înainte, s-a urcat în[tr-un] sicomorea [συκομωραία][1], ca să-L vadă pe El. Că[ci] pe acolo avea să treacă.

5. Și cum a ajuns în loc[ul acela], căutând[2] Iisus, l-a văzut pe el și a zis către el: „Zachee [Ζακχαῖε], grăbind[u-te] coboară [σπεύσας κατάβηθι]! Căci astăzi în casa ta Mi se cuvine să rămân [σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ Με μεῖναι]”.

6. Și grăbind[u-se] a coborât și L-a primit pe El bucurându-se.

7. Și, văzându-i, toți cârteau [πάντες διεγόγγυζον], zicând că „Lângă omul cel păcătos a intrat[3] să poposească [Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι]”.

8. Dar Zacheos, stând, a zis către Domnul: „Iată [Ἰδού], cele jumătate ale averilor mele [τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου], Doamne [Κύριε], le dau săracilor [δίδωμι τοῖς πτωχοῖς]! Și dacă pe al cuiva [de la] cineva l-am smuls [καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα], îl dau înapoi împătrit [ἀποδίδωμι τετραπλοῦ]”.

9. Iar Iisus a zis către el, că „Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia [Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο], pentru că și el este fiul lui Avraam [καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν].

10. Căci Fiul omului a venit să caute [Ἦλθεν γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι] și să mântuie pe cel care a fost pierdut [καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός]”.


[1] Forma de nominativ a cuvântului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_sycomorus.

[2] Privind în sus.

[3] Cu referire la Domnul.

Predică la Vecernie, la pomenirea a doi Sfinți făcători de minuni [13 octombrie 2018]

Iubiții mei[1],

mă bucur să predic pentru a doua oară în parohia dumneavoastră la praznicul acesta preafrumos al Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Paraschevi [Παρασκευὴ][2]. Anul trecut am vorbit despre viața Sfintei Paraschevi, a Sfintei Vineri, așa cum o cunoaștem în popor – pentru că Paraschevi înseamnă Vineri în limba greacă –, și subliniam faptul că ea a adormit la o vârstă tânără, la numai 27 de ani. Că a trăit monahal în Iraclia [Ἡράκλειᾶ], în Pontos, apoi în Palestina, lângă Iordanis, după care, ascultând de voia lui Dumnezeu, a revenit în părțile natale, locuind în Callicratia [Καλλικράτεια], în Tracia, slujind la Biserica Sfinții Apostoli, unde a adormit în pace[3].

Însă anul acesta, având de față și Sfintele Moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Vindecător Panteleimon [Παντελεήμων], pomenit pe 27 iulie[4], bucuria noastră este dublă, pentru că Sfânta Paraschevi, ca și Sfântul Panteleimon, face minuni nenumărate în viața celor credincioși.

Dar și Sfântul Panteleimon, ca și Sfânta Paraschevi, e de neam grec. Iar numele său, Παντελεήμων, cel care a fost primit de la Dumnezeu, înseamnă Atotmilostiv. Căci el, din naștere, purta numele Παντολέον, care înseamnă Atotleu. Întru totul ca un leu de puternic și de curajos…

Dar când Sfântul Pantoleon, înainte de tăierea capului său, s-a rugat îndelung pentru cei care îl vor martiriza, Domnul i-a vorbit lui din cer și i-a schimbat numele din Παντολέον în Παντελεήμων[5]. Pentru ca toți să ne apropiem de el cu încredere, știindu-l preamilostiv. Știindu-l foarte bun față de noi, cei care suntem bolnavi și suferinzi.

Însă Sfânta Cuvioasă Paraschevi, din data de 13 iunie 1641, își are Sfintele Sale Moaște la Iași[6]. Și ea ne-a binecuvântat de-a lungul vremii cu multe minuni. Pentru că a vindecat boli grele, ca leucemia, a vindecat boli de plămâni, a ferit orașul Iași de bombardamente, a izbăvit pe oameni de la sinucidere, a adus ploaia în vreme de secetă[7]. Adică a făcut și face minuni multe, ca și Sfântul Panteleimon. Pentru că Sfinții lui Dumnezeu se bucură să ne asculte rugăciunile noastre, atunci când noi ne rugăm lor cu pocăință și cu smerenie. Fiindcă Dumnezeu iubește pocăința și smerenia, iubește întoarcerea noastră spre El, și, pentru rugăciunile Sfinților Lui, ne miluiește pe noi.

– Însă ce înseamnă miluirea noastră de către Dumnezeu?

– Înseamnă iertarea noastră de păcate și, totodată, umplerea noastră de slava Lui. Pentru că această fărâmă din trupul Sfântului Panteleimon, la care noi ne-am închinat în această seară, e o fărâmă din trupul lui îndumnezeit. E o părticică din trupul lui umplut de slava lui Dumnezeu. Și toți ne putem împărtăși de slava lui Dumnezeu, aici, în Biserica Sa, dacă ne pocăim de păcatele noastre și primim iertarea lui Dumnezeu prin Duhovnicul nostru. Căci iertarea Lui înseamnă umplere de slava Lui. Suntem iertați de păcate și umpluți de slava Lui, pentru ca să trăim o viață de sfințenie.

Iar Sfinții, prin exemplul și prin rugăciunea lor pentru noi, sunt cei care ne ajută să ne mântuim. Pentru că rugăciunea lor ne umple de har, după cum ne umplu de har viața și cuvintele și Sfintele lor Moaște și lucrurile rămase de la ei. Fiindcă Sfinții sunt purtători de har și amprenta duhovnicească a persoanei lor se imprimă în tot ceea ce ei ating.

De aceea, astă seară ne bucurăm alături de doi mari Sfinți ai lui Dumnezeu și cerem sfintele lor rugăciuni. Cerem ajutorul lor, luminarea lor, povățuirea lor. Pentru că noi știm că ei sunt la Dumnezeu și ei ne pot ajuta în viața noastră.

Căci dacă Sfântul Panteleimon a vindecat orbi, paralitici, diverse boli grele, fără să primească vreun ban de la cineva, după care a suferit chinuri grele pentru că era creștin, cum nu ne va ajuta pe noi să ne pocăim și să facem voia lui Dumnezeu?

Iar Sfânta Paraschevi, care a lăsat toate pentru Domnul și a făcut minuni mari în viața multor oameni, cum nu ne va ajuta și pe noi, dacă vrem să începem o viață cu adevărat creștină?

De aceea, eu cred că trebuie să ne rugăm lor cu toată credința, pentru că Sfinții sunt bisericile cele vii ale lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în Sfinții Lui și știe toată mila și rugăciunea lor față de noi. Și, din iubire pentru ei, ne miluiește și pe noi.

Vă doresc un praznic frumos, plin de bucurie și vă mulțumesc că ne-am rugat împreună în această seară! La mulți ani și numai bine! Amin!


[1] Începută la ora 15.00, în ziua de 12 octombrie 2018, zi de vineri. Soare, 22 de grade.

[2] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx.

[3] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx și http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-14-cv_parascheva.html.

[4] A se vedea: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/229/sxsaintinfo.aspx.

[5] A se vedea: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-27-sf_pantelimon.html.

[6] Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-14-cv_parascheva.html.

[7] Ibidem.

Page 1 of 2098

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno
istanbul escort istanbul escort istanbul escort