Evanghelia din ziua de Paşti, după traducerea lui Luther din 1545

1. Întru început a fost Cuvântul (das Wort) şi Cuvântul era cu Dumnezeu (bei Gott) şi Dumnezeu era Cuvântul.

2. Acesta a fost dintru început cu Dumnezeu.

3. Toate lucrurile prin (durch) Acesta s-au făcut (gemacht) şi fără Acesta nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut.

4. Întru El era viaţa (das Leben) şi viaţa era lumina (das Licht) oamenilor.

5. Şi lumina se arăta întru întuneric (der Finsternis) şi întunericul nu a cuprins-o pe ea.

6. Şi era un om trimis de Dumnezeu (von Gott gesandt), al cărui nume era Ioan.

7. Acesta venise ca să mărturisească, ca să mărturisească că Acela este Lumina, ca toţi să creadă, prin el, în Acela.

8. Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească îndeosebi (sondern) despre Lumină.

9. Cuvântul era Lumina cea adevărată (wahrhaftige), care luminează pe tot omul, care vine în lume.

10. Acesta era în lume şi lumea prin El s-a făcut şi lumea nu L-a cunoscut.

11. El întru ale Sale a venit şi ai Săi nu L-au primit.

12. Dar celor câţi L-au primit, acelora le-a dat putere (Macht), ca să se facă fiii lui Dumnezeu (Kinder Gottes), [adică] celor care cred (glauben) în numele Său.

13. Însă nu din sânge*(Geblüt), nici din voinţă trupească, nici din voinţă bărbătească, ci, iată!, de la Dumnezeu s-au născut.

14. Şi Cuvântul trup S-a făcut şi a venit* printre noi şi noi am văzut slava Sa, slavă ca a Fiului Unuia-Născut din Tatăl, plin de milă (Gnade) şi de adevăr (Wahrheit).

15. Ioan mărturisea despre El, strigând şi zicând: Acesta este Acela, despre Care am zis: După mine vine Cineva, Cel care este mai înainte de mine, căci mai înainte de mine era.

16. Şi din preaplinul Său noi toţi am luat milă peste milă.

17. Căci Legea prin Moise s-a dat, dar mila şi adevărul prin Iisus Hristos au venit.

18. Nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu, ci Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela ni L-a făcut cunoscut*.

Traducere din limba germană de

Pr. Drd.  Dorin Octavian Picioruş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *