Toolbar-ul personalizat al blogului nostru

Din această seară puteți downloada în calculatoarele dv. prima variantă de toolbar a blogului nostru din locația

http://bastrixwordpress.ourchurchtoolbar.com/

Prin intermediul ei aveți în mod instant acces la noile postări de pe blog dar și la știri de pe mai multe canale media.

Pr. Dorin.

PS: Pentru cei care nu inteleg noile noastre postari datorita diacriticelor ii anuntam ca trebuie sa foloseasca Windows Vista si setarea in limba romana sau browsere sau alte platforme PC care sa aiba setarea principala in limba romana.

Despre patima desfrânării şi a iubirii de argint la Caragiale şi Slavici

intuneric.jpg

Caragiale şi Slavici au fost amândoi fini observatori ai modului în care patima se încuibează încetul cu încetul în sufletul omului şi ai schimbărilor şi chinurilor pe care le provoacă patimile în oameni.

Patima concupiscenţei a fost urmărită de Caragiale în felul în care aceasta se inoculează şi se manifestă la vârsta juvenilă. Astfel tânărul seminarist Niţă, din nuvela Păcat, fiu de ţăran plecat la Bucureşti la seminar, încrezător în sine şi nerăbdător să înfrunte viaţa, cade în mrejele unei văduve, relativ tânără, dar şi extrem de bogată, doritoare de a-şi ostoi „setea de iubire”, cu acest seminarist frumos. Faptul că tânărul este teolog şi viitor preot aduce un plus de dramatism conflictului interior.

Ceea ce îl seduce însă pe acesta este mai degrabă contextul în care se petrec lucrurile, atmosfera stranie şi misterioasă care o înconjura pe femeia care îi făcea avansuri prin bileţele anonime, alături de sentimentul că este dorit de o femeie matură şi bogată. Atmosfera stranie din jurul acesteia, pe care o sugerează autorul (şi prin care îl anticipează pe Mircea Eliade), care persistă inclusiv după ce Niţă face cunoştinţă cu ea şi se lasă sedus, este mai mult decât suspectă pentru nişte ochi lucizi. La decizia tânărului de a se lăsa dus de val concură sentimentele sale neînţelese, o poveste menită să stârnească în sufletul său compasiune, elemente concrete din ambientul acestei întâlniri, destinate să-i îmbete simţurile şi să facă să-i pară fermecătoare femeia cu pricina.

Femeia ştia foarte bine că dragostea lor nu are niciun viitor, şi cu toate acestea nu ezită în a-l implica într-o aventură care putea să-i ruineze şi chiar să-i pericliteze viaţa. Între cei doi aventurieri nu există nicio cunoaştere profundă, doar ispită şi seducţie, fără un sentiment adânc al iubirii sau care să se sedimenteze treptat, şi fără să avem de-a face cu o profunzime interioară a femeii. Cum era de aşteptat, povestea se termină rău.

În aceeaşi nuvelă, ceva mai târziu, după ce Niţă ajunge preot, este confruntat, ca o certare a păcatului său din tinereţe, cu o situaţie foarte grea: fiica sa, din căsătoria sa legitimă, deşi măritată la rândul ei, se îndrăgosteşte de fratele său, fără să ştie că îi este frate. O ştia numai preotul Niţă, care adoptase un băiat vagabond, cules de pe stradă, şi despre care el constatase cu stupoare, din cele povestite de alţii, că era tocmai copilul lui şi al femeii pe care o iubise în timpul seminarului.

Într-un moment de disperare, neştiind cum să procedeze, îi cere sfat cumnatului său, Cuţiteiu, care neştiind nici el prea bine cum stau lucrurile, îi povesteşte preotului o aventură a sa din tinereţe, în care el fusese îndrăgostit de cumnata sa şi vrusese să fugă cu ea în lume. A fost însă despărţit de ea cu forţa, de către tatăl său, şi trimis la armată, unde a fost chiar bătut şi închis pentru încercări de a dezerta. După mai mulţi ani, mărturiseşte el, reîntâlnindu-se cu soţia fratelui său, amândoi nu au mai simţit decât multă ruşine pentru patima lor de odinioară, dându-şi seama că nu s-au iubit niciodată.

Ruşinea ulterioară şi sentimentul profund al penibilului sunt semnele sigure ale absenţei unei iubiri adevărate, ale prezenţei patimei desfrânării care nu are nimic de-a face cu dragostea, dar care încurcă lucrurile în sufletele oamenilor şi nu de puţine ori distruge vieţi.

Pentru a împiedica păcatul, căruia şi el însuşi îi căzuse victimă în tinereţe, preotul Niţă îşi împuşcă amândoi copiii, pe care îi surprinde îmbrăţişaţi. Morala nuvelei este că roadele păcatului nu aduc decât alte păcate, nefericire şi suferinţă fără margini.

Aceeaşi patimă distructivă apare şi într-o altă nuvelă, La hanul lui Mânjoală, numită de critică şi „nuvelă fantastică”, deşi nouă ni se pare foarte realistă şi deloc fantastică. Esenţa acestei nuvele constă în dezvăluirea modului în care se manifestă farmecele vrăjitoreşti, când ele au ca scop inocularea în sufletul celui vizat a dragostei desfrânate.

Astfel, un tânăr aflat în drum spre viitorul său socru, poposeşte în toiul nopţii, pe timp de iarnă şi de viscol, la un han. Percepţia tânărului este afectată de vrăjile hangiţei, încât toate lucrurile de la han, cu hangiţa Marghioala în frunte, i se par absolut fermecătoare, chiar şi cele mai banale (scenă care anticipează perfect intrarea lui Allan-Eliade în casa lui Narendra Sen şi a Maitreyiei, unde este sedus, dincolo de raţiune, de întreg contextul domestic indian). Hangiţa mai ales îl atrage foarte mult. Toată atmosfera nuvelei şi sugestia unei iubiri insinuate în suflet prin metode neortodoxe seamănă izbitor de mult cu situaţia din romanul Maitreyi.

Din nou avem de-a face, ca şi în nuvela anterioară, cu o atmosferă foarte stranie care contextualizează apariţia sentimentului pătimaş, fiind fundalul fermecător-lugubru (dacă se poate spune aşa) al evenimentelor cu substrat erotic. Într-adevăr, pe cât de plăcut pare sentimentul erotic care se naşte cu patimă în suflet, pe atât de înfiorător este el atunci când e analizat cu ochi lucizi, iar Caragiale nu se dă în lături de la a sugera destul de pronunţat că sursa unor asemenea stări este prezenţa demonilor care învolburează în inima omului, ei fiind sorgintea nefastă a acestui sentiment care pare extrem de plăcut şi de frumos.

Caragiale însă a ştiut să decontextualizeze patima, inclusiv din punct de vedere mistic, religios, arătându-ne ingredientele ascunse ale bucătăriei demonilor (ceea ce şi Eliade a încercat în Domnişoara Christina), în spatele a ceea ce se vede cu ochiul liber.

Hangiţa pare că vrea să îl respingă pe tânărul vizitator de la han, dar în final autorul ne relatează că ea i-a făcut farmece, pe care i le-a pus în căciulă, ca să îl reţină.

Tânărul pleacă (povestirea e la persoana I) după ceva timp, pe acelaşi vifor şi noapte deasă. Drumul însă este foarte ciudat, desfăşurându-se, ca între nişte borne kilometrice, între un motan negru şi un ied negru pe care calul nu are curaj să îl depăşească şi care dispare ulterior într-un mod misterios, pentru ca, într-un final, cu toate străduinţele drumeţului, drumul să îl aducă înapoi la han.

Tânărul este luat cu forţa de viitorul socru de la han şi, pentru că dorea să rupă logodna şi să se întoarcă la hangiţă, este trimis la un schit ca să se pocăiască, unde petrece 40 de zile în post şi rugăciune, în urma cărora sentimentele pătimaşe pentru Marghioala dispar şi el se căsătoreşte cu logodnica sa. După mai mulţi ani află că hanul cu hangiţă cu tot a ars până în temelii – ca şi hanul „cu noroc” din nuvela lui Slavici. Morala nuvelei caragialene este că: „dracul te dă pe la bune [lucruri care par plăcute şi bune], ca să te spurce, şi pe urmă el ştie unde te duce…”.

Cealaltă patimă, a arghirofiliei, este surprinsă de Caragiale în nuvela În vreme de război şi de Slavici în Moara cu noroc. Caragiale descrie un hangiu stăpânit de această patimă într-o asemenea măsură, încât înnebuneşte când i se cere înapoi o sumă de bani, dintr-o moştenire obţinută pe nedrept de la un frate tâlhar (fost preot – din nou preot, pentru a tensiona conflictul moral la maximum), pe care l-a crezut mort în război, dar care se întoarce ca să-şi reclame banii. Hangiul Stavrache era bântuit de coşmare înfiorătoare, de frică să nu cumva să se întoarcă fratele său şi să îşi ia averea înapoi, deşi îl ştia mort. Aceeaşi cumplită avariţie îl face să devină un monstru care pălmuieşte o fetiţă săracă şi îngheţată de frig, pentru că îi furase un covrig, covrig pe care i-l ia, de altfel, înapoi, cu multă lipsă de omenie.

Ceea ce Ortodoxia numeşte patima arghirofiliei, critica ştiinţifică numeşte simptome patologice ale unei boli psihice, deşi Caragiale, într-o altă nuvelă (Făclie de Paşti), a ironizat teoriile ştiinţifice şi filosofice moderne, darwiniste, schopenhaueriene, etc. – fapt ce vine în contradicţie cu etichetarea ca scriitor zolist, pe care i-a aplicat-o G. Călinescu.

Slavici, în schimb, urmăreşte pas cu pas felul în care această patimă cucereşte inima personajului său, hangiul Ghiţă de la Moara cu noroc. Infiltrarea iubirii de bani în sufletul acestuia duce la prăbuşirea liniştii familiale şi a încrederii între soţi. Într-un mod foarte corect, autorul a surprins cu acurateţe felul în care patima se întinde în suflet ca o pată de petrol pe apă şi câştigă bătălii cu conştiinţa, pe care sufletul le pierde, una câte una, în detrimentul fericirii sale.

Odată intrată în inima omului, iubirea de argint îl face să fie bănuitor pe toată lumea, să se înnegureze chiar şi fără să înţeleagă prea bine ce se petrece cu sine, însingurându-se şi înstrăinându-se inclusiv de cei pe care îi iubeşte cel mai mult, de soţie şi de copii. Patima scoate iubirea afară din suflet, după cum şi iubirea adevărată scoate patima. Hristos şi diavolul nu locuiesc sub acelaşi acoperiş al sufletului.

De asemenea, patima este cel mai mare vrăjmaş al liniştii, al fericirii. Păcatul face să pară totul trist şi fără sens. Glasul bătrânei mame din nuvelă este glasul înţelepciunii: „Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit”. Hanul împreună cu hangiul biruit de dorinţa de îmbogăţire şi soţia acestuia, împinsă de neglijenţa şi de neîncrederea lui Ghiţă în braţele desfrânării, ard în întregime, remuşcările venind târziu pentru a mai salva situaţia, cel puţin în această lume.

După cum se vede la ambii autori, plata păcatului nu întârzie nici măcar în viaţa aceasta, ca să răsplătească fiecăruia după faptele sale.

Lui Slavici, moralist recunoscut, îi aparţin şi următoarele apoftegme:

“Omul e rânduit să sfinţeasă locul prin care trece; căzând însă sub stăpânirea patimilor, umple lumea de jale şi se pierde în cele din urmă şi pe sine însuşi.”

“Cea mai cumplită dintre toate fiinţele e omul orbit de patimi.”

„O singură stăpânire trebuie să fie în lumea aceasta, stăpânirea de sine.”

„Adevărat stăpân e în lumea aceasta numai acela care se foloseşte de puterea lui ca să facă voia lui Dumnezeu, ţiind buna rânduială între oameni.”

“Soarele sufletului omenesc e inima, iar capul, din inimă se luminează.”

Drd. Gianina Picioruş

Vino și vezi!… Și n-ai să mai pleci dacă ești cinstit cu tine însuți

bucuria-noastra-adanca.jpg

Duminica Ortodoxiei este un ”Vino și vezi!” ( In. 1, 46) pentru fiecare. Daca ți se pare că ai o credință, daca ți se pare că nu ai nicio credință, dacă ești săturat de viața și viața de tine, dacă aștepți OZN-uri sau te închini la șerpi dansatori, în această zi Dumnezeu te îndeamnă să vii să vezi, să intri în Biserica Sa și să guști tu însuși din dulceața harului dumnezeiesc.

Citeam de curând comentariul părintelui profesor Stelian Tofană la episodul întâlnirii Domnului înviat cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus ( cf. Lc. 24, 13-32). Și acesta spune că cei doi ucenici au fost pregătiți prin cuvintele Lui, li s-a aprins inima de focul harului ascultându-L, dar L-au văzut pe Domnul, au înțeles că El este tocmai când S-au împărtășit cu El. Spune profesorul nostru: ”El S-a contopit cu pâinea euharistică pe care le-a oferit-o ucenicilor spre hrană, săvârșind astfel prima Liturghie euharistică după învierea Sa. Astfel, cei doi ucenici sunt primii care se împărtășesc cu trupul lui Hristos euharistic, Cel jertfit, mort, înviat și penetrat de energiile Duhului Sfânt. Așadar, cunoașterea și unirea deplină cu Hristos s-a realizat nu în cuvânt, ci în Hristos Cel euharistic” ( cf. Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană, ”Cuvântul lui Dumnezeu într-o lume secularizată. Cauzele nerodirii acestuia”, în ”Ortodoxia” LVII ( 2006), nr. 3-4,. 24).

Cuvântul pregătește pentru împărtășire, pentru unirea cu Domnul. Cei care nu primesc cuvântul lui Dumnezeu nu au fost atinși interior de el. Cum ai putea să convingi pe cineva că tortul e dulce și e bun, dacă el nu a mâncat niciodată tort? Tot la fel, cum poți să convingi pe cineva că Hristos euharistic e împlinirea și desfătarea noastră cea mai mare și veșnică, dacă omul nu a gustat niciodată din Domnul ca să vadă cât de bun este El? Mulți se indignează când aud pe cineva că hulește, că spune aberații. Eu nu mă mir de asta. Mă mir cum mai poate să spună și lucruri bune, raționale, la câtă iraționalitate a patimilor este în fiecare dintre noi.

Și de aceea Dumnezeiescul Filip i-a spus Dumnezeiescului Natanel: Vino și vezi! ( In. 1, 46), pentru că credința este încredințare de ceea ce te împărtășești. În Biserică te întâlnești cu El și vezi cum strălucește slava Lui aici, unde toate gândurile omului sunt copleșite de minunile ce se petrec. Când vezi ceea ce este Dumnezeu, când simți cum este Dumnezeu, ce face Dumnezeu pentru tine, nu mai pleci, nu mai vrei să pleci.

Cei care nu percep nimic sfânt în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica Ortodoxă, se pare că nu au avut privilegiul să vadă. Patimile lor le-au obturat vederea cu totul și nu au putut să fie apți, niciodată, să vadă cum e Domnul. Și când necredincioșii spun că nu cred în Dumnezeu, ei au dreptate, pentru că a crede înseamnă a te împărtăși, a fi cu Dumnezeu, a trăi în slava Lui.

Credința e vedere, este experiență, este o realitate palpabilă pentru sufletul nostru. Când crezi în Dumnezeu Îl cauți mereu, ca să fii și mai propriu Lui sau să fii și mai deplin cu El. Noi căutăm mereu să ne afundăm în simțirea slavei Lui și de aceea a veni și a vedea înseamnă mereu a veni pentru a vedea și mai mult.

Vine vara și vrei să pleci la mare, la munte…Vrei să vezi ce ai mai văzut, unde ai mai fost și anii trecuți pentru ca să vezi și mai bine. Ce? Munți, apă, vânt, relaxare, odihnă…Vrei să fie bine și mai bine. Vrei tot mai mult bine. Tocmai de aceea eu vin mereu la Biserică și la Domnul ca să Îl văd și mai bine, să Îl simt și mai bine, dar nu numai atât ci vreau să fie mereu cu mine. E o dragoste fără sațiu, cum spunea Emil Botta, un dor fără sațiu dorul meu pentru El.

Când ai un prieten vrei să îl vezi chiar și când e peste oceane și mări sau chiar dacă de el te desparte o veșnicie. Vrei să îl vezi. Vederea e cea care te concentrează asupra lui cu totul dar care îl focalizează și pe el în inima ta. Vrei să-l vezi și îl vezi. Dar vederea e fără sațiu. Ea te aprinde și mai mult. Dacă L-ai văzut pe El nu mai vrei să fii fără El. Dacă L-ai văzut, toate grandorile lumii au pălit în fața prezenței Lui deodată. Când L-ai văzut pe El nu ai niciun termen de comparație pentru că totul e fad, e prea puțin, e minor.

Duminica Ortodoxiei nu este victoria noastra, ci a lui Dumnezeu pentru noi. Praznicul de astăzi inseamnă biruința Întrupării Fiului lui Dumnezeu asupra iconoclasmului și biruința îndumnezeirii asupra extistenței căzute. Fiind restaurate Sfintele Icoane în Biserică, Dumnezeu a mărturisit pentru noi Întruparea Fiului Său și consecințele sale. Dacă Hristos S-a făcut om pentru noi și a îndumnezeit trupul și sufletul Său omenesc, atunci sfințenia tuturor e posibilă prin împărtășirea de El. Chipul iconizat al Domnului, al Prea Curatei Sale Maici, al Sfinților și Îngerilor vorbesc despre sfințenie, despre îndumnezeierea făpturii raționale a lui Dumnezeu.

Iar când noi vedem Icoane vedem cum arată frumusețea noastră adevărată. Vedem chipul lui Dumnezeu plin de mărirea slavei Sale. Vedem oameni plini de lumina cerească, vedem adevărații oameni ai lumii, pe ei, pe cei de care lumea nu este vrednică, cf. Evrei 11, 38. Bucuria noastră de astăzi este bucuria adevărului, a demnității noastre. Pentru că demnitatea noastră este aceea de chipuri ale lui Dumnezeu care suntem menite spre asemănarea cu El, spre îndumnezeirea noastră.

Noi cinstim astăzi Icoana în locul afișului, al tabloului și al posterului. Icoana îmi arată ce sunt menit să fiu eu. Ea mă îndeamnă să văd, să privesc departe și să nu dau cu nasul de pereți. Icoana mă face să străvăd ceea ce se află în cer, bucuria mea din cer. Dacă mă uit la poster, la reclamă, la afiș, la tablou văd ceva de aici. Dar dacă sunt cu inima pironită în dulceața bucuriei de El, atunci privesc prin icoana Lui pe El, pe Domnul meu și mă împărtășesc cu El, ca El să fie cu mine și eu, nevrednicul, cu Măritul Împărat al făpturii, și citesc cuvântul Lui, ca El să fie mereu cu mine și să mă adăp tot timpul și să mă satur dumnezeiește de frumusețea iubirii Sale.

Vino și vezi, prietene! Vino și vezi și nu ai să mai pleci, dacă vrei să fii frumos și bucuros o viață și o veșnicie! Vei avea multă bucurie dar și multă tristețe când vei găsi adevărul, pentru că el te va face liber de trecut, iar ca să te lepezi de trecut trebuie să te arați brav, cu inimă vitează. Vino și vezi, ca să rămâi fără glas! Vino și vezi, ca să mărturisești minunile lui Dumnezeu cu glas de bucurie! Vino și vezi cât de gol ești tu, prietene, vino să vezi cât de gol ești tu fără El și cât de fadă e concepția ta despre viață!

Pr. Drd. Picioruș Dorin Octavian.