Acatistul Fericitei Maicii noastre Matrona din Moscova

pic1.jpgTropar, glasul al 2-lea

Pe de Dumnezeu inteleptita, fericita maica Matrona, a tinutului Tula inflorire si a orasului Moscova slavita podoaba s-o laudam acum noi, credinciosii. Caci lumina zilei necunoscand, cu lumina lui Hristos s-a luminat si cu darul inain te-vederii si al vindecarii s-a imbogatit. Pribeaga si straina pe pamant fiind, in imparatia Ceruri lor, in fata Tronului lui Dumnezeu sta si se roaga pentru sufletele noastre.

Condac, glasul al 7-lea

Slujirii lui Hristos inca din pantecele mamei fiind aleasa, cuvioasa Matrona, pe drumul scar belor si al tristetii urmand, credinta tare si cu viosia aratand, lui Dumnezeu i-ai placut. Pentru aceasta, pomenirea ta cinstind, te rugam: aju ta-ne in dragostea lui Dumnezeu sa staruim, fericita maica

Marimuri

Marimu-te pe tine, sfanta cuvioasa maica Matrona, si cinstim sfanta pomenirea ta, caci te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.

Condacul 1

Din scutece de Duhul lui Dumnezeu fiind aleasa, fericita maica Matrona, orbirea si nepu tinta trupeasca pentru curatia duhovniceasca de la Dumnezeu primind cu darul inaintevederii si al minunilor te-ai imbogatit. Pentru aceasta si noi, cu multumire, cununa de lauda iti aducem, cantand: Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Icosul 1

Inger in trup te-ai aratat pe pamant, fericita Matrona, implinind voia lui Dumnezeu. Caci din nastere in orbire trupeasca ai fost, insa Dum nezeu, inteleptindu-i pe cei orbi si iubindu-i pe cei cuviosi, a luminat ochii tai duhovnicesti, ca sa slujesti oamenilor si lucrurile lui Dumnezeu sa se arate prin tine. Iar noi cu dragoste iti can tam tie acestea:

Bucura-te, din pruncie de Dumnezeu fiind aleasa;

Bucura-te, din scutece cu harul Sfantului Duh fiind insemnata;

Bucura-te, din copilarie cu darul minunilor fi ind imbogatita;

Bucura-te, cu intelepciune de la Dumnezeu fi ind inzestrata;

Bucura-te, cu gandul voia lui Dumnezeu ai aflat;

Bucura-te ca pe inteleptii veacului orbi la minte ai rusinat;

Bucura-te ca sufletele ratacite la Dumnezeu le intorci;

Bucura-te ca scarbele si necazurile le alini;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 2-lea

Vazand oamenii si preotul cand te-ai botezat, fericito, un stalp de fum minunat inaltandu-se deasupra capului tau si simtind mirosul bine-placut, se minunau, ce va deveni acest prunc, cantand lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 2-lea

Minte avand luminata, slujitorul lui Dum nezeu Vasile a aflat ca cea botezata de el este va sul ales al lui Dumnezeu si pe tine, cuvioasa Ma trona, sfanta te-a numit. Iar noi din tot cugetul nostru iti aducem laudele acestea:

Bucura-te, ceea ce in cristelnita harul Sfantului Duh ai primit;

Bucura-te, ceea ce pe trupul tau crucea intipa rita ai avut;

Bucura-te, rugatoare, de la Dumnezeu oame nilor daruita;

Bucura-te, lumina arzatoare ce in fata lui Dumnezeu luminezi;

Bucura-te, ceea ce cu darul facerii de minuni Dumnezeu pe pamant te-a slavit;

Bucura-te, ceea ce cu cununa nevestejita de la Dumnezeu in cer te-ai impodobit;

Bucura-te, ca prin mila lui Dumnezeu pe cei pacatosi i-ai ridicat;

Bucura-te, ca din izvorul apei celei vii pe cei insetati i-ai adapat;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 3-lea

Puterea harului lui Dumnezeu simtind inca din pruncie, fericita Matrona, catre sfintele icoa ne te indreptai si, cu inima curata si cu buzele de prunc, lauda lui Dumnezeu inaltai, cantand: Aliluia.

Icosul al 3-lea

Avand din copilarie darul inainte-vederii, fericita maica, inimile ascunse celor ce veneau la tine cunoscand si viitorul ca pe cele de fata spu nand, pe multi pe calea mantuirii i-ai indreptat. Pentru aceasta pe Dumnezeu Cel ce a inteleptit orbii ii preamarim, cantand tie acestea:

Bucura-te, a Domnului stravazatoare;

Bucura-te, a pacatelor ascunse vaditoare;

Bucura-te, celor intristati cu sufletul, lumi nata povatuitoare;

Bucura-te, celor rataciti, milostiva calauzitoare;

Bucura-te, stea, celor credinciosi calea aratand;

Bucura-te, lumina, in intunericul veacului acestuia luminand;

Bucura-te, unului Dumnezeu slujitoare;

Bucura-te, a uneltirilor diavolesti cu darul Sfantului Duh pierzatoare;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi !

Condacul al 4-lea

Viforul nedumeririlor si al tulburarilor despre minunile tale in oameni raspandindu-se, maica fericita, si acestia, pe care i-ai indreptat spre Dumnezeul Cel minunat intru sfintii Sai, preamarindu-te si laudandu-te, lui Dumnezeu cu multumire au cantat: Aliluia.

Icosul al 4-lea

Auzind oamenii, maica Matrona, ca aduci ajutor in boli sufletesti si trupesti, la tine vin cu nadejde si, primind sfat bineplacut si vindecare, ii multumesc lui Dumnezeu, cantand tie:

Bucura-te, ca pe cei bolnavi si suferinzi ii primesti;

Bucura-te, ca pace sufletelor indurerate daruiesti;

Bucura-te, celor in ratacire fiind indreptatoare;

Bucura-te, a evlaviei invatatoare;

Bucura-te, a necazurilor noastre alinare;

Bucura-te, in scarbe mangaietoare;

Bucura-te, doctorul cel fara de arginti:

Bucura-te, a oricaror neputinte tamaduitoare;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 5-lea

Ca o stea dumnezeiasca ai rasarit, maica fericita Matrona, in zilele grele in Patria noastra, caci, ca o noua marturisitoare, jugul lui Hristos cu indrazneala si fara frica toata viata ai purtat si, cu harul lui Dumnezeu fiind intarita, ai dat celor nedumeriti povatuire, celor slabi si bolnavi vindecare, tuturor celor ce cu multumire canta iui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 5-lea

Vazand multi oameni rusi minunile si vin decarile date de harul lui Dumnezeu prin tine: celor schiopi – umblare, celor slabi si nemiscati – vindecare, celor indraciti – a duhurilor rele alun gare, indreptandu-ne catre tine, maica, ca si catre un izvor nesecat, din care adapandu-ne cu nesat, cu inima smerita, strigam tie acestea:

Bucura-te, din pruncie pe calea mantuirii fi ind chemata;

Bucura-te, cuvioasa, de Dumnezeu noua daruita;

Bucura-te, tamaduitoare ce bolile noastre le vindeci;

Bucura-te, in nevoile noastre, grabnica ajutatoare;

Bucura-te, ceea ce cu sfaturi folositoare de su flet ne povatuiesri;

Bucura-te, ceea ce nedumeririle noastre de graba le limpezesti;

Bucura-te, ceea ce duhurile necurate de la om le alungi;

Bucura-te, ceea ce de toata rautaiea cu ruga ciunile tale ne aperi;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda ru gatoare iui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 6-lea

Vestitorul sfinteniei si al cuvioseniei vietii tale, fericita maica, s-a aratat sfantul si cuviosul parinte Ioan din Kronstadt, cand te-a vazut in biserica si te-a numit mostenitoarea sa si al optulea stalp al Rusiei. Iar toti cei ce au auzit acestea l-au laudat pe Dumnezeu, inaltand Lui cantarea: Aliluia.

Icosul al 6-lea

Aprinde cu rugaciunile tale, maica Matrona, lumina harului lui Dumnezeu in inimile ce nu l-au aflat pe Dumnezeu si cu multe pacate pe El L-au suparat. Caci, vazand minunile savarsite de tine, ma indrept catre Dumnezeu, cantandu-ti:

Bucura-te, ceea ce cu faptele tale pe Dum nezeu L-ai slavit;

Bucura-te, ceea ce slava lui Dumnezeu ne-ai aratat;

Bucura-te, ceea ce pe calea cea drepta pe ne credinciosi i-ai indreptat;

Bucura-te, ceea ce intinaciunea pacatelor cu ruga ciunile tale ai curatat;

Bucura-te, ca la pocainta ne-ai indemnat;

Bucura-te, ca lui Dumnezeu pentru toate sa-i multumim ne-ai povatuit;

Bucura-te, ca biserica lui Dumnezeu s-o iu bim ne-ai invatat;

Bucura-te, ceea ce in ograda bisericii oile cele risipite ai adunat;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 7-lea

Vrand Preasfintei noastre Stapane, Maicii Domnului, sa-i placi, maica Matrona, ai poruncit oamenilor sa zugraveasca preacinstitul chip al Ei, numit Aflarea celor pierduti, si in biserica lui Dumnezeu sa-l asezi, ca toti cei ce privesc chipul luminat al Preacuratei, cu umilinta, s-o laude, iar lui Dumnezeu sa cante: Aliluia.

Icosul al 7-lea

O noua aparatoare, rugatoare si mijlocitoare catre Domnul ni te-a daruit in anii grei tuturor rusilor, caci multi s-au indepartat de Sfanta Bise rica, insa tu, maica, pe cei necredinciosi si rata citi ii invatai cu fapta si cu cuvantul, aratandu-le minuni de la Dumnezeu. De aceea iti cantam tie acestea:

Bucura-te, pentru tara noastra ruseasca nein cetata nevoitoare;

Bucura-te, pentru mantuirea noastra mijloci toare;

Bucura-te, al Dumnezeului Drept Judecator imblanzire;

Bucura-te, celor bolnavi si jigniti ocrotire;

Bucura-te, celor neputinciosi si deznadajduiti ajutatoare;

Bucura-te, impotriva duhurilor rele neince tata luptatoare;

Bucura-te, caci tremura in fata ta diavolii;

Bucura-te, caci se bucura pentru tine ingerii si oamenii;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 8-lea

Pe cei putin credinciosi si nechibzuiti i-ai mi nunat, cum, oarba din nastere fiind, vezi si cu nosti nu numai cele din prezent, ci si cele viitoa re, nevazand ei puterea lui Dumnezeu ce lucrea za in neputintele oamenilor. Pentru aceasta si noi, fericita maica, intelepciunea lui Dumnezeu in tine vazand, ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 8-lea

Toate supararile si jignirile, prigonirile si mustrarile ai rabdat, fericita maica, insa nu te-ai tanguit, ci pentru toate lui Dumnezeu ai multumit. Cu aceasta invatandu-ne noi cu rabdare sa ne purtam crucea, iti aducem laudele acestea:

Bucura-te, ceea ce in rugaciune neincetata staruiai;

Bucura-te, ceea ce duhurile rele cu post si ru gaciune le alungai;

Bucura-te, ceea ce pacea binecuvantata dobandeai;

Bucura-te, ceea ce cu dragostea ta pe multi ii mantuiai;

Bucura-te, ceea ce prin viata ta oamenilor ai slujit;

Bucura-te, ca si dupa moarte pe oameni neincetat ii ajuti;

Bucura-te, ceea ce acum rugamintile noastre le asculti;

Bucura-te, ca pe cei ce se incred in tine nu-i parasesti;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 9-lea

Toate necazurile si durerile le-ai rabdat, mai ca Matrona, neincetat luptand cu puterile intu nericului, uneltirile si vicleniile lor vadind si pe diavoli din indraciti alungand, pana la sfarsitul vietii pe cei indurerati, bolnavi si intristati i-ai ajutat; pururea cantand lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 9-lea

Ritorii cei multgraitori nu vor putea cu vred nicie sa-ti preamareasca sfanta ta viata si minu nile tale cele cu puterea lui Dumnezeu de tine savarsite, sfanta maica. Insa noi, dorind pe Dumnezeu cu psalmi sa-l laudam si indemnati de iubire curata, indraznim sa cantam acestea:

Bucura-te, ceea ce calea cea stramta si poarta ingusta ai ales;

Bucura-te, ceea ce cu multe fapte bune te-ai luminat;

Bucura-te, ceea ce toate cele stricacioase din viata le-ai lepadat;

Bucura-te, ceea ce cu cununa smereniei te-ai impodobit;

Bucura-te, ceea ce dupa Evanghelie, ca pasa rile cerului, pe pamant ai locuit;

Bucura-te, ceea ce Fiului, ce nu avea unde sa-si plece capul, i-ai urmat;

Bucura-te, ceea ce acum in lacasurile raiului te desfatezi;

Bucura-te, ceea ce pe noi, pacatosii, catre tine rugandu-ne, nu ne lasi;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 10-lea

Dorind sa-i scapi pe multi de suferintele tru pesti si de bolile sufletesti, cuvioasa lui Dumnezeu, toata noaptea petreceai in rugaciune, rugan du-te pentru ajutorul si intarirea lor Domnului nostru Iisus Hristos, cantandu-i: Aliluia.

Icosul al 10-lea

Zid si acoperamant erai in timpul vietii tale, fericita maica, tuturor celor ce alergau la tine si dupa moarte nu incetezi sa mijlocesti inaintea lui Dum nezeu pentru cei ce cu credinta vin la morman tul tau. Pentru aceasta, auzindu-ne pe noi, paca tosii, indurerati si de multe necazuri fiind stapa niti si nadajduind toti in ajutorul rugaciunilor tale, iti cantam:

Bucura-te, celor jigniti grabnica aparatoare;

Bucura-te, celor saraci mangaiere;

Bucura-te, a casatoriei cinstite ocrotitoare;

Bucura-te, celor certati impacare;

Bucura-te, celor judecati pe nedrept apara toare;

Bucura-te, si a celor vinovati fata de judecata lumeasca catre Dumnezeu milostiva mijloci toare;

Bucura-te, celor fara casa adapostire;

Bucura-te, tuturor celor ce te cheama in ajutor ocrotire;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 11-lea

Cantare ingereasca auzeai, cinstita maica Matrona, inca pe pamant fiind. Invata-ne si pe noi, nevrednicii, cum trebuie sa-L slavim pe Dumnezeu, Cel slavit in Treime, pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, Caruia ostirile ceresti intr-un glas ii canta: Aliluia.

Icosul al 11-lea

Cu lumina stralucitoare lumineaza viata ta, fe ricita Matrona, gonind intunericul lumii aces teia desarte, si ne atrage sufletele noastre: ca si noi cu razele harului lui Dumnezeu sa ne lu minam si calea plina de scarbe a acestei vieti trecatoare sa o trecem si in imparatia Cerurilor sa ajungem, unde tu, maica, acum te desfatezi, auzind glasul nostru catre tine, strigand:

Bucura-te, lumina lui Dumnezeu pururea arzatoare;

Bucura-te, margaritar scump, cu stralucirea sfinteniei tale luminandu-ne;

Bucura-te, floare binemirositoare, ce mireas ma Duhului Sfant o raspandesti;

Bucura-te, piatra a credintei, care pe cei slabi de fire in evlavie ii intaresti;

Bucura-te, stea preastralucita, ce calea dreap ta ne-o arati;

Bucura-te, luptatoare neinfricata a lui Hristos, ce cu sabia rugaciunii armatele demonilor in spaimanti;

Bucura-te, caci ai avut o viata sfanta si curata;

Bucura-te, caci in fata lui Dumnezeu ai avut o moarte cinstita;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 12-lea

Harul lui Dumnezeu din belsug inca din scu­tece ai primit, maica fericita, care a fost cu tine toata viata. Credem neclintit ca si dupa moarte acest har e cu tine. Pentru aceasta, cazand la tine, ne rugam: nu ne lasa pe noi, calatori inca pe pamant, lipsiti de ajutorul si ocrotirea ta, rugan du-L pe Dumnezeu sa ne miluiasca pe toti cei ce-I cantam: Aliluia.

Icosul al 12-lea

Cantam minunile tale cele multe, maica Ma trona, il laudam pe Dumnezeu Care te-a daruit orasului Moscova si Patriei noastre, in zilele grele si de prigoana, pe tine, stalpul neclintit al evlaviei si credintei. Si acum, maica fericita, cu inima recunoscatoare iti cantam tie acestea:

Bucura-te, ceea ce pacea lui Hristos in suflet ai dobandit;

Bucura-te, ceea ce pentru lume jertfa lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucura-te, ceea ce in trup neputincios puterea harului dumnezeiesc ai aratat;

Bucura-te, ceea ce la aflarea cinstitelor tale moaste mila lui Dumnezeu ne-ai aratat;

Bucura-te, a cetei sfintilor din Moscova minu nata inflorire;

Bucura-te, a orasului Moscova preaslavita podoaba;

Bucura-te, pentru Patria noastra inaintea lui Dumnezeu neincetata rugatoare;

Bucura-te, la pocainta si rugaciune pentru tara Rusiei indemnare;

Bucura-te, cuvioasa maica Matrona, calda rugatoare lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul al 13-lea

O fericita maica, asculta aceasta cantare de lauda pe care ti-o aducem tie si cere pentru noi de la Domnul nostru Iisus Hristos iertarea pacatelor, sfarsit bun crestinesc si raspuns bun la infricosatoarea Lui judecata, ca sa ne invred nicim si noi in lacasurile raiului sa slavim Sfanta Treime, cantand: Aliluia.

( Acest Condac se spune de 3 ori, apoi, Icosul 1 si Condacul 1.)

Rugaciune

O, fericita maica Matrona, cu sufletul in cer, in fata Tronului lui Dumnezeu stand, iar cu trupul pe pamant odihnind si cu binefacere de sus inzestrata multe minuni savarsind. Coboara ochii tai milostivi spre noi, pacatosii, cei ce in scarbe, dureri si pacate viata ne-o petrecem, ali na-ne pe noi, cei deznadajduiti, vindeca-ne de bo lile noastre cumplite pe care pentru pacatele noastre de la Dumnezeu le primim; izbaveste-ne de multimea necazurilor si a primejdiilor, roa ga-L pe Domnul nostru Iisus Hristos sa ne ierte toate pacatele si faradelegile pe care din tinereti le noastre si pana acum le-am savarsit, ca, pri mind cu rugaciunile tale binefacere si mare mila, sa slavim pe Dumnezeu Cel Unul in Treime, pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cf. http://www.blaj-matrona.orthodoxy.ru/sait/akaf_ro.php

Acatistul Sfântului Împărat-Mucenic Nicolae al Rusiei

Troparul, gl. 5

Lipsit de imparatia pamanteasca, ai rabdat cu blandete lanturi si suferinte de multe feluri, pe Hristos marturisind pana la moarte de la uratorii de Dumnezeu, slavite multpatimitorule si de Dumnezeu incoronatule imparate Nicolae, pentru aceasta cu cununa muceniceasca te-a incununat pe tine impreuna cu imparateasa, copiii si slugile tale Hristos Dumnezeu, pe El roaga-l sa miluiasca tara Rusiei si sa mantuiasca sufletele noastre.

Condacul, gl. 3

Mijlocitorului din Mira Lichiei, imparate sfinte, urmas te-ai aratat, ca plinind Evanghelia lui Hristos, ti-ai pus sufletul pentru poporul tau si ai mantuit pe cei vinovati si pe cei nevinovati de la moarte, pentru aceasta cu sange mucenicesc te-ai sfintit, ca marii mucenici ai Bisericii lui Hristos.

Marire

Marimu-te sfinte imparate si mucenice Nicolae si laudam cinstitele tale chinuri care intru Hristos pentru Rusia le-ai rabdat.

Condacul 1

Multpatimitorului ales de la nastere si intruchiparii dragostei lui Hristos, iti aducem cantari de lauda, ca mai mult decat toate ti-ai iubit Patria, iar tu, avand indrazneala catre Domnul lumineaza cugetele si inimile noastre ca sa te chemam:

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Icosul 1

Facatorul Ingerilor te-a trimis pre tine pamantului Rusiei, ca pe un inger bland, spre luminarea oamenilor tai, ca te-a ales dupa chipul Fiului Sau Unul nascut pentru jertfa ispasirii pacatelor oamenilor rusi, iar noi, minunandu-ne acestei iconomii a Atottiitorului pentru tine cu umilinta iti strigam:

Bucura-te, asemanarea lui Hristos;

Bucura-te, arderea cea de tot;

Bucura-te, podoaba imparatilor rusi;

Bucura-te, intarirea tarii tale;

Bucura-te, chipul blandetii si al atotiertarii;

Bucura-te, cetate neclintita a marturisirii;

Bucura-te, al celor obijduiti nadejde nemincinoasa;

Bucura-te, temelie nesurpata a celor credinciosi.

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 2

Vazand Preabuna Maica Domnului mostenirea Sa, tara noastra, de intinaciunea decaderii spurcata, te-a ales de la nastere, ca pre un neintinat Rusiei intru curatie, ca toti cu neindoielnica nadejde sa inaltam cantare: Aliliuia.

Icosul 2

Mintea cea mai prea sus de lume ti-a dus viata spre mantuire asemeni multpatimitorului Iov, ca ziua nasterii tale cu ziua pomenirii lui s-a unit. Noi, in suferinte insa fiind, pentru pacatele noastre si mai mult pentru lepadarea de tine, Unsule al lui Dumnezeu, cu infrigurata smerenie si cu infrangerea inimii iti strigam asa:

Bucura-te ca ai rabdat de la poporul tau hula si defaimare;

Bucura-te ca l-ai compatimit pana la sfarsit;

Bucura-te, indreptatorule al dreptei credinte;

Bucura-te, chipul blandetii lui David;

Bucura-te, faclia dreptatii;

Bucura-te, custode al adevarului;

Bucura-te, invatator al smeritei intelepciuni;

Bucura-te, al rabdarii lui Iov iubitorule;

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate- multpatimitorule!

Condacul 3

Harul Celui de Sus te-a umbrit, Unsule al lui Dumnezeu, ca te-ai ostit cu intelepciune impotriva falsei cunostinte apusene ca lumea intreaga sa-ti strige: Aliluia.

Icosul 3

Grijindu-te pentru blagocestie, binecredinciosule imparate, ai ravnit zidirii bisericilor, proslavirii moastelor placutilor lui Dumnezeu, raspandirii iluminarii crestine si apararii de asuprire a celor napastuiti, pentru aceasta lumea ortodoxa te lauda asa:

Bucura-te, saditorule al dreptmaritoarei credinte;

Bucura-te, purtatorule al luminii lui Hristos;

Bucura-te, invatatorule al domniei crestinesti;

Bucura-te, aparatorule al tarilor ortodoxe;

Bucura-te, ocrotitorule al lacasurilor calugaresti;

Bucura-te, epitropule al cinstirii sfintelor icoane.

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate- multpatimitorule!

Condacul 4

Nu te-ai inspaimantat de furtuna necuviintei, a vorbirii de rau si a nebuniei, multpatimitorule Nicolaie, zicand: tradarea, frica si minciuna sunt pretudindeni. Hulirea impotriva, intemnitarea si omorarea cu blandete le-ai rabdat, strigand lui Dumnezeu si Atottiitorului: Aliluia.

Icosul 4

Vazand neoranduiala imparatiei rusesti si defaimarea crestinilor, te rugai neincetat ca Preabuna Imparateasa sa mantuiasca Rusia pravoslavnica, pentru aceasta si noi iti aducem tie aceste cantari de lauda:

Bucura-te, al Preacuratei cinstitor imparatesc;

Bucura-te, ravnitorule al cinstei icoanelor Ei;

Bucura-te, aparatorule in rugaciuni al oamenilor tai;

Bucura-te ca i-ai incredintat imparatescului Ei Acoperamant;

Bucura-te ca ai baut pentru Hristos paharul suferintelor;

Bucura-te ca ti-ai iertat pana la sfarsit tradatorii;

Bucura-te, a rugaciunii tamaie cu bun miros;

Bucura-te, candela nestinsa a credintei;

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 5

Dumnezeiasca stea calatoare te-ai aratat rusilor aflati in pribegie, intru numele tau adunandu-i impreuna si aratandu-le calea pocaintei spre renasterea Rusiei, ca sa se veseleasca

ingerii pentru pacatosii care se pocaiesc zicand: Aliluia.

Icosul 5

Cand ai vazut ca blandetea si smerenia nu sunt primite spre intelegere, ti-ai pus toata nadejdea in Maica Domnului si cu totul te-ai predat in mainile Atottiitorului ca sa-i intelepteasca si pe cei fara de minte sa-ti cante tie:

Bucura-te, biruitorule al mandriei nebunesti;

Bucura-te, smeritule purtator al coroanei;

Bucura-te, zid nebiruit pentru cei neajutorati;

Bucura-te, dragoste preaimbelsugata pentru oamenii tai;

Bucura-te ca ai fost inaltat de Dumnezeu prin minunile din Rusia;

Bucura-te ca de cei din pribegie ai fost preaslavit;

Bucura-te, pentru Rusia jertfa straduitoare;

Bucura-te, inima milostiva a slavilor;

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 6

Slava ta o propovaduiesc marginile lumii, in tot pamantul a iesit vestirea ta: nu exista nici o jertfa pe care nu as aduce-o pentru propasirea Patriei mele, astfel invatand poporul tau intru pocainta sa-i cante lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 6

Stralucit-ai mai mult decat soarele pentru pamantul Rusiei, sfinte Nicolae, mijlocire oamenilor tai chiar pe golgota aratand, ca sa se intoarca toti catre Hristos si cu multumire sa cante:

Bucura-te, lumina de la rasarit venita;

Bucura-te ca n-ai fost orbit de intunericul apusului;

Bucura-te, nesecata stralucire a adevarului;

Bucura-te, lumina neapusa a blandetii;

Bucura-te, inteleptirea pacatosilor;

Bucura-te, preamarirea dreptilor,

Bucura-te, sluga imparateasca a lui Dumnezeu;

Bucura-te, cu adevarat sfinte imparate ortodox.

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 7

Vrand sa intaresti pe pamant dreptmaritoarea credinta, ti-ai ridicat imparatia intru apararea asupritei tari sarbesti, ca vazand faptele tale bune, sa-L proslaveasca pe Parintele Ceresc, strigand: Aliluia.

Icosul 7

Ca pre un nou Noie, chivernisitor al mantuirii poporului rus si ocrotitor al Serbiei te-a aratat pre tine Domnul, o Nicolae, daruitorule al biruintei crestinilor pravoslavnici, ca noi amintindu-ne de toate nevointele tale, neincetat intr-un glas sa-ti cantam:

Bucura-te, infaptuitorule al Sfintei Scripturi;

Bucura-te, pazitorule al traditiei sfintilor parinti;

Bucura-te ca pe piatra Hristos ti-ai zidit casa sufletului tau;

Bucura-te ca ai intarit cu dragoste Cetatea Maicii Domnului;

Bucura-te, al corabiei ruse carmaciule spre mantuire;

Bucura-te, mangaietorule de nadejde al slavilor aflati in necazuri;

Bucura-te, purtatorule al virtutilor crestinesti;

Bucura-te, starpitorule al patimilor pacatoase.

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 8

Minune straina vedem in tine, credinciosule si bunule rob al lui Dumnezeu, ocrotit de multe ori de dreapta Celui Preainalt, incununat impreuna cu imparateasa, cu copiii si cu slugile cu cununa muceniceasca, pentru aceasta ai intrat in bucuria Domnului tau, iar noi sa-I strigam Celui ce se ingrijeste de toate: Aliluia.

Icosul 8

Preamarim cu totii nevointa voastra tare, cinstim chinurile, laudam indelunga rabdare, fericim sfarsitul vostru. Caci cu adevarat, ce este bun si frumos, daca nu a trai si chiar a muri impreuna fiind cu Hristos Iisus, pentru poporul tau. Noi,insa, fiii vostri nevrednici, cu o gura si cu o inima preaslavim si cantam numele voastre asa:

Bucura-te, noua imparateasa Alexandra;

Bucura-te, Alexie, mostenitor ceresc;

Bucura-te, noua Olga de Dumnezeu inteleptita;

Bucura-te, Tatiana cea milostiva;

Bucura-te, Maria avand intreaga intelepciune;

Bucura-te, Anastasia mielusea sfanta;

Bucura-te, curcubeu in sapte culori, testament al noii imparatii;

Bucura-te, gradina de flori inmiresmate, triumful ortodoxiei.

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 9

Domnul prin multe minuni si-a aratat bunavointa Sa poporului rus, pana cand acesta L-a mahnit tare, dar prin tine, mare mucenice si imparate, fiind chemati la pocainta, avem nadejde de iertare ca sa strigam lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 9

Ritorii cei mult graitori ca niste pesti fara de glas nu vor putea spune inaltimea rabdarii tale, noi, insa, adancul caderii noastre vazand, intru infrangerea duhului strigam:

Bucura-te, barbatie de nebirut,

Bucura-te, credinciosie neclintita;

Bucura-te, iertare deplina a celor ce se pocaiesc;

Bucura-te, indelunga rabdare pentru cei indarjiti;

Bucura-te ca ai urmat testamentul imparatescului tau parinte;

Bucura-te ca ti-ai pazit juramantul inaintea Imparatului imparatilor;

Bucura-te ca ai fost neclintit ascultator al lui Dumnezeu;

Bucura-te, nefatarnicule in dragoste;

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate multpatimitorule!

Condacul 10

Vrand ca toti oamenii sa se mantuiasca si la adevarul cunostintei sa vina, Hristos Cel ce a zidit Biserica Sa pe sangele mucenicilor, te-a pus pe tine, imparate, la temelia noii Cetati Rusesti ca cei ce se afla in ea cu credinta sa strige: Aliluia.

Icosul 10

Zid esti tuturor celor ce cu credinta alearga la tine si pavaza nebiruita a lumii pravoslavnice, parinte iubitor de fii, pe toti credinciosii povatuindu-i sa te cheme in ajutor asa:

Bucura-te, tamaduirea cea plina de har a celor neputinciosi;

Bucura-te, plinirea celor saraciti de virtuti;

Bucura-te, slobozitorule al celor robiti;

Bucura-te, aparatorule al nevoiasilor;

Bucura-te, trezvia celor lipsiti de minte;

Bucura-te, tamaduirea celor suferinzi;

Bucura-te, noule Soare Preafrumos;

Bucura-te, purpuriu rau curatitor;

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 11

Aducand Preasfintei Treimi cantare chiar pana la moarte, viata ti-ai savarsit si credinta ti-ai pazit, prin aceasta indemnand pre toti dreptmaritorii crestini sa cante: Aliluia.

Icosul 11

Datator de lumina ai fost trimis pamantului nostru, ca un miel nevinovat te jertfesti pentru pacatele noastre, ca in pocainta sa vedem lumina si sa-ti strigam asa:

Bucura-te, ca ne-ai dat chipul vietii si al sfantului sfarsit;

Bucura-te, ca ai suferit pentru pacatele pamantului tau;

Bucura-te, ca te-ai rugat pentru dusmanii tai;

Bucura-te, ca pe chinuitorii tai i-ai iertat;

Bucura-te, ca in viata ta ai fost facator de pace;

Bucura-te, aparatorule din ceruri al crestinilor;

Bucura-te, ca sceptrul l-ai condus duhovniceste;

Bucura-te, cu porfira duhului impodobit;

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 12

Har ti s-a dat tie de la Dumnezeu, Nicolae, sa te rogi sa fim iertati pentru lepadarea noastra de tine, Unsule al Lui Dumnezeu, si pentru soborniceasca incuviintare a parintilor nostri, ca sa strigam cu nadejde tare: Aliluia.

Icosul 12

Laudand chinurile tale, multpatimitorule sfinte, ne inchinam harului Sfantului Duh aratat in tine, ca toti impreuna sa strigam:

Bucura-te, Unsule al lui Dumnezeu, pururea rugator;

Bucura-te, fiu iubit si bland al lui Hristos;

Bucura-te, ca i-ai fost sprijin imparatesei intru viata cu dreptate;

Bucura-te ca pe copii si pe slugi i-ai adus la Hristos;

Bucura-te ca i-ai luminat intru adevar pe oamenii tai;

Bucura-te ca n-ai rusinat onoarea Patriei;

Bucura-te, agonisitorule credincios al Duhului Sfant;

Bucura-te, purtatorule al credintei mari pana la sfarsit;

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 13

O, crestet sfintit, Unsule al lui Dumnezeu, sfinte mucenice Imparate Nicolae, cauta la imparatia ta pamanteasca si la oamenii tai si roaga-L staruitor pe Atottiitorul ca sa nu intre la judecata cu noi, ci sa ne daruiasca noua: marea iertare, ridicare din cadere si inviere imparatiei pravoslavnice, ca neincetat sa strigam: Aliluia.

Acest condac se citeste de trei ori, apoi icosul 1 si condacul 1:

Icosul 1

Facatorul Ingerilor te-a trimis pre tine pamantului Rusiei, ca pe un inger bland, spre luminarea oamenilor tai, ca te-a ales dupa chipul Fiului Sau Unul nascut pentru jertfa ispasirii pacatelor oamenilor rusi, iar noi, minunandu-ne acestei iconomii a Atottiitorului pentru tine cu umilinta iti strigam:

Bucura-te, asemanarea lui Hristos;

Bucura-te, arderea cea de tot;

Bucura-te, podoaba imparatilor rusi;

Bucura-te, intarirea tarii tale;

Bucura-te, chipul blandetii si al atotiertarii;

Bucura-te, cetate neclintita a marturisirii;

Bucura-te, al celor obijduiti nadejde nemincinoasa;

Bucura-te, temelie nesurpata a celor credinciosi.

Bucura-te de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Condacul 1

Multpatimitorului ales de la nastere si intruchiparii dragostei lui Hristos, iti aducem cantari de lauda, ca mai mult decat toate ti-ai iubit Patria, iar tu, avand indrazneala catre Domnul lumineaza cugetele si inimile noastre ca sa te chemam:

Bucura-te, de Dumnezeu incoronate Nicolae, imparate-multpatimitorule!

Rugaciune catre Sfantul Mucenic Imparat Nicolae

O, sfinte multpatimitorule mucenice imparate Nicolae, Domnul te-a ales ca pre Unsul Sau, ca sa judeci cu mila si cu dreptate oamenii tai si sa fii aparatorul imparatiei pravoslavnice: aceasta slujire imparateasca si grija pentru suflete cu frica de Dumnezeu o savarseai. Insa ca aurul in foc, cu grele suferinte Domnul te-a incercat, ca pre multpatimitorul Iov, dupa lipsirea tronului imparatesc ti-a trimis si moarte muceniceasca. Toate acestea rabdandu-le cu blandete, ca un adevarat rob al lui Hristos, te desfatezi acum de inalta slava langa pristolul Imparatului tuturor impreuna cu sfintii mucenici: sfanta imparateasa Alexandra, sfantul tarevici Alexie, cu sfintele tale fiice Olga, Tatiana, Maria si Anastasia si cu credincioasele slugi. Dar avand mare indrazneala catre Hristos Imparatul, pentru Care ai si patimit, roaga-te impreun a cu ei ca Domnul sa ierte pacatul poporului care nu s-a impotrivit omorarii tale, a imparatului si Unsului lui Dumnezeu, ca sa izbaveasca Domnul suferinda tara a Rusiei de cruntii i mpotrivitori care au fost sloboziti de El pentru pacatele noastre si sa ridice pr e stolul pravoslavnicilor imparati, iar noua sa ne daruiasca iertare pacatelor si sa ne povatuiasca la orice virtute, ca sa castigam smerenia, blandetea si dragostea pe care le-au aratat acesti mucenici ca , invredicindu-ne de imparatia cereasca, unde impreuna cu tine si cu toti sfintii noii mucenici si marturisitori sa preaslavim pre Tatal si pre Fiul si pre Sfantul Duh. Amin.

Rugaciune pentru daruirea imparatiei pravoslavnice

Doamne Dumnezeul nostru, cu umilinta si suspin si cu inima mahnita venim la Tine si cadem si intru suferinta duhului strigam: gresit-am, faradelege am facut, nedreptate inaintea Ta am savarsit, ale Tale daruri: podoaba Bisericii, buna intocmire a vazduhului, imbelsugarea roadelor pamantului pe care le-ai daruit Imparatiei Sfintei Rusii nu le-am primit cum se cuvine si multumire Tie, Stapanului si Daruitorului nostru, nu Ti-am adus, chiar si ne-am lepadat de stapanirea Ta, pe care prin Unsul Tau si prin imparatia pravoslavnica o ai intarit. Iubit-am mai mult cele pamantesti decat cele vesnice si de amandoua ne-am lipsit. Iubit-am sa facem mai mult voia noastra si prin aceasta ne-am robit vrajmasului Tau.

Marturisim ca cu judecata dreapta toate acestea le-ai slobozit pentru pacatele noastre. Pomeneste Doamne si cuvintele noilor Tai prooroci, pe care i-ai proslavit in Pamanturile Rusiei in vremurile de pe urma, ca vei darui oamenilor Tai pe o vreme scurta de la sfarsit o pavaza tare si un zid neclintit, Imparat-monarh, pe Unsul Tau binecuvantat. Stiind acestea, intelegem ca darul acesta nu de la oameni este, nici din tulburile patimi se daruieste, ci de Atotputernica Ta voie si de buna Ta oranduiala se zideste: ridica-ne noua carmuitori duhovnicesti, barbati cu puterea lui Ilie si Enoh, ca voia Ta vestita de ei neschimbat sa se savarseasca, iar voia noastra decazuta si pacatoasa o lasam aici inaintea Ta. Si daca vei binevoi sa cauti cu mila spre noi, nevrednicii robii Tai, Insuti, Stapane arata-ne noua pe alesul de Tine monarh, la slujirea imparateasca cu Dumnezeiasca Ta ungere si cu toate darurile Tale inzestreaza-l. Amin.

Curățire interioară și sfințire a caselor noastre

cascada-de-verdeata.jpg

Luna martie este pentru mulți creștini ortodocși, pe lângă una a curățirii prin post și una a sfințirii caselor, a sfințirii tuturor lucrurilor din casă. Preoții intră cel mai adesea în casele oamenilor în această lună, fiind solicitați ca să sfințească casele. Deși unii ne cer rugăciunile de sfințire ale casei pentru a fi feriți de blesteme, vrăji, de demoni într-un cuvânt, creștinii noștri ne cer rugăciunile acum, ca să sfințim toate cele ale lor, în tandem cu schimbarea, reînvierea naturii pe care o aduce primăvara.

Cel care se simte îmbătrânit de iarnă revine la o bucurie a primăverii cu inimă gata de primenire, de înfrumusețare interioară. Cel care simte ciclul naturii și mâna lui Dumnezeu în toată această pagină de înțelepciune care este schimbarea anotimpurilor, simte de la sine nevoia de nou în viața lui. Cadourile pe care ni le facem vin din dorința de împărtășire a nădejdii, a bucuriei, a iubirii noastre. Cadoul este expresia pozitivității noastre, a adâncului umanității noastre.

Dar facem cadouri pentru că simțim curățirea noastră, înnoirea noastră prin post și prin rugăciune, prin spovedania din aceste zile, prin Dumnezeiasca Împărtășire. Vedem în oameni schimbarea, pentru că o vedem în primul rând în noi. Nevoia de schimbare continuă este cea care cere curățirea noastră interioară sau curățirea noastră interioară este tocmai acest belșug de viață pe care îl simțim în noi, prin asceza noastră.

Asceza, asprimea postului ne schimbă mintea, trupul, ritmul vieții noastre. Trăim ritmul sfințeniei acestor zile, a acestor zile pe care Triodul le numește sfinte și sunt sfinte, sunt pline de mult har. Când ne schimbăm noi, în firea noastră, când ne umplem de har vrem ca toate ale noastre să fie pline de har. Când sfințesc o casă stropesc cu Sfânta Agheasmă peste tot, din cămară până în baie, din sufragerie până la masa de scris, din curte și de la animele, la fântână, în vie, oriunde. Toate au nevoie de har, pentru că pe toate le ține și le sfințește harul. Nu consider, din punct de vedere dogmatic, vreun loc unde nu se poate sfinți ( deși e greu să o înțeleagă toți) atâta timp cât întreaga creație va fi schimbată de lumina din trupul lui Hristos în ziua venirii Sale.

Noi și întreaga creație a lui Dumnezeu avem drept scop transfigurarea prin har. Toate se umplu și se vor umplea de lumină, de lumina Ta, Doamne! Toate vor fi frumoase, toate vor fi noi, toate vor fi pline de strălucire.

Traduceam astăzi o predică a Sfântului Leon cel Mare ( sec. V. d. Hr) și în textul transfigurării de la Mat. 17, acesta spunea că veșmintele Lui, ale lui Hristos, s-au făcut strălucitoare precum zăpada. Textul său scriptural făcea compararea veșmintelor nu cu lumina ( ca în ediția BOR 1988), ci cu zăpada (Mt. 17, 2). Deci lumea întreagă se va umple de strălucirea luminii Sale. Iar noi când sfințim casele, când sfințim apa ca să sfințim casele, lucrurile, oamenii, animalele nu facem decât să începem această trasfigurare a întregii creații, care va fi evidentă pentru toți la venirea Domnului nostru.

Biserica, locul unde sălășluiește Dumnezeu prin slava Sa, Sfântul Altar unde este locul slavei Sale, este centrul lumii, pentru că aici vine Împăratul și Domnul nostru, cu Sfinții Săi, ca să fie cu noi și în noi. De aici, din centrul duhovnicesc al lumii vine viața și lumina oamenilor și preoții Săi nu fac altceva decât să împânzească harul Său peste tot.

Când binecuvântăm pe cineva dăruim harul lui Dumnezeu. Când predicăm facem ca acest cuvânt viu al lui Dumnezeu să inunde pe cei care ascultă și să îi bineînmiresmeze. Când slujim chemăm harul Treimii și Treimea se pleacă spre noi prin slava Sa și ne inundă cu frumusețe. Preoții sunt huliți tocmai pentru că scot pe demoni din oameni, din case, din orașe, scot urâtul din noi și demonii se răzbună pe ei făcându-le rating negativ.

Harul lui Dumnezeu se simte, ne împacă, ne veselește, ne vindecă, ne ridică, ne absolvă de toate căderile noastre, ne întărește în credință, ne face să fim fermecători de vii. Frumusețea lui Dumnezeu inundă pe cei cu inimă smerită, pentru că aceia primesc pe Domnul în inima lor de carne, pentru ca să o facă inimă-locaș a Stăpânului. Cine are inimă de piatră nu simte tresăltarea bucuriei. Dacă ești mofluz, pipernicit la inimă, dacă ești câinos nu poți să vezi râsul și fericirea cu ochi buni.

Citesc în aceste zile Jurnalul părintelui Grigorie Pișculescu, alias Gala Galaction, apărut de curând, și mi-au rămas în cap mai multe sintagme tari, crude. Și observ la Sfinția sa, că pe lângă acreala acelor zile, în care se instaura în mod grăbit comunismul și pe lângă disensiunile colegiale, acesta aștepta frumusețea, aștepta să plouă sau să iasă porumbul, să vadă iarba…și în același timp se gândea la colțul acela de mănăstire, unde el trebuie să fie, atunci când va veni moartea. Gândul morții și așteptarea vieții se îmbinau în ritmul vieții sale.

Cred că asta vreau să remarc acum, faptul că ieșirea din iarnă înseamnă înviere și pregătire pentru Învierea Lui, dar că iarna este o expresie a morții noastre care nu exclude optimismul.

În Colos. 3, 3, Sfântul Pavel ne spune ceva profund, extrem de adânc. Ne spune că noi am murit, că nu mai suntem vii pentru lume, că nu mai tresăltăm la ritmurile ei păgâne, ci îndeosebi la viața veșnică, pentru că viața noastră este acum Hristos. Noi am murit pentru ca să trăim viața Lui. Iar când El va veni, ne spune Sfântul Pavel, Părintele nostru, atunci viața noastră cu Hristos va deveni explicită pentru toți ( de ce?), pentru că, atunci și noi ne vom arăta în slava lui Hristos ( Col. 3, 4), vom fi plini de frumusețea slavei Lui, care scânteiază ca zăpada.

Pr. Drd. Picioruș Dorin Octavian.

Între realitate și realitate

perspectiva-si-realitate.jpg

Când citești prea multe romane în adolescență și te scufunzi în ele ca în realitate, neștiind să discerni prea bine lucrurile, riști să crezi că și realitatea e un roman sau că realitatea e foarte urâtă în comparație cu literatura. Riști să vrei să trăiești un roman și nu viața ta. Este ceea ce se numește bovarism.

Când trăiești prea mult în atmosfera filmelor, riști să crezi că viața e un film, dacă nu faci diferența între ficțiune și realitate. La fel se întâmplă și în cazul jocurilor virtuale, unde lucrurile pot deveni chiar mai grave, din cauză că transplantarea în mijlocul unor decoruri luxuriante și fantastice este foarte ușoară și trebuie să ai un ochi lucid, care să judece ce vor să facă din tine jocurile, ca să scapi din mreaja irealității.

Nu sunt însă dintre cei care dau vina exclusiv pe literatura ficțională, pe televizor sau pe computer. Acestea nu sunt decât niște mașini ajutătoare pentru patimile noastre (când le folosim în acest sens), nu ele ne insuflă patimile, ci doar le întrețin, dar numai atunci când nu avem capacitatea de discernere. Patima aceasta nu este decât un imens gol interior, al sufletului care, lipsit de viața harică și de exuberanța vieții duhovnicești, își caută împlinirea și își îneacă amărăciunea în tot felul de senzaționalisme care să îi aline starea maladivă și să-i ofere leacul uitării și al divertismentului.

Confundându-te în ireal, viața se desubstanțializează. Te șochează irealul, iluzoriul, fantasticul, imaginarul, reveria, enigma, morbidul, macabrul, dar nu te mai șochează realitatea simplă, ingenuitatea, adevărul, frumosul, iubirea, liniștea și pacea, în sensul că nu le mai dorești, nu le mai consideri atractive, interesante. Te simți hipnotizat de rău, de necunoscut, de aventură, de dramă, de tragedie.

Nu știi, sărmanul, că toată această atracție ciudată și cotropitoare, nu este decât o peliculă demonică aplicată peste sufletul tău, care în realitate țipă după liniște, dar tu nu mai auzi strigătele lui disperate și îl adăpi numai cu apa tulbure a fantasmelor, a emoțiilor morbide, îl extenuezi cu febra patimilor până îl omori de tot. Nu știi că el tace și primește tot ce îi dai tu pentru că nu mai are putere să strige, pentru că faci din nebunia minții tale un stăpân nemilos pentru el.

Sufletul are nevoie, cât mai des, să respire într-o atmosferă duhovnicească, epurată prin slujbe și rugăciuni de demonii care ne astupă mintea cu vederi înșelătoare și inima cu dorințe întunecate. În aerul curat al Bisericii de-abia începe și sufletul să simtă că mai poate să respire, scăpat din fumul gros ca de tutun al năzărelilor de tot felul. Dacă nu vreți să vă transformați inima prea devreme într-o țigară consumată, mai ales voi, cei tineri și amatori de senzații tari, fugiți de atracțiile stranii și de ispitele tenebroase, chiar și atunci (sau mai ales atunci) când sunt împachetate în poleiala erotismului.

Căutați să înțelegeți realitatea existenței și nu vă mulțumiți cu explicații de duzină, superficiale, chiar dacă ele se numesc științifice, fără a cerceta adânc informațiile și fără a studia cu seriozitate ceea ce vă oferă Biserica, înțelepciunea dumnezeiască și veșnică.

Drd. Picioruș Gianina Maria-Cristina