A Translation of a Poem by Rev. Doru Costache

Lucian Blaga made his debut with the volume of poetry
Poemele luminii – The Poems of light (1919).
The first poem is this (apologies for my weak translation):

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
I do not destroy the crown of miracles of the world
şi nu ucid
and I don’t kill
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc
by my mind the mysteries I come across
în calea mea
along with my path
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
in the flowers, in the eyes, on the lips or graves.
Lumina altora
Others’ light
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
suffocate the spell of the incomprehensible hidden
în adâncimi de întuneric,
in deepness of dark,
dar eu,
but me,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină –
with my light I increase the world’s mystery –
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
and the way the moon by its white rays
nu micşorează, ci tremurătoare
do not diminish, but shivering
măreşte şi mai tare taina nopţii,
increases the mystery of night,
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare
the same way I enrich the dark horizon
cu largi fiori de sfânt mister
by deep shivers of sacred mystery
şi tot ce-i neînţeles
and all that is impossible to understand
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
becomes more incomprehensible
sub ochii mei –
under my eyes –
căci eu iubesc
since I love
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.
flowers and eyes and lips and graves.

…………………………..
Cineva a căutat astăzi pe platforma noastră blogul său. Îl poate găsi la
http://revdcostache.livejournal.com/

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *