Doamne
Iisuse Hristoase
Fiul lui Dumnezeu
miluieşte-mă pe mine
păcătosul!

Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!

Pace tuturor!

Şi duhului tău!

Hristos în mijlocul nostru!
Este şi va fi!

Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!

Psa. Gianina şi Pr. Dorin.

Did you like this? Share it: