Pr. Prof. Dr. Nicolae Dură recenzat la o carte a sa din 2006 despre Biserica primară de la Tomis

Recenzia este semnată de părintele Gheorghe Naghi şi o găsiţi aici.

Finalul textului semnalat:

„Volumul de faţă lasă impresia generală că este rodul unei munci remarcabile savârşită cu acribie şi asiduitate bazată pe o documentare masivă constând din multe repere bibliografice repartizate în Izvoare şi Lucrări(cărţi, studii şi articole)cele mai multe fiind lucrări esenţiale. Asupra valorii ştiinţifice în sine a lucrării se va pronunţa, desigur, numai timpul. Noi am considerat, însă, o datorie să o semnalăm ca o lucrare extrem de importantă şi să evidenţiem anumite aspecte de o analiza ascuţită care slujesc unui scop măreţ şi just, de reactivare a vechii Mitropolii a Scytiei Minor. Această judicioasă lucrare trebuie să devină una de căpătâi la istoria Mitropoliei din Dobrogea.

Nu în ultimul rând, în calitate de simplu preot ortodox, trăitor pe alte meleaguri, doritor, alături de toţi confraţii şi de bunii creştini ai ţinuturilor ancestrale, al împlinirii mult aşteptatei reactivări utile a Mitropoliei Dobrogei. În acest demers considerăm că volumul de faţă oferă elemente deosebit de preţioase, care îmbogăţesc documentarea unei idei nobile în mod concret şi eficient.

Valoarea volumului este sporită şi de forma redacţională deosebită. Semmnalam doar folosirea notelor la subsolul fiecarei pagini, aşa cum se cuvine unei lucrări stiinţifice de ţinută academică la care se alătură prezentarea alfabetica a bibliografiei, lista de prescurtari şi atăt de utilul indice de nume şi poze ale monumentelor bazilicale”.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.