Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană: o contribuţie academică coordonată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti

Găsiţi aici articolele, în format pdf, însumând 258 de pagini. Proiectul este realizat în 2006, ca prefigurare a intrării României în cadrul Uniunii Europene şi a fost coordonat de Pr. prof. dr. Adrian Gabor şi Asist. dr. Radu Petre Mureşan, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte, TEOCTIST, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cuprinsul:

General prof. univ. dr Mircea Mureşan
Interacţiunea axiologică credinţă-datorie-valoare în configurarea unităţii europene ………………………………………. 6
Gl. Bg.(r.) prof. univ.dr. Viorel Buţa
Modernitate şi tradiţie privind aspectele culturale ale extinderii europene …………………………………………………….. 14
Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula
Cultul divin public ortodox, factor de stabilitate în viaţa credincioşilor ……………………………………………………………. 21
Pr. prof. dr. Adrian Gabor
Contribuţii actuale ale Bisericii Ortodoxe Române privind integrarea în Uniunea Europeană ……………………………….. 27
Jean-François Mayer
Les tentatives de creation d’un rite orthodoxe occidental. Esquisse historique ……………………………………………………. 39
Prof. dr. Remus Rus
Premise antropologice pentru un dialog interreligios …….. 71
Pr. prof. dr. Alexandru I. Stan
Biserica Ortodoxă şi religiile necreştine în Uniunea Europeană extinsă …………………………………………………….. 83
Pr. prof. dr. Emanoil Băbuş
Ortodoxia naţiunilor în Europa Occidentală ………………. 102
Pr. prof. dr. Adrian Gabor
Biserica Ortodoxă Română în Uniunea Europeană: Probleme şi perspective ……………………………………………. 116
Pr. conf. dr. Daniel Benga
Reflecţii teologice privitoare la integrarea Bisericii Ortodoxe Române în Uniunea Europeană …………………… 128
Lect. dr. Adrian Lemeni
Raportul dintre Stat şi Biserică în România în perspectiva integrării în Uniunea Europeană ……………………………….. 144
Asist. dr. Radu Mureşan
Provocări şi perspective ale Bisericii Ortodoxe în Uniunea Europeană …………………………………………………. 153
Colonel (r.) lector univ. dr. Ion Ioana
Particularităţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor religioase din România care desfăşoară propagandă religioasă, prozelitism şi evanghelizare, activităţi ce pot afecta siguranţa naţională ……………………………………………………………………………….. 170
Lector univ. dr. Doru Enache / Lector univ. drd. Florina Nicolae
Impactul ideilor religioase în contextul extinderii Uniunii Europene ………………………………………………………………… 187
Pr. conf. dr. Ion Stoica / Pr. asist. drd. Sorin Bute
Existenţa, sensul şi importanţa conlucrării religiilor la începutul mileniului III, în contextul extinderii Uniunii Europene ………………………………………………………………… 199
Pr. lector. dr. Florea Ştefan
Obiective ale Bisericii în societatea românească contemporană. Contribuţii la securitatea şi stabilitatea europeană ……………………………………………………………… 232
Pr. lect. univ. drd. Sorin Pitic Tran
Religia, sursă de stabilitate sau factor de conflict? ………. 243
Pr. lect. univ. drd. Sorin Pitic Tran
Consideraţii privind preotul militar şi rolul său în teatrul de operaţii ………………………………………………………………. 251

Pr. Dorin.

1 2