Bibliografie pentru Teologia Dogmatică de la Pr. Prof. Univ. Dr. VALER BEL

Găsim aici detalii despre cursul său de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Bibliografie:

1. Valer Bel, Teologia ca ştiinţă şi mărturisire, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, an XLVII, 2002, Special Issue, p. 5 – 14.

2. Jean Guitton, Dumnezeu şi ştiinţa, ed. Harisma, Bucureşti, 1992.

3. John Haught, Ştiinţă şi religie, de la conflict la dialog, trad. de Magda Stavinski, Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucuresti, 2002.

4. Vl. Lossky, Introducere în Teologia Ortodoxă, Bucureşti, 1993.

5. Dumitru Popescu, Introducere în Dogmatica Ortodoxă, Ed. Libra, Bucureşti, 1997.

6. Dumitru Popescu, coord. Ştiinţă şi teologie. Preliminarii pentru dialog. Ed. XXI: Eonul dogmatic, Bucureşti, 2001.

7. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Ed IBMBOR, Bucureşti, 2005.

8. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978.

9. Ch. Yannaras, Abecedar al credinţei, Introducere în Teologia ortodoxă, trad. de C. Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1996.

10. Ioan Stancu, Fiinţa şi originea religiilor, Ed. Universităţii Piteşti, 2000.

*

1. Sf. Grigore de Nazians, Cele cinci cuvântări teologice , trad. D. Stăniloae, Bucureşti, 1993.

2. Sf. Ioan Damaschinul, Dogmatica , trad. D. Fecioru, ed. II, Bucureşti, 1993.

3 . Filocalia , trad. D. Stăniloae, vol. 1 – 12, Sibiu – Bucuresti, 1947 – 1992.

4. Ion Bria, Credinţa pe care o mărturisim , Bucureşti, 1987.

5.Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii răsăritene , trad. Vasile Răducă, Bucureşti, 1992.

6.Ioan Chirilă coord., Repere teoretice pentru o apologetică creştina actuală , ed. Limes, Cluj – Napoca 2006.

7.Karl Christian Felmy, Dogmatica experienţei eclesiale , Editura Deisis, Sibiu, 2000

8.Dumitru Popescu, Teologie şi cultură , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993.

9.Idem, Ortodoxie şi contemporaneitate , Ed. Diogene, Bucureşti, 1996.

10.Idem, Hristos, Biserică, societate , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998.

11.Nicolae Chiţescu, Isidor Todoran, Teologia Dogmatică şi simbolică , vol. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1958, Cluj-Napoca 2003.

12.Emilian Vasilescu, Istoria religiilor , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.