Bibliografie pentru Teologia Dogmatică Ortodoxă

Bibliographie

I. Quellen

1. Sfânta Scriptură – Bukarest 1988.

2. Das Neue Testament (Einheitsübersetzung) – Stuttgart, 1979.

3. Ceaslov – Bukarest, 1990.

4. Liturghier – Bukarest, 1980.

5. Molitfelnic – Bukarest, 1992.

6. Octoihul Mic – Sibiu, 1991.

7. Penticostarul – Bukarest, 1953.

8. Osterjubel der Ostkirche (Pentekostarion), aus dem griechischen Originaltext übertragen und 1940 in zwei Bänden herausgegeben von Pater Kilian Kirchhoff, Verlag Regensburg, Münster, 1961.

9. Hl.Johannes Chrysostomus, Cuvântări la praznice împărăteşti, Bukarest, 1942.

II. Studien und Zeitschriften

1. Andronikof C., Le Cycle Pascal, Lausanne und Paris, 1985.

2. Athanasie D., Sf. Teodor Studitul – Viaţa, activitatea şi operele sale, Bukarest, 1940.

3. Bianu I. und Hordoş N., Bibliografia românească veche, 1. Band, Bukarest, 1903.

4. Ebd., Bibliografia românească veche, 2. Band, Bukarest, 1910.

5. Bianu I., Hordoş N. und Simionescu D., Bibliografia românească veche, 3. Band, Bukarest, 1912-1936.

6. Bianu I. und Simionescu D., Bibliografia românească veche, 4. Band, Bukarest, 1944.

7. Bindiu O., De la cuvânt la faptă – Predici la duminicile de peste an, Bukarest, 1991.

8. Branişte E., Cincizecimea în viaţa credincioşilor, in M B. XIV (1964), Nr. 4-6, 125-323.

9. Ebd., Liturgica generală, Bukarest, 1933.

10. Ebd., Liturgica specială, Bukarest, 1980.

11. Ebd., Predică la Sfânta Treime, in M O. XV (1963), Nr. 5-6, 291-497.

12. Brătian I. D., Predică la Pogorârea Sfântului Duh, in M O. XV (1963), Nr. 5-6, 291-497.

13. Bria I., Curs de dogmatică, Sibiu, 1996.

14. Ebd., Eclesiologia comuniunii, in S T. XX (1968), 623-768.

15. Bunea I., Cuvânt de învăţătură la duminici şi sărbători, Sibiu, 1983.

16. Cireşanu B., Tezaurul liturgic al Sfintei Biserici Ortodoxe Creştine de Răsărit, 2. Band, Bukarest, 1910.

17. Chiricuţă T., Anul în predici, Bukarest, 1996.

18. Clément O., Trupul morţii şi al slavei, übersetzt von Sora Eugenia Vlad, Bukarest, 1996.

19. Costa M. de Beauregard, Dumitru Stăniloae – Mică dogmatică vorbită – Dialoguri la Cernica, übersetzt von Ică I., Sibiu, 1995.

20. Dură N., La duminica a şaptea după Paşti, in T B. XXX (1981), Nr. 6-8, 425-636.

21. Eufrosin P., Predici şi cuvântări, Bistriţa-Kloster, 1993.

22. Evdochimov P., Rugul aprins, Timişoara, 1994.

23. Gabriel B., Practica rugăciunii personale după tradiţia Sfinţilor Părinţi sau Comoara în vase de lut, übersetzt von Ică I., nach dem deutschen Original Irdene Gefäße. Die Praxis des persönlichen Gebetes nach der Überlieferung der heiligen Väter, Sibiu, 1994.

24. Ebd., Icoana Sfintei Treimi a cuviosului Andrei Rubliov sau Celălalt Paraclet, Übers. Ică I., nach dem deutschen Original Der Andere Paraklet. Die Ikone der Heiligen Dreifaltigkeit des Malermönches Andrej Rubljov, Sibiu, 1997.

25. Grigorie G. C., Predici la sărbătorile bisericeşti, Arad, 1925.

26. Patriarch Iustin, Pastorală de Sfintele Paşti, in B O R. CI (1983), Nr. 5-6, 309-452.

27. Mindszenty J., Die Mutter, Luzern, 1949.

28. Mitrofanovici V., Liturgica Bisericii Dreptcredincioase de Răsărit, überarbeitet und herausgegeben von Tarnavschi T., Cernăuti, 1909.

29. Moldovan I. D., Invăţătura despre Sfântul Duh în Ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane, in M A. XVIII (1973), Nr. 7-8.

30. Ebd., Teologia Invierii în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul, in S T. XX (1968), Nr. 7-8, 487-622.

31. Ebd., Teologia Duhului Sfânt după catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog in S T. XIX (1967), Nr. 7-8, 390-552.

32. Negulescu M., Predici la duminici şi sărbători, 1991.

33. Oancea Z., Popasuri omiletice, Sibiu, 1976.

34. Păcurariu M., Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Lehrbuch für theologische Seminare, Sibiu, 1972.

35. Ebd., Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Lehrbuch für die theologischen Fakultäten, 2. Band, Bukarest, 1994.

36. Plămădeală A., Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu, 1983.

37. Ebd., Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989.

38. Serafim P., Iesit-a semănătorul, Sibiu, 1948.

39. Quenot M., La Résurrection et l’Icone, Mame, 1992.

40. Sârbu G., La Inălţarea Domnului, in T B. XXIX (1970), Nr. 5-6, 425-636.

41. Schütz C., Praktisches Lexikon der Spiritualität, Freiburg – Basel – Wien, 1988.

42. Stăniloae D., Ascetica şi mistica ortodoxă, 1. Band, Ascetica, Johanneskloster, Alba Iulia, 1993.

43. Ebd., Ascetica şi mistica ortodoxă, 2. Band, Mistica, Johanneskloster, Alba Iulia, 1993.

44. Ebd., Chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, Sibiu, 1991.

45. Ebd., Iisus Hristos sau restaurarea omului, Craiova, 1993.

46. Ebd., Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, Sibiu, 1995.

47. Suciu D. C., Slujba Sfintelor Paşti de la început până azi, in B O R. CI (1983), Nr. 5-6, 309-452.

48. Todoran I. und Zăgrean I., Teologia dogmatică, Lehrbuch für die theologischen Seminare, Bukarest, 1991.

49. Vintilescu P., Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea bisericească, Bukarest, 1937.

50. Vornicescu N., Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în secolul al XVII- lea, Craiova, 1983.

51. Kallistos W., Ortodoxia, calea dreptei credinţe, übersetzt von E. Chiosa, G. Jacotă und D. Alincăi, Iaşi, 1993.

Cf. sursa.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.