Prof. Dr. Cătălin Zamfir, "Filosofia istoriei"

Cursul e în format pdf şi are 91 de pagini.

Bibliografie

Apel, H. Şi Strumpel, B., 1974, Economic Well-Beings as a Criterion for System Performance: a Survey in Bulgaria and Greece, Comunicare, I.S.R. Ann Arbore, Michigan.
Bell, D., 1973, The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books, Inc. New York.
Carneiro, R., 1973, The Four Faces of Evolution in J.J. Honigmann (Ed.) Handbook of Social and Cultural Anthroplogy, Rand McNelly, Chicago.
Commager, S.H., 1966, The Nature and the Study of History, London, Charles E. Merrill Books.
Chardin, de P.T., 1973, The Future of Man in Deely, J.N. ŞI Nogar R.J. (Eds.), The Problem of Evolution, Appletown-Century-Crafts.
Condorcet A.N., de, Equisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain Delly, J.N., The Impact of Evolution on Scientific Method în Deely, J.N. şi Nogar, R.J. (Eds.), Op.cit.
Dobzhansky, Th., The Biology of Ultimate Concern, în Delly, J.N. şi Nogar, R.J.(Eds.), Op.cit.
Doren, C. van, 1967, The Idea of Progress, Frederick A. Praeger, Publishers, New York.
Dray, W., 1957, Laws and Explanation in History, Oxford, At the Clarendon Press.
Dubarle, A.M., The Biblical Doctrine of Original Sin, în Delly, J.N. şi Nogar R.J. (Eds.), Op.cit.
Ellul, J., 1974, The Tehnological Society, Alfred A. Knopf, New-York.
Engels, Fr., 1964, Anti-Dűhring în Marx-Engels, Opere, vol.20, Editura politică, Bucureşti.
Forrester, J., 1974, World Dynamics, Whright Allen Press.
Gouldner, A., 1971, The Coming Crisis of Western Sociology, Equinox Books, Avon.
Gary, R., 1972, History în Counter Course, Penguin Books.
Harris, M., 1968, The Rise of Anthropological Theory, A Historiy of Theories of Culture, Thomas Y. Crowell, New York.
Hempel, C. G., 1958, The Function of General Laws in History, în P. Gardiner, Theories of History, Glencoe, Free Press.
Hurezeanu, D., 1976, Progresul- trăsătură obiectivă a dezvoltării istorice în Progresul istoric şi contemporaneitatea, Editura politică, Bucureşti.
Lee, D., 1959, Freedom and Culture, Prentice-Hall, Inc..
Lenin, V. I., 1966, Opere complete, vol.41, Editura politică, Bucureşti.
Maiorescu, T., 1915, În contra direcţiei de astăzi în cultura română în Critice, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti.
Manuel, F.E., 1965, Shapes of Philosophical History, Stanford Univ. Press.
Marcuse, H., 1977, Scrieri alese, Editura Politică, Bucureşti.
Marsh, R.M., 1967, Comparative Sociology, Harcourt Braces and World.
Marx, K. şi Engels, Fr., 1958, Ideologia germană în Opere, vol. 3, Editura Politică, Bucureşti.
Marx, K., Manuscrise economoco-filozofice, în Marx-Engels, Opere de tinereţe, Editura Politică, Bucureşti.
Marx, K., 1964, Scrisoare către Mihailovski în Marx-Engels, Opere, vol. 19, Editura Politică, Bucureşti.
Meadows, D.H. şi colab., 1972, The Limits to Growth, Potomac Associates, Washington, D.C.,
Merton, R.K., 1965, Eléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, Paris.
Nogar, R.J., Is the God Dead? În Deely I.N. şi Nogar, R.I. (Eds.), Op. Cit.
Nichiţelea, P., Prezenteismul în gândirea istorică contemporană, în ,,Revista de istorie”, 3/1976.
Popper, K.R., 1972, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford At the Claendon Press.
Richta, R. şi colab., 1970, Civilizaţia la răscruce, Editura Politică, Bucureşti.
Simon, H.A., 1970, The Science of the Artificial, MIT Press.
Steward, J.H., Cultural evolution, în Deely, I.N. şi Nogar R.I. (Eds.), Op. Cit.
Tannenbaum, A. şi Comte, M., 1972, Employee Ownership, Survey Research Center, Univ. of Michigan, June, 15.
Toynbee, A., 1975, L’Histoire, Elsevier, Séquoia, Paris, Bruxelles.
Veyne, P., 1974, L’Histoire conceptualisante în Faire de l’histoire, vol. 1, Editura Gallimard, Paris.
White, L., 1948, The Evolution of Culture, McGraw-Hill Book Comp
Zamfir, C., 1979, Discuţii şi orientări în umanismul contemporan în Al. Tănase,
Civilizaţia socialistă. Dimensiuni şi confruntări contemporane, Editura Academiei, Bucureşti.
Zamfir, C., 1977, Strategii ale dezvoltării sociale, Editura politică, Bucureşti.
Zamfir, C., Evoluţia socială, în „Revista de filozofie”, 1/1980.
Zamfir, E., 1978, Cultura libertăţii, Editura politică, Bucureşti.

Pr. Dorin

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *