CV-ul Asist. Dr. Adrian Nicolae Lemeni

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE

Nume: Nicolae Adrian LEMENI
Data naşterii: 27 septembrie 1971, Cugir, jud. Alba
Adresă: Str. M..I. Glinka, Nr. 7, Sc.A, Et. III, Ap. 8, Sector 2, Bucureşti
Telefon: 0212303546 ; 0723168143
Stare civilă: căsătorit, fără copii
E-mail: alemeni@pcnet.ro

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2000-prezent, Lector universitar la disciplinele de Teologie dogmatică şi Teologie fundamentală, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti

STUDII

2003-2004, studii postdoctorale, Institutul Catolic din Paris, realizarea unui proiect de cercetare intitulat Gnoseologia patristică şi epistemologia ştiinţifică.
2003, iunie-septembrie, stagiu de cercetare şi documentare la Institutul Ecumenic de la Bossey al Consiliului Mondial al Bisericilor de la Geneva.
1999-2002, Doctorand la disciplina de Teologie dogmatică, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, cu tema tezei de doctorat: Sensul eshatologic al creaţiei susţinută în iulie 2002
1998-1999, Studii aprofundate de Master, specializarea Doctrină şi Cultură, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, tema disertaţiei: Cosmos şi ştiinţă. Evaluare teologică.
1994-1998, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, şef de promoţie, media generală de licenţă, 10, tema lucrării de diplomă: Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie.
1990-1995, Facultatea de Mecanică, Secţia Ingineria Sistemelor de Producţie, Universitatea Politehnică din Timişoara, media generală de licenţă 9,47
1986-1990, Colegiul “David Prodan” Cugir, profilul matematică-fizică, media generală de bacalaureat 9,33

GRANTURI INTERNAŢIONALE

-participant la grantul Cosmologia contemporană-interfaţă în dialogul dintre teologie şi ştiinţă, 2002-2003, finanţat de Fundaţia Templeton, Universitatea Berkeley, desfăşurat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române sub coordonarea Dr. Magda Stavinschi
-participant la grantul Teologie şi ştiinţă, 2004-2005, finanţat de Fundaţia Templeton, desfăşurat în cadrul Academiei Române, în colaborare cu Universitatea Interdisciplinară din Paris şi Centrul Internaţional de Cercetări Transdisciplinare, Paris
SIMPOZIOANE
2004-ianuarie, Paris, prezentarea referatului Necesitatea cercetării interdisciplinare în contextul unificării europene la simpozionul internaţional Strategii de cercetare în dialogul teologie-ştiinţă, organizat de Universitatea Interdisciplinară din Paris.
2003-septembrie, Wisques, prezentarea referatului Unitatea lumii în Hristos din perspectiva eclesiologiei ortodoxe, la simpozionul internaţional Distincţia dintre originea şi începutul lumii. Perspectivă religioasă şi ştiinţifică, organizat de Fundaţia Projet Nouveau Regard
2003-iunie-august, Bossey-participarea la multiple dezbateri în cadrul unor simpozioane şi mese rotunde pe teme referitoare la relaţiile intercreştine şi interreligioase, organizate în cadrul Institutului Ecumenic de la Bossey, al Consiliului Mondial al Bisericilor, Geneva
2003-februarie, Alba Iulia, prezentarea referatului Globalizarea şi unificarea lumii în Hristos la simpozionul internaţional Biserica în era globalizării organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Alba Iulia
2002-octombrie, Paris, prezentarea referatului Originea lumii. Perspectivă ştiinţifică şi teologică, în cadrul simpozionului internaţional Teologie şi ştiinţă organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale
2002-iunie, Timişoara, prezentarea materialului Caracterul eshatologic al unităţii eclesiale la simpozionul internaţional Democraţie şi religie, organizat de Centrul European pentru Studii Etnice, Regionale şi Sociologice al Universităţii din Maribor
2001-noiembrie, Bucureşti, prezentarea referatului Teleologia ştiinţifică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, la simpozionul internaţional Teologie şi ştiinţă, organizat de Academia Română, Centrul de Ştiinţe Naturale al Universităţii din Berkeley
2001-aprilie, Bucureşti, prezentarea referatului Ideologizarea ştiinţei la Simpozionul tinerilor teologi din România, organizat de Liga Studenţilor a Universităţii din Bucureşti
2000-martie, Timişoara, prezentarea referatului Timp şi veşnicie la simpozionul internaţional Timp şi eshatologie, organizat de Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Timişoara cu participarea profesorului Jean-Louis Vieillard, profesor de filosofie la Universitatea din Poitiers

LUCRĂRI PUBLICATE

CĂRŢI:

-Sensul eshatologic al creaţiei, Editura ASAB, Bucureşti, 2004.
-coautor la cartea Teologie şi ştiinţă, coordonată de Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Editura Eonul dogmatic: XXI, 2001.

STUDII

-Revista de studii Altarul Banatului, a Mitropoliei Banatului:
-Microcosmos şi macrocosmos, nr. 1-3, 2000
-Dimensiunea eshatologică a teologiei, nr. 7-9, 2000
-Raţionalitatea cosmosului. Repere patristice. Sfântul Atanasie cel Mare şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, nr. 10-12, 2001
-Transcendenţa şi imanenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie, nr. 7-9, 2001
-Dinamica experienţei eclesiale reflectată în epistemologia ortodoxă, nr. 1-3,2002
-Credinţa şi nădejdea ca expresii ale prezenţei lui Dumnezeu în lume, nr. 4-6, 2002

-Revista de studii Credinţa ortodoxă a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei
-Ideologizarea ştiinţei, nr. 7-12, 2000
-Concepţia mecanicistă despre univers, nr. 1-6, 2001
-Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,
-Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, nr. 10-12, 2000
-Revista Scara, Bucureşti:
-Despre spaţiu şi timp în fizică şi teologie (o îmbunătăţire a studiului Continuumul spaţiu-timp din perspectiva fizicii şi a teologiei, Revista de studii Teologia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nr. 10-12, 2000), nr. 6, 2000
-Învăţământul-între tradiţie şi modernitate, nr. 7, 2001
-Almanahul Mitropoliei Banatului:
-Teosofia. O nouă religie?, 1999
-Doctrina recapitulării creaţiei în Hristos la Sfântul Irineu al Lyonului, 2001
-Almanahul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei
-Unitatea Bisericii, 2000
-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2001:
-Cunoaşterea ştiinţifică în paradigma tradiţională şi modernă
-Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, 2002:
-Dimensiunea existenţială-o exigenţă comună epistemologiei filosofiei antice şi teologiei
-Volumul Science and Religion. Dialogues, editori Radu Constantinescu, Gelu Călina, Printing House, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002
-La téléologie scientifique – une chance de rencontre entre théologie et science
-Centrul pentru studii de teologie aplicată, Mitropolia Olteniei, Craiova, 2002
-Teoria cosmologică a big bang-ului. Implicaţii filosofice, în volumul Teologie şi ştiinţe naturale
-Noua orientare cosmologică impusă de teoria relativităţii generalizate şi de fizica cuantică-o şansă de întâlnire între teologie şi ştiinţă, idem
-Revista Noua reprezentare a lumii, Editura Eonul Dogmatic, Bucureşti, 2002, apărută în cadrul proiectului de cercetare interdisciplinară Cosmologia contemporană-o interfaţă între teologie şi ştiinţă, realizat în cadrul Institutului Astronomic al Academiei Române:
-Simbolismul religios-o constantă în cosmologia evidenţiată de experienţa mitică a lumii,
-Simbolistica religioasă-o trăsătură comună cosmologiei filosofilor ionieni şi pitagoreici, idem
-Revista Ortodoxia, nr. 1-2, Bucureşti, 2002
-Teoriile morfologice şi teleologia ştiinţifică

ARTICOLE

– diverse articole în:
-Vestitorul Ortodoxiei, periodicul central al Patriarhiei Române
-Credinţa străbună, periodicul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei
-Învierea, periodicul Mitropoliei Banatului

LIMBI STRĂINE

Franceză: foarte bine
Engleză: bine

Hobby-uri

Fotbal, tenis, lectură, istorie, călătorii.

…………………….

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.