DANA ROXANA HRIB,”PROCESUL de INDIVIDUALIZARE în GÂNDIREA RENASCENTISTĂ a SECOLULUI al XV-lea:FLORENŢA”

În format pdf, 216p. O teză de doctorat apărută în 2006 la Sibiu. Teza de doctorat e susţinută la Universitatea „Lucian Blaga”. Coordonator: Prof. univ. dr. Sabin Adrian LUCA.

CUPRINS

Despre vârste şi generaţii…………………………………………………9
Partea I: Istoria tradiţională a procesului de individualizare:
secolul al XV-lea, Florenţa ……………………………………………….19

1. Contextul italian şi Florenţa …………………………………….21
a) Viaţa politică ………………………………………………………..21
b) Viaţa bisericească …………………………………………………31
c) Fascinaţia euristică şi reforma …………………………………39
2. Concentricele alcătuiri ale individualizării …………………61
a) Premize antice ………………………………………………………61
b) Viaţa socială ………………………………………………………..63
c) Viaţa interioară …………………………………………………….68
d) Scriitura individualizării ………………………………………..79
e) Procesul individualizării în reprezentarea plastică religioasă ………82
f) Semnificaţiile individualizării în arhitectură ………………..94
Partea a II-a: Evoluţia procesului de individualizare în cadrul
Istoriei gândirii – secolul al XV-lea, Florenţa ………………….99
1. Umanismul ………………………………………………………….101
a) Paradigmele istorice ale fenomenului umanist …………..102
b) Premizele antice ale gândirii umaniste ……………………..106
c) Paradigmele filozofice medievale ale gândirii umaniste .109
d) Contribuţii bizantine ……………………………………………..112
e) Artă şi umanism ……………………………………………………119
2. Leon Battista Alberti: de la Narcis la Pygmalion ………….122
a) De pictura …………………………………………………………….124
b) De la Narcis la Pygmalion ………………………………………..131
3. Procesul de individualizare în gândirea lui Marsilio Ficino ……135
a) Tipologia filozofului …………………………………………………137
b) Concepţia de tip ierarhic asupra universului ……………….140
c) Omul este suflet raţional …………………………………………142
d) Trupul uman …………………………………………………………145
e) Starea sufletelor după moarte ………………………………….146
f) Consideraţii astrologice …………………………………………..148
g) Experienţa interioară ……………………………………………..151
h) Magia …………………………………………………………………..153
i) Iubirea ………………………………………………………………….156
j) Demnitatea umană …………………………………………………..158
4. Pico della Mirandola despre o teologie a demnităţii umane….160
a) Oratio …………………………………………………………………….165
b) Conclusiones …………………………………………………………..174
c) Apologia …………………………………………………………………175
d) Heptaplus ………………………………………………………………177
Concluzie …………………………………………………………………..187
Profeţia lumii noi …………………………………………………………189
Bibliografie …………………………………………………………………191
Planşe ………………………………………………………………………..199

Pr. Drd.  Dorin Octavian Picioruş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.