LARISA CIOCHINĂ şi CONSTANTIN IFTIME, „O VIZIUNE ASUPRA VIEŢII”

O găsiţi aici.

CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE / 9
CUVÂNTUL AUTORILOR / 11
CAPITOLUL I
1. VIAŢA OMULUI DIN BURTA MAMEI / 13
1.1 Omul contemporan în favoarea morţii / 13
1.2 Umanitatea copilului nenăscut / 14
1.3 Concepţia / 14
1.4 Embrionul, înainte de nidare / 16
1.5 Nidarea / 17
1.6 Limita cercetărilor distructive pe embrion / 18
1.7 Limita avortului la cerere în România / 20
2. DUREREA FĂTULUI / 22
3. MEMORIA FĂTULUI / 24
4. SĂNĂTATEA COPIILOR NENĂSCUŢI / 26
5. NAŞTERILE PREMATURE / 28
CAPITOLUL II
1. PROBLEMELE AVORTULUI / 33
1.1 Evaluarea avortului în lume / 33
1.2 Evaluarea avortului în România / 34
1.3 Mentalităţi abortive / 37
1.4 Motivaţiile avortului / 39
1.5 Motivele socio-economice / 40
1.6 Mortalitatea maternă cauzată de avort / 41
1.7 Populaţia României scade vertiginos / 43
1.8 Sprijinul guvernului / 45
1.9 Poziţia partidelor politice / 46
1.10 Reacţia medicilor ginecologi / 48
2. MODELUL POLONIEI / 49
3. TEHNICI DE AVORT / 53
3.1 Dilataţia şi aspiraţia / 54
3.2 Dilataţia şi chiuretajul / 55
3.3 Alte metode de avort tardiv / 56
3.3.1 Prostaglandinele / 56
6
3.3.2 Avortul prin instilaţii sau diverse soluţii / 56
3.3.3 Histerotomia / 56
3.3.4 Histerectomia / 56
3.3.5 RU-486 / 56
CAPITOLUL III
1. CONTRACEPŢIA / 59
1.1 Utilizarea contraceptivelor în România / 59
1.2 Metodele abortive de contracepţie / 61
1.2.1 Contracepţia de urgenţă / 61
1.2.1.1 Pilulele „de a doua zi“ / 61
1.2.1.2 Dispozitivele intrauterine / 63
1.2.2 Pilule contraceptive orale / 63
1.2.3 Implanturile subdermice / 64
1.2.4 Injecţiile pentru controlul naşterii / 65
1.2.5 Vaccinurile / 65
1.3 Sursele contraceptivelor / 65
1.4 Promovarea agresivă a contracepţiei abortive / 66
1.5 Utilizarea contracepţiei în România / 67
1.6 Efectele nefaste ale contracepţiei hormonale / 68
CAPITOLUL IV
1. FERTILIZAREA ARTIFICIALĂ / 73
1.1 Inseminarea intracorporală / 74
1.2 Probleme de natură etică la inseminarea intracorporală / 74
1.3 Fertilizarea in vitro / 75
1.4 Probleme de natură etică la fertilizarea in vitro / 76
1.5 Fecundarea intraspecifică / 79
1.7 Legi, mentalităţi privind experimentul pe embrion / 80
2. INGINERIA GENETICĂ / 83
3. CLONAREA / 84
3.1 Clonarea umană / 85
3.2 Celulele stem / 87
3.3 Probleme de natură etică la clonare / 88
4. DIAGNOSTICUL PRENATAL / 90
5. HANDICAPUL / 91
CAPITOLUL V
1. PERSPECTIVE RELIGIOASE / 95
1.1 Concepţia creştină despre viaţă / 95
1.2 Trup, suflet şi sexualitate / 95
1.3 Viziunea creştină asupra avortului / 96
7
2. POZIŢIA BISERICILOR CREŞTINE ŞI CULTELOR DIN ROMÂNIA
2.1 Poziţia Bisericii Ortodoxe Române / 97
2.2 Poziţia Bisericii Romano-Catolice / 99
2.3 Biserica Română Unită cu Roma / 102
2.4 Cultul creştin Biserica Evanghelică Română /102
2.5 Federaţia Comunităţii Evreieşti din România / 103
2.6 Cultul Musulman / 104
2.7 Creştinii cu poziţii echivoce / 105
CAPITOLUL VI
1. LEGEA AVORTULUI ÎN LUME / 107
1.1 Tradiţie / 107
1.2 Problema avorturilor clandestine / 109
1.3 Avortul terapeutic / 110
1.4 Alte motive / 110
2. LEGISLAŢIA AVORTULUI ÎN ROMÂNIA / 111
CAPITOLUL VII
EŞECUL POLITICILOR DEMOGRAFICE COMUNISTE / 115
1. Legislaţia avortului / 115
2. Statutul femeii / 117
3. Sprijinul statului / 118
4. Instituţionalizarea copiilor / 121
5. Degradarea stării de sănătate / 124
CAPITOLUL VIII
PROBLEMELE FAMILIEI ROMÂNEŞTI / 127
1. Tendinţe în lumea contemporană / 127
2. Evoluţia familiei româneşti în secolul XX / 129
3. Noile mentalităţi şi interesul scăzut pentru copii / 131
4. Divorţul / 134
5. Sărăcia / 137
6. Starea de sănătate / 138
6.1 Controlul ginecologic şi mamar / 139
6.2 Consumul de tutun / 139
6.3 Consumul de alcool / 141
CAPITOLUL IX
1. CONSECINŢELE AVORTULUI / 143
1.1 Pericolele imediate asupra sănătăţii fizice / 143
1.2 Consecinţe pe termen lung / 146
1.3 Pericolele asupra sănătăţii psihice / 150
1.3.1 Consilierea / 150
8
1.3.2 Sindromul post-avort / 153
1.3.3 Vină şi negare / 154
1.3.4 Repercusiunile avortului asupra celorlalţi membri ai familiei şi asupra
medicilor / 155
1.4 Bolile cu transmitere sexuală / 157
1.4.1 Epidemia de sifilis / 157
1.4.2 HIV-SIDA / 158
1.4.3 Controlul deficitar al bolilor cu transmitere sexuală / 160
1.5 Educaţia sexuală în familie şi în şcoală / 161
1.5.1 Rolul familiei asupra comportamentelor sexuale ale copiilor / 165
1.5.2 Educaţia sexuală prin promovarea abstinenţei / 166
2. EUTANASIA / 168
2.1 Eutanasia şi avortul / 169
2.2 Eutanasia în România / 172
CAPITOLUL X
ORGANIZAŢIILE PRO-VITA / 175
1. Promotorii mişcării pro-vita / 175
2. Diferenţele de viziune / 177
3. Centrele de consiliere şi alte tipuri de activităţi pro-vita / 179
4. Perspectivele / 182
ANEXĂ / 185
BIBLIOGRAFIE / 187
Summary / 193

……………

În format pdf, p. 195 p.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *