Tezaurul de cărţi româneşti vechi pus la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti

Aici este pagina cu toate linkurile spre cărţi.

Unibuc CLASSICA Petru MAIOR – ISTORI’A pentru Inceputulu Romaniloru in Daci’a
I. SIMIONESCU – Tara noastra. Oameni, locuri lucruri
A.D. XENOPOL – Teoria lui Rösler – Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană
A.D. XENOPOL Principiile fundamentale ale istoriei
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 1
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 2 – Istoria medie, partea I – De la întemeierea ţărilor române pănă la moartea lui Petru Rareş
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 3
A.D. XENOPOL
Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 4De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu pănă la Fanarioţi
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 5
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 6 – De la restabilirea domnilor pămînteni pănă la îndoita alegere a lui Alexandru Cuza
A.D. XENOPOL Românii şi Austro-Ungaria
A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Voda – Vol. I
A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Voda – Vol. II
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 6 – Istoria contemporana
V. ARION, V. PÂRVAN, G. VÂLSAN, Pericle PAPAHAGI, G. Bogdan-DUICĂ – România şi popoarele balcanice
Frederic DAMÉ – Nouveau dictionnaire roumain-français
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. I – De la origini pana la epoca lui Matei Basarab si Vasile Lupu
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. II – De la Matei Basarab si Vasile Lupu pina la Serban Cantacuzino si D. Cantemir
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. III – Cronicarii moldoveni -Epoca lui Serban Cantacuzino si a lui Constantin Brincoveanu
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRÈS LES SOURCES ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- I. L’Empire oecuménique (527 – 641)
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRÈS LES SOURCES – ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- II. L’Empire moyen de civilisation hellénique (641 – 1081)
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRES LES SOURCES ILLUSTREE PAR LES MONNAIES
III. L’Empire de penetration latine (1081 – 1453)
N. IORGA – Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor I
N. IORGA – Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor II
N. IORGA – Din faptele străbunilor: povestiri ale cronicarilor
N. IORGAIstoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor – Volumul I-iu
N. IORGAIstoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor – Volumul II-iu

N. IORGA – Byzance apres Byzance
N. IORGA – Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ardealului

N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor – I. Socotelile Bistriţei (Ardealul), II. Acte relative la istoria cultului catolic în Principate
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor – Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe – Partea a II-a
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor IV. – Legăturile Principatelor Romîne cu Ardealul de la 1601 la 1699 – Povestiri şi izvoare
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor VII. – Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe – Istoria literaturii religioase a românilor pănă la 1688 – Partea III
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor IX. – Povestiri, scrisori şi cronici
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor XI. – Cercetări şi regeste documentare
N. IORGA – Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni Către Casa de negoţ Sibiana Hagi Pop
N. IORGA – Hârtii din ARHIVA MĂNĂSTIRII HUREZULUI precum şi din a Protopopiei Argeşului şi a altor neamuri găsite in casele proprietăţii din Brîncoveni
Vasile PARVAN – Cetatea Tropaeum: consideratii istorice
Vasile PARVAN – Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman
Ovid DENSUŞIANU – Vieaţa păstoreasca în Poesia noastră populară I
Ovid DENSUŞIANU – Vieaţa păstoreasca în Poesia noastră populară II
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul I
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul II
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul III
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul IV
Eugen KOLBING – La Chanson de Roland
I. SIMIONESCU – Flora României
Ioan NĂDEJDE şi Amelia NĂDEJDE-GESTICONE Dicţionar Latin – Român

D. CARACOSTEA – Arta cuvântului la Eminescu
Ştefan D. GRECIANU – O excursie istorică in Ardeal
Eugen LOVINESCU – Istoria civilizaţiei române moderne -I- Forţele revoluţionare
Mihail D. KORNE – Pactul de QUOTA LITIS e valabil – Memoriu presentat Înaltei Curţi de casaţiune în afacera Pazu
Henri PIRENNE – Les Anciennes Democraties des Pays-Bas
Sava ATHANASIU – Vechimea omului pe pământ şi în special în România

DR. I.G. SBIERA – O pagină din istoria Bucovinii din 1848-1850 – Notiţe despre familia Hurmuzachi
Alexandru VITENCU – Vechi documente moldoveneşti
B.P. HASDEU – Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatorismului dialectal şi teritorial
B.P. HASDEU – Cine sunt albanesii?
Diaconul CORESI – Pravila Sfinţilor Apostoli
Diaconul CORESI – Întrebare creştinească
Dr. Athanasie M. MARINESCU – Negru Vodă şi epoca lui
George BARITIU – Raport asupra călatoriei la ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiunilor adunate la faţa locului, în anul 1882
George BARITIU – Apulum, Alba-Iulia, Belgrad în Transilvania
Radu ROSETTI – Despre unguri şi Episcopiile catolice din Moldova
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii – Istoria şi graiul lor – vol. I
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii – Istoria şi graiul lor – vol. II
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii III – Dictionar Meglenoromân
TH. CAPIDAN – Limbă şi cultură
TH. CAPIDAN – AROMÂNII – Dialectul aromân – studiu lingvistic
Episcopul MELCHISEDEC – Viaţa şi scrierile lui Grigorie Ţamblacu
Episcopul MELCHISEDEC – Inscripţiunile bisericilor armenesci din Moldova
V.V. HANEŞ Renaşterea României moderne – Contribuţia emigranţilor dela 1848
Constantin KOGĂLNICEANU Cercetări critice cu privire la istoria Românilor – Basarab I zis Negru-Vodă întemeietorul Ţării Românesşti
AT. M. MARINESCU – Luteranismul, calvinismul şi introducerea limbii române în bisericile din Ardel
Ioan BOGDAN – Originea voevodatului la români
ACADEMIE ROUMAINE – Connaissance de la terre et de la pensee roumaines – LA TRANSYLVANIE
Ioan BÎRLEA Insemnări din BISERICELE MARAMUREŞULUI

Pr. Dorin.

Un comentariu la „Tezaurul de cărţi româneşti vechi pus la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti”

  1. Mulţumim domnului Bogdan Nicolau şi doamnelor Laura Popescu şi Raluca Ovac şi tuturor celor care au colaborat la acest proiect, pentru această muncă impresionantă de repertoriere a acestor cărţi.

    Pr. Dorin Picioruş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.