Tezaurul de cărţi româneşti vechi pus la dispoziţie de Universitatea din Bucureşti

Aici este pagina cu toate linkurile spre cărţi.

Unibuc CLASSICA Petru MAIOR – ISTORI’A pentru Inceputulu Romaniloru in Daci’a
I. SIMIONESCU – Tara noastra. Oameni, locuri lucruri
A.D. XENOPOL – Teoria lui Rösler – Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană
A.D. XENOPOL Principiile fundamentale ale istoriei
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 1
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 2 – Istoria medie, partea I – De la întemeierea ţărilor române pănă la moartea lui Petru Rareş
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 3
A.D. XENOPOL
Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 4De la Mateiu Basarab şi Vasile Lupu pănă la Fanarioţi
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 5
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 6 – De la restabilirea domnilor pămînteni pănă la îndoita alegere a lui Alexandru Cuza
A.D. XENOPOL Românii şi Austro-Ungaria
A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Voda – Vol. I
A.D. XENOPOL Domnia lui Cuza-Voda – Vol. II
A.D. XENOPOL Istoria românilor din Dacia Traiana – volumul 6 – Istoria contemporana
V. ARION, V. PÂRVAN, G. VÂLSAN, Pericle PAPAHAGI, G. Bogdan-DUICĂ – România şi popoarele balcanice
Frederic DAMÉ – Nouveau dictionnaire roumain-français
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. I – De la origini pana la epoca lui Matei Basarab si Vasile Lupu
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. II – De la Matei Basarab si Vasile Lupu pina la Serban Cantacuzino si D. Cantemir
N. CARTOJAN – Istoria literaturii române vechi – vol. III – Cronicarii moldoveni -Epoca lui Serban Cantacuzino si a lui Constantin Brincoveanu
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRÈS LES SOURCES ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- I. L’Empire oecuménique (527 – 641)
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRÈS LES SOURCES – ILLUSTRÉE PAR LES MONNAIES- II. L’Empire moyen de civilisation hellénique (641 – 1081)
N. IORGA – Histoire de la vie byzantine – EMPIRE ET CIVILISATION – D’APRES LES SOURCES ILLUSTREE PAR LES MONNAIES
III. L’Empire de penetration latine (1081 – 1453)
N. IORGA – Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor I
N. IORGA – Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor II
N. IORGA – Din faptele străbunilor: povestiri ale cronicarilor
N. IORGAIstoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor – Volumul I-iu
N. IORGAIstoria Bisericii românesti şi a vieţii religioase a românilor – Volumul II-iu

N. IORGA – Byzance apres Byzance
N. IORGA – Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ardealului

N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor – I. Socotelile Bistriţei (Ardealul), II. Acte relative la istoria cultului catolic în Principate
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor – Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe – Partea a II-a
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor IV. – Legăturile Principatelor Romîne cu Ardealul de la 1601 la 1699 – Povestiri şi izvoare
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor VII. – Cărţi Domneşti, zapise şi răvaşe – Istoria literaturii religioase a românilor pănă la 1688 – Partea III
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor IX. – Povestiri, scrisori şi cronici
N. IORGA – Studii şi documente cu privire la Istoria Romînilor XI. – Cercetări şi regeste documentare
N. IORGA – Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni Către Casa de negoţ Sibiana Hagi Pop
N. IORGA – Hârtii din ARHIVA MĂNĂSTIRII HUREZULUI precum şi din a Protopopiei Argeşului şi a altor neamuri găsite in casele proprietăţii din Brîncoveni
Vasile PARVAN – Cetatea Tropaeum: consideratii istorice
Vasile PARVAN – Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman
Ovid DENSUŞIANU – Vieaţa păstoreasca în Poesia noastră populară I
Ovid DENSUŞIANU – Vieaţa păstoreasca în Poesia noastră populară II
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul I
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul II
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul III
V. A. URECHIA Istoria scolelor de la 1800 – 1864 volumul IV
Eugen KOLBING – La Chanson de Roland
I. SIMIONESCU – Flora României
Ioan NĂDEJDE şi Amelia NĂDEJDE-GESTICONE Dicţionar Latin – Român

D. CARACOSTEA – Arta cuvântului la Eminescu
Ştefan D. GRECIANU – O excursie istorică in Ardeal
Eugen LOVINESCU – Istoria civilizaţiei române moderne -I- Forţele revoluţionare
Mihail D. KORNE – Pactul de QUOTA LITIS e valabil – Memoriu presentat Înaltei Curţi de casaţiune în afacera Pazu
Henri PIRENNE – Les Anciennes Democraties des Pays-Bas
Sava ATHANASIU – Vechimea omului pe pământ şi în special în România

DR. I.G. SBIERA – O pagină din istoria Bucovinii din 1848-1850 – Notiţe despre familia Hurmuzachi
Alexandru VITENCU – Vechi documente moldoveneşti
B.P. HASDEU – Românii bănăţeni din punctul de vedere al conservatorismului dialectal şi teritorial
B.P. HASDEU – Cine sunt albanesii?
Diaconul CORESI – Pravila Sfinţilor Apostoli
Diaconul CORESI – Întrebare creştinească
Dr. Athanasie M. MARINESCU – Negru Vodă şi epoca lui
George BARITIU – Raport asupra călatoriei la ruinele Sarmisagetusei şi a informaţiunilor adunate la faţa locului, în anul 1882
George BARITIU – Apulum, Alba-Iulia, Belgrad în Transilvania
Radu ROSETTI – Despre unguri şi Episcopiile catolice din Moldova
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii – Istoria şi graiul lor – vol. I
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii – Istoria şi graiul lor – vol. II
TH. CAPIDAN – Meglenoromânii III – Dictionar Meglenoromân
TH. CAPIDAN – Limbă şi cultură
TH. CAPIDAN – AROMÂNII – Dialectul aromân – studiu lingvistic
Episcopul MELCHISEDEC – Viaţa şi scrierile lui Grigorie Ţamblacu
Episcopul MELCHISEDEC – Inscripţiunile bisericilor armenesci din Moldova
V.V. HANEŞ Renaşterea României moderne – Contribuţia emigranţilor dela 1848
Constantin KOGĂLNICEANU Cercetări critice cu privire la istoria Românilor – Basarab I zis Negru-Vodă întemeietorul Ţării Românesşti
AT. M. MARINESCU – Luteranismul, calvinismul şi introducerea limbii române în bisericile din Ardel
Ioan BOGDAN – Originea voevodatului la români
ACADEMIE ROUMAINE – Connaissance de la terre et de la pensee roumaines – LA TRANSYLVANIE
Ioan BÎRLEA Insemnări din BISERICELE MARAMUREŞULUI

Pr. Dorin.

One comment

  • Mulţumim domnului Bogdan Nicolau şi doamnelor Laura Popescu şi Raluca Ovac şi tuturor celor care au colaborat la acest proiect, pentru această muncă impresionantă de repertoriere a acestor cărţi.

    Pr. Dorin Picioruş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *