O bibliotecă ortodoxă în limba albaneză

Albanology

Christian Doctrine
Luca Matranga (Lukë Matrënga), 1592
Dictionarivm Latino Epiroticvm
Franciscus Blancus (Frang Bardhi), 1635

Cuneus Prophetarum (The Band of the Prophets)
Pietro Bogdano ( Pjetër Bogdani), 1685

Christian Doctrine
Gjon Nikollë Kazazi, 1743
– NEW

Five letters in Albanian by Joseph Schiro [Zef Skiroi]
Joseph Schiro, 1746

Elbasan Gospel Manuscript
Anonimi i Elbasanit, 1761

New Testament in Geg
Kostandin Kristoforidhi, 1872

Manuel de la Langue Shkipe ou Albanaise [Vocabulaire Albanais-Français]
Auguste Dozon, 1879

Αλβανικαί Μελέται – Πραγματεία ιστορική και φιλολογική περί της γλώσσης και του έθνους των Αλβανών, υπό Παναγιώτου Κουπιτώρη
[Studime shqiptare – Studim historik dhe filologjik mbi gjuhën dhe kombin e shqiptarëve]
Panajot Kupitori, 1879

Διατριβή της παρ’ Αλβανοίς αντωνυμίας του τρίτου προσώπου κατά την διάλεκτον των εν Ελλάδι Αλβανών, μάλιστα την των Υδραίων, υπό Παναγιώτου Κουπιτώρη
[Studim mbi përemrin e vetës së tretë ndër shqiptarë, sipas dialektit të shqiptarëve në Greqi, sidomos të ydhriotëve]
Panajot Kupitori, 1879

Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω Ελληνισμώ – Μετά παραρτήματος περί των Ελληνοβλάχων και Βουλγάρων, υπό Θ. Πασχίδου
[Shqiptarët dhe e ardhmja e tyre në helenizëm – Me shtesë mbi grekovllehtë dhe bullgarët]
Th. Paskidu, 1879

Gramatica Albanese – con le poesie rare di Variboba
V. Librandi, 1897

Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον (Ύδρα-Σπέτσαι), υπό Μιχαήλ Λαμπρυνίδου
[Shqiptarët në Greqinë qendrore dhe në Peloponez]
Mihail Lambrinidou, 1907
– NEW

Parallele Ausdrucke und Redensarten in Rumanischen, Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen
Nicola Papahagi, 1908

L’ Albanese Parlato – dialetto ghego
Angelo Leotti, 1916


Biblical texts

Holy Scriptures in modern Albanian
Bible (Old Testament – New Testament)
Diodati i Ri Version, 1991-1994

New Testament, CHC Version
Translated by Dr. Vladimir Dervishi, 2000

Bibla studimore (Dhjata e Re me shënime)

Translations of Kostandin Kristoforidhi in Tosk (in modern alphabet)

New Testament, 1879

Genesis, 1889

Bilingual publications

Four Gospels in parallel: Albanian-English
Diodati i Ri – King James Version
(1.1 MB)

Holy Gospel According to St. Matthew (Eparchy of Lungro)
Arbëresh Version: Italian-Albanian, 1999
(0.3 MB)

Liturgical texts (1908 – 2005)
Versions of the Divine Liturgy of St. John Chrysostom in Albanian: 1909-2005Divine Liturgy in Standard Albanian, Toronto, 2005
Divine Liturgy in Arbëresh-Italian-Greek, 1999 (Eparchy of Lungro)
Divine Liturgy, 1995 (KOASh)
Divine Liturgy, 1941 (Noli)
Divine Liturgy, 1909 (Noli)Metropolitan Theofan Noli’s (1882-1965) Publications

Publications from Noli’s 1st period of translations in Albanian: 1908-1914

Holy Week Services, 1908
Book of Holy Services of the Orthodox Church, 1909
Book of the Feasts of Orthodox Church, 1911
Small Triodion, 1913
Small Pentekostarion, 1914
Small Parakletiké, 1914

Publications from Noli’s 2nd period of translations in Albanian: 1941-1952

Prayer Book of the Orthodox Church, 1941
Festal Menaion of the Orthodox Church, 1947
Triodion and Pentekostarion, 1952

Noli’s Liturgical and Biblical Publications in English: 1949-1964

Orthodox Prayer Book, 1949
Three Liturgies of the Eastern Orthodox Church, 1955 – NEW
Liturgy and Catechism of the Eastern Orthodox Church, 1955
Noli New Testament, 1961
The Poet of Nazareth, 1962
The Psalms, 1964

Noli’s Liturgical Music Publications

Hymnore, 1936 (in Albanian)
Eastern Orthodox Hymnal, 1951
Byzantine Hymnal, 1959Other Liturgical Publications in Albanian
Sunday Gospel Readings, Chani 1930
Services of Betrothal and Corontation (Eparchy of Lungro) (0.6 MB)
Service of Holy Unction (Eparchy of Lungro) (0.5 MB)
Akathist Hymn to the Mother of God (Eparchy of Lungro) (0.02 MB)

Spiritual texts (in Albanian)

The Orthodox Way

Bishop Kallistos Ware
On Repentance
Fr. Nikodimos Yiannakopoulos

On Confession
Fr. Nikodimos Yiannakopoulos

The Good Word – preaching from the Gospels
Dhimitër Përmeti, 1943

Albanian Orthodox texts (in Albanian)
Mallkim i Shkronjavet Shqipe dhe çpërfolja e Shqipëtarit
Petro Nini Luarasi (1911)
Επιτίμιον των Αλβανικών Γραμμάτων και η απολογία του Αλβανού, Πέτρος Ν. Λουαράσης
[Qortimi i letrave shqipe dhe apologjia e shqiptarit]
Petros Luarasis (1911)
Statutes of the Albanian Orthodox Church (1923) (0.2 MB)
Çashtie politiko-religjoze
Kryepeshkop Visarion Xhuvani, 1926
(2.7 MB)
Statutes of the Albanian Orthodox Church (1929) (0.6 MB)
Bylaws for the Orthodox Church of Albania’s Administration (1929) (150 KB)
Statutes of the Albanian Orthodox Church (1950), with amendments from 1996 (0.7 MB)
Bylaws for the Orthodox Church of Albania’s Administration (1955) (1.2 MB)Codices of Albania (2003) (13.1 MB)
Writings by Foti Cici (in Albanian)

Between Albanianness and Greekness, 2006The Muslim Problem in the Albanian Orthodox Church, 2007

Pentru pagina principală, intraţi aici.

Pr. Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.