CV-ul ÎPS Dr. Teodosie al Tomisului

NUME: PETRESCU
PRENUME: TEODOSIE

FUNCŢIA: Arhiepiscop al Tomisului (2001) şi Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă-Constanţa (2002)
DATA NAŞTERII: 12. 12. 1955
LOCUL NAŞTERII: Loc. Vatra Dornei, jud. Suceava.

STUDII:

 • 1992-1993- Bursă de Studii în Anglia la Universitatea din Birmingham,
 • 1976-1980 – Facultatea de Teologie din Bucureşti,
 • 1970-1875 – Seminarul Teologic al Mănăstirii Neamţ,
 • 1962-1970 – Şcoala Generală din Dorna Arini.

TITLURI ŞTIINŢIFICE:

 • Doctor în Teologie din iulie 1999,
 • Profesor Universitar din aprilie 2002.
 • Doctor în muzică din decembrie 2005

TITLURI ŞI DISTINCŢII:

 • decembrie 2002 – „Steaua României în Grad de Cavaler”,
 • noiembrie 2003 – Membru corespondent al „Academiei Oamenilor de Ştiinţă”

ORGANIZAREA ŞI PARTICIPAREA LA CONGRESE ŞI SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE:

 • Cernăuţi, Ucraina, iulie, 1994 – „Biserica Neamului, factor de păstrare a limbii şi spiritualităţii pentru românii din afara graniţelor ţării”;
 • Boian, Ucraina, iulie, 1994 – „Tradiţii comune româneşti în Bucovina de Nord şi cea de Sud, expresie a unităţii de credinţă şi de simţiri”;
 • New York, S.U.A., februarie, 1995 – „Biserica, sprijin moral şi factor de redresare pentru cei aflaţi în penitenciare”;
 • Atena, Grecia, februarie, 1996 – „Ortodoxia în contextul relaţiilor româno-elene în sec. XV-XIX”;
 • Stocholm, Suedia, septembrie, 1996 – „Dialogul între confesiuni, împărtăşirea învăţăturilor lui Hristos spre o posibilă comuniune”;
 • Oslo, Norvegia, septembrie, 1996 – „Tradiţiile româneşti – haină a spiritualităţii ortodoxe naţionale”;
 • Roma, Italia, februarie, 1998 – „Înţelegerea între culte prin împreuna lucrare în opera samariteană”;
 • Sofia, Bulgaria, iunie, 1998 – „Biserica Ortodoxă, haină spirituală comună a celor două popoare şi stâlp de rezistenţă în apărarea credinţei şi fiinţei celor două naţiuni”;
 • Roma, Italia, august, 2000 – „Ortodoxia în dialog cu catolicismul având ca punte de legătură rugăciunea”;
 • Torino, Italia, ianuarie, 2001 – „Rugăciunea comună între Biserici, modalitate de cunoaştere şi apropiere”;
 • Santa-Fe, S.U.A., august, 2001 – „Persecuţiile şi triumful credinţei în timpul perioadei totalitare”;
 • Turcia, Istanbul, august 2002 – „Sfinţii Martiri Brâncoveni,Constantin Vodă cu cei patru fiii ai săi ”;
 • Bulgaria, Sofia, 11 mai 2003 – „Bisericile ortodoxe surori şi Uniune Europeană” (ca reprezentant al Patriarhie Române în cadrul unei conferinţe organizate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de Patriarhat bulgar);
 • Grecia, Olimpia 13 august 2003 – „Maica Domnului în spiritualitatea Răsăriteană”;
 • Turcia, Istanbul, 22 octombrie 2003 – „330 de ani de la naşterea Domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir”;
 • Constanţa, România, 19 noiembrie 2004, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – „Drepturile omului şi protecţia lor juridică”;
 • Constanţa, România, 26 noiembrie 2004, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative – „Resurse umane în Administraţia publică”;
 • Spania, Barcelona, 23 ianuarie 2004, – „Unitatea creştină şi unitatea Euharistică”;
 • Cipru, Larnaca, 28 ianuarie 2004, – „Începuturile creştine în Europa Răsăriteană”;
 • Constanţa, România, 23 mai 2005, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative– „Libertăţile fundamentale ale oamenilor şi protecţia lor juridică”;
 • Bari, Italia, 25 octombrie 2005, – „Memoria martirilor în Biserica Ortodoxă”,
 • Lisabona, Portugalia, 16 martie 2006, – „Rugăciunea – cale spre Înviere” (conferinţă în cadrul întâlnirii cu membri comunităţii Ortodoxe);
 • Elveţia, Zurich, 13 aprilie 2006, – „Necesitatea intensificării dialogului între bisericile creştine” (conferinţă);
 • Balcic, Bulgaria, 15 mai 2006, – „Rugăciunea în muzica religioasă” (conferinţă în cadrul unui festival internaţional de artă corală);
 • Constanţa, România, 8 iunie 2006, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative– „Libertatea de expresie şi libertatea religioasă”;
 • Constanţa, România, 4 iulie 2006, Facultatea de Teologie– „Ortodoxia românească şi mişcarea ecumenică. 45 de ani de la intrarea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Mondial al Bisericilor (bilanţ şi perspective)”;
 • Constanţa, România, 10 octombrie 2006, Facultatea de Teologie – „Conceptul de libertate în lumina Sfintelor Scripturi”;
 • Constanţa, România, 30 mai 2007, Facultatea de Teologie – „Religia şi Dreptul şi impactul lor asupra societăţii umane”;
 • Constanţa, România, 31 mai 2007, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative– „Cetăţenia europeană şi Cetăţenia naţională”;
 • Constanţa, România, 29 octombrie 2007, Facultatea de Teologie – „Hristos – lumina lumii. Unitatea bisericilor şi a Europei din perspectiva învăţăturii palamite despre vedrea lumii necreate. Premise ale unei viziuni ortodoxe despre ecumenism”;
 • Constanţa, România, 27 noiembrie 2007, Facultatea de Teologie – „Religiile monoteiste şi rolul lor în societatea zilelor noastre”;
 • Constanţa, România, 28 noiembrie 2007, Facultatea de Teologie– „Misiunea Bisericii pe teritoriul ţării noastre în primele secole”;
 • Constanţa, România, 20 mai 2008, Facultatea de Teologie – „Aspectele cuvântului revelat şi importanţa acestuia în viaţa credincioşilor în mileniul III”;
 • Constanţa, România, 2 iulie 2008, Facultatea de Teologie – „Biserică şi misiune în contextul interculturalităţii”;
 • Constanţa, România, 3 iulie 2008, Facultatea de Teologie– „Regimul juridic al Religiilor monoteiste din Uniunea Europeană”;
 • Constanţa, România, 4 iulie 2008, Facultatea de Teologie – „Dreptul european şi Dreptul naţional”

MEMBRU ÎN COLEGIUL DE REDACŢIE AL PUBLICAŢIILOR:

 • Analele Universităţii Ovidius, seria: Teologie, Categoria D CNCSIS;
 • Revista de Teologie „Sfântul Andrei”(a Facultăţii de Teologie, din cadrul Universităţii Ovidius, Constanţa);
 • Revista Dionysiana, a Centrului de Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor Trei Religii Monoteiste (mozaică, creştină şi islamică)(CRM)

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • Noiembrie 1982, a fost încadrat cântăreţ bisericesc la paraclisul patriarhal Antim (după ce a cântat în corul studenţilor),
 • 1 octombrie 1986, s-a titularizat prin concurs pe postul de asistent universitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti, secţia Practică.
 • În anul 1977 a fost închinoviat ca frate la schitul Crasna, din judeţul Prahova.
 • 6 decembrie 1990, a fost tuns în monahism primind numele de TEODOSIE.
 • La 24 februarie 1991, a fost hirotonit Ieromonah, având ca sarcină activitatea de asistenţă religioasă şi misiune caritabilă la spitale, azile şi casele de copii din Bucureşti.
 • În şedinţa din 22 martie 1994, Sfântul Sinod l-a ridicat la treapta Arhierieu, cu acordarea prealabilă a rangului de Arhimandrit şi a aprobat alegerea în funcţia de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de Snagoveanul. Hirotonia în Arhiereu s-a săvârşit în ziua de 3 aprilie 1994, în biserica Sf. Spiridon Nou din Bucureşti, paraclis patriarhal.
 • Pe data de 21 februarie 2001, Vrednicul de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST, a convocat la Bucureşti, Colegiul Electoral Bisericesc în vederea alegerii noului Arhiepiscop al Tomisului. În urma votului membrilor Consiliului Electoral Bisericesc, Episcopul Teodosie Petrescu a fost ales pentru scaunul Arhiepiscopal de la Tomis.
 • La 8 aprilie 2001, în Duminica Floriilor, a avut loc Intronizarea la Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa.
 • Din 17 septembrie 2002, a fost ales Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii „Ovidius”, Constanţa, fiind reales în 2004 şi 2008.

ACTIVITATEA PASTORAL-MISIONARĂ:

 • Până în 1994 a susţinut peste 50 de predici la Catedrala Patriarhală.
 • Cu binecuvântarea Vrednicului de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST a prezidat examenele de capacitate preoţească, examenele de definitivare şi promovare, la care a susţinut prelegeri între anii 1994-2000.
 • Cu binecuvântarea Vrednicului de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST, s-a implicat în înfiinţarea şi organizarea unei şcoli de cântăreţi bisericeşti la Seminarul Teologic Bucureşti şi a patru noi Seminarii Teologice, respectiv cele de la Mânăstirile Căldăruşani, Cernica, Pasărea precum şi cel de la Giurgiu.
 • A organizat concerte publice cu corurile celor cinci seminarii teologice şi al şcolii de cântăreţi din eparhie, la Sala Palatului, Sala Radio, Sala Teatrului de Operetă, unele fiind transmise în direct.
 • Ca Episcop Vicar a participat la peste 200 lecţii deschise de religie la licee şi şcoli generale, precum şi la zeci de ore la Seminariile Teologice de la Bucureşti şi Giurgiu.
 • A participat la întruniri cu organizaţiile de tineret, la multe dintre ele a ţinut şi cuvânt de învăţătură.
 • A îndrumat personal peste 30 de fundaţii şi asociaţii creştine, cu scopuri de binefacere.
 • A participat cu slujbe şi cuvinte de învăţătură la peste 100 ceremonii de depunere a jurământului la M.A.N. şi M.I., respectiv în unităţile de Poliţie, Jandarmerie şi Pompieri.
 • A slujit la marile sărbători şi a efectuat vizite pastorale repetate la penitenciarele din eparhie, precum şi slujbe şi vizite pastorale la spitale, azile, case de copii.
 • În ajunul praznicelor împărăteşti şi al sărbătorilor sfinţilor, precum şi sâmbăta a oficiat peste 500 de slujbe de priveghere în parohiile din eparhie, prilej şi de catehizare a credincioşilor.
 • Ca ierarh a sfinţit peste 530 de şcoli, licee şi alte instituţii, iar aproximativ 100 de şcoli au primit protectori sfinţi ai Bisericii Ortodoxe.
 • A prezidat peste 80 de conferinţe preoţeşti misionare şi peste 20 de conferinţe administrative protopopeşti.
 • A acordat nenumărate interviuri la televiziune sau radio, atât în cadrul emisiunilor religioase cât şi în cele de ştiri, de cultură sau sociale.
 • Cu binecuvântarea Vrednicului de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST, a sfinţit peste 150 noi locuri de biserică, supraveghind şi lucrările de construcţie aferente. S-au realizat aproape toate, încununând munca enoriaşilor prin sfinţirea noilor lăcaşuri.
 • Au fost consolidate şi restaurate peste 300 de lăcaşuri de cult în cadrul Eparhiei.
 • În numele Vrednicului de pomenire, Preafericitul Părinte Patriarh TEOCTIST, a înfiinţat aproximativ 135 capele în aşezăminte militare, spitaliceşti, orfelinate, case de bătrâni şi penitenciare.
 • Au fost reactivate 8 mânăstiri şi schituri şi au fost înfiinţate 5 aşezăminte monahale noi.
 • A fost delegat în activităţi pastorale în străinătate, respectiv S.U.A. – 1995; Suedia şi Norvegia – 197; Paris – 1998; Italia – 2000 şi de mai multe ori în Bulgaria.
 • A susţinut de asemenea o serie de conferinţe şi cuvântări pastorale, după cum urmează:Ca Arhiepiscop al Tomisului, încă din primele zile ale arhipăstoriei, a slujit la Penitenciarul din Poarta Albă, a întreprins vizite pastorale în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, inclusiv în localităţile din Deltă, apropiindu-se astfel de credincioşii dobrogeni.
  • – 5 la Aula Universităţii din Bucureşti,
  • 10 la Sala Dalles,
  • o întâlnire cu tinerii la Catedrala din Sibiu,
  • 5 conferinţe la Universitatea Dimitrie Cantemir din Bucureşti,
  • peste 100 de conferinţe şi cuvântări pastorale la numeroase licee.
 • În cursul anului 2001, a onorat şi în acelaşi timp a fost onorat prin primirea a numeroase vizite din partea unor distinse personalităţi şi reprezentanţi ai unor prestigioase instituţii, a participat la conferinţe, simpozioane, a organizat pelerinaje.
 • Pe data de 26 iulie 2001 a condus o amplă procesiune în cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, prima procesiune de amploare care a avut loc în oraşul Constanţa în ultimul secol, reactualizând vechea tradiţie a legăturii dintre popor şi harul lui Dumnezeu, prezent în sfintele moaşte.
 • Duminică 21 octombrie 2001, Racla cu Brâul Maicii Domnului a fost adusă în Eparhia Tomisului. Odată cu sosirea în Constanţa, România a fost încinsă, aşa cum s-a afirmat, cu Brâul Maicii Domnului. Pentru prima dată în istoria religioasă a Dobrogei numărul celor are au întâmpinat procesiunea a depăşit o sută de mii de credincioşi. Rugăciunile şi prezenţa Sfintei Racle la Constanţa, au făcut posibil ca pentru două zile oraşul, considerat economic, să devină un oraş religios. Cu această ocazie, peste un milion de creştini veniţi din întreaga ţară, au sărutat Brâul Maicii Domnului.
 • La data de 29 noiembrie 2001, a condus o procesiune cu moaştele Sfântului Epictet şi Astion începând de la Izvorul lui Eminescu, situat la aproximativ 1 km de Peştera Sfântului Apostol Andrei şi finalizată la Aşezământul Monahal al Întâiului chemat la apostolie.
 • În anul 2001 a înfiinţat Seminarul Teologic “Dionisie Exiguul” şi Şcoala de cântăreţi bisericeşti „Gherontie Nicolau”.
 • Se ocupă în mod direct de studenţii secţiilor de teologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Constanţa, supraveghind procesul de învăţământ şi îndrumând activitatea lor profesional-misionară.

ACTIVITATEA SOCIAL-CARITATIVĂ:

 • Încă de pe vremea când era Arhiereu vicar în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, Înaltpreasfinţia Sa Teodosie a fost preocupat intens de semenii care au nevoie de ajutor, iniţiind o serie de programe, multe dintre aceste aflate şi astăzi în desfăşurare.
 • Imediat după sosirea sa în Dobrogea a organizat, pentru prima dată în cadrul Eparhiei Tomitane, Departamentul Social, care are ca principal scop îmbunătăţirea vieţii nevoiaşilor.
 • A înfiinţat nouă cantine sociale dispuse în întreaga eparhie. Acestea sunt destinate copiilor de vârstă şcolară şi sunt incluse într-un amplu program de prevenire a abandonului şcolar.
 • S-a implicat în ajutorarea persoanelor aflate în instituţiile statului prin acordarea de ajutoare materiale şi sprijin moral.
 • Veghează îndeaproape colaborarea cu ONG-urile din Constanţa, iniţiind acţiuni caritabile comune.

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:

 • 6 lucrări personale,
 • peste 50 de articole în reviste de specialitate,
 • peste 600 de articole în ziare şi cotidiene.

CĂRŢI INDIVIDUALE:

 • Petrescu, Macedon, Teză de Doctorat: Cartea Psalmilor şi importanţa ei în viaţa pastoral-misionară a Bisericii, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2001, 450 p.
 • Petrescu, Macedon, Mărturii ale vieţii creştine dobrogene, Editura „Arhiepiscopiei Tomisului”, 2004, 180p.
 • Petrescu, Macedon, Muzica Vechiului Testament, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2001, 112p.
 • Petrescu, Macedon, Viaţa iudeilor oglindită în Psaltirea lui David, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2001,106 p.
 • Petrescu, Macedon, Psaltirea cu explicaţii şi adnotări asupra termenilor biblici, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2001,203 p.
 • Petrescu, Macedon, Psaltirea ilustrată, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2002,430p.
 • Petrescu, Macedon, Sfânta Scriptură în muzică, „Ovidius” University Press, Constanţa,
 • Petrescu, Macedon, Cuvinte de învăţătură, Editura „Arhiepiscopiei Tomisului”, Constanţa

STUDII ŞI ARTICOLE ÎN PERIODICE DE SPECIALITATE:

STUDII TEOLOGICE

 • Petrescu, Macedon, Idei moral-sociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament, în revista „Studii teologice”, Bucureşti, anul XXXVI nr. 1-2/1984, p. 103-109-
 • Petrescu, Macedon, Despre rugăciune în Cartea Psalmilor, în Revista „Studii Teologice”, Bucureşti, an XXXVI, 9-10/1984, p. 666-672;
 • Petrescu, Macedon, Sărbătoarea Hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, în Revista „Studii Teologice”, Bucureşti, an XXXVI, nr. 1-2/1984, p. 105-106;

GLASUL BISERICII

 • Petrescu, Macedon,” Hristos a Înviat!”, în Glasul Bisericii, an LVII nr. 1-4/2001, p. 16;

CANDELA MOLDOVEI:

 • Petrescu, Macedon, Despre post, în „Candela Moldovei”, Iaşi, Editura Trinitas, an IX, 7-8, 2000, p. 30-32;
 • Petrescu, Macedon, Rugăciunea, cale spre Viaţă, în „Candela Moldovei”, Iaşi, Editura Trinitas, an IX, 2000 nr. 9-10, p. 17-19;
 • Petrescu, Macedon, Brâul Maicii Domnului la Tulcea şi Constanţa, în Revista „Candela Moldovei”, Iaşi, Editura Trinitas, an X, 10-11, p. 22;

REVISTA MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI:

 • Petrescu, Macedon, Creaţia şi Providenţa în Cartea Psalmilor, în Revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, an. LXII, nr. 3/1986, p. 76-82;
 • Petrescu, Macedon, Să nu ucizi!- Studiu exegetic, în Revista Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, an LXII, nr. 5/1986, p. 61-67;

ALMANAH BISERICESC:

 • Petrescu, Macedon, Înaltă şi sfântă sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Române a Părintelui Patriarh Teoctist, Almanah Bisericesc, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor 1997, p. 11

CRONICA ROMANULUI:

 • Petrescu, Macedon, Sărbătoarea Naşterii Domnului, în „Cronica Romanului”, noiembrie 2001, nr.4, p. 5-6;
 • Petrescu, Macedon, Sfântul Vasile, model de urmat în milostenie, în „Cronica Romanului”, an II, nr.4 p.

PREDA’S:

 • Petrescu, Macedon, Sfântul Apostol Andrei, în revista* PREDA’S*, mai 2005 ,p.68-72

TEMPI DI UNITA:

 • Petrescu, Macedon, La testimonianza dei santi martiri nella chiesa ortodossa, în publicaţia TEMPI DI UNITA,nr 5, februarie 2006, p 16-18

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI:

 • Petrescu, Macedon, Pacea-supremă aspiraţie, în revista de teologie SFÂNTUL APOSTOL ANDREI,Anul VI, 2002, nr 1-2
 • Petrescu, Macedon, Schytia Minor şi ierarhii săi tomitani din secolele IV-VI, în revista de teologie SFÂNTUL APOSTOL ANDREI,Anul VII,2003,nr 1-2

ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA:

 • Petrescu, Macedon, Instrumente muzicale din timpul Vechiului Testament, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Teologie, Nr1/2004, p.7-38
 • Petrescu, Macedon, Dreptul la viaţă în Sfânta Scriptură, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Drept şi Ştiinţe Administrative, Nr3/2005,p.59-63
 • Petrescu, Macedon, Muzica şi Religia, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Teologie, Nr1/ 2005, p.7-34
 • Petrescu, Macedon, Justiţia divină în timpul Vechiului Testament, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Teologie, Nr1/2006, p. 7-41
 • Petrescu, Macedon, Libertatea de expresie şi libertatea religioasă, libertăţi fundamentale ale persoanei umane, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Drept şi Ştiinţe Administrative, Nr1/2006, p.26-29
 • Petrescu, Macedon, Egalitatea-binecuvântare sau blestem, în ANALELE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria Teologie, Nr1/2007 p.7-20

SCIENCE AND ORTHODOXY, A NECESSARY DIALOGUE:

 • Petrescu, Macedon, Science and religion-Conflict or Convergence, în Science and Orthodoxy, a Necessary Dialogue, Seria Ştiinţa şi Religie, Editura Curtea Veche, Bucharest 2006, p.169-184

OMAGIU PROFESORULUI .V.DURĂ LA 60 DE ANI:

 • Petrescu, Macedon, Materia, mediu de manifestare e harului, în Omagiu Profesorului Nicolae.V.Dură la 60 de ani, Editura Arhiepiscopiei Tomisului,2006, p.147-149

ACTUALITATEA ORTODOXĂ, SUPLIMENT LUNAR AL ZIARULUI ZIUA DE CONSTANŢA:

 • Petrescu, Macedon, Cuvânt către credincioşii tomitani, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul I, Nr.2, 20-21 octombrie 2002, p.2;
 • Petrescu, Macedon, Privind dincolo de timp, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001, p.2;
 • Petrescu, Macedon, Pastorala I.P.S. la Naşterea Domnului, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul I, Nr.4, 22 decembrie 2001, p.2;
 • Petrescu, Macedon, Cuvânt la Început de an, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul II, Nr.5, p.2;
 • Petrescu, Macedon, Calea, Adevărul şi viaţa, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul II, Nr.6, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Psalmii în viaţa bisericească, Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001, p.3;
 • Petrescu, Macedon, Smerenia şi foloasele acestei; în Suplimentul lunar “Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, Anul II, Nr.6, p.3;
 • Petrescu, Macedon, Ortodoxia, calea dreptei credinţe, în Suplimentul lunar Actualitatea Ortodoxă” al Cotidianului “Ziua de Constanţa”, anul I, Nr.3, 30 noiembrie 2001;

ANUAR AL ARHIVELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI:

 • Petrescu, Macedon, Locaşuri de cult din Bucureşti mărturisiri ale spiritualităţii ortodoxe şi ale culturii româneşti (secolele XVII-XIX), în Anuar al Arhivelor I Municipiului Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti 1997, p. 13;
 • Petrescu, Macedon, Catedrala Patriarhiei Române-monument istoric şi aşezământ de cultură şi spiritualitate ortodoxă (secolele XVIII-XIX), în Anuar al Arhivelor II Municipiului Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti 1997, p.27;

GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ:

 • Petrescu, Macedon, Privind dincolo de anul 2000, în „Gândirea Militară Românească”, an. X, p.11;

OBSERVATOR DE CONSTANŢA:

 • Petrescu, Macedon, “Şi cuvântul trup S-a făcut… în „Observator de Constanţa”, Anul V, Nr.1285, 22-23 decembrie 2001, p.4;
 • Petrescu, Macedon, Sfânta Liturghie cale spre mântuire, cotidianul “Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1304, 12-13 ianuarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Harul, credinţa şi faptele bune, cotidianul ”Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1310, 19-20 ianuarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Întâia Episcopie şi Episcopul Bretanion, “Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1316, 26-27 ianuarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Întâmpinarea Domnului, “Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1322, 2-3 februarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Dumnezeu şi lumea, “Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1328, 9-10 februarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Model de mărturisire a credinţei – Sfântul Sfinţit Mare Mucenic Haralambie, “Observator de Constanţa”, Anul VI, Nr.1334, 16-17 februarie 2002, p.1;
 • Petrescu, Macedon, Cum să ne apropiem de Împărăţia cerurilor, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1610, 18-19 ianuarie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Comuniune în rugăciune, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 616, 25-26 ianuarie 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Sfinţii Trei Ierarhi, luminători ai Ortodoxiei, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr.650, 1-2 februarie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Rolul valorilor creştine în societatea actuală, „Observator de Constanţa”, Anul VII. Nr.1.628, 8-9 februarie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Rugăciune – prezenţa continuă a lui Dumnezeu în sufletele noastre, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1.634, 15-16 februarie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Apropierea de Dumnezeu în credinţă şi nădejde, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1640, 22-23 februarie 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Ioan Casian, cel mai mare Sfânt Părinte Dobrogean, „Observator de Constanţa, Anul VII, Nr. 1646, 1-2 martie 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Călătoria duhovnicească a postului, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1652, 8-9 martie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, „Doamne la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii celei veşnice”, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr.1658, 15-16 martie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Sfinţii Epictet şi Astion în Biserica dobrogeană, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1664, 22-23 martie 2003,p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Intrarea Domnului în Ierusalim, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1688, 19-20 aprilie 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Hristos a Înviat!, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1689, 26-27 aprilie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, La început a fost Cuvântul…, „Observator de Constanţa, Anul VII, Nr.1700, 10-11 mai 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Constanţa – oraş aureolat de spiritualitate, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1706, 17-18 mai 2003, p. 1-2;
 • Petrescu, Macedon, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr.1712, 24-25 mai 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Spiritualitatea ortodoxă şi omul contemporan, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1718, 31 mai – 1 iunie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Posibilitatea unirii creştine cu Dumnezeu, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1730, 14-15 iunie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Dobrogea, pământ binecuvântat, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1738, 21-22 iunie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon,, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1742, 28-29 iunie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Sfânta Scriptură – izvor de binecuvântare, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr. 1748, 5-6 iulie 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Sfânta Cruce şi postul adormirii Maicii Domnului, „Observator de Constanţa”, Anul VII, Nr.1772, 2-3 august 2003, p.1-2;
 • Petrescu, Macedon, Săptămâna de rugăciune pentru unitate creştină, „Observator de Constanţa” an VIII,Nr. 1910 24-24 ianuarie2004, pag. 1-2
 • Petrescu, Macedon, Sfântul Ioan Botezătorul, „Observator de Constanţa” an VIII, Nr.1904, 10 -11 ianuarie, 2004 p. 1-2
 • Petrescu, Macedon, Sfântul Antonie cel Mare, „Observator de Constanţa” an VIII, Nr.1926, 17-18 ianuarie, 2004, p. 1-2
 • Petrescu, Macedon, Sfinţii Trei Ierarhi, „Observator de Constanţa” an VIII, Nr.1922, 31 ianuarie – 1 februarie 2004, p. 1-2

Cf. pagina sursă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.