CV-ul Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor

Locul şi data naşterii: 05 ianuarie 1960, com. Ireşti-Vrancea.

Starea civilă: căsătorit; 2 copii

Studii preuniversitare

Seminarul Teologic Chesarie Episcopul din Buzău (1977-1982)

Studii universitare

Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti (1983-1987) Iunie 1987 licenţiat în teologie cu lucrarea Bizanţul şi Moldova în secolele XIV-XV , redactată la disciplina Bizantinologie, sub îndrumarea D-lui prof. dr. Emilian Popescu.

Studii post-universitare

1987-1990 cursuri de doctorat în teologie, specialitatea Bizantinologie, sub îndrumarea Domnului Prof. Dr. Emilian Popescu.

Mai 1991 promovat examen de Admisibilitate (Aprofundat) care deschidea perspectiva redactarii Tezei de doctorat.

1992, ianuarie-octombrie cursuri de Studii Aprofundate ca bursier al Guvernului Francez la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg-Franţa. Diplomă de Studii Aprofundate (Diplôme d’Etudes Approfondies) la 8 octombrie 1992, cu dizertaţia Le Christianisme en territoire roumain au quatrième siècle.

1992 octombrie-iulie 1996 bursier al Guvernului Francez doctorat la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg. Doctor în Teologie Catolică la 3 iulie 1996 cu teza L’Eglise et le pouvoir au temps de Théodose le Grand, redactată la disciplina Histoire de l’Eglise.

Experienţă profesională

Septembrie 1990-octombrie 1991 profesor de Istorie Bisericească Universală la Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei-Galaţi.

1 octombrie, prin concurs, preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, Colectivul Istorică, disciplina Istoria Bisericească Universală.

02 octombrie 1995 prin concurs asistent la Colectivul Istorică, Facultatea de Teologie Ortodoxă, disciplina Istoria Bisericească Universală.

22 februarie 1999 Lector titular, prin concurs, la disciplina Istoria Bisericească Universală la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. Catedra de Teologie Istorică.

1 octombrie 2003 Conferenţiar titular, prin concurs.

= Publicatii =

Cărţi:

1. Studia Ecclesiatica. Contribuţia personalităţilor care au ilustrat catedra de Teologie Istorică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti (1881-1989, I Editura Bizantină, Bucureşti, 2003, 268 p.

2. Biserica şi Statul în primele patru secole. Editura Sofia , Bucureşti, 2003, 292 p.

3. Biserică şi Stat în timpul lui Teodosie cel mare (379-395), Editura Bizantină, Bucureşti, 2003, 391p.

4. Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) , Editura Sofia, 2005, 200p., în curs de publicare.

5. Am coordonat împreună cu Constantin C. Petolescu şi Tudor Teoteoi volumul : Studia Historica et Theologice. Omagiu Profesorului Emilian POPESCU, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, 864 p.

Studii şi articole în periodice şi volume colective

 1. Mărturii arheologice privind vechimea creştinismului în sudul Moldovei , în Mitropolia Moldovei şi Sucevei, LXII, nr. 1-2, 1986, p. 83-91.
 2. Organizarea administrativă şi religioasă a Imperiului Bizantin dată de Vasile I Macedoneanul şi importanţa ei pentru istoria poporului român, în Studii Teologice (ST), XLI, nr. 5-6, 1989, p. 98-117.
 3. Populaţia autohtonă pe teritoriul nord-dunărean al României în sec. IV-VII, în lumina izvoarelor literare romano-bixantine , în Biserica Ortodoxă Română (BOR), CVII, nr. 5-6, 1989, p. 150-167.
 4. Ctitoriile de biserici şi mînăstiri ale dregătorilor domneşti din jud. Vrancea. Contribuţie la un atlas geografic , în Glasul Bisericii (GB), XLVIII, nr. 6, 1989, p. 73-106.
 5. L’Eglise « Saint Nicolas-L’Ancienne » de Focşani, în Nouvelles de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, XX, nr. 2, 1990, p. 50-52.
 6. Dobrogea în timpul lui Alexios I Comnenul , în BOR, CIX, nr. 1-3, 1991, p. 90-105.
 7. Constantin al VII-lea Porfirogenetul – « De administrando imperio ». Valoarea sa istorică , în ST, XLII, nr. 5-6, 1990, p. 76-90.
 8. Un preot fără revereandă – Prof. Dr. Docent Alexandru Elian , în GB , LVIII, nr. 9-10, 1998, p. 161-189; republicat cu revizuiri şi îmbunătăţiri în vol. Studia Ecclesiastica .
 9. În colaborare cu Vasile MERTICARIU şi Marin COJOC, Etudes et recherches de Byzantinologie des six dernières années, în Etudes Byzantines et Post-Byzantines, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. 203-213.
 10. Părintele Profesor Dr. Ioan Rămureanu – Contribuţii la Istoria Bisericească Universală, în GB, LV, nr. 5-8, 1999, p. 172-191; republicat cu revizuiri şi îmbunătăţiri în vol. Studia Ecclesiastica.
 11. 1359-1999: 640 de ani de existenţă a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, în Almanahul Bisericesc al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 2000, p. 48-74.
 12. Personalităţi ale teologiei Ortodoxe Române cu studii la Strasbourg. Contribuţii la relaţiile interuniversitare şi ecumenice, în Priveghind şi lucrând pentru mântuire. Volum editat la aniversarea a 10 ani de arhipăstorire a Înalt Prea Sfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 1 iulie 1990-1 iulie 2000, Editura Trinitas , Iaşi, 2000, p. 242-252.
 13. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Date istorice şi statistice , în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă-Patriarhul Justinian, Bucureşti, pe anul 2001 – 2002, p. 37-67.
 14. Biserică şi Stat în secolul IV. Modelul teodosian, în Ibidem, p. 197-217.
 15. Biserică şi Stat în primele trei secole, în vol. Slujitor al Bisericii şi al Neamului. Părintele Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea a 70 de ani, Cluj-Napoca, 2002, p. 179-190.
 16. Contribuţii la istoricul satului şi al Bisericii din Voloşcani, în curs de apariţie în volumul, Contribuţii la istoricul satului şi al bisericii din Parohia Voloşcani, volum închinat P.S Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei, la împlinirea a 75 de ani, Editura Episcopiei Buzăului, Buzău, 2002, p. 429-459.
 17. Un mărturisitor al Bisericii Ortodoxe Române: Prof. dr. Teodor M. Popescu, în GB, LVII, nr. 1-3, 2002, p. 185-224; republicat cu revizuiri şi îmbunătăţiri în vol. Studia Ecclesiastica.
 18. Biserica ortodoxă Română şi puterea comunistă în timpul Patriarhului Justinian Marina, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în colaborare cu Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, 2002, p. 93-154.
 19. Biserica Ortodoxă Română şi evreii în timpul lui Antonescu, în colaborare cu Adrian Nicolae Petcu, în Dosarele Istoriei, an. VII, nr. 11 (75), 2002, p. 13-17.
 20. Pentru restituirea adevărului istoric, în Dosarele Istoriei, an. VIII, 1 (77), 2003, p. 8-11.
 21. Profesorul Nicolae Dobrescu (1874-1914), în Studia Historica. Analele Universităţii – Dunărea de Jos- Galaţi-Istorie , Fascicola 19, tom I, 2002, p. 171-182.
 22. Activitatea ştiinţifică, didactică şi universitară a profesorului Emilian Popescu în volumul : Studia Historica et Theologica. Omagiu Profesorului Emilian POPESCU, coordonat de mine împreună cu Constantin C. Petolescu şi Tudor Teoteoi Editura, Bucureşti, 2003, p. 35-62 .
 23. Studiile de doctorat în Teologie Istorică la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, în vol. Studia Historica et Theologica. Omagiu Profesorului Emilian POPESCU, p. 619-637.
 24. Viaţa şi misiunea parohiei azi: împliniri, probleme, perspective, în GB, nr. 5-8, 2003, p. 77-91.
 25. Părintele prof. dr. Ioan G. Coman (1902-1987) – O sută de ani de la naşterea sa, în GB, nr. 5-8, 2003, p. 191-223.
 26. Studiile de doctorat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti între anii 1990-2003 în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă -Patriarhul Justinian, Bucureşti, pe anul 2002-2003, p. 575-590.
 27. Catedrala patriarhală din Bucureşti – O istorie a eşecurilor , în colaborare cu Adrian Nicolae Petcu, în revista Rost. Manifest românesc, an II, nr. 14-15p. 26-35.
 28. Aspecte din activitatea părintelui prof. dr. Dumitru Stăniloae la Institutul Teologic din Bucureşti, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Patriarhul Justinian, Bucureşti, anul universitar 2003-2004, p. 377-398.
 29. Clerici vrânceni în rezistenţa anticomunistă , în Almanahul Arhiepiscopiei Bucureştilor, 2004, în curs de publicare.
 30. Activitatea profesorului Nicolae Chiţescu în conducerea de doctorat , în Ibidem , în curs de publicare.

Recenzii:

 1. Scurtă prezentare a enciclopediei L’HISTOIRE DU CHRISTIANISME (I) în curs de publicare în revista Ortodoxia , nr. 1-2, 2000, p. 139-141.
 2. Un Adevăr în locul unui mare neadevăr, în Vestitorul Ortodoxiei, nr. Ianuarie 2002.

Cronici, articole şi reportaje

 1. Comemorarea eroilor români la Soultzmatt – Alsacia, în Vestitorul Ortodoxiei (VT), 30 iunie 1993, p. 8.
 2. Ora et labora, în Revista Sfânta Treime , Offenburg-Germania, an. I, nr. 2, 1993, pp. 11-12.
 3. Actualitatea Ortodoxă, în Ibidem , pp. 15-16.
 4. Semnificaţia Rusaliilor , în Ibidem , nr. 3, 1993, p. 9.
 5. Calea Mântuirii, în Ibidem , nr. 4-5, iulie-august 1993, pp. 15-16.
 6. Sfinţii lunilor iulie-august , în Ibidem , pp. 7-10.
 7. Adevărul Revelat, în Ibidem, nr. 6-7, 1993, pp. 12-13.
 8. Semnificaţia Naşterii Domnului, în Ibidem , nr. 8-9, noiembrie-decembrie 1993, pp. 9-10.
 9. Sfinţii lunilor noiembrie-decembrie , în Ibidem , pp. 13-14.
 10. Lumea bolnavă a sectelor religioase « Copiii Domnului », în Vestitorul Ortodoxiei, august 1993, p. 8.
 11. Când Biserica micşorează distanţele… , în Vestitorul Ortodoxiei, 15 noiembrie 1993, p. 8.
 12. Moment aniversar, în Sfânta Treime, nr. 4-6, 1994, p. 4.
 13. Despre Dumnezeu , în Ibidem , pp. 16-17.
 14. Transilvania în istoriografia occidentală de astăzi, în Vestitorul Ortodoxiei , 31 ianuarie 1994, p. 6.
 15. Vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu I, patriarhul Ecumenic, la Strasbourg. « Europa nu se poate lipsi de experienţa spirituală şi bisericească a părţii orientale a creştinătăţii » , în Vestitorul Ortodoxiei , 15 mai, 1994, p. 5.
 16. Mântuitorul Iisus Hristos în sânul Sfintei Treimei , în Revista Sfânta Treime , an. II, nr. 7-9, 1994, pp. 13-14.
 17. Sfânta Treime – baza spiritualităţii creştine , în Ibidem , p. 15-16.
 18. Rolul îngerilor în iconomia mântuirii oamenilor , în Ibidem , nr. 10-12, p. 17-18.
 19. Moment aniversar, în Ibidem , an. III, nr. 1, 1995, p. 4.
 20. În colaborare cu Corin CONDREA, Pelerinaj în Ţara Sfântă, în Ibidem, p. 7-10.
 21. Actualitatea ortodoxă, în Ibidem , p. 17-18.
 22. Crearea omului, în Ibidem, p. 22-23.
 23. Parohia Ortodoxă Română « Sfânta Treime » din Offenburg-Germania în depenedenţa canonică a Mitropoliei Ortodoxe Române Autonome din Germania şi Europa centrală, în Vestitorul Ortodoxiei , martie 1996, p. 7-8.
 24. Un eveniment cu largi ecouri, în Revista Sfânta Treime , an. III-IV, nr. 2, 1995-1996, p. 3.
 25. Pomenirea eroilor la Cimitirul militar român din Soultzmatt-Alsacia-Franţa , în Vestitorul Ortodoxiei , 1-15 mai 1996, p. 8.
 26. Mărturii…Mărturii… Mărturii…, în Revista Sfânta Treime , an III-IV, nr. 2, 1995-1996, p. 21-24.
 27. Providenţa în Sfânta Scriptură, în Ibidem , p. 36-37.
 28. Frăţia Ortodoxă Română în anul 1996, în Vestitorul Ortodoxiei, 1 decembrie 1997, p. 6.
 29. Spiritualitate şi Comuniune la Dunărea de Jos. Sesiunea anuală a Comisiei Naţionale Române de Istorie Ecleziastică Comparată, în VO, 1 decembrie 1998, p. 6.
 30. Părinte Patriarh Teoctist a primit candidaţii la posturile didactice de la Facultatea de Teologie din Bucureşti. « Aşa să vă fie fapta precum cuvântul scris », în VO , 31 ianuarie, 1999, p. 10.
 31. Scurtă istorie a relaţiilor dintre Biserica ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, în VO , 1 mai 1999, p. 4 şi p.7.
 32. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, scurte date statistice , în Vestitorul Ortodoxiei , 1 iunie 1999, p. 2.
 33. Frăţia Ortodoxă Română în anul 1998 , în Glasul Bisericii, LV, nr. 1-4, 1999, p. 163-166.
 34. Distinsul profesor dr. Niculae I. Şerbănescu a trecut la Domnul, în Vestitorul Ortodoxiei, 1 octombrie 1999, p. 2.
 35. Frăţia Vestotorul Ortodoxiei, decembrie 1999, p. 5
 36. Ortodoxia românească şi Mihai Eminescu, în Vestitorul Ortodoxiei, XII,nr. 251-252, 1 august 2000 , p. 12.
 37. Profesorul Dr. Emilian Popescu la a 73-a aniversare în Vestitorul Ortodoxiei, XIII, nr. 264-265, 15 martie 2001, p. 11.
 38. Dezbatere asupra Uniaţiei la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în Vestitorul Ortodoxiei , anul XII, nr. 281-282, decembrie 2001, p. 14.
 39. Un neadevăr în locul unui mare Adevăr, în Vestitorul Ortodoxiei , anul IV, nr. 283-284, ianuarie 2002, p.13.
 40. Profeţia Patriarhului Justinian în Vestitorul Ortodoxiei , anul IV, nr. 286, 1 martie, 2002, p.1.
 41. Biserica Ortodoxă Română şi evreii în timpul lui Antonescu, în colaborare cu Adrian Nicolae Petcu, în Vestitorul Ortodoxiei , anul IV, nr. 292-293, 15 iunie 2002, p. 4-5.
 42. Biserica Ortodoxă şi puterea comunistă, în Vestitorul Ortodoxiei , anul XIV, nr. 292-293, decembrie 2002, p. 6.

Activitate misionar-creştină

 • În timpul aflat la studii în Strasbourg a participat la activiatea misionară a Bisericii, activând în calitate de Cântăreţ bisericesc la Parohia Sfânta Treime din Offenburg-Germania, aflată din 1993, de la înfiinţare sub jurisdicţia Episcopiei Române de la Paris, 9 bis rue Jean de Beauvais, trecută mai apoi în jurisdicţia Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală şi de Nord. Împreună cu Părintele paroh Gabriel CERNĂUŢEANU a iniţiat, din anul 1993, publicarea unei Reviste parohiale, Sfânta Treime şi unde a publicat o serie de ariticole cu caracter doctrinar şi misionar.
 • În anul 1994 a iniţiat înfiinţarea unei Asociaţii a Studenţilor şi Doctoranzilor români din Strasbourg: Amicale des Etudiants Roumains à Strasbourg-A.D.E.R., a doua Asociaţie studenţească după cea de la Viena. Prin această Asociaţie a organizat o serie de pelerinaje la Cimitire româneşti, în special sub patronajul Î.P.S. Mitropolit Serafim Joantă.
  Secretar general al Asociaţiei Misionare Frăţia Ortodoxă Română, din anul 1987.
 • Membru al Societăţii române de Studii Bizantine, din anul 1987.
 • Membru al Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească Comparată.
 • Membru în diferite comisii pentru titularizarea în învăţământul religios; în comisiile de definitivat; şi în comisii, ca preşedinte, pentru examenul de bacalaureat.
 • A fost hirotonit diacon, la 30 ianuarie 2002, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, şi preot, la data de 16 februarie 2002, de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Vicar, Sebastian Ilfoveanul, pe seama parohiei Sfântul Nicolae Buzeşti din Bucureşti.

Participări la emisiuni TV şi Radio

 1. 1. Emisiunea Viaţa Spirituală, Radio România Tineret, 30 noiembrie, orele 18.30 – 20.00, pe Tema Sfântul Apostol Andrei- Sărbătoare naţională.
 2. Participare la emisunea « Parte de carte », realizată de Cristian Tabără, la Pro Tv, pe marginea lucrării lui Olivier GILLET, Religie şi naţionalism, Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub comunism, 1948-1989, publicată la editura Compania, Bucureşti, 2001.
 3. Participare la emisunea din 3 aprilie 2002, a postului TV, Realitatea Românească orele 17-19, În faţa naţiunii a realizatoarei Adriana Bahmuţan, cu tema: Semnificaţia Paştelui (a Învierii Domnului) la români.
 4. Participarea la emisiunea domnului Mădălin Ionescu: Adevărul din spatele Adevărului, la postul TV, Realitatea Românească, în ziua Invierii Domnului, 5 aprilie 2002, Prin ce ne unim şi nu prin ce ne desosebim, împreună cu Părintele Isidor Martincă şi pastorul calvin, Zoltan Albu, orele 12.20-14.00.
 5. Participarea la emisiunea domnului Mădălin Ionescu: Adevărul din spatele Adevărului, la postul TV, Realitatea Românească, în ziua de Sfântul Dimitrie Basarabov, 27 octombrie 2002, orele 12.20-14.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *