CV-ul Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon

Nascut la data de 27 aprilie 1954, în satul Lunca, com. Şieuţ, jud. Bistrita-Nasaud, din parintii Octavian si Sofia, tarani. Mai are doua surori, mai mari: Maria, taranca, si Albina, profesoara. Dupa absolvirea a 10 clase urmeaza cursurile Seminarului Teologic „Radu-Voda” din Bucuresti (1971-1976).

Între oct. 1976 – iulie 1977 a fost încorporat pentru serviciul militar, cu termen redus, iar între anii 1977-1981 a urmat cursurile Facultatii de Teologie din Bucuresti. La absolvire a sustinut Teza de Licenta la Istoria Religiilor, având ca subiect „Personalitatea marilor întemeietori de religii necrestine”, sub îndrumarea Prof. Dr. Remus Rus.

Din toamna anului 1981 a urmat cursurile de doctorat la Sectia Practica, specialitatea Omiletica – Catehetica, cu notiuni de Pedagogie, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu. Între anii 1983-1991 a slujit ca preot în diferite locuri: parohia Plataresti, jud. Calarasi; Protoieria Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, ca preot misionar; paraclisul Sf. Ecaterina al Facultatii de Teologie din Bucuresti, ca asistent-spiritual. De la 1 sept. 1991, a fost transferat prin concurs la Parohia Sf. Ilie Gorgani din Bucuresti, unde slujeste si în prezent.

La 1 dec. 1991 a fost numit profesor titular la Seminarul Teologic din Bucuresti, pentru disciplinele Omiletica si Catehetica, iar de la 1 oct. 1996 în postul de asistent la Facultatea de Teologie din Bucuresti, Sectia Practica, pentru seminarii la aceeasi disciplina.

În data de 14 iulie 1998 a sustinut Teza de Doctorat cu titlul Pareneza în slujirea pastoral-misionara a Bisericii, la disciplina Omiletica si Catehetica, sub îndrumarea P. C. Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu, obtinând titlul de Doctor în Teologie. De la 1 febr. 1999 a fost titularizat, prin concurs, ca lector pentru Omiletica si Catehetica. Tot prin concurs a fost avansat conferentiar, la 1 febr. 2001, apoi profesor, la 1 sept. 2003, post în care functioneaza si în prezent.

Este casatorit din 1978 cu Irina (Voicescu, fiica preotului Constantin Voicescu), actualmente medic primar. Au trei copii: Octavian (prep. univ. pentru limbi clasice), Laura (studenta la Teologie-Litere) si Constantin (elev la Seminarul Teologic).

PUBLICATII. Activitatea publicistica totalizeaza, la aceasta data (martie 2004), 200 de titluri: 4 carti, 1 curs computerizat, 38 studii, 46 articole scurte, 12 recenzii, 5 prefete carti, 87 de predici si 7 cateheze.

CARTI:

1. Predica ocazionala (pareneza), Teza de doctorat, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2001, 262 p.
2. Introducere în Omiletica (Curs pentru anul IV – Teologie Pastorala), Edit. Universitatii din Bucuresti, 2001, 362 p.
3. Mergând, învatati… (Predici), Editura Universitatii din Bucuresti, 2001, 330 p.
4. Biserica si Scoala. Analize omiletice, catehetice si pastorale. Editura „Christiana”, Bucuresti, 2003, 444 p.

CURS: Introducere în Catehetica Ortodoxa (cu notiuni de Metodica Predarii Religiei), pentru anul al – III- lea Teologie Pastorala (gata pentru tipar, 160 p.- format A4)

STUDII SI ARTICOLE:

1. Rugaciunile pentru cei adormiti; expunere catehetica, „Glasul Bisericii”, an. XLIII, 1984, nr. 1, p. 93-106;
2. Cunoasterea temeinica a Sfintei Scripturi si folosirea ei în predica, „B.O.R.”, an. CIV, 1986, nr. 5-6, p. 533-543;
3. Necesitatea actualizarii predicii sub aspect misionar, „B.O.R.”, an. CIII, 1985, nr. 5-6, p. 102-115;
4. Rolul catehetic-misionar al ierurgiilor, „Studii Teologice”, an. XXXVIII, 1986, nr. 5, p. 114-125;
5. Bibliografia omiletica în sprijinul redactarii si prezentarii predicii, B.O.R., an. CXIV, 1996, nr. 1-6, p. 229-238;
6. Religia în scoala. Câteva repere bibliografice, „Studii Teologice”, an. XLIX, Seria a II-a, 1997, nr. 1-2, p. 153-164;
7. Importanta pastorala a necrologului, „Revista Teologica” (Sibiu), an. VIII (80), 1998, nr. 2-3, p. 103-131;
8. Pareneza la Cununie. Consideratii teoretice si practice, „Altarul Banatului”, IX (XLVIII), Serie noua, 1998, nr. 4-6, p. 36-55;
9. Factori ai reusitei predicii: notiuni de limbaj, stil, gestica, material ilustrativ etc., „Studii Teologice”, an. L, 1998, Seria a II-a, nr. 3-4, p. 86-103;
10. Activitatea omiletica, catehetica si pedagogica a pr. prof. dr. Mihail Bulacu. Pomenire la 100 de ani de la nastere, B.O.R. 1-6/1998, p. 155-174;
11. Profilul omiletic al parintelui profesor dr. Constantin Galeriu (la împlinirea vârstei de 80 de ani), BOR, 7-12/ 1999, p. 264-275;
12. Propovaduitorul si ascultatorii, factori esentiali ai predicii, „Altarul Banatului”, an. IX (XLVIII), 1998, Serie noua, nr. 10-12, p. 52-63;
13. Omiletica practica: privire de ansamblu asupra genurilor propovaduirii, „Almanahul Episcopiei Buzaului”, nr. 17-18 / 1999, p. 41-55;
14. Propovaduirea cuvântului – dimensiune esentiala a slujirii preotesti, „Teologie si viata” – Iasi, an. IX (LXXV), 1999, Serie noua, nr. 1-6, p. 157-174.
15. Vechiul Testament – un izvor ignorat în predica actuala, „Glasul Adevarului” (Episcopia Buzaului), an. XI, 113-115, aprilie-iunie 2000, p. 48-60.
16. Învatamântul religios românesc la cumpana dintre milenii. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, „Ortodoxia”, 3-4/2000, p. 50-73;
17. Mijloace practice de catehizare în Biserica, „Glasul Adevarului” – Buzau / iulie-sept. 2000, p. 22-38.
18. Repere ale predicii post-apostolice si patristice, „Glasul Adevarului”, Episcopia Buzaului, nr. ian.-martie / 2001, p. 69-87;
19. Numele bun al propovaduitorului, conditie „sine qua non” a reusitei predicii, în „Teologie si Viata”, Serie noua – anul XI (LXXVII), nr. 1-7, ianuarie-iulie 2001, p. 95-108;
20. Profilul omiletic al parintelui Constantin Voicescu, în „Scara”, an V, nr. 7, dec. 2001, p. 138-144;
21. Factorii esentiali ai educatiei religioase, în „Glasul Bisericii”, nr. 5-8/2001, p. 125-163;
22. Elaborarea si prezentarea predicii, între teorie si practica, „Ortodoxia”, nr. 3-4/2001, p. 25-75;
23. Amvonul si politica. Compatibilitati si diferentieri, la BOR, nr. 1-6/2002, p. 467-482;
24. Repere ale predicii post-patristice în sprijinul predicii actuale, Almanahul Episcopiei Buzaului” / 2002, p. 115-133;
25. Începuturile învatamântului religios crestin, paradigma pentru ora de religie de astazi, „Ortodoxia”, Rev. Episcopiei Teleormanului, nr. 1/2002, p. 22-39;
26. Izvoare omiletice inedite: manuscrisele cu predici de la Biblioteca Academiei Române
, în „Anuarul Facultatii de Teologie Bucuresti / 2000-2001”, p. 539-568;
27. Importanta principiilor didactice în catehizare, „Ortodoxia”, nr. 1-2/2002, p. 41-52;
28. Repere importante ale predicii în Biserica noastra, de la început pâna în secolul al XX – lea. Studiu prin exemplificari, BOR, 1-6/2001, p. 206-237;
29. Redactarea si prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice si practice – „Ortodoxia”, pentru nr. 3-4/2003, 29 p. dactil.);
30. Ghid bibliografic pentru Catehetica si Omiletica, „Glasul Bisericii”, nr. 9-12/2002, p. 87-112.
31. Religia în scoala. Evaluare si perspective, în „Anuarul Facultatii de Teologie Bucuresti” – 2001-2002, p. 369-386;
32. Parintele buzoian Dumitru Belu (1902-1980), profesorul ideal de Omiletica (studiu dedicat împlinirii a 100 de ani de la nastere), „Glasul Adevarului” – Buzau, oct.-dec-/2002, p. 108-135;
33. Pot laicii sa predice în Biserica? Studiu omiletic-canonic, în vol. „Studia historica et theologica”, Bucuresti, 2003, p. 553-608.
34. Un distins ostenitor la catedra de Omiletica si Catehetica-Pedagogie: arhid. prof. dr. Nicolae Balca (1903-1983). 100 de ani de la nastere, depus la „Glasul Bisericii”, 1-4/2004, p…(la Redactie);
35. In aeternum: Parintele profesor Constantin Galeriu (21 nov. 1918 – 10 aug. 2003), în „Anuarul Facultatii de Teologie Bucuresti” – 2003, p. 605-617;
36. Aspecte practice ale catehezei actuale, „Glasul Adevarului” – Buzau…(predat redactiei)
37. Un moment de seama al catehezei rasaritene: Sfântul Simeon Noul Teolog. Privire generala asupra vietii si operei (predat redactiei de la Buzau)
38. Catehezele Sfântului Simeon Noul Teolog. Comentarii pe text (predat redactiei de la Buzau)

ARTICOLE SCURTE:

1. Predica, act liturgic, în „Telegraful Român”, 1-15 sept. 1988.
2. Duhovnicul si duhovnicia, V.O. 1-30 mai /1990.
3. Participarea unei delegatii a Institutelor Teologice din Bucuresti si Sibiu la Conferinta E.S.C.C., Logum-kloster, Danemarca , 7-13 iun. 1990, în S.T. 3/1990.
4. De rumänske praesters kamp (Lupta preotilor români), în „Kristeligt Dagbled”- Danemarca, trad. în daneza de prof. Monica Papazu, 21 iulie 1990.
5. Predica în cultul divin, „Glasul Bisericii”, an. LI, 1992, nr. 3-4, p. 42-45.
6. Despre bunul simt în predica, sau respectul fata de cuvânt, în V.O./ nov. 1993.
7. Dezveliti tot adevarul. La 4 ani de la Craciunul tinerilor cazuti în dec. ’89, în V.O. / 25 decembrie 1993.
8. Comuniunea celor vii cu cei adormiti prin iubire, „Îndrumatorul Episcopiei Buzaului” / 1993, p. 83-86;
9. Biblioteca crestina în sprijinul propovaduirii ortodoxiei, interviu, V.O. 15 mai 1994.
10. S.O.S. – Religia în scoli. Proiectul legii învatamântului – sumar si ambiguu, V. O. 15 nov. 1994.
11. Craciun, cuvânt de origine traca. O etimologie mai putin cunoscuta, V.O./ dec. 1994.
12. Tinerii întreaba, preotul raspunde. O lucrare inedita initiata de ASCOR, VO, 16-30 aprilie 1995.
13. Quo vadis, Seminar- liceal?, în „Renasterea”- Cluj, sept. 1995.
14. Doua vârste (cuvânt pentru sfârsitul anului), „Renasterea”-Cluj, dec. 1995.
15. Un model de-a pururi actual : Vasiliada, rev. „Christiana”, nr. 1 / 1996.
16. Senator, deputat sau PREOT ?, „România libera”, 26 oct. 1996.
17. Învierea Domnului – nadejdea învierii noastre, „Ziua”, 26 apr. 1997.
18. SOS – activitatea ASCOR în pericol, „Buletinul parohial”, apr. / 1998;
19. Scurt istoric al Bisericii Sf. Ilie-Gorgani, „Buletinul parohial”, apr./ 1998;
20. Vindecare sau înselatorie?, „Buletinul parohial”, iunie / 1998 ;
21. Bioetica, o tema comuna pentru medici si teologi, V. O., 15 iulie 1998;
22. Raspundem unei întrebari, „Buletinul parohial”, iulie 1998;
23. Raspundem unei nedumeriri, „Buletin…”, august 1998;
24. Raspundem unor nedumeriri, „Buletin…”, sept. 1998;
25. Parintele Galeriu – Vocatia cuvântului (la 80 de ani), „Buletin…”, nov. 1998;
26. Parintele Ilie Cleopa s-a mutat la Domnul, „Buletin…”, dec. 1998;
27. Prea Fericitul Parinte Patriarh Teoctist – 84 ani, „Buletin”, febr. 1999;
28. Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, „Buletin”, mai 1999;
29. Eminescu – poetul nostru cel de toate zilele (150 ani de la nastere), „Buletin”, ianuarie 2000;
30. Întru multi ani Prea Fericitului Parinte Teoctist (la 85 de ani), „Buletin”, febr. 2000;
31. Vesnica pomenire Î. P. S. Nestor al Olteniei, „Buletin”, mai 2000;
32. Mânastirea Sf. Ilie-Toplita, exemplu de ospitalitate si buna rânduiala, „Buletin…”, aug. 2000;
33. Câteva îndrumari practice legate de slujba parastasului, „Buletin… / sept. 2000.
34. Îndrumari pentru comportamentul în biserica, „Buletin…”/oct. 2000
35. Cuvânt omagial pentru P. F. Patriarh Teoctist, la 86 ani, „Buletin…”/febr. 2001.
36. Îndrumari practice cu privire la Taina Spovedaniei, „Buletin…”/mai 2001.
37. Un alt fel de dialog, „Buletin…” / oct.-nov. 2001;
38. Evanghelia Mântuitorului, cheia anihilarii terorismului international, în „Buletin…”, oct.-nov./2001;
39. Ortodoxie si Românism – conferinta sustinuta la serile filocalice, nov. 2001, „Vestitorul Ortodoxiei”/ian. 2002;
40. Nevoia de duhovnici, în rev. „Buciumul”, aprilie-mai/2002, p. 4-6;
41. Comunicare cu subiect omiletic la Academia Româna, în „Vestitorul Ortodoxiei”/15 iunie 2002, p. 11;
42. Stiinta sau buna-cuvinta?, în „Buciumul”, iunie-iulie 2002, p. 6;
43. Doamna Niculina Babus, mama parintelui Emanoil, a trecut la cele vesnice, „Buletin…” / oct.- nov.. 2002;
44. Un eveniment de seama în viata Patriarhiei Române: hirotonia întru arhiereu a arhim. Ciprian Spiridon, „Buletin…”, nov.- dec./ 2002;
45. Arhim. Dometie Manolache – un duhovnic milostiv, harnic, smerit si curajos, în … (o carte biografica – Râmet…)
46. Simpozionul Asociatiei medical-crestine „Christiana”, editia a XIII-a, 26 sept. 2003 (Sacele-Brasov), în „Vestitorul Ortodoxiei” / 15 oct. 2003, p. 7;

RECENZII :


1. Arhim. Dr. Vasile Vasilache, Another world. Memories from comunists prisons, New-York, 1987, 97 p., în B.O.R. 1-2/1991.
2. Arhim. Veniamin Micle, Trepte spre Amvon, Rm. Vâlcii, 1993, 256 p., si Initieri catehetice,Rm. Vâlcii, 1993, 158 p., în B.O.R. 10-12/1993.
3. Preot Ioan Pintea, Însotiri în turnul Babel, editura Omniscop, Craiova, 286 p, V.O./ aug. 1996.
4. Preot Ion Ionescu, Poezii, Bucuresti, 1996, 50 p., în V.O., 1-15 fe. 1997.
5. Lect. dr. Ioan Toader, Metode noi în practica omiletica, Cluj-Napoca, 1997, 215 p., în. V.O. 15 apr. 1997.
6. Prof. Mihai Radulescu, Antim Ivireanul, învatator, scriitor, personaj, Edit. „Ramida”, Bucuresti, 1997, în V.O. 15 nov. 1997.
7. Prof. Mihai Radulescu, Rugul aprins. De la Manastirea Antim la Aiud, Editura „Ramida”, Bucuresti, 1998, 223 p., V.O. 1 iunie 1998.
8. Pr. lect. dr. Nicolae Dura, Propovaduirea si Sfintele Taine, Editura IBMBOR, Bucuresti, 1998, 288 p., în „Revista Teologica”/1998, nr. 4;
9. Pr. prof. dr. Nicolae Dura, Le régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du I-er millénaire, Editura „Ametist’92”, Bucuresti, 1999, 1023 p., în „B.O.R.”, 1-6/1999, p. 430-434;
10. Mihai Radulescu, Bucuriile si mâhnirile parintelui Sisoe din Boteni, Fundatia „Dosoftei” si Editura „Ramida”, Bucuresti 1999, 187 p., în „Vestitorul Ortodoxiei”/1 dec. 2000, p. 13;
11. Pr. prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Editura „Teofania”, Sibiu, 2001, 303 p., pentru „Ortodoxia”, 1-2/2002;
12. Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Predici la duminici si sarbatori, la praznicele împaratesti si ale Maicii Domnului, ale Sfintilor si la Sfinti români; predici ocazionale si la înmormântari, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2000, 632 p., pentru „Studii Teologice”, 1-2/2002;

PREFETE:


1. Cuvânt înainte – Hrisanti Bulucea, Spovedania si împartasania copiilor, Editura Crestina, Bucuresti, 1999.
2. Cuvânt de bucurie – Simion Mehedinti, Parabole si învataturi din Evanghelie, edit. Sophia, Bucuresti, 2002;
3. Cuvânt înainte – Simion Mehedinti, Alta crestere. Scoala muncii, edit. Sophia, Bucuresti, 2003;
4. Cuvânt de recunostinta – Nicolae Popoviciu, Epicleza Euharistica, Nemira, Bucuresti, 2003;
5. Scurt cuvânt introductiv – Diac. Al. Popovici si pr. Nic. Buzescu, Parabolele si învataturile Mântuitorului, edit…

PREDICI:

1. Panegiric la Cuv. Dimitrie Basarabov, în „Îndrum. Buzaului”/1991.
2. Cuvânt la Duminica VII-a dupa Sfintele Pasti, în „Glasul Bisericii”, 5-8/1997.
3. Pareneza pentru noaptea Sf. Pasti, în „Glasul Adevarului”, Ep. Buzaului, apr. – iun. / 1998.
4. Cuvânt pentru Sfintele Pasti, în „Buletinul parohiei Sf. Ilie-Gorgani”/ aprilie 1998.
5. Cuvânt la Buna-Vestire, în rev. „Buna – Vestire” /25 martie 1998.
6. Cuvânt la Înaltarea Domnului, în „Buletinul parohiei Sf. Ilie Gorgani”/mai 1998.
7. Cuvânt la Duminica Sfintilor Români, în rev. „Permanente” (Fundatia culturala prof. George Manu) din iulie 1998.
8. Panegiric pentru Sf. Prooroc Ilie, în „Buletinul parohiei Sf. Ilie Gorgani”/ iulie 1998
9. Cuvânt pentru Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul, Buletin…/ august 1998.
10. Pareneza la Sfintirea Bisericii, în „Teologie si viata „, Iasi, nr. 1-6/1998.
11. Pareneza la instalarea preotului în parohie, „Teologie si viata”, Iasi, nr. 5-12/1998.
12. Pareneza la început de an scolar, V.O., sept. 1998.
13. Necrolog la moartea unui crestin atasat de Biserica, Revista Teologica, Sibiu, nr. 2-3, apr. sept. / 1998;
14. Cuvânt pentru parastas (sâmbata mortilor), Rev. Teologica, nr. 2-3, apr. – sept. / 1998;
15. Pareneza la cununie, Altarul Banatului, 4-6/1998.
16. Omilie la duminica dupa Botezul Domnului, Revista Teologica, nr. 1 / 1999
17. Cuvânt pentru Denia din Joia Mare – „Glasul Adevarului – Buzau”, aprilie-iunie 1999.
18. Cuvânt pentru Întâmpinarea Domnului, Buletin…/ febr. 1999
19. Necrolog la trecerea în vesnicie a parintelui Alexie Olescu, Buletin-mai ‘ 99.
20. Cuvânt pentru Duminica Orbului, în „Calauza Ortodoxa”, Galati, mai/1999, an X, nr. 127.
21. Cuvânt la Duminica 34-a dupa Rusalii (a Fiului Risipitor), în „Glasul Bisericii”, nr. 1-4/1999.
22. Panegiric pentru Sfintii Apostoli Petru si Pavel, în Buletin…/iunie 1999.
23. Cuvânt pentru Duminica 8-a dupa Rusalii, Buletin…/ iulie 1999.
24. Pareneza la vremuri de încercare (inundatii), Rev. Teologica – Sibiu, nr. 3, iulie – sept. / 1999;
25. Maica Domnului – Panaghia. Panegiric, Buletin… / august/1999.
26. Cuvânt pentru Duminica dupa Înaltarea Sfintei Cruci, Buletin…/sept. 1999
27. Cuvânt la Duminica 22-a dupa Rusalii, Buletin…/ oct. ’99
28. Panegiric la Intrarea Maicii Domnului în Biserica, Buletin/ nov. ’99
29. Cuvânt pentru Duminica 27-a dupa Rusalii, Glasul Bisericii – dec.’99;
30. Panegiric la Sf. Ierarh Nicolae, Buletin dec.’ 99;
31. Panegiric la Sf. Arhid. Stefan, Buletin dec. ‘ 99;
32. Panegiric la Sfintii Trei Ierarhi, Buletin ian’ 2000; 33. Cuvânt pentru Duminica Vamesului si a Fariseului, Buletin fb/2000;
34. Predica pentru Duminica lasatului sec de brânza, „Glasul Adevarului”, Episcopia Buzaului, ian. – martie 2000;
35. Ortodoxie înseamna normalitate. Cuvânt pentru Duminica I din Postul Mare, în „Buletin…”/ martie 2000.
36. In memoriam: parintele profesor Anatolie Zarea (necrolog), în „Glasul Bisericii / mai-august 2000.
37. Cuvânt pentru Duminica Rusaliilor, „Buletin”…/ mai 2000;
38. Cuvânt pentru Duminica Tuturor Sfintilor, „Buletin…” / iunie 2000;
39. Cuvânt pentru duminica III-a dupa Rusalii, „Buletin…” / iulie 2000;
40-48. Predicile Penticostarului (Doua cuvântari pentru Sfintele Pasti; Predici la duminicile: Sf. Ap. Toma, Mironositelor, Slabanogului, Samarinencei, Orbului, Sf. Parinti de la Sinodul I ecumenic), în „Almanahul Episcopiei Buzaului” / 2000-2001.
49. Predica la Schimbarea la Fata, „Buletin…” / aug. 2000;
50. „Maica Domnului în Vechiul Testament” – Cuvânt pentru cinstita ei nastere, „Buletin…” / sept. 2000;
51. Panegiric pentru Sf. Cv. Parascheva, „Buletin…”/oct. 2000;
52. Panegiric pentru Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil, „Buletin…”/nov. 2000.
53. Panegiric la Soborul Maicii Domnului, „Buletin…” / dec. 2000
54. Cuvânt la început de an, secol si mileniu crestin, „Buletin…”/ ian. 2001.
55. Predica pentru Duminica Înfricosatoarei Judecati, „Buletin…”/ febr. 2001.
56. Pareneza simpla pentru Anul Nou, la Pr. lect. dr. Vasile Gordon, Predica Ocazionala (Pareneza), Teza de doctorat, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BOR, Bucuresti, 2001, p. 58-59.
57. Pareneza simpla pentru Boboteaza, ibidem, p. 62-62;
58. Pareneza la botezul unui prunc, ibidem, p. 71-72.
59. Predica la duminica a V-a din Postul Mare, „Buletin…”, martie / 2001.
60. Pareneza pentru Sfintele Pasti, „Buletin…”, aprilie / 2001.
61. Panegiric pentru Sf. M. Mc. Gheorghe, în „Glasul Adevarului” – Buzau, apr. – iunie / 2001.
62. Panegiric pentru Nasterea Sf. Ioan Botezatorul, „Buletin…”, iunie/2001
63. Vindecare sau iertare? (duminica a 6-a dupa Rusalii), „Buletin…”, iulie/2001.
64. Ce este prioritar? – meditatie pentru duminica a 10-a dupa Rusalii, „Buletin…”, aug.-sept. 2001;
65. Îndemn la pelerinaj. Cuvânt pentru Sf. Dimitrie cel Nou, „Buletin…”, oct.-nov. 2001;
66. Necrolog pentru preotul Grigore Vatafu († 11 sept. 2001), în „BOR”, nr. 7-12/2001, p. 171-172;
67. Bucuria gustarii din cina Domnului – omilie tematica pentru duminica a XXVIII-a dupa Rusalii, în „Glasul Bisericii”, sept-dec. 2002, p. 47-50;
68. Zaheu – un „pacatos” smerit – cuvânt pentru duminica XXXII-a dupa Rusalii, în „Buletin…, fe-mart. 2002;
69. Iubirea de vrajmasi – predica la duminica a 19-a dupa Rusalii, în „Almanahul Episcopiei Buzaului”/2002;
70. Cuvânt pentru duminica Rusaliilor, în „Glasul Bisericii”, 5-8/2002;
71. Cuvânt pentru duminica a III-a din Postul Mare, în „Glasul Bisericii”, nr. 1-4/2003;
72. Pe scara virtutilor, spre slavita Înviere (cuvânt pentru duminica a 4-a din Postul Mare, în „Buletin…”, apr.- mai/2002;
73. Prea Sfânta Treime, miluieste-ne pe noi! (Meditatie pentru praznicul Sfintei Treimi), în „Buletin…”, iun.- iul./2002;
74. Îndraznire sau tupeu? (duminica a 9-a d. R.) – Buletin…, aug.-sept. 2002;
75. Pilda Semanatorului (duminica a 21-a d. R.) – „Buletin…”oct.-nov. 2002;
76. Cuvânt pentru duminica dinaintea Nasterii Domnului, „Buletin”, dec.-ian. 2002-2003;
77. Cuvânt pentru Nasterea Domnului, în rev. „Buciumul”, nr. 82, dec. 2003, p. 2
78. Et in Arcadia ego! – pareneza rostita la parastasul pentru Mota si Marin, Majadahonda – Spania, 12 ian. 2003, în „Buletin…”, feb.-martie/2003;
79. Maica Domnului – Izvorul Tamaduirii. Cuvânt pentru Vinerea din Saptamâna Luminata, în „Buletin…”, apr.-mai/2003;
80. Iubirea, porunca poruncilor si virtutea virtutilor (dum. a 15-a d. R.), în „Buletin…”, iun.-iulie 2003.
81. Necrolog pentru parintele Galeriu, în „Vestitorul Ortodoxiei…”
82. Cuvânt pentru duminica a 20-a dupa Rusalii (Învierea fiului vaduvei din Nain), în „Buletin…”/ oct.-nov. 2003;
83. Cuvânt pentru Înaltarea Sfintei Cruci, predat la „Glasul Bisericii”, ptr. nr. sept.- dec. 2003;
84. O lectie practica despre prudenta: Fuga în Egipt – cuvânt pentru Duminica dupa Nasterea Domnului, în „Buletin”…, dec. 2003-ian. 2004;
85. Vindecarile ca prevestiri ale mântuirii – cuvânt pentru duminica a 29-a dupa Rusalii (a celor 10 leprosi) (la Buzau, prob.)
86. Cuvânt pentru Soborul Sf. Ioan Botezatorul (data la „Gl. Bisericii”)
87. Cuvânt pentru Sfintii 40 de Mucenici (9 martie), „Buletin”, fe-mar. 2004;

………..

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.