Siteul scriitorului şi conferenţiarului universitar Daniel Vighi

Curriculum vitae

Nume: VIGHI

Prenume: Daniel

Data şi locul naşterii: 9.10. 1956, Lipova, jud. Arad.
Numele şi prenumele tatălui: Vighi Gheorghe, marinar în Flotila de pescuit oceanic.
Prenumele mamei: Zena, născută Bar, funcţionară.

Studii: Şcoala elementară 1961-1969, Radna; liceul 1970-1974, Lipova;
Facultatea de Filologie din Universitatea Timişoara în 1980;
Din 1980-1989 profesor la Şcoala Generalã nr. 15 din Timişoara. 1990, redactor la revista „Orizont”, conferenţiar univ. la Facultatea de Litere din Universitatea de vest din Timişoara.

Debutul publicistic: în revista “Gînd tineresc” a liceului din Lipova cu un grupaj de poezii dedicat poetei Edith Södergand, în anul 1973.

Debutul editorial: Povestiri cu strada depozitului (prozã scurtã), Editura Cartea româneascã, 1985.

A. Cărţi publicate; prezenţe în volume colective:

1. Povestiri cu strada depozitului (prozã scurtã), Editura Cartea româneascã, 1985.
2. Însemnare despre anii din urmã, (roman) Editura Cartea româneascã, 1989.
3. Rusalii ‘51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, monografie de istorie contemporană, Timişoara, Editura Marineasa (în colab. cu Viorel Marineasa), 1994.
4. Joseph de Maistre, Istorie şi masonerie, selecţie de texte, studiu introductiv şi notă biobliografică, Timişoara, Editura Amarcord, 1995.
5. Valahia de mucava, (eseu), Timişoara, Editura Amarcord, 1996 .
6. Deportarea în Bărăgan. Destine – documente – reportaje, continuarea monografiei din 1994, ( în colab. cu Viorel Marineasa şi Valentin Sămânţă), Timişoara, Editura Mirton, 1996.
7. Studiul Europa de nicãieri în Gabriel Andreescu, Naţionalişti, antinaţionalişti… (O polemicã în publicistica româneascã cu Alexandru Paleologu, Fey Laszlo, Daniel Vighi, Liviu Andreescu, Laurenţiu Ulici, Dan Oprescu), Editura Polirom, 1996.
8. Studiul Scriitorii în revoluţie – radiografia unei mentalitãţi în volumul colectiv îngrijit de Romulus Rusan din colecţia Biblioteca Sighet, O enigmã care împlineşte şapte ani, Fundaţia Academia Civicã, 1997.
9. Zona: prozatori şi poeţi timişoreni din anii 80 şi 90, Editura Marineasa, 1997.
10. Decembrie, ora 10, (roman), Editura Albatros, 1997.
11. Între hanger şi sofa. Literatura în epoca veche româneascã, (curs universitar), Editura Marineasa, 1998
12.Studiul Vezi ce e de văzut? în volumul Carte cu Ion Dumitriu. O viaţă de pictor, ediţie îngrijită de Adrian Guţă şi Ion Bogdan Lefter, 1999, Editura Paralela ’45, pp. 407-409.
13. Tentaţia Orientului (eseuri), Editura Paralela 45, 1998.
14. Insula de vară, ( roman), Editura Polirom, 1999
15. Studiul Fenomenul deportării – privire retrospectivă în volumul Anii 1949-1953. Mecanismele terorii, seria Analele Sighet, 7, Fundaţia Academia civică, 1999.
16. Apocalipsa 9, (proză scurtă), Editura Paralela 45, 1999.
17. Literatura în epoca veche românească. Teme fundamentale (curs universitar cu antologie de texte pentru seminar), Editura Brumar, 1999.
18. Sorin Titel – monografie critică, antologie comentată, receptare critică, colecţia CANON, serie coordonată de Alexandru Cistelecan, Editura Aula, 2000.
19. Prelegeri de literatură română, (curs universitar), Editura Universităţii de Vest, 2001
20. Fals tratat de convieţuire, (proză, reportaj în colab. cu Alexandru Vlad, Andras Viszky) Editura Dacia 2002.
21. Fahrplan für die sixties, Edition Solitude, Stuttgart, 2003.
22. Lumea la 1848 ( sudii de istorie literară şi imagologie), Editura Dacia, 2003.
23. Personajul istoric în literatura paşoptistă, (istorie literară), Aula, 2003.
24. Misterele castelului Solitude, (roman), Editura Polirom, 2005.
25. Dagherotipuri, proza scurtă în manualul de literatură română, clasa a X-a, Editura Niculescu, 2005.
26. Cometa Hale-Bopp (proza scurta), Editura Polirom, 2007
27. Onoarea şi onorariul (monografie critică Ioan Slavici), Editura Cartea românească, 2007.

Premii şi distincţii:
1985, Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor (Povestiri cu strada depozitului)
1994, Premiul Asociaţiei Scriitorilor, filiala Timişoara [Rusalii ‘51. Fragmente din deportarea în Bărăgan, (în colab. cu Viorel Marineasa)]
1996, Premiul ASPRO (Valahia de mucava)
1996, Premiul revistei „Tomis” şi al Asociaţiei Scriitorilor din Dobrogea [Deportarea în Bărăgan. Destine – documente – reportaje, ( în colab. cu Viorel Marineasa şi Valentin Sămânţă)]
1997, Premiul ASPRO, premiul Asociaţiei Scriitorilor, filiala Timişoara (Decembrie, ora 10)
1999, Premiul revistei “Familia” (Oradea) şi al revistei “Euphorion” (Sibiu), (Insula de vară)
2004, Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate şi promovarea imaginii Timişoarei, nr. 50, 2004
2005, Premiul pentru literatură, Fundaţia Principesa Margareta.

Doctoratul în 1997, Universitatea de Vest din Timişoara, Influenţa orientală în
proza românească interbelică.

B. Studii, eseuri, articole literare (selectie)

În străinătate:
Westwärts im Orientexpress – Rumäniens Literatur Unterwegs, “Neue Literatur”, Frankfurt, 1/1998
Zwei Geschichten, “Lichtungen”, Zeitschrift fur Literatur, Kunst und Zeitkritik, Graz, 81/XXI, Jg./2000
Az epitestol a leepitesig es vissza, “Beszelo”, 9-10, Budapest, 2000
Nyúlt a nyaka, mintha vakon keresne valamit, talán levegöt, “Tiszatáj” , Szeged, aug., nr. 8, 2001
Luftmusik – über die Äolsharfe, Edition Solitude – Edition totale eclipse, Stuttgart, 2003
Passauer Pegassus, Zeitschrift fur Literatur, Passau.

În ţară:
1. Aceeaşi minută a istoriei, “Orizont”, nr.49, 6 dec., 1991
2. Amintiri de la muzeu, “Orizont”, nr.15, 13 aprilie1990
3. Arătarea realităţii, “Orizont”, nr.6, 14 febr., 1992
4. Armata arhetipală, (II), “Orizont”, nr. 10, 1997.
5. Armata eliberatoare, “Orizont’, nr.43, 25 oct., 1991
6. Ars magna, „Forum Studenţesc” 3, 198o.
7. Autoritatea voievodală în epoca romanului “Fraţii Jderi”, “Şcoala Mehedinţului”, nr. 15, aprilie 1999.
8. Bărbaţii cei îmbunătăţiţi, “Orizont”, nr.17, 26 aprilie, 1991
9. Basarabeni deportaţi în Bărăgan, “22”, nr. 24, 1993
10. Bătaia de la Beci, “Orizont”, nr.7, 8 febr., 1991
11. Bon ton, “Orizont”, nr.13, 16 iulie, 1992
12. Bucureştiul – un paradis vinovat, “Euphorion”, an II, nr.2, 1996
13. Caracteristici ale simbolismului românesc (II), “Orizont”, nr. 7, 1998
14. Caracteristici ale simbolismului românesc, “Orizont”, nr. 6, 1998
15. Cîteva obrazuri ale scrisului oriental interbelic, “Vatra“, nr. 4, aprilie, 1997.
16. Comentariul literar – consideraţii nedidactice, “Orizont”, nr. 12, 1997
17. Concepte noi în abordarea mitului, „Orizont”, nr. 45, 1985
18. Conştiinţa identităţii de sine, „Orizont”, nr 24, 1988
19. Contribuţia Bisericii Greco-Catolice la cultura naţională, “Vatra”, nr.7. 1996
20. Corigenţa istorică şi şansa ei literară,„Secolul 20”, nr 7-9, (388-390), 1997
21. Critica criticii şi politica, “Orizont”, nr.3, 27 martie, 1995
22. Criza romanului, “Familia”, nr. 10, 1998.
23. Cu cinstitul boiarin la consulatul brit, “Orizont”, nr. 1, 1998.
24. Cu Ioan Slavici – de la cultură la agricultură, “Cotidianul”, nr. 21, 1998.
25. Cu narghileaua prin tîrgul moldav, (studiu despre Mihail Sadoveanu), “Interval”,, nr. 3, 1998
26. Cultura ca fapt de viaţă, “Studii de literatură română şi comparată”, XIV-XV, 1998.
27. Cuvîntul în Geneză şi în literatură, “Orizont”, nr.9, 6 iulie, 1994
28. Deschiderile umane ale literaturii de război ,,Orizont”, nr. 52,1981
29. Despre mai multe feluri de rele, “Orizont”, nr.5, 1 febr., 1991
30. Despre Orientul occidental, “Orizont”, nr.10, 8 aug., 1994
31. Despre singuratate, “Orizont”, nr.12, 7 oct., 1994
32. Despre suferinţă şi despre moarte, “Orizont”, nr.37, 13 sept., 1991
33. Despre un alt fel de a fi liber, “Orizont”, nr.7, 19 mai, 1994
34. Despre un alt fel de tradiţie, “Orizont’, nr.42, 18 oct., 1991
35. Diavolul în literatură, “Orizont”, nr.10, oct., 1996
36. Dilemele şcolii, “Realit. bănăţeană”, nov. ‘95
37. Dincolo de semn, “România literară”, nr. 7, 1994
38. Dincolo de topos, “Orizont”, nr.2, 14 febr., 1996
39. Disecţie în mizerabil, “Orizont”, nr.40, 4 oct., 1991
40. Drumul pur al poeziei, “România literară”, nr.22, 5-11 iunie, 1996
41. Duhul putreziciunii, “Orizont”, nr. 1, 1993
42. Duminica şi sărbătorile, – Gulagul românesc – “Orizont”, nr.40, 5 oct. 1990
43. Ecourile îndepărtate ale poeziei, ,,România 1iterară”, nr. 33, 1986
44. Elitism şi proletcultism, “Orizont”, nr.25, 22 iunie, 1990
45. Eminescu ecologist, democrat, agrar şi liberal, “Orizont”, nr.3, 18 ian., 1991
46. Epifanii, “Realit. bănăţeană”, nr.49, 19 dec., 1996
47. Eşecul unei anchete, “Orizont”, nr.20, 18 nov., 1990
48. Eugen Todoran si lectura clasicilor, ,,Orizont”, nr. 2, 1982
49. Europa de nicăieri, “22”, nr.2, 10-16 ian., 1996
50. Exerciţii de libertate, (N. Manolescu), “Orizont”, nr.50, 13 dec., 1991
51. Exigenţele literaturii de anticipaţie, „Orizont”,nr.8, 1985
52. Extaz, (G. Coşbuc), “Orizont”, nr.41, 11 oct., 1991
53. Faună politică în România, “Timişoara”, nr.17, 28 ian., 1992
54. Feţele opoziţiei, “Orizont”, nr.46, 16 nov. 1990
55. Foamea şi “universalitatea ei”, (Gulagul român), “Orizont”, nr.48 1990
56. Fragment de scrisoare către Ion Solacolu, “Orizont”, nr.9, sept. 1996
57. Gînditorul in faţa istoriei antice, ,,Orizont”, nr. 39, 1982
58. Gînduri despre fantastic (I), “Orizont” nr. 8, 1993
59. Gînduri despre fantastic (II), “Orizont” nr. 9, 1993
60. Gînduri despre fantastic (III), “Orizont”, nr. 10, 1993
61. Glorioasa cetate a culturii, “Orizont”, nr.21, 22 martie, 1991
62. Golul şi plinul, (Şt. Bănulescu), “Orizont”, nr.49, 6 dec., 1991
63. Grecul Potamiani – arhetipul spiritului critic dintre războaie, “Euphorion”, nr. 2, 1997
64. Halucinaţii, “22”,nr.8, 8-10 martie, 1994
65. Hamlet sau desprt suferinţa cunoaşterii, „Forum studentesc nr.5, 1978.
66. În alb – negru “Orizont’, nr.45, 9 nov. (Caragiale), 1990
67. Incitare la toleranţă, “22”, an II, nr.43, 1-8 nov., 1991
68. Iniţiativele lui Şerban Vodă, “Orizont”, nr.6, 8 febr., 1991
69. Iniţiativele lui Vodă, “Orizont”, nr.16, 19 aprilie, 1991
70. Insemnări critice (‘I), „Forum studenţesc”, nr.1 1980
71. Înţelepciunea orientală I, “Orizont”, nr.3, 15 martie, 1996
72. Înţelepciunea orientală în proza sadoveniană,”România literară”, nr.11, 22-31 martie, 1995
73. Între Balcani şi Europa Centrală, “Cuvîntul“, nr. 1, ian. 1997
74. Intre figuraţie si decor, “Orizont”, nr. 34, 1988
75. Între pădure şi copaci, “Orizont“, nr. 4, 17 aprilie, 1997
76. Întrebări fundamentale, “Vatra”, nr. 7, 1993
77. Întregul şi partea, “Orizont” nr.32, 1988.
78. Învăţămîntul românesc de la centralism spre centralizare, “Cotidianul”, nr. 287, 11 dec., 1997.
79. Învăţămîntul românesc de la discursul despre reformă la reformă, “Cotidianul”, nr. 7, 1998.
80. Iscusinţa în războaie, “Orizont”, nr.8, 22 febr., 1991
81. Istoria naţională şi doctrina de partid, “22”, nr.43, 25-31 oct.’95
82. Istoria, omul si cadrul natural al acţiunii, „Orizont”, nr. 31, 1984.
83. Iubirile lui Pali-bacsi, “Orizont”, nr.28, 12 iulie, 1991
84. Izbînzile actuale ale culturii, „Orizont”, nr.24, 1984,
85. Judecata dreaptă a posterităţii, „Orizont”, nr. 45, 1984
86. La conferinţă, “Orizont”, nr.51-52, 21 dec. 1990
87. Literatura – hrană de drum, „Viaţa Studenţească”, nr. 42, 1984.
88. Literatura între pădure şi copaci, “Arc, nr. 1-2, 1997
89. Literatura între paradox şi prostie, “Orizont”, nr.6, 10 aprilie, 1992
90. Literatura locului I, “Orizont”, nr.1, ian., 1995
91. Literatura locului II, “Orizont”, nr.2, 17 februarie, 1995
92. Literatura programatică „Forum studenţesc”, Tir. 9, 1977
93. Literatura SF, „Paradox”, 1980
94. Literatura şi ideea, “22“, nr. 10, 11 martie, 1997
95. O lume corigentă, “Orizont”, nr.10, 4 iunie, 1992
96. O lume fără garduri, “Orizont”, nr.45, 9 nov., 1990
97. Lumea prin cuvînt, „Orizont”, nr.30 1986
98. Lumea prin întrebări şi răspunsuri, “Orizont”, nr. 11, 1993
99. Macedonski cîteodată, „Forum studentesc”, nr.8 1978
100. mai, 1997
101. Marea leneveală, “Orizont”, nr.5, 7 nov. ‘95
102. Masca – principiu poetic, “Orizont“, nr. 5, 22
103. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.11-20, 18 mai, 16 martie
104. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.22, 1 iunie, 1990
105. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.25, 22 iunie, 1990
106. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.34, 24 aug., 1990
107. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.35, 31 aug., 1990
108. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.36, 7 sept., 1990
109. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.37, 14 sept., 1990
110. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.42, 19 oct., 1990
111. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.10, 9 martie, 1990
112. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.12, 23 martie, 1990
113. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.13, 30 martie, 1990
114. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.14, 6 aprilie, 1990
115. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.15, 13 aprilie, 1990
116. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.16, 20 aprilie, 1990
117. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.17, 28 aprilie, 1990
118. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.19, 11 mai, 1990
119. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.21, 25 mai, 1990
120. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.23, 8 iunie, 1990
121. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.24, 15 iunie, 1990
122. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.26, 29 iunie, 1990
123. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.27, 6 iulie, 1990
124. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.28, 13 iulie, 1990
125. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.29, 20 iulie, 1990
126. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.30, 27 iulie, 1990
127. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.31, 3 aug., 1990
128. Masoneria şi societăţile secrete, “Orizont”, nr.32, 10 aug., 1990
129. Mediocrul, “Orizont”, nr.1, 24 ian., 1996
130. Mentalitatea subordonatoare, “Orizont”, nr.22, 1 iunie, 1990
131. Metafizica de partid, “Orizont”, nr.49, 7 dec., 1990
132. Metafizica prostiei, “22”, nr.3, 18-24 ian. 1995
133. Metafizica răului, “Orizont”, nr.36, 5 sept., 1991
134. Metafizică şi religie în cultură, “Orizont”, nr.6, 28 aprilie, 1994
135. Mic portocal amar, “Orizont“, nr. 3, 20 martie, 1997
136. Micii proprietari şi comunismul, “Orizont”, nr.37, 14 sept. 1990
137. Modele si atitudini in proza scurtă, ,,Orizont”, nr. 43 1981
138. Monarhia constituţională, “Orizont”, nr.48, 30 nov, 1990
139. Na sibir, “Orizont”, nr.5, 26 martie, 1992
140. Neamţul“ – prototipul străinului în proza sadoveniană, (II) “Orizont”,, nr. 2,15 feb., 1997.
141. Neamţul“ – prototipul străinului în proza sadoveniană, “Orizont”,, nr. 1, 22 ian., 1997.
142. Nebunia din umbră, “Orizont”, nr.31, 2 aug., 1991
143. Numele poeziei, “Orizont”, nr. 3, 24 febr. 1994
144. O biserică părăsită, “Orizont”, an XXV, 22 iunie, 1990
145. O pedagogie a demnităţii, “Caiete critice”, 1989, număr despre Marin Preda
146. O predoslovie către cititorul de mîine, “România literară”, nr. 27, 1993
147. O reeditare necesară, „Orizont”, nr. 34,1982.
148. O solidaritate mută, “Orizont”, nr.14, 5 apr., 1991
149. O solidaritate necesară, “Orizont”, nr.26, 29 iunie, 1990
150. Ochiul dracului, “Orizont”, nr.30, 27 iulie, 1990
151. Ora 16:25, “Orizont”, nr.28, 13 iulie, 1990
152. Orientul între ghetou şi uliţa kalimerească, “Vatra”, nr. 8, 1996
153. Până şi somnul, “Orizont’, nr.6, 8 febr., 1991
154. Panopticum,,,Orizont”, nr.25, 1988
155. Panorama deşertăciunilor, “Orizont”, nr. 8, 1993
156. Paradigme stilistice în mitul marii treceri, „Forum studenţesc” nr 1-2, 1978
157. Paradoxul si limitele cunoaşterii, „Orizont”, nr. 49, 1984
158. Păsaţi, boieri, la domnul vostru, “Orizont”, nr.4, 25 ian., 1991
159. Paşi spre adevăr, “Orizont”, nr.9, 1 mart., 1991
160. Poarta de fier forjat a grofului Conopi, “Orizont”, nr.24, 15 iunie, 1990
161. Poetica romantică, azi, “Orizont”, nr. 2, 1994
162. Poezia lui Vasile Dan, „Orizont” nr. 43, 1986
163. Policier, (N. Manolescu), “Orizont”, nr.12, 22 martie, 1991
164. Portret al poetului la vîrstele înalte, „Orizont”,nr. 31, 1987
165. Postmodernismul (înainte de a-i şti numele), “Vatra”, nr.5, 1996
166. Prinţii din Fanar, “Orizont”, nr. 11, 1993
167. Promenadă în parc – teme ale imaginarului romantic, “Vatra”, nr. 7, 1999.
168. Prototipurile realităţii, „Orizont” nr. 36, 1988
169. Provincialism exotic, “Orizont”, nr. 7, 1993
170. Proză şi contemporaneitate, ,,Orizont”, nr. 13, 1981
171. Radiografia limitei, “22”, an III, nr.9, 6-12 aprilie, 1992
172. Răspuns la ancheta despre literatura Europei Centrale, „A treia Europă”, nr 1/1997
173. Reflecţii didactice, “Orizont”, nr.18, 8 oct., 1992
174. Regelui îi plăceau maşinile, “Orizont”, nr.27, 6 iulie, 1990
175. Repede ochire asupra culturii osmanlîi, “Orizont”, nr. 2, 1998
176. Revista revistelor, “Orizont”, nr.38, 20 sept., 1991
177. Ritmuri fără istorie, “Orizont”, nr.9, 21 mai, 1992
178. Ritualul de la capătul labirintului, ,,Amfiteatru” nr. 10, 1987
179. Romania (Il.Oancea), “Orizont”, nr.4, 16 martie, 1994
180. România în Consiliul Europei (I), “22”, nr. 42, 1993
181. România în Consiliul Europei (II), “22”, nr. 43, 1993
182. România în Consiliul Europei (III), “22”, nr. 44, 1993
183. Romantismul necanonic în secolul luminilor, AUT, seria ştiinţe filologice, 1998-1999.
184. Romanul unor opţiuni fundamentale, „Orizont”, nr. 30.
185. Rosturile cele adînci ale vieţii, ,,Caiete critice”, nr. 1-2, 1984 (Sorin Titel)
186. Să ne bandajăm traumele, “Orizont”, nr.44, 2 nov. 1990
187. Şansele dictaturii în România, “Orizont”, nr.31, 2 aug. 1991
188. Şansele toleranţei, “22”, an III, nr.12, 27 martie-2 aprilie, 1992
189. Sărbători uitate, “22”, nr.51, 20-27 dec., 1995
190. Scene cu Leon, “Orizont”, nr.24, 14 iunie, 1991
191. Schiţa pentru un recviem, “Orizont”, nr.22, 1 iunie, 1990
192. Schiţe de istorie a ideologiilor în România, “Orizont”, nr.7, 23 aprilie, 1992
193. Science-fiction şi alchimie medievală (I), „Paradox”, 1981
194. Science-fiction şi alchimie medievală, (III), „Paradox”, 1983.
195. Science-fiction şi alchimie medievală, (V) „Paradox”, 1985
196. Science-fiction şi alchimie medievală, (VII), ,,Paradox”, 1987.
197. Scriitorii în revoluţie -radiografia unei mentalităţi, “22“, nr. 4, 1997.
198. Scriitorii şi modelele lor, “Tomis”, nr. 6, 1997
199. Scriitorul în Universitate, “Interval”, nr. 5-6, 1998.
200. Secvenţe dintr-un amurg imperial, “Orizont”, nr.18-19, 10 mai, 1991
201. Sensurile lumii arhaice, „Orizont”, nr. 10.1982
202. Sfîrşitul verii, “Orizont”, nr. 2, 1993
203. Soarta prozei în mileniul viitor, “Ramuri”, nr. 10, 1997
204. Şpaisul revoluţionar, “Orizont”, nr.4, 12 martie, 1992
205. Spiritul haosului, “Interval”, nr.4-5, 1990
206. Statul de drept, “Orizont”, nr.27, 6 iulie, 1990
207. Strategia lecturii, ,,Orizont”, nr. 35, 1982.
208. Structuri şi relatii simbolice în prozele lui Vasile Voiculescu, „Orizont”, nr. 42.1984
209. Studiu despre literatura lui Panait Istrati, “Vatra”, nr. 8, 1994
210. Tăierea capului, “Orizont”, nr.11, 15 martie, 1991
211. Taina primei repetiţii, “Caiete critice”, 1990, număr despre Mircea Eliade
212. Tanti se revoltă, “Orizont”, nr.11, 15 martie, 1991
213. Temă cu variaţiuni: Corpul, “Orizont”, nr.2, 1993
214. Tentaţia rostirii lui Nichita Stănescu, „Orizont”, nr.40, 1984
215. Ticuri (I. L. Caragiale), “Orizont”, nr.3, 27 febr., 1992
216. Toamna vulpoaie, “Orizont”, nr.41, 11 oct., 1991
217. Tocmai d-aia, “Orizont”, nr.10, 21 oct. ‘95
218. Torţionarii, (Gulagul românesc), “Orizont”, nr.47, 23 nov., 1990
219. Tradiţie şi modernitate la sfîrşit de veac, “Orizont”, nr.6, iunie, 1996
220. Traducerea ca asumare a lumii, “Studii de literatură română şi comparată”, XII-XIII, Universitatea de Vest din Timişoara, 1994.
221. Triumful liniştii, “Orizont”, nr.10, 8 martie, 1991
222. Ultima Grecie – despre poezia lui Ion Barbu, “Studii de literatură română şi comparată”, XIV-XV, 1998.
223. Ultima noapte de război, „Orizont” nr. 17, 1985
224. Un acasă dintotdeauna, “Orizont”, nr.48, 29 nov., 1991
225. Un dicţionar pe adresa dumneavoastră, “Orizont”, nr.1-2, 11 ian., 1991
226. Un fel de tristeţe retro… , “Orizont”, nr.30, 26 iulie, 1991
227. Un neputincios, “Orizont”, nr.13, 29 martie, 1991
228. Un sindicat original, “Orizont”, nr.39, 27 sept. 1991
229. Un taică aristotelician, “Dilema”, nr. 224, 1997
230. Unu, şi cu nula, şi cu nula”, “Orizont”, nr.5, 31 martie, 1994
231. Valenţe ale simbolului cultural, „Forum studenţesc”. nr. 2, 1980.
232. Versete din Apocalipsă, “Orizont”, nr.46, 16 nov. 1990
233. Viziuni bănăţene, “Dilema”, nr.202, 22-28 nov., 1996
234. La o sindrofie, Dilema, nr. 454
235. Preşedintele Academiei Române veghează, Dilema, nr. 453
236. Jocul de-a descălecatul, Dilema, nr. 452
237. Cîteva ciudăţenii, „Dilema”, nr.451.
238. O discretă stare fortuna labilis, „Dilema”, nr.450
239. Stau pe bancă, în lumina de toamnă, „Dilema”, nr.449
240. Învăţămîntul între agonia specializării şi extazul salarial (I), „Dilema”, nr.448
241. Huntington şi cercetaşii, „Dilema”, nr.447
242. Lumea de la 1848 (II), „Dilema”, nr.448
243. Lumea de la 1848, „Dilema”, nr.445
244. O chestie întîmplătoare, „Dilema”, nr.444.
245. Arta, ştiinţa şi pălămida, „Dilema”, nr.443
246. În excursie, „Dilema”, nr.442.
247. Dumnezeu cu d mic, „Dilema”, nr.441.
248. Lupta dintre lumea veche şi cea nouă, „Dilema”, nr.440.
249. Ştiri estivale, „Dilema”, nr.439.
250. Provinciile Europei – o perspectivă politică (II), „Dilema”, nr.438.
251. Provinciile Europei – o perspectivă politică (I), „Dilema”, nr.437.
252. Feciorului Pubi i s-a dat un post la calea ferată, „Dilema”, nr.436.
253. Eram eu pe atunci înainte de naştere, „Dilema”, nr.435.
254. Plăcerile balcanice ale lui Loaţi Marghetics, „Dilema”, nr.434.
255. Uncheşul aristocrat, „Dilema”, nr.433.
256. Am dat din cap şi m-am minunat, „Dilema”, nr.432
257. Să dăm fuguţa din real în ficţional, „Dilema”, nr.431.
258. Despre Provincie din nou, „Dilema”, nr.430
259. Proza, bat-o focu’, este proastă!, „Dilema”, nr.427.
260. Niscaiva filosofie in vivo, „Dilema”, nr.426.
261. Proză de inspiraţie Discovery Channel (II), „Dilema”, nr.425.
262. Proză de inspiraţie Discovery Channel (I), „Dilema”, nr.424.
263. Recviem în proză despre poezie, „Dilema”, nr.423.
264. Povestire scurtă cu trei derapaje, „Dilema”, nr.422.
265. Cu paşoptiştii în trăsură, „Dilema”, nr.421.
266. În excursie cu Ion, „Dilema”, nr.420.
267. Alecsandri la discotecă, „Dilema”, nr.419.
268. Dezmeticire la un pahar de ţuică, „Dilema”, nr.418.
269. Legea caselor naţionalizate în dezbatere publică (III), „Dilema”, nr.417
270. Legea caselor naţionalizate în dezbatere publică (II), „Dilema”, nr.416.
271. Legea caselor naţionalizate în dezbatere publică (I), „Dilema”, nr.415.
272. Din Valea Nilului în Silicon Valley, „Dilema”, nr.414.
273. Peisaj cu gondole şi cu băbătîi americane cam posace, „Dilema”, nr.413.
274. O ficţiune anapoda, „Dilema”, nr.412.
275. Triple-sec. Tescovină. Popularul turţ, „Dilema”, nr.411.
276. A venit vremea să ne facem apolitici, „Dilema”, nr.410.
277. Istoria prin colaje, „Dilema”, nr.409.
278. Vara la pescuit şi, mai apoi, la Cina creştină, „Dilema”, nr.408.
279. Unchiul cel de nebăgat în seamă, „Dilema”, nr.407.
280. Serhaturile norocoase ale măritului herţog, „Dilema”, nr.406.
281. La o masă din locanda pe nume Petit Grillon, „Dilema”, nr.405.
282. Mozart chicoteşte sub masă, „Dilema”, nr.404.
283. Ehe, mult ar fi de povestit!, „Dilema”, nr.403.
284. La taifasul european, „Dilema”, nr.402.
285. Mai nimic, „Dilema”, nr.401.
286. Nenea tehnicianul se holbează la mine, se holbează la halbă, „Dilema”, nr.400.
287. Ceva ecumenism, ceva lingvistică şi (ceva) parfum de rachiu, „Dilema”, nr.399.
288. I-auzi ce adevăruri de viaţă mi-este dat să aflu!, „Dilema”, nr.398.
289. Dănuţă, hai să trecem frontiera!, „Dilema”, nr.397.
290. Stau şi mă socotesc prin buzunare, „Dilema”, nr.396.
291. Mă indispune ceva: canicula, alte cele, nu ştiu exact, „Dilema”, nr.395.
292. Ceea ce rezulta era un soi de covor lunguieţ, „Dilema”, nr.394.
293. După masă pe ulicioara de Provincie, „Dilema”, nr.393.
294. Starea politică a naţiunii, „Dilema”, nr.391.
295. Taifas, „Dilema”, nr.390.
296. Comentarii la Plato, „Dilema”, nr.389.
297. „Ia, să mă duc eu la geam şi să scot capul pe geam”, „Dilema”, nr.388.
298. Scenă de gen, „Dilema”, nr.387.
299. Grebla din uliţa Rothwisenweg, „Dilema”, nr.386.
300. „Aha!”, am răspuns, luminat, „Dilema”, nr.385.
301. Boneta de partid, „Dilema”, nr.384.
302. Puzzle suprarealist, „Dilema”, nr.383.
303. Poveşti cu tot felul de capre, „Dilema”, nr. 382.
304. La fitness, „Dilema”, nr.381.
305. E vremea să vedem aievea, „Dilema”, nr.380.
306. Voyeurism fără voie, „Dilema”, nr.379.
307. Cu zahereaua la zahana, „Dilema”, nr.378.
308. Duios instanţa auctorială trecea, „Dilema”, nr. 377.
309. V-aaliniaţi!, „Dilema”, nr.376.
310. O telenovelă cu maidanezul Tambur, „Dilema”, nr.375.
311. Campanie electorală în lumea lui hanţi şi gredli, „Dilema”, nr.374.
312. După revoluţiune, stăm la coada pentru taxe şi impozite locale, „Dilema”, nr.373.
313. Poveste cu bandiera triculoră, „Dilema”, nr.372.
314. În asemenea decor plăcut are loc naraţiunea, „Dilema”, nr.371.
315. Jucăm vist şi preferans cu polcovnicii ruşi, „Dilema”, nr.370.
316. Stă Aricescu în livada postelnicului (II), „Dilema”, nr.369.
317. Stă Aricescu în livada postelnicului (I), „Dilema”, nr.368.
318. Reverii la şedinţă, „Dilema”, nr.367.
319. Poveşti despre vrăji şi moroi, „Dilema”, nr.366.
320. Abatorul pentru porci, „Dilema”, nr.365.
321. Să ştii că aşa-i la ei, la Arabia (II), „Dilema”, nr.364.
322. Să ştii că aşa-i la ei, la Arabia (I), „Dilema”, nr.363.
323. În excursie cu societatea civilă, „Dilema”, nr.362.
324. Tovarăşul Păntălie de la Casa Armatei ne luminează, „Dilema”, nr.361.
325. Minunat stăteam noi la meciul de fotbal de la Guadalajara, „Dilema”, nr.360.
326. Televizoare Rubin, mai apoi altele pe nume Cosmos, „Dilema”, nr. 359.
327. Cum îşi dregea organul dascălul Ilie, „Dilema”, nr.358.
328. Magazia de lemne a poetului a fost şi ea agresată, „Dilema”, nr.357.
329. Sînt prost. Ieri mi-a trecut prin cap treaba asta, „Dilema”, nr.356.
330. Gîndesc intens cum vine mioriţa, „Dilema”, nr. 355.
331. Cuptorul lui oma, „Dilema”, nr.354.
332. Te uiţi holbat la doamna dactilografă, „Dilema”, nr. 353.
333. Îmi vine să mă rîd, „Dilema”, nr.352.
334. Domnii aceia cu lavalieră şi doamnele cu coc, „Dilema”, nr.351.
335. Saga cu prăvăliaşi, „Dilema”, nr.350.
336. Cu akaemul contra minijupei, „Dilema”, nr.340.
337. Aşa îţi pare a fi, „Dilema”, nr.312.
338. La party, „Dilema”, nr.290.
339. Placerea (anonima) a unei cafele matinale, „Dilema”, nr. 273.
340. Ironia caragialiană şi ceremonialul public, Studii de literatura română şi comparată, vol. XVIII-XIX, 2002 – 2003.
341. Descălecatul între ficţiune şi adevăr istoric. Recenzii de carte. “Studii de literatură română şi comparată, vol. XVI-XVII, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2001.

Participarea la conferinţe în străinătate:
1990, Cultură şi civilizaţie română la Universitatea Heidelberg, cursuri de vară în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România.
1993 – seminarii despre Filosofia drepturilor omului, Universitatea din Strasbourg.
1994, Seminarii şi lecturi în croaziera organizată de Uniunea Europeană pentru scriitorii din ţări mediteraneene şi ale Mării Negre, The Waves of Black Sea, noiembrie 1994.
1998, Berlin, conferinţă pe teme de literatură română actuală – Literaturwekstat Berlin.
1999, Universitatea din Udine, conferinţa despre cultura română după 1989.
2001, prelegeri şi lectură la Graz, organizată de revista “Lichtungen”
2002-2003 prelegeri şi lecturi la Sttutgart, Frankfurt am Main, Esslingen.

Granturi şi programe culturale:
1.Dicţionarul scriitorilor din Banat, CNCSIS
2. Manual al predării limbii şi civilizaţiei româneşti, CNCSIS
3. Site de literatură euroregională pe internet, Primăria Timişoara
4. Patrimoniu şi literatura, Primăria Timişoara
5. Literatura euroregională pe internet, European Cultural Foundation, Amsterdam, www.eurocult.org

În ţară:
Conferinţă la seminarul despre viitorul culturii în Europa comunitară organizată de fundaţia Friedrich Ebert, Timişoara, 2000.
Conferinţe şi prelegeri la Universitatea de Vară a fundaţiei Altera din Târgu Mureş.

Traduceri şi ediţii critice:
Joseph de Maistre, selecţie de texte, studiu introductiv şi notă biobliografică, Editura Amarcord, Timişoara, 1995.

Activitate didactică:
1. Între hanger şi sofa. Literatura în epoca veche românească, (studiu), Editura Marineasa, Timişoara, 1998.
2. Tentaţia Orientului, studii de imagologie aplicate la proza românească interbelică, Editura Paralela 45, 1997.
3. Literatură română veche. Teme fundamentale, (studiu de didactică universitară cu antologie pentru dezbateri în seminar), Editura Brumar, Timişoara, 1999.
4. Sorin Titel – monografie critică, antologie comentată, receptare critică, colecţia CANON, serie coordonată de criticul Alexandru Cistelecan, Editura Aula, 2000.
5. Prelegeri de literatura română. Epoca veche şi modernă, Editura Universităţii de Vest, 2001.
6. Caiet de seminar, I, A. Relaţia simbolică dintre regalitate şi divinitate în lumea medievală. Antologie de texte pentru dezbateri în seminar. B. bibliografie generală din B.C.U.T. – Istoria României, Epoca medievală, Editura Marineasa, 1993.
7. Personajul istoric în literatura paşoptistă, (istorie literară), Aula, 2003. Activitatea de editare a unor publicaţii:
1. Redactor şef al revistei de creaţie şi experiment creator “Ariergarda”, nr. 1/1998.
2. Redactor şef al revistei de creaţie şi experiment creator “Ariergarda”, nr. 2/2000.
3. Coordonarea volumului “Studii de literatură română şi comparată”, nr. XIV-XV, 1998.
4. Păreri răzleţe între politică şi cultură, realizarea unui număr al revistei „Dialog”, publicaţie a exilului democratic român, editată de Demokratischer Kreis der Deutschland-Rumänen, Dietzenbach, Germania, nr. 203-214 din ian.-dec. 1998 (colaborare cu Ion Solacolu).

Membru în colegiile de redacţie ale :
1. “Orizont”, Timişoara,
2. “Dilema”, Bucureşti,
3. “Provincia”, Cluj-Napoca.
4. “Ariergarda”, Timişoara
5. “Studii de literatură română şi comparată”, UVT
6. Colaborări permanente: Dilema, Provincia, Orizont, Familia, Cuvîntul, Cotidianul, 24 FUN TM, TVR Timişoara.
5. Colaborator al site-ului academic din Frankfurt, Palais Jalta: www. ceeol.de

Includerea şi aprecierea activităţii literare şi ştiinţifice în volume, articole
individuale în enciclopedii sau dicţionare:
1. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, R-Z , Editura Albatros, 2002.
2. Dicţionarul scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, 2005.
3. Ion Negoiţescu, Scriitori contemporani, Editura Dacia, Cluj, 1994
4. Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. IV, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989
5. Monica Lovinescu, Unde scurte, vol. V, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995
6. Gheorghe Perian, Scriitori români postmoderni , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ,1996.
7. Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Experimentul literar românesc postbelic, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
8. Carmen Muşat, Perspective asupra romanului românesc postmodern , Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
9. Ruxanda Cesereanu, Călătorie spre centrul infernului. Gulagul în conştiinţa românească , Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998.
10. Dorin Murariu, Provincie şi valoare, Editura Eubeea, 1998
11. Olimpia Berca, Dicţionar al scriitorilor bănăţeni , Editura Amarcord, 1996
12. Alexandru Ruja, Parte din întreg , Editura de vest, 1994.
13. SPIRIDON, Monica, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, Experimentul literar românesc postbelic, Editură Paralela 45, 1998.
14. Ion Pop (coordonator), Dicţionar analitic de opere literare româneşti, E-L, vol. II, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999.
15. SPIRIDON, Monica, Experiment in post-war romanian literature, Editura Paralela 45, 1999.
16. Tudorel Urianu, Proza românească a anilor ‘90, Editura Albatros, 2000.
17. * * * Romanian Fiction of the ‘80s and ‘90s /antologie/, Editura Paralela 45, 1999.
18. Radu G. Ţeposu, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Editura Eminescu, 1993.
19. Romanian writers of the ’80s and ’90s, Editura Paralela 45, 1999
20. Scriitori români din anii ’80-’90 Editura Paralela 45, 2000
21. Nicolae Manolescu, Proza. Lista lui Manolescu, Editura Aula, 2001.
22. Adrian Oţoiu, Trafic de frontieră. Proza generaţiei 80, Editura Paralela ’45, 2001.
23. Gheorghe Perian, Dezlegarea la cărţi, Editura Limes, 2006.
24. Aurel Sasu, Dictionarul biografic al literaturii romane (2 volume), Editura Paralela 45.

Recenzii apărute în ţară:
1. Cornel Ungureanu, O confirmare: Daniel Vighi, „Orizont”, nr. 46, 1985
2. Radu Călin Cristea, Ecuaţii de gradul doi, „Familia”, nr. 12, 1985
3. Dan Culcer, Modificări în proza scurtă, „Vatra”, 1986
4. Mircea Nedelciu, Prezentul continuu, „Viaţa românească”, ian. 1986,
5. Nicolae Manolescu, Obiecte şi reverii, România literară, nr. 49, 1989.
6. Vasile Popovici, Însemnare despre anii din urmă, Familia, mai 1989
7. Mircea Mihăieş, Reverii livreşti, Orizont, nr. 13, 1989
8. Ion Negoiţescu, din Istoria literaturii române în „Amfiteatru”, anul I, nr. 4, aprilie 1990
9. Nae Antonescu, Rusalii ‘51, în “Vatra”, nr.10, oct. 1995
10. Dan Stanca, “Valahia de mucava”, “România liberă”, nr.1840, 17 aprilie, 1996
11. Gabriel Dimisianu, O conştiinţă postdecembristă, “22”, nr.23, 5-11 iunie, 1996
12. George Pruteanu, Jurnale Daniel Vighi, “Dilema”, nr.78, 7-13 iunie, 1996
13. George Pruteanu, Jurnalul şi timpul, “Expres Magazin”, nr.23, 11-18 VI, 1996
14. Gheorghe Grigurcu, Conştiinţa Timişoarei, “România literară”, nr.46, 20-26 nov., 1996
15. Nicolae Prelipceanu, Un nou volum despre Deportarea în Bărăgan, “România liberă”, 8 oct., 1996
16. Adrian Popescu, Un jurnal moral, “Steaua”, 7-8 aug., 1996
17. Mihai Dragolea, Exerciţii epice în anii din urmă, “Vatra”, nr.5, 1996
18. Andrei Bodiu, Un moralist la sfîrşit de secol, “Vatra”, nr.5, 1996
19. Ivăncescu, Ruxandra, Două feţe ale realului, două feţe ale textului, „Vatra”, 11, 1997.
20. Marino, Adrian, Limitele lucidităţii literare, „Cotidianul”, nr. din 4 sept., 1997.
21. Perian, Gheorghe, Un roman despre arşiţă şi moarte, „Vatra”, 11, 1997.
22. Popovici, Vasile Cronica unei agonii întrerupte, „Orizont”, nr. 6, 18 iunie,1997.
23. Prelipceanu, Nicolae, Itinerariul unei tragedii“,România liberă”, nr.28, 26 iul 1994
24. Radu, Tania, Lumea asta nu-i a noastră, suplimentul cultural „Cotidianul”, 20 feb.,1995.
25. Sălcudeanu, Nicoleta, Un hedonist al imginarului, „Vatra”, 11, 1997.
26. Stanca, Dan, Un roman al disperării surde, „România liberă” din 8 aprilie,1997.
27. Ungureanu, Cornel, Cronicarii, actorii şi autorii, „Orizont”, nr. 7, 1996.
28. Ungureanu, Cornel, Infatigabilul Daniel, în “Timişoara”, nr.72, 27 martie, 1996
29. Urian, Tudorel, Lehamitea ca motor al istoriei, „Cuvântul”, nr. 4, aprilie,1997.
30. Vasilescu, E., Bărăgan şi deportare, „Biblioteca”, nr.3, 1995.
31. Vultur, Smaranda, De la réconstitution etnographique à travers les récits de vie în „Ethnologie française” 3, juillet-septembre, p. 473-482.
32. Lucia Cuciureanu, Fragmente de viaţă, „Arca”, nr. 4,5.6.

Prezenţe pe site-uri. Recenzii, analize, prezentări, activităţi culturale, didactice şi
civice.
33. http://www.mlr.ro/litromhtm/contemporana/eseistica/vighi.php în Muzeul literaturii române.
34. http://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_Vighi
35. http://www.revista22.ro/html/index.php?nr=2004-09-01&art=1114. Recenzie de carte.
36. http://www.tvr.ro/tvr-timisoara/realizatori.php.
37. http://www.infonews.ro/modules.
38. http://www.polirom.ro/autori.
39. http://www.memoria.ro
40. http://www.edituraparalela45.
41. http://ro.wikipedia.org/wiki/Deportările_în_Bărăgan
42. http://www.provincia.ro/cikk_roman/archivum.html
43. http://www.ceeol.com
44. http://www.rastko.ro/literra/2005/3
45. http://www.contrafort.md/2001/84/264.html
46. http://www.aula.ro
47. http://www.respiro.org
48. http://www.primariatm.ro
49. http://epa.oszk.hu
50. http://www.revistabanat.ro
51. http://www.observatorcultural.ro
52. http://www.romaniaculturala.ro
53. http://www.9am.ro
54. http://www.zf.ro
55. http://www.romanialibera.com
56. http://www.euractiv.ro
57. http://www.referate-romana.com
58. http://www.agenda.ro
59. http://n.cotidianul.ro
60. http://www.ziuadevest.ro
61. http://biblioteca.euroweb.ro/dictionar
62. http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare
63. http://www.nordest.ro/cms/pages/premii
64. http://www.ccrit.ro/cercetari.htm
65. http://agenda.liternet.ro
66. http://www.minoriten.austro.net
67. http://www.ujszo.saratoga.ro
68. http://www.hgwells.ro
69. http://www.atentie.info
70. http://www.revista22.ro
71. http://www.infotim.ro
72. http://www.aius.ro
73. http://www.algoritma.ro
74. http://www.amazon.com
75. http://www.memorialsighet.ro
76. http://www.supercarti.ro
77. http://www.nettime.org
78. http://www.humanism.ro
79. http://www.lumivirtuale.ro
80. http://www.clubliterar.com
81. http://www.aliantacivica.ro
82. http://clearharmony.net
83. http://www.intercultural.ro
84. http://www.cartea.info
85. http://beszelo.c3.hu
86. http://www.kulturzentrum-temeswar.ro
87. http://gds.ong.ro
88. http://ariergarda.go.ro
89. http://www.civitas.home.ro
90. http://www.altitudini.ro
91. http://www.pravaliaculturala.ro
92. http://www.rom2.de
93. http://www.gezett.de
94. http://www.librariacarter.ro
95. http://www.atheneum.ca
96. http://www.engeler.de/wichner.html
97. http://www.halbjahresschrift.homepage
98. http://www.lichtungen.at
99. http://www.cadranpolitic.ro
100. http://www.theepochtimes.com
101. http://www.adevarulonline.ro
102. http://www.bestwebbuys.com
103. http://www.revistafamilia.as.ro
104. http://muse.jhu.edu
105. http://www.gobeportal.com
106. http://www.pushthebuttonplay.com
107. http://www.adz.ro
108. http://www.polishculture-nyc.org/konik_bio.htm
109. http://www.fundatia-aleg.ro
110. http://80.74.142.177/560_news_publ_archive.
111. http://www.doml.at
112. http://www.palais-jalta.de/chronik4.htm
113. http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri

Activităţi culturale 2001-2005
Preşedintele Asociaţiei culturale Ariergarda
Proiectul epic în documentarele artistice Pubi şi Fiameta realizat de studioul de film Film and Go.
Documentarul artistic Boema de Timişoara (producţie TVR Timişoara) care a cîştigat un premiu de film documentar în Slovenia şi a fost nominalizat la un festival de film documentar la Paris.
Bursă internaţională de cercetare şi creaţie 2002-2003 – Akademie Schloss Solitude – Stuttgart cu lecturi şi prelegeri în Stuttgart, Frankfurt, Esslingen.
Editarea unei cărţi experiment grafic (Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Fahrplan für die sixties, Editions Solitud 2003, Stuttgart) cu o completare a unui CD pe o aplicaţie de tip videoinstalaţie realizat în colaborare cu artistii plastici Nathalie Wolff (Paris) şi Anna Konnik (Varşovia).
Organizarea Atelierului internaţional artă plastică şi literatură SOS PRIN ARTA.
CASTELE DE PE VALEA MUREŞULUI, cu participarea unor artişti plastici din Franţa, Germania şi scriitori din România.
Susţinerea unei serii de debuturi în proză în colaborare cu editura Brumar din Timişoara în activitatea didactică de creative writing public.
Parteneriat cu Librăria Humanitas – Joc secund Timişoara prin organizarea unor seri de lectură şi de dezbatere.
Parteneriat cultural cu Teatrul Naţional Timişoara pentru susţinerea activităţilor culturale ale teatrului.
Dezbateri publice, activităţi de conferinţe şi prelegeri ale Atelierului civic ARIERGARDA pentru implicarea jurnaliştilor, a scriitorilor şi a artiştilor plastici în viaţa publică.
Activitate publică: participant la declanşarea revoluţiei în 16 decembrie 1989, alături de Vasile Popovici, Viorel Marineasa, Eugen Bunaru, George Şerban, membru fondator al Societăţii Timişoara, coautor al Proclamaţiei de la Timişoara, membru fondator al Alianţei Civice şi al Partidului Alianţei Civice. Coautor şi semnatar al Memorandumului pentru construcţia regională a României, 2001, preşedinte al Atelierului civic Ariergarda, Timişoara.

Activitatea ştiinţifică şi culturală / 2007

I.
1. Ingrijire volum, prezentare, Daniela Raţiu, In vitro, roman, Editura Cartea românească, 2006.
2. Prezentare contracopertă Lucian P. Petrescu, Vedere spre curtea interioară, roman, Editura Cartea românească, 2006.
3. Lansare, dezbatere, prezentare serie de proză Simona Constantinovici, Colecţia de fluturi, Editura Brumar, Gheorghe Miron, Râma, Editura Brumar, Daniela Raţiu, Ochelari de damă, Editura Brumar, Alexandru Potcoavă, Pavel şi ai lui, Editura Brumar.
4. Prezentare carte la Consfatuirea natională Astra, mai 2007
5. Participare la dezbaterea publica Istoria artei in cafenea. Dadaismul, Fundatia Rubin
6. Participare la dezbaterea Rolul spaţiului public din cadrul Masteratului de politici publice europene de la facultatea de Arte plastice din UVT
7. Dezbatere despre Poezia generaţiei optzeci la Muzeul de arta cu participarea lui Valeriu Stoica si Marcel Tolcea.
8. Conferinţa Frontiera in anii 80 in cadrul Scolii de vara cu participare internaţională Memorialul Sighet, 2007, moderator şi rector al Scolii Stephane Courtois

II.
Studii în revistele „Orizont” şi „Arca” din monografia Onoarea şi onorariul despre romanul Mara de Ion Slavici, în curs de editare la editura Cartea românească.
Studiu despre gruparea literară Aktionsgruppe Banat, „Observator cultural”, aprilie 2006. Învăţământul – radiografii de toamnă în www. Prăvălia culturală.ro
1. Coordonare grant internaţional Literatura tânără euroregională pe site trilingv român, maghiară, sârbă în www. 3cyberfiction.net. Proiect finanţat de European Cultural Fund, Amsterdam.
2. Membru în grantul Manual de limbă română pentru studenţii străini, coordonare prof. dr. Otilia Hedeşan.
3. Timişoara citeşte Timişoara, grant finanţat de Fundaţia A Treia Europă, Pro Helvetica şi Consiliul Municipal Timişoara.
4. Coordonare grant Timişoara ex-centrică. Literatură şi patrimoniu, finanţat de Consiliul Municipal Timişoara.

III.
Simpozioane naţionale cu participare internaţională. Seminarii. Dezbateri.
Ateliere culturale.
1. Congresul Germanisticii din România.
2. Festivalul Dramaturgiei Româneşti şi Anul Francofoniei în Dramaturgie, Timişoara, septembrie.
3. Simpozionul Poezia în avangardă în cadrul Festivalului de poezie de la Sighişoara.
4. Simpozion despre relaţiile româno-maghiare, dimensiunea culturală, în direct Duna TV – TVR 2, februarie.
5. Dezbatere culturală, specificul prozei tinere cu Alexandru Potcoavă la UVT.
6. Poezia tânără între continuitate şi inovaţie, cu Tudor Creţu la UVT.
7. Dificultăţile prozei moderne, invitat conf. Dr. Lucian P. Petrescu la UVT.
8. Lansare de carte, dezbateri literare la secţiunea literară Studenfest. Coordonare dezbatere la romanul Zogru de Doina Ruşti, Editura Polirom. Asociere profesională: Consiliul artistic al Teatrului Naţional Timişoara.

Publicistică:
1. editorial săptămânal în „Cotidianul”,
2. microeseuri şi proză în 24 FUN TM,
3. eseuri lunare în revista Alternative, redactor şef Ion Bogdan Lefter,
4. eseuri, proză, reportaje literare lunare în revista „Orizont”.
5. emisiunea culturală 3sfertul academic la TVR Timişoara.

*

Carti

Apocalipsa 9

„Socrate se află la promenadă cu un oarecare pe nume Theodoros. Trec ei amîndoi agale pe sub cîţiva smochini, un curmal sălbatic, două capre, cîteva găini moţate şi un cioban puţind a zer. Nu poartă nici o distincţie academică, nu sînt împovăraţi de titluri şi nici nu au griji legate de comisii de doctorat care trebuie aşteptate la gară, cazare, masa, laudatio, protocoale, nu au de mulţumit nimănui, sînt nişte careva din antichitante pe malul unui râu cu apă puţină din cauza secetei.” (fragment)
Download


Cometa Hale-Bopp

„Pe strada Economilor aveam aproape toţi curent electric. Numai vecina noastră, baba Marcu-neni, cumnata de frate a răposatei Mata, aceea înmormîntată cu secera şi ciocanul la căpătîi, nu avea. Pe la Marcu-neni veneau seara bătrîne reacţionare şi se simţeau bine la un soi de lampă burghezo-moşierească, împodobită cu ciorchini de struguri din porţelan şi ghirlande de flori asemenea…” (fragment)
Download


Decembrie, ora 10

„Îl cuprinde teama apăsătoare. Dacă s-ar lua dpă ce simte ar trebui să urle îngrozit, să strige ca un apucat împleticit de groază, ca în faţa apariţiei unui monstru care i-a intrat în apartament. Se îndreaptă spre uşă şi o închide, iese pe balcon, închide uşa şi trage perdeaua.” (fragment)
Download


Deportarea în Bărăgan

„Trei foşti deportaţi în Bărăgan, doi scriitori, un arhitect şi un reporter, plus şoferul, au luat drumul Bărăganului la 44 de ani fără o lună de la nenorocirea abătută peste Banat în 18 iunie 1951” (fragment)
Download


Fahrplan fur die Sixties

„Puiu introduce pentru prima oară stroboscopul pe meleaguri timişorene într-un spectacol happening, conceput şi regizat de el. Vorbeşte pe la cenacluri ascultate de securişti mascaţi în juni beatnici despre Allan Ginsberg, despre libertatea din romanul On the road, despre mişcarea hippy, despre concertul de la Woodstock şi despre Jimi Hendrix, imitându-l pe Onan biblicul sub furtuni de waţi şi decibeli” (fragment)
Download


Fals tratat de convieţuire

se leagănă doamna agăţată de plasele ei pline de cartofi, cu ceva ceapă, cu pâine, cu lapte, cu altele pe care nu doresc să le mai spun, nimic sexual în trecerea aceea, asta e adevărat, pot depune mărturie că mersul ăla e ceva ca un şpais, ca un atelier de reparat biciclete, e ceva obosit, e un fel de victorie a vieţii asupra ei însăşi, a serviciului, a anilor, e ceva în mersul doamnelor întorcându-se de la servici care îmi pare mie a fi un fel de hol de la Casa de cultură de la Lipova. Aşa cumva” (fragment)
Download


Insemnare despre anii din urmă

„Nu mai citeşte. Se sprijină cu bărbia în palmă şi priveşte geamul mat din faţa lui. Încearcă să-şi închipuie viaţa tânărului din Assisi. Petrecerile juni se ţineau lanţ scandalizând târguşorul cu oameni paşnici – ziua, căruţe la piaţă, peşte, fructe, carne de oaie, de viţel, câteva biserici cu picturi sărace şi severe, abia trezite din amorţeală de culorile văratece de afară” (fragmente)
Download


Insula de vară

„…tare mult îi plăcea lui la Primărie, făcea acolo tot felul de lucrări, spărgea lemne pentru teracotele de prin birouri, dimineaţa aprindea focul, aducea butuci în lăzile vopsite verde din camere şi vorbea tare. Avea lemnele clădite sub scările care urcau la primar şi la sala de şedinţă împodobită cu steagul ţării şi al partidului. Între ele se afla poza lui Ceauşescu, înainte cea a lui Dej, şi el intra acolo puţin mai sfios, aproape în vîrfuri, deşi nu era nimeni în sală. Cînd termina slujba, adică după ora trei, pleca din instituţie cu domnul funcţionar de gradul întîi Vapina. Se duceau aţă la cofetărie şi înţepeneau acolo, în faţa unor pahare de coniac.” (fragment)
Download


Misterele castelului Solitude sau despre singurătate la vreme de iarnă

„Stau pe bancă şi-i privesc pe cei doi: el cu baston, doamna fără, păşesc pe un fel de pridvor al unei clădiri mari cu geamuri largi din termopan, cu un fel de porumbei negri gravaţi în sticlă – “să fie golumbii ăştia, sufletul”, îmi zic şi-mi aduc aminte că am auzit-o pe baba spunînd că sufletul răposaţilor este ca o păsăre neagră pe care o poţi vedea dacă ai cumva o bucată de scîndură putrezită de la vreun coşciug şi dacă are ea o gaură, aşa cum rămîne după ce se desprinde din scîndură un nod din lemn, privesti prin ochiul putrezit şi poţi vedea pe deasupra cimitirului foarte multe păsări negre ca astea gravate aici pe geamurile din Waldfriedhof, zboară primprejur, dar nu foarte departe, mai mult stau pe cruci, fiecare la locul care i se cuvine.” (fragment)
Download


Povestiri cu strada depozitului

„L-a găzduit o văduvă bătrână. Îl poftise în camera din faţă cu miros de busuioc şi gutui, cu perne mari înflorate aşezate pe patul înalt. Se aşeză pe o laviţă rece. Privi atent camera. Deasupra geamurilor mici văduva harnică pusese ştergare colorate. În spaţiul dintre geamuri odihneau o mulţime de fotografii cu figuri încremenite în ramele de metal” (fragment)
Download


Rusalii ’51

„Spre primăvară ne-au împresurat trupele de armată, căutau paraşutişti pe care ziceau că-i ţinem ascunşi, ne-au întors pe dos casele, dulapurile, boarfele. Strigau la noi. „Nu-i nimeni, domnu comandant”. Un soldat mi-a întins o ţigară. Pe urmă au plecat” (fragment)
Download

*

„Odată cu stingere marelui imperiu turc şi ţările româneşti intră în crepuscul; isprăvile militare pe sol autohton înfăptuite de băştinaşi devin tot mai rare şi mai reduse ca amplitudine. Domnii sînt chemaţi doar la marile campanii militare ale padişahului sau le sînt trimise de aprovizionare a oştilor otomane, de reparare a cetăţilor sau de construire de poduri, ori altele asemenea. Cu cât Imperiul se dovedea mai slab în războaie cu atât mai sporea dominrea asupra voievozilor în fel compensatoriu: ceea ce turcii pierd într-o parte se iluzionează că vor iputea câştiga în alta”

„În ceea ce-i priveşte pe tinerii însurăţei, aceştia se manifestă zgomotos în nuvela Au mai păţit-o şi alţii a lui Costache Negruzzi. Junii se află acasă la postelnicul Zambolici care, el însuşi, s-a hotărât să părăsească viaţa de holtei, la peste patruzeci de ani”

„Ceea ce scrisese Mihail Kogălniceanu, cu titlul de recomandare şi limpezire programatice în celebrul manifest din paginile „Daciei literare” referitoare la folosirea istoriei ca sursă
de inspiraţie pentru scrierile literare nu era, la vremea apariţiei articolului-program, un subiect necunoscut
şi exotic.”

„Opera lui Sorin Titel este asemenea aceleia bacoviene, simplă şi complexă, la îndemână şi plină de un rafinament care scapă oricărui avânt analitic doar ambiţios. La fel ca în cazul poetului care şi-a spus sieşi şi posterităţii că, iată, veacul l-a făxut atât de cult încât priveşte peste peste semeni şi aici, cu toată cultura mare a lui Sorin Titel, un ceva de nepovestit (doar) cu uneltele obşteşti ale hermeneuticii ni se impune”.

 

Moarte şi paradis lumesc în cronici

 

Pentru mai multe detalii intraţi în siteul d-lui Daniel Vighi. Aici-

Pr. Dorin.

Profeţia unui preot grec

1 August 2007

Florian Bichir

Episcopul Calinic sustine ca Teoctist stia de opt ani ca va muri in 2007.

Prea Sfintitul Calinic Argatu, episcopul Argesului si Muscelului, sustine intr-un text trimis in exclusivitate „Evenimentului zilei” ca Patriarhul Teoctist stia ca va muri in anul 2007.

Un preot grec citeste viitorul

Patriarhul Teoctist „mi-a spus ca se va opri din drumul acesta pamantesc la Popesti-Leordeni, in biserica ridicata in viteza mare, transformata in Manastirea Tuturor Sfintilor Romani. Patriarhul stia de mult ca va muri in 2007, dupa profetia preotului grec Papaiani, profetie facuta inca din anul 1999. El, Patriarhul Teoctist, si-a dorit, in final, comuniunea cu toti sfintii romani si cu cei care au fost canonizati in timpul patriarhatului sau. Teoctist n-a fost sfant si nici n-a lasat sa se inteleaga aceasta. A fost un om ca toti oamenii, insa cu chemare speciala in slujirea sacra, intr-o lucrare plina si pandita de toate capcanele omenesti si diavolesti. Poate ca a tinut putin si la el insusi de nu a putut sa izbeasca fara crutare in mizeria social-politica de dinainte de 1989 si care speram sa nu se mai repete. Orice biserica daramata era o sabie in sufletul sau si al romanilor ortodocsi. Stiu durerile singure si nespuse ale Patriarhului Iustin care nu si-a mai revenit dupa cutremurul din 1977, un cutremur ce nu s-a mai oprit si a continuat sa darame biserici. Toate astea l-au bagat in mormant, si asa a intrat si Teoctist Patriarhul, cu durerile cele mari nespuse si nescrise, iar de noi foarte putin stiute”.

„Patriarhul a stiut”

Prea Sfintia Sa Calinic scrie in continuare: „Acum s-a implinit ceea ce Teoctist Patriarhul a stiut mai dinainte. A plecat pe picioarele sale catre Domnul Luminii. Nici nu dorea altfel. N-a mai fost cazul sa-i mai dea nimeni nici un pahar de apa. L-a scapat Dumnezeu de ultimele neputinte si umilinte.

In cei 92 de ani si 6 luni a indurat destul. S-a dus cum a hotarat Domnul chiar pe 30 iulie, ca si inaintasul sau in tronul patriarhal, Iustin Moisescu. Poate ca acum au sa-si spuna unele lucruri privind de sus Patriarhia Romana cum isi randuieste drumul, luptand si biruind mai bine ca pe vremea pastoriei lor. Asa sa fie!

Doamne Iisuse, indura-Te spre Patriarhul Teoctist, poporul tau cel romanesc si crestinesc si-l binecuvinteaza cu har, ploaie indestulatoare si pace trainica!”, scrie cu tristete Prea Sfintitul Calinic Argatu in textul adresat in exclusivitate cotidianului „Evenimentul zilei”.

………………….

Pr. Dorin.

Tânărul bogat sărac [Predică la Duminica a 12-a după Rusalii, Mt. 19, 16-26]

Iisus Hristos

Iubiţii mei,

există uneori teme predicatoriale resimţite ca ingrate, ca cea asupra proprietăţii, a averii, ca în cazul de astăzi, pentru că mentalitatea seculară adâncită în noi cataloghează în astfel de momente mesajul evanghelic drept iresponsabil, păgubitor la nivel personal. Cum să renunţ la averea mea, ca să fiu desăvârşit? Mai bine rămân nedesăvârşit, ţipă în noi un glas demonic, decât să îmi pierd averea, decât să mă dezlipesc de ceva. De ce să renunţăm la ceva ca să fim creştini ortodocşi?

De-a lungul timpului mulţi creştini ortodocşi au renunţat cu totul la averi pentru viaţa monahală sau pentru asceza pustiului sau pentru nebunia întru Hristos, pe când alţii au înţeles renunţarea la averi ca renunţare la alipirea de averi şi şi-au folosit judicios averile, construind Biserici, Mănăstiri, dând milostenii şi ajutând în diverse moduri societatea în care trăiau. În conştiinţa noastră cea mai adâncă există o rană vie, atunci când auzim aceste cuvinte ale Domnului: „vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi vino de-Mi urmează Mie”, Cf. ed. BOR2001.

Personal, aceste cuvinte mă dor şi mă vor durea enorm tot timpul, pentru că nu am renunţat la proprietăţile personale, la cărţi, la mine însumi. Posed lucruri şi mă posed, mă am sub libera mea alegere şi nu sub continua ascultare a altcuiva. Dacă îţi eşti ţie însuţi conducător, îţi asumi şi îţi porţi greşelile de unul singur.

Însă, pe de altă parte, nu toţi au chemare spre monahism sau spre căsătorie sau celibat. A impune cuiva un mod de viaţă pentru care nu este pregătit să îl suporte înseamnă a-l destructura interior pe acel om, a-l omorî înainte de vreme. Ca să trăieşti cu bucurie, simţind că te împlineşti prin ceea ce faci, trebuie să simţi că trăieşti din plin. Şi trăieşti ceva din plin numai dacă simţi că eşti chemat de Dumnezeu la o anumită formă de viaţă, spre anumite virtuţi, la anume lucrări în Biserică.

Toată lumea vorbeşte de alegerea noului patriarh al României, dar prea puţini se roagă pentru alegerea noului patriarh al României. Vorbele, discuţiile interminabile nu ne ajută precum rugăciunea pentru viitorul nostru patriarh. Rugăciunea clădeşte pe om, îl susţine. Rugăciunile întregii Biserici, dacă le-am simţi, dacă le-am vedea cu ochii inimii am fi copleşiţi, pentru că formează un torent inimaginabil de putere duhovnicească. Ca să avem un nou patriarh trebuie să avem noi inimi. Ca să fim alţii trebuie să renunţăm la a ne mai lăuda cu binele pe care l-am făcut până acum şi să vrem să fim desăvârşiţi în credinţa, răbdarea şi dragostea noastră.

Cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi sunt dureroase, prea înalte pentru a fi epuizate sau împlinite vreodată desăvârşit. Desăvârşirea, în ea însăşi, înseamnă umplere de o sfinţenie întotdeauna nedeplină. Desăvârşirea omului e mereu nedesăvârşită, e mereu avidă de împlinire dumnezeiască, pentru că starea noastră în veşnicie va fi o continuă şi veşnică experiere a desăvârşirii. A desăvârşirii cui? A lui Dumnezeu. Noi ne umplem de harul lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, de desăvârşirea lui Dumnezeu în mod continuu, şi acum şi în veşnicie, şi totuşi, ca nişte creaturi ale lui Dumnezeu nu epuizăm niciodată creşterea în desăvârşire.

Cum înţelegem atunci Mt. 19, 20: „Dacă vrei să fii desăvârşit…”? Pentru că Scriptura e scrisă de degetul lui Dumnezeu, adică de Sfântul Duh, pe când atunci când e receptată cu o minte telurică, neînduhovnicită percepi numai dizarmonii, nereguli în ea, contradicţii. Există cărţi întregi în mediul protestant cu contradicţii ale Scripturii. Însă Scriptura şi scrierile Sfinţilor Părinţi nu conţin contradicţii ci doar unele ediţii critice sau manuscrise au unele lipsuri mai mult sau mai puţin intenţionate. Aici nu avem de-a face cu o contradicţie.

În discuţia cu tânărul bogat, la prima vedere, Domnul pare a fi în animozitate interioară cu acesta. Când tânărul Îl numeşte Bun pe Domnul şi cere să afle lucrarea care să îl ducă la viaţa veşnică, El îi răspunde că nu e Bun, ci numai Dumnezeu e Bun, ca şi când El nu ar fi fost Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos nu îl minte pe tânăr referitor la Sine, ci răspunsul Său către acesta ne arată că în inima lui, Hristos era pentru tânăr un Rabin, un Învăţător şi nu Fiul lui Dumnezeu, deşi dorea să afle de la El un lucru aşa de mare: drumul spre mântuire.

Întrebarea tânărului e o întrebare a acţiunii. Acţiunea nu creează niciodată contradicţii ci numai mintea care speculează, care gândeşte în abstract viaţa şi acţiunea vede lucruri insurmontabile. Când te nevoieşti, când cauţi să ajuţi, când iubeşti, când vrei să te îndrepţi din păcat nimic nu ţi se pare prea mult, nimic nu ţi se pare insuportabil, nimic nu ţi se pare prea greu de făcut. Când vrei să intri în viaţă, când vrei să fii veşnic cu Hristos, când vrei să fii ortodox autentic atunci trebuie să te înveţi cu renunţatul, cu greul durerii, cu greul ispitirilor de tot felul, cu neînţelegerea unora sau a altora, cu răutatea tuturor.

Ca să intri în viaţă, nu ca să ajungi în Rai, ca să intri doar, trebuie să păzeşti poruncile [cf. v. 17]. Viaţa duhovnicească începe în noi când ne hrănim interior cu toate poruncile lui Dumnezeu, trăite în fiinţa noastră şi nu teatral. Sufletul nostru se hrăneşte cu binele, cu poruncile lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu cum se hrăneşte trupul cu apă şi mâncare. Hrana pentru suflet devine primordială atunci când ajungem să înţelegem că sănătatea sufletului e mai importantă decât o durere de mână sau decât palpitaţiile la inimă. Când ajungem să simţim nevoia stringentă de hrană duhovnicească, de har, atunci alergăm repede spre Sfânta Spovedanie, spre împărtăşirea cu Preacuratul Trup şi Preasfântul Sânge al Domnului, spre rugăciune, spre milostenie, spre citiri şi ascultări duhovniceşti, pentru ca să tresăltăm de bucurie şi de împlinire.

A tresălta duhovniceşte nu însemnă a dansa hip hop! A tresălta duhovniceşte înseamnă a trăi o bucurie duhovnicească imensă, cu o mare intensitate, adică a trăi din plin în bucuria harului lui Dumnezeu, bucurie la care participă şi trupul. Dacă vă închipuiţi că vă vorbim din cărţi toate aceste lucruri şi că ne plac vorbele frumoase dar neadevărate, vă înşelaţi. Nu poţi îndemna la bucurie şi la fericire dumnezeiască pe cineva, dacă nu ai trăit şi tu din harul lui Dumnezeu. Şi nu poţi vorbi despre viaţa Bisericii dacă nu tresalţi duhovniceşte în ea. Nu aş fi avut habar de taina Bisericii dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat să înţelegem şi să trăim prezenţa lui Dumnezeu în Biserica Sa şi relaţia noastră cu Sfinţii.

Căci ce înseamnă pentru un ortodox să fie desăvârşit decât să fie Sfânt? Iar sfinţenia nu ţine numai de mănăstire sau numai de preoţi, ci sfinţenia este o realitate pentru toţi, o realitate pe care o pot trăi toţi creştinii ortodocşi, pentru că sfinţenia este atmosfera normală, fundamentală a Bisericii. Păi nu este Biserica una, nu e sfântă, nu e sobornicească, pe temelia Sinoadelor Ecumenice şi apostolică, adică vine de la Apostoli? În Biserică sfinţenia este la ea acasă, numai păcatul este cel mai impropriu lucru din Biserică şi de care Biserica îi spală mereu pe credincioşii Domnului.

Deci, dacă vrem să intrăm în viaţa cu Dumnezeu trebuie să intrăm pe uşa poruncilor Lui pentru ca să devenim ca El. Tânărul împlinise poruncile. Domnul enumeră 5 porunci din Decalog şi o poruncă din Legea extinsă: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi [Cf. Lev. 19, 18, apud. ed. BOR 1988]. Porunca iubirii din Levitic e o frântură de text printre alte prescripţii, căreia puteai să nu îi dai prea mare valoare. În Vechiul Testament sunt atât de multe prescripţii… şi totuşi Hristos Dumnezeu vorbeşte despre una care nu avea prea mare reperabilitate la prima vedere.

Dacă iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi nu vrei să îl ucizi, pentru că dacă ai vrea să îl ucizi ai vrea să te sinucizi şi tu însuţi. Dacă îţi iubeşti şi îţi respecţi copilul tău, pe nepoţii tăi, pe rudele tale, pe vecinii tăi, pe tot omul, nu vrei să abuzezi sexual de ei. Crima şi desfrâul sunt ireconciliabile cu iubirea. Dacă iubeşti pe cineva nu îl furi. Dacă iubeşti pe cineva nu vrei să câştigi un proces prin mărturie strâmbă, falsă. Dacă îţi iubeşti părinţii şi bunicii şi rudele şi soţia nu vrei să le ei gâtul cu toporul sau să îi otrăveşti.

Iubirea e împlinirea Legii, pentru că îl învață pe om să se comportă faţă de sine şi faţă de alţii în cele mai juste proporţii. Iubirea ştie să protejeze, să asculte, să se milostivească, să ierte, să renunţe la ceea ce desparte, ştie să impună respect şi veneraţie. Iubirea ştie să te înveţe. Iubirea ştie ce îţi lipseşte şi ce lipseşte multora şi astupă neputinţele, le acoperă.

Averea, când devine o pereche de cătuşe pentru sufletul tău, când devine o boală de piele care nu te lasă să dormi, când te transformă într-un monstru este o calamitate. Şi este o calamitate nu în sine ci în modul în care tu te raportezi la ea. Nu bogăţia e de vină că noi am ajuns nişte monştri fără inimă ci dorinţa noastră nestăpânită după avere, orgoliul şi nemilostivirea noastră! Ca să fii desăvârşit, ca să fii propriu desăvârşirii, ca să respiri aerul Bisericii, adică sfinţenia, trebuie să renunţi la ceea ce te acoperă cu blam. Trebuie să renunţi la averea urâtă a patimilor.

Averea patimilor este cea condamnată în această situaţie! Ca să fii desăvârşit trebuie să îţi vinzi patimile, să le dai înapoi demonilor patimile, adică să renunţi la ele şi să cumperi sărăcia duhovnicească a inimii curate, simple, ca să trăieşti ca Avraam şi ca Iov în mijlocul bogăţiilor de tot felul şi să nu te mai atingă plăcerea de ele.

A avea bunurile necesare vieţii zilnice e una dar a crăpa de ciudă că nu ai tot ce e nou pe piaţă se numeşte altcumva. Dacă în sens direct, literal, în Mt. 19, 21, vinderea averilor înseamnă deposedarea noastră prin milostenie de ceea ce avem, în sens duhovnicesc, intim, vinderea averii săracilor înseamnă a vinde, a da înapoi săracilor demoni patimile ce le avem, adică a lăsa lor patimile, pentru ca să mergem să facem voia Domnului. Renunţarea la averi nu face decât să continue lepădările de Satana ale Botezului. Ne depărtăm de toată infatuarea demonilor, de toată trufia vieţii, de toată lauda şi închipuirea de sine.

Renunţarea la patimi este adevărata comoară şi pe ea o trăim în cerul inimii şi o vom trăi şi veşnic, în Împărăţia lui Dumnezeu. Cine nu se deposedează de la sine de prostie, de infatuare, de nesimţire, de bădărănie, de invidie, de plăcerea trucată, nesăţioasă de a avea posesiuni în mod egoist, de tot păcatul într-un cuvânt, mai grosier sau mai fin, rămâne în tristeţea lui, în marasmul de care tot ne plângem.

Tânărul bogat, într-o înţelegere duhovnicească, fiind o expresie a minţii noastre care se crede bogată şi deşteaptă, atunci când e pusă în faţa sărăciei duhovniceşti, a simplităţii gândurilor, a sfinţeniei, pleacă întristată foarte, pentru că are multe avuţii puerile, adică o mare încredere despre ea însăşi. Tocmai de aceea am pus în titlul predicii de astăzi sintagma oximoronică „bogat sărac”, pentru că bogatul nostru era sărac la cele cu adevărat bune, deşi în aparenţă era bogat foarte şi împlinitor al Legii.

Discuţia cu tânărul bogat sărac se încheie mai înainte ca să înceapă cu adevărat. În urma ei, Domnul vorbeşte despre greutatea pe care o trăiesc bogaţii în păcate vizavi de intrarea lor în Împărăţia Cerurilor [cf. v. 23]. V. 24, interpretat conform mai multor manuscrise, ridică greutatea translării lui cămilă/camilă şi a expresiei urechile acului. Fără a intra în detalii asupra contextului hermeneutic, ed. BOR 2001 a ÎPS Bartolomeu a Clujului alege varianta imposibilului grandios, a cămilei care nu poate intra niciodată prin urechile unui ac de cusut.

Omul păcătos e un om gonflabil la suflet. El are trupul mic şi cu sufletul se crede duhul lui Alladin, care zboară mai presus de un dumnezeu pe care şi-l închipuie el şi în capul căruia tot ce zboară se şi mănâncă. De aceea şi Sfântul Solomon scria în Ecclesiast:” Graiurile gurii celui înţelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară. Începutul cuvintelor gurii lui este prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată. Nebunul sporeşte vorbele…” [Eccl. 10, 12-14, cf. ed. BOR 1988]. Sporim vorbele când ne prezentăm altcineva decât suntem sau atunci apărăm minciuna în faţa adevărului.

E imposibil să se întâmple imposibilul, ne spune v. 25. Sfinţii Apostoli se miră, spune ed. BOR 2001, când aud aceste vorbe ale Domnului despre bogaţi. Sfântul Clement Alexandrinul scria despre această temă, despre bogaţii care se mântuiesc, în secolul al 2-lea d. Hr. Tema bogăţiei a fost amplu discutată de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi de fiecare dată s-a precizat că alipirea de bogăţii şi nedreptatea lipsei de milostenie trebuie eradicate din viaţa noastră.

Cine poate să se mântuiască, indiferent dacă are sau nu proprietăţi multiple? Hristos Dumnezeu, în ultimul verset al pericopei evanghelice de astăzi, nu ne spune că imposibilul este imposibil, ci că imposibilul nostru e posibil la Dumnezeu. Cine poate să se sfinţească? Tot omul poate să se sfinţească şi să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu. Cum aşa?! Pentru că Dumnezeu, dacă ne punem încrederea numai în El, ne arată în fiinţa şi în viaţa noastră că imposibilul nostru devine posibil cu El. Imposibilul, incredibilul, neaşteptatul uman devine o pradoxală minune cu Dumnezeu.

Noi gândim mai mereu liniar sau fracturist pentru că nu putem să vedem în taina providenţierii noastre de către Dumnezeu sau în viitorul nostru. Noi gândim prin excluderi şi nu prea avem geniul să îmbinăm mai multe incredibiluri la un loc. Ni se pare anacronic, paradoxal, să ne lăţim mintea, să ne-o luminăm, ca să cuprindem mai mult, ci ne permitem luxul malefic de a ne îngusta capacităţile de înţelegere ale vieţii noastre cu Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu.

Dacă Îl trăim pe Dumnezeu ca fiind sus şi noi jos şi între noi există doar apă de ploaie, unde TV şi de telefonie mobilă şi deloc har, lumină dumnezeiască, discuţia despre Dumnezeu e un căscat continuu.

Dacă Îl trăim pe Dumnezeu numai din cărţi şi pentru ca să scriem cărţi senzaţionale, din vise şi din pase magnetice, din rememorări transmigraţionale, dacă Îl vedem prin ochi eretici, păgâni sau oculţi, Dumnezeu e un subiect de presă, un subiect vandabil atât la colţ de stradă cât şi în mediile academice, e subiect ce stârneşte vii polemici sterile şi în rest, te lasă cu burta goală.

Dacă Dumnezeu e trăit ca singura, unica şi reala prezenţă care umple toate şi ne umple, ca fii ai Bisericii una şi veşnice, ai Bisericii Ortodoxe, dacă trăim în Biserica Sfinţilor şi cu Sfinţii, dacă El ne luminează din noi şi luminează în mod real pe tot omul care vine în lume şi se apropie de Sine, numai atunci discuţia despre Dumnezeu şi relaţia cu El este una reală.

Noi nu credităm orice fel de experienţă religioasă. Nu credem în experienţe religioase veridice şi mântuitoare în afara Bisericii Ortodoxe, nu avem Sfinţi fără viaţă sfântă, nu avem ideea că putem fi Sfinţi fără împlinirea poruncilor lui Dumnezeu şi fără ca să simţim asta cu toată fiinţa noastră…

După cum ştiţi credinţa ortodoxă nu se epuizează în predici ci ea este un fapt experiabil, mereu experiabil şi niciodată epuizabil. Taina Bisericii nu se epuizează în timp ci ea umple timpul şi spaţiul, umple orice fiinţă şi lucru. Taina Bisericii nu este ceva abscons, nu este ceva lugubru, nu este ceva destinat elitelor sau doar babelor. Taina Bisericii constă în harul Treimii care ne inundă pe toţi fiii Bisericii şi care este singura noastră realitate care ne face creştini, care ne întăreşte în sfinţenie şi care ne desăvârşeşte prin asceza noastră şi prin împlinirea poruncilor Domnului.

Am sfinţit de curând casa unei mătuşi a noastre în absenţa ei dar la rugămintea ei. Eu am fost singur în casă, am făcut slujba de la cap la coadă, m-am rugat ca harul lui Dumnezeu să se pogoare în casa ei şi să o schimbe cu totul. Ea era la muncă, cât timp eu i-am sfinţit casa. Singurele semne vizibile la venirea ei acasă au fost crucile cu ulei sfinţit de pe pereţi, Sfânta Agheasmă pe care i-am făcut-o într-un vas şi mirosul de busuioc din mănunchiul de busuioc cu care i-am sfinţit casa. Însă, mi-a spus la telefon, că de pe holul etajului a simţit acel ceva care nu era înainte şi care spunea că îl simţise şi în camera mea plină de cărţi.

Harul lui Dumnezeu nu se simte dacă nu ai fiinţa pregătită de ceva, adică de fapte bune. Mătuşa mea, deşi nu prea dusă la Biserică, a dat multe milostenii în viaţa ei şi s-a rugat cum a ştiut ea în toate suferinţele, prea multe, din viaţa ei, lucru care a pregătit-o să simtă harul lui Dumnezeu. Inima trebuie să fie smerită şi doritoare de adevăr ca să perceapă ploia de pe lână a harului.

După vreo lună-două de la evenimentul acesta, pe 15 august, pentru prima dată în viaţa ei şi la ziua ei patronimică, Prea Curata Stăpână a învrednicit-o să o spovedesc de toate păcatele ei şi să o împărtăşesc a doua zi. Nu am dus nicio muncă de lămurire cu ea ca să facă acest lucru. Nu am evanghelizat-o şi nici stresat-o cu predici. Eu nu prea agasez cu predici în particular pe nimeni. A agasa pe cineva cu textele Scripturii şi a crede că asta este evanghelizare e o mare eroare. Evanghelizarea cu forţa se numeşte orgoliu şi nu faptă bună.

Pe ea a învăţat-o binele harul lui Dumnezeu, harul a chemat-o la linişte, harul i s-a arătat ca bucurie, ca linişte, ca odihnă, în mijlocul nevoinţelor şi al milosteniilor sale şi tot el i-a provocat lacrimi când am împărtăşit-o pentru prima dată după 50 de ani de zile de viaţă. Eu am asistat la bucuriile imposibile la oameni dar posibile la Dumnezeu, pe care El le face în taină, foarte tainic. Dumnezeu nu ţipă în piaţă la megafon ca să crezi în El, ci El Însuşi Se apropie de noi, de fiecare în parte şi ne vorbeşte prin harul pe care îl lăsăm să între în noi prin faptele noastre bune, iubitoare, milostive. Cum să intre harul, delicateţea prin excelenţă într-o inimă de mârlan, într-o inimă grosieră, tare ca stânca?

Dumnezeu vorbeşte, vorbeşte cu putere, dar numai celor care se pleacă cu cutremur şi cu dragoste în faţa Sa, nu chiparoşilor şi cactuşilor care se cred geniile lumii! Dacă încercam cu evanghelizarea, dacă încercam în forţă să fac ceva nu aş fi putut să îi dau posibilitatea să experieze gustul vieţii duhovniceşti. În casă, pentru cineva rătutit de păcat, ar fi mirosit numai a busuioc de popă. Pentru ea a mirosit a ceva din eternitate, a ceva care nu are nimic de-a face cu şarlatania sau impostura, pentru ea a mirosit a mireasma vieţii veşnice. Şi nu a mirosit o zi, o săptămână, sau o lună, ci miroase continuu, şi acum şi mai mult. Astăzi m-am trezit în sunetul telefonului ei ca să îmi mulţumească că se simte şi mai bine după ce am împărtăşit-o.

Şi aceasta, pentru că e cu neputinţă la oameni să gândească despre schimbările de suflet şi de situaţie pe care ni le rezervă Dumnezeu. Frumosul, măreţia schimbărilor din viaţa oamenilor ne vorbeşte despre măreţia insondabilă a vieţii lui Dumnezeu şi despre relaţiile Sale paradoxal de simple şi de adânci cu oamenii.

Să nu vă fie teamă de imposibilul care pare să existe în fiinţa şi în viaţa dv.! Să nu daţi loc imposibilului grijii şi al descurajării în viaţa dv., ci să staţi tari, fiind întăriţi pe piatra credinţei noastre, Care este Hristos Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, a Căruia este stăpânirea şi puterea şi slava, împreună cu Preasfântul şi veşnicul Său Părinte şi cu Preasfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pr. Drd. Picioruş Dorin Octavian