Tânărul bogat sărac [Predică la Duminica a 12-a după Rusalii, Mt. 19, 16-26]

Iisus Hristos

Iubiţii mei,

există uneori teme predicatoriale resimţite ca ingrate, ca cea asupra proprietăţii, a averii, ca în cazul de astăzi, pentru că mentalitatea seculară adâncită în noi cataloghează în astfel de momente mesajul evanghelic drept iresponsabil, păgubitor la nivel personal. Cum să renunţ la averea mea, ca să fiu desăvârşit? Mai bine rămân nedesăvârşit, ţipă în noi un glas demonic, decât să îmi pierd averea, decât să mă dezlipesc de ceva. De ce să renunţăm la ceva ca să fim creştini ortodocşi?

De-a lungul timpului mulţi creştini ortodocşi au renunţat cu totul la averi pentru viaţa monahală sau pentru asceza pustiului sau pentru nebunia întru Hristos, pe când alţii au înţeles renunţarea la averi ca renunţare la alipirea de averi şi şi-au folosit judicios averile, construind Biserici, Mănăstiri, dând milostenii şi ajutând în diverse moduri societatea în care trăiau. În conştiinţa noastră cea mai adâncă există o rană vie, atunci când auzim aceste cuvinte ale Domnului: „vinde-ţi averile, dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer; şi vino de-Mi urmează Mie”, Cf. ed. BOR2001.

Personal, aceste cuvinte mă dor şi mă vor durea enorm tot timpul, pentru că nu am renunţat la proprietăţile personale, la cărţi, la mine însumi. Posed lucruri şi mă posed, mă am sub libera mea alegere şi nu sub continua ascultare a altcuiva. Dacă îţi eşti ţie însuţi conducător, îţi asumi şi îţi porţi greşelile de unul singur.

Însă, pe de altă parte, nu toţi au chemare spre monahism sau spre căsătorie sau celibat. A impune cuiva un mod de viaţă pentru care nu este pregătit să îl suporte înseamnă a-l destructura interior pe acel om, a-l omorî înainte de vreme. Ca să trăieşti cu bucurie, simţind că te împlineşti prin ceea ce faci, trebuie să simţi că trăieşti din plin. Şi trăieşti ceva din plin numai dacă simţi că eşti chemat de Dumnezeu la o anumită formă de viaţă, spre anumite virtuţi, la anume lucrări în Biserică.

Toată lumea vorbeşte de alegerea noului patriarh al României, dar prea puţini se roagă pentru alegerea noului patriarh al României. Vorbele, discuţiile interminabile nu ne ajută precum rugăciunea pentru viitorul nostru patriarh. Rugăciunea clădeşte pe om, îl susţine. Rugăciunile întregii Biserici, dacă le-am simţi, dacă le-am vedea cu ochii inimii am fi copleşiţi, pentru că formează un torent inimaginabil de putere duhovnicească. Ca să avem un nou patriarh trebuie să avem noi inimi. Ca să fim alţii trebuie să renunţăm la a ne mai lăuda cu binele pe care l-am făcut până acum şi să vrem să fim desăvârşiţi în credinţa, răbdarea şi dragostea noastră.

Cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi sunt dureroase, prea înalte pentru a fi epuizate sau împlinite vreodată desăvârşit. Desăvârşirea, în ea însăşi, înseamnă umplere de o sfinţenie întotdeauna nedeplină. Desăvârşirea omului e mereu nedesăvârşită, e mereu avidă de împlinire dumnezeiască, pentru că starea noastră în veşnicie va fi o continuă şi veşnică experiere a desăvârşirii. A desăvârşirii cui? A lui Dumnezeu. Noi ne umplem de harul lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, de desăvârşirea lui Dumnezeu în mod continuu, şi acum şi în veşnicie, şi totuşi, ca nişte creaturi ale lui Dumnezeu nu epuizăm niciodată creşterea în desăvârşire.

Cum înţelegem atunci Mt. 19, 20: „Dacă vrei să fii desăvârşit…”? Pentru că Scriptura e scrisă de degetul lui Dumnezeu, adică de Sfântul Duh, pe când atunci când e receptată cu o minte telurică, neînduhovnicită percepi numai dizarmonii, nereguli în ea, contradicţii. Există cărţi întregi în mediul protestant cu contradicţii ale Scripturii. Însă Scriptura şi scrierile Sfinţilor Părinţi nu conţin contradicţii ci doar unele ediţii critice sau manuscrise au unele lipsuri mai mult sau mai puţin intenţionate. Aici nu avem de-a face cu o contradicţie.

În discuţia cu tânărul bogat, la prima vedere, Domnul pare a fi în animozitate interioară cu acesta. Când tânărul Îl numeşte Bun pe Domnul şi cere să afle lucrarea care să îl ducă la viaţa veşnică, El îi răspunde că nu e Bun, ci numai Dumnezeu e Bun, ca şi când El nu ar fi fost Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos nu îl minte pe tânăr referitor la Sine, ci răspunsul Său către acesta ne arată că în inima lui, Hristos era pentru tânăr un Rabin, un Învăţător şi nu Fiul lui Dumnezeu, deşi dorea să afle de la El un lucru aşa de mare: drumul spre mântuire.

Întrebarea tânărului e o întrebare a acţiunii. Acţiunea nu creează niciodată contradicţii ci numai mintea care speculează, care gândeşte în abstract viaţa şi acţiunea vede lucruri insurmontabile. Când te nevoieşti, când cauţi să ajuţi, când iubeşti, când vrei să te îndrepţi din păcat nimic nu ţi se pare prea mult, nimic nu ţi se pare insuportabil, nimic nu ţi se pare prea greu de făcut. Când vrei să intri în viaţă, când vrei să fii veşnic cu Hristos, când vrei să fii ortodox autentic atunci trebuie să te înveţi cu renunţatul, cu greul durerii, cu greul ispitirilor de tot felul, cu neînţelegerea unora sau a altora, cu răutatea tuturor.

Ca să intri în viaţă, nu ca să ajungi în Rai, ca să intri doar, trebuie să păzeşti poruncile [cf. v. 17]. Viaţa duhovnicească începe în noi când ne hrănim interior cu toate poruncile lui Dumnezeu, trăite în fiinţa noastră şi nu teatral. Sufletul nostru se hrăneşte cu binele, cu poruncile lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu cum se hrăneşte trupul cu apă şi mâncare. Hrana pentru suflet devine primordială atunci când ajungem să înţelegem că sănătatea sufletului e mai importantă decât o durere de mână sau decât palpitaţiile la inimă. Când ajungem să simţim nevoia stringentă de hrană duhovnicească, de har, atunci alergăm repede spre Sfânta Spovedanie, spre împărtăşirea cu Preacuratul Trup şi Preasfântul Sânge al Domnului, spre rugăciune, spre milostenie, spre citiri şi ascultări duhovniceşti, pentru ca să tresăltăm de bucurie şi de împlinire.

A tresălta duhovniceşte nu însemnă a dansa hip hop! A tresălta duhovniceşte înseamnă a trăi o bucurie duhovnicească imensă, cu o mare intensitate, adică a trăi din plin în bucuria harului lui Dumnezeu, bucurie la care participă şi trupul. Dacă vă închipuiţi că vă vorbim din cărţi toate aceste lucruri şi că ne plac vorbele frumoase dar neadevărate, vă înşelaţi. Nu poţi îndemna la bucurie şi la fericire dumnezeiască pe cineva, dacă nu ai trăit şi tu din harul lui Dumnezeu. Şi nu poţi vorbi despre viaţa Bisericii dacă nu tresalţi duhovniceşte în ea. Nu aş fi avut habar de taina Bisericii dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat să înţelegem şi să trăim prezenţa lui Dumnezeu în Biserica Sa şi relaţia noastră cu Sfinţii.

Căci ce înseamnă pentru un ortodox să fie desăvârşit decât să fie Sfânt? Iar sfinţenia nu ţine numai de mănăstire sau numai de preoţi, ci sfinţenia este o realitate pentru toţi, o realitate pe care o pot trăi toţi creştinii ortodocşi, pentru că sfinţenia este atmosfera normală, fundamentală a Bisericii. Păi nu este Biserica una, nu e sfântă, nu e sobornicească, pe temelia Sinoadelor Ecumenice şi apostolică, adică vine de la Apostoli? În Biserică sfinţenia este la ea acasă, numai păcatul este cel mai impropriu lucru din Biserică şi de care Biserica îi spală mereu pe credincioşii Domnului.

Deci, dacă vrem să intrăm în viaţa cu Dumnezeu trebuie să intrăm pe uşa poruncilor Lui pentru ca să devenim ca El. Tânărul împlinise poruncile. Domnul enumeră 5 porunci din Decalog şi o poruncă din Legea extinsă: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi [Cf. Lev. 19, 18, apud. ed. BOR 1988]. Porunca iubirii din Levitic e o frântură de text printre alte prescripţii, căreia puteai să nu îi dai prea mare valoare. În Vechiul Testament sunt atât de multe prescripţii… şi totuşi Hristos Dumnezeu vorbeşte despre una care nu avea prea mare reperabilitate la prima vedere.

Dacă iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi nu vrei să îl ucizi, pentru că dacă ai vrea să îl ucizi ai vrea să te sinucizi şi tu însuţi. Dacă îţi iubeşti şi îţi respecţi copilul tău, pe nepoţii tăi, pe rudele tale, pe vecinii tăi, pe tot omul, nu vrei să abuzezi sexual de ei. Crima şi desfrâul sunt ireconciliabile cu iubirea. Dacă iubeşti pe cineva nu îl furi. Dacă iubeşti pe cineva nu vrei să câştigi un proces prin mărturie strâmbă, falsă. Dacă îţi iubeşti părinţii şi bunicii şi rudele şi soţia nu vrei să le ei gâtul cu toporul sau să îi otrăveşti.

Iubirea e împlinirea Legii, pentru că îl învață pe om să se comportă faţă de sine şi faţă de alţii în cele mai juste proporţii. Iubirea ştie să protejeze, să asculte, să se milostivească, să ierte, să renunţe la ceea ce desparte, ştie să impună respect şi veneraţie. Iubirea ştie să te înveţe. Iubirea ştie ce îţi lipseşte şi ce lipseşte multora şi astupă neputinţele, le acoperă.

Averea, când devine o pereche de cătuşe pentru sufletul tău, când devine o boală de piele care nu te lasă să dormi, când te transformă într-un monstru este o calamitate. Şi este o calamitate nu în sine ci în modul în care tu te raportezi la ea. Nu bogăţia e de vină că noi am ajuns nişte monştri fără inimă ci dorinţa noastră nestăpânită după avere, orgoliul şi nemilostivirea noastră! Ca să fii desăvârşit, ca să fii propriu desăvârşirii, ca să respiri aerul Bisericii, adică sfinţenia, trebuie să renunţi la ceea ce te acoperă cu blam. Trebuie să renunţi la averea urâtă a patimilor.

Averea patimilor este cea condamnată în această situaţie! Ca să fii desăvârşit trebuie să îţi vinzi patimile, să le dai înapoi demonilor patimile, adică să renunţi la ele şi să cumperi sărăcia duhovnicească a inimii curate, simple, ca să trăieşti ca Avraam şi ca Iov în mijlocul bogăţiilor de tot felul şi să nu te mai atingă plăcerea de ele.

A avea bunurile necesare vieţii zilnice e una dar a crăpa de ciudă că nu ai tot ce e nou pe piaţă se numeşte altcumva. Dacă în sens direct, literal, în Mt. 19, 21, vinderea averilor înseamnă deposedarea noastră prin milostenie de ceea ce avem, în sens duhovnicesc, intim, vinderea averii săracilor înseamnă a vinde, a da înapoi săracilor demoni patimile ce le avem, adică a lăsa lor patimile, pentru ca să mergem să facem voia Domnului. Renunţarea la averi nu face decât să continue lepădările de Satana ale Botezului. Ne depărtăm de toată infatuarea demonilor, de toată trufia vieţii, de toată lauda şi închipuirea de sine.

Renunţarea la patimi este adevărata comoară şi pe ea o trăim în cerul inimii şi o vom trăi şi veşnic, în Împărăţia lui Dumnezeu. Cine nu se deposedează de la sine de prostie, de infatuare, de nesimţire, de bădărănie, de invidie, de plăcerea trucată, nesăţioasă de a avea posesiuni în mod egoist, de tot păcatul într-un cuvânt, mai grosier sau mai fin, rămâne în tristeţea lui, în marasmul de care tot ne plângem.

Tânărul bogat, într-o înţelegere duhovnicească, fiind o expresie a minţii noastre care se crede bogată şi deşteaptă, atunci când e pusă în faţa sărăciei duhovniceşti, a simplităţii gândurilor, a sfinţeniei, pleacă întristată foarte, pentru că are multe avuţii puerile, adică o mare încredere despre ea însăşi. Tocmai de aceea am pus în titlul predicii de astăzi sintagma oximoronică „bogat sărac”, pentru că bogatul nostru era sărac la cele cu adevărat bune, deşi în aparenţă era bogat foarte şi împlinitor al Legii.

Discuţia cu tânărul bogat sărac se încheie mai înainte ca să înceapă cu adevărat. În urma ei, Domnul vorbeşte despre greutatea pe care o trăiesc bogaţii în păcate vizavi de intrarea lor în Împărăţia Cerurilor [cf. v. 23]. V. 24, interpretat conform mai multor manuscrise, ridică greutatea translării lui cămilă/camilă şi a expresiei urechile acului. Fără a intra în detalii asupra contextului hermeneutic, ed. BOR 2001 a ÎPS Bartolomeu a Clujului alege varianta imposibilului grandios, a cămilei care nu poate intra niciodată prin urechile unui ac de cusut.

Omul păcătos e un om gonflabil la suflet. El are trupul mic şi cu sufletul se crede duhul lui Alladin, care zboară mai presus de un dumnezeu pe care şi-l închipuie el şi în capul căruia tot ce zboară se şi mănâncă. De aceea şi Sfântul Solomon scria în Ecclesiast:” Graiurile gurii celui înţelept sunt har, iar buzele celui nebun îl doboară. Începutul cuvintelor gurii lui este prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată. Nebunul sporeşte vorbele…” [Eccl. 10, 12-14, cf. ed. BOR 1988]. Sporim vorbele când ne prezentăm altcineva decât suntem sau atunci apărăm minciuna în faţa adevărului.

E imposibil să se întâmple imposibilul, ne spune v. 25. Sfinţii Apostoli se miră, spune ed. BOR 2001, când aud aceste vorbe ale Domnului despre bogaţi. Sfântul Clement Alexandrinul scria despre această temă, despre bogaţii care se mântuiesc, în secolul al 2-lea d. Hr. Tema bogăţiei a fost amplu discutată de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi de fiecare dată s-a precizat că alipirea de bogăţii şi nedreptatea lipsei de milostenie trebuie eradicate din viaţa noastră.

Cine poate să se mântuiască, indiferent dacă are sau nu proprietăţi multiple? Hristos Dumnezeu, în ultimul verset al pericopei evanghelice de astăzi, nu ne spune că imposibilul este imposibil, ci că imposibilul nostru e posibil la Dumnezeu. Cine poate să se sfinţească? Tot omul poate să se sfinţească şi să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu. Cum aşa?! Pentru că Dumnezeu, dacă ne punem încrederea numai în El, ne arată în fiinţa şi în viaţa noastră că imposibilul nostru devine posibil cu El. Imposibilul, incredibilul, neaşteptatul uman devine o pradoxală minune cu Dumnezeu.

Noi gândim mai mereu liniar sau fracturist pentru că nu putem să vedem în taina providenţierii noastre de către Dumnezeu sau în viitorul nostru. Noi gândim prin excluderi şi nu prea avem geniul să îmbinăm mai multe incredibiluri la un loc. Ni se pare anacronic, paradoxal, să ne lăţim mintea, să ne-o luminăm, ca să cuprindem mai mult, ci ne permitem luxul malefic de a ne îngusta capacităţile de înţelegere ale vieţii noastre cu Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu.

Dacă Îl trăim pe Dumnezeu ca fiind sus şi noi jos şi între noi există doar apă de ploaie, unde TV şi de telefonie mobilă şi deloc har, lumină dumnezeiască, discuţia despre Dumnezeu e un căscat continuu.

Dacă Îl trăim pe Dumnezeu numai din cărţi şi pentru ca să scriem cărţi senzaţionale, din vise şi din pase magnetice, din rememorări transmigraţionale, dacă Îl vedem prin ochi eretici, păgâni sau oculţi, Dumnezeu e un subiect de presă, un subiect vandabil atât la colţ de stradă cât şi în mediile academice, e subiect ce stârneşte vii polemici sterile şi în rest, te lasă cu burta goală.

Dacă Dumnezeu e trăit ca singura, unica şi reala prezenţă care umple toate şi ne umple, ca fii ai Bisericii una şi veşnice, ai Bisericii Ortodoxe, dacă trăim în Biserica Sfinţilor şi cu Sfinţii, dacă El ne luminează din noi şi luminează în mod real pe tot omul care vine în lume şi se apropie de Sine, numai atunci discuţia despre Dumnezeu şi relaţia cu El este una reală.

Noi nu credităm orice fel de experienţă religioasă. Nu credem în experienţe religioase veridice şi mântuitoare în afara Bisericii Ortodoxe, nu avem Sfinţi fără viaţă sfântă, nu avem ideea că putem fi Sfinţi fără împlinirea poruncilor lui Dumnezeu şi fără ca să simţim asta cu toată fiinţa noastră…

După cum ştiţi credinţa ortodoxă nu se epuizează în predici ci ea este un fapt experiabil, mereu experiabil şi niciodată epuizabil. Taina Bisericii nu se epuizează în timp ci ea umple timpul şi spaţiul, umple orice fiinţă şi lucru. Taina Bisericii nu este ceva abscons, nu este ceva lugubru, nu este ceva destinat elitelor sau doar babelor. Taina Bisericii constă în harul Treimii care ne inundă pe toţi fiii Bisericii şi care este singura noastră realitate care ne face creştini, care ne întăreşte în sfinţenie şi care ne desăvârşeşte prin asceza noastră şi prin împlinirea poruncilor Domnului.

Am sfinţit de curând casa unei mătuşi a noastre în absenţa ei dar la rugămintea ei. Eu am fost singur în casă, am făcut slujba de la cap la coadă, m-am rugat ca harul lui Dumnezeu să se pogoare în casa ei şi să o schimbe cu totul. Ea era la muncă, cât timp eu i-am sfinţit casa. Singurele semne vizibile la venirea ei acasă au fost crucile cu ulei sfinţit de pe pereţi, Sfânta Agheasmă pe care i-am făcut-o într-un vas şi mirosul de busuioc din mănunchiul de busuioc cu care i-am sfinţit casa. Însă, mi-a spus la telefon, că de pe holul etajului a simţit acel ceva care nu era înainte şi care spunea că îl simţise şi în camera mea plină de cărţi.

Harul lui Dumnezeu nu se simte dacă nu ai fiinţa pregătită de ceva, adică de fapte bune. Mătuşa mea, deşi nu prea dusă la Biserică, a dat multe milostenii în viaţa ei şi s-a rugat cum a ştiut ea în toate suferinţele, prea multe, din viaţa ei, lucru care a pregătit-o să simtă harul lui Dumnezeu. Inima trebuie să fie smerită şi doritoare de adevăr ca să perceapă ploia de pe lână a harului.

După vreo lună-două de la evenimentul acesta, pe 15 august, pentru prima dată în viaţa ei şi la ziua ei patronimică, Prea Curata Stăpână a învrednicit-o să o spovedesc de toate păcatele ei şi să o împărtăşesc a doua zi. Nu am dus nicio muncă de lămurire cu ea ca să facă acest lucru. Nu am evanghelizat-o şi nici stresat-o cu predici. Eu nu prea agasez cu predici în particular pe nimeni. A agasa pe cineva cu textele Scripturii şi a crede că asta este evanghelizare e o mare eroare. Evanghelizarea cu forţa se numeşte orgoliu şi nu faptă bună.

Pe ea a învăţat-o binele harul lui Dumnezeu, harul a chemat-o la linişte, harul i s-a arătat ca bucurie, ca linişte, ca odihnă, în mijlocul nevoinţelor şi al milosteniilor sale şi tot el i-a provocat lacrimi când am împărtăşit-o pentru prima dată după 50 de ani de zile de viaţă. Eu am asistat la bucuriile imposibile la oameni dar posibile la Dumnezeu, pe care El le face în taină, foarte tainic. Dumnezeu nu ţipă în piaţă la megafon ca să crezi în El, ci El Însuşi Se apropie de noi, de fiecare în parte şi ne vorbeşte prin harul pe care îl lăsăm să între în noi prin faptele noastre bune, iubitoare, milostive. Cum să intre harul, delicateţea prin excelenţă într-o inimă de mârlan, într-o inimă grosieră, tare ca stânca?

Dumnezeu vorbeşte, vorbeşte cu putere, dar numai celor care se pleacă cu cutremur şi cu dragoste în faţa Sa, nu chiparoşilor şi cactuşilor care se cred geniile lumii! Dacă încercam cu evanghelizarea, dacă încercam în forţă să fac ceva nu aş fi putut să îi dau posibilitatea să experieze gustul vieţii duhovniceşti. În casă, pentru cineva rătutit de păcat, ar fi mirosit numai a busuioc de popă. Pentru ea a mirosit a ceva din eternitate, a ceva care nu are nimic de-a face cu şarlatania sau impostura, pentru ea a mirosit a mireasma vieţii veşnice. Şi nu a mirosit o zi, o săptămână, sau o lună, ci miroase continuu, şi acum şi mai mult. Astăzi m-am trezit în sunetul telefonului ei ca să îmi mulţumească că se simte şi mai bine după ce am împărtăşit-o.

Şi aceasta, pentru că e cu neputinţă la oameni să gândească despre schimbările de suflet şi de situaţie pe care ni le rezervă Dumnezeu. Frumosul, măreţia schimbărilor din viaţa oamenilor ne vorbeşte despre măreţia insondabilă a vieţii lui Dumnezeu şi despre relaţiile Sale paradoxal de simple şi de adânci cu oamenii.

Să nu vă fie teamă de imposibilul care pare să existe în fiinţa şi în viaţa dv.! Să nu daţi loc imposibilului grijii şi al descurajării în viaţa dv., ci să staţi tari, fiind întăriţi pe piatra credinţei noastre, Care este Hristos Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, a Căruia este stăpânirea şi puterea şi slava, împreună cu Preasfântul şi veşnicul Său Părinte şi cu Preasfântul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pr. Drd. Picioruş Dorin Octavian

3 comments

 • Multumim frumos pt aceasta predica. Ieri dimineata am citit-o toata impreuna cu sotia mea (care nu este ortodoxa si nu vrea sa fie), si amandoi am fost impresionati si incurajati. Ea a remarcat ca demult nu a auzit o predica asa de puternica!

 • Şi noi vă mulţumim amândurora pentru sinceritatea şi frumuseţea dv., pentru că oricine percepe adevărul e atras de Adevărul tripersonal spre El, spre Sfânta Treime.

  Dacă vă lăsaţi conduşi de către harul lui Dumnezeu veţi afla că prima cale, calea cea veche a Ortodoxiei, a Părinţilor Bisericii e calea cea mai uşoară, mai suplă şi mai paradoxală dintre toate.

  În comparaţie cu ideologia care doreşte să vă convingă numai raţional, exclusiv raţional, Dumnezeu ne convinge despre adevărul Său experenţial, total, fundamental, în toată fiinţa noastră.

  Dacă Dumnezeu nu Se adresează decât minţii atunci ne urăşte. De ce? Pentru că El a făcut întregul om şi nu numai mintea lui.

  Dar dacă noi Îl trăim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră, împreună cu tot cosmosul, cu Sfinţii şi cu Îngerii, şi toţi suntem ai Lui, atunci Dumnezeu e Dumnezeul tuturor şi El ne vrea pe toţi plini de slava Sa.

  Nu poţi să te lepezi de bucurie, de încântare, de pacea Sfântului Duh dacă o ai. Iar dacă o ai jubilezi.

  Vă doresc să jubilaţi, să vă bucuraţi nu numai acum, în această viaţă, ci veşnic.

  Nevrednicul preot Dorin.

 • Starceanu Bogdan

  Aceste realitati reflecta credinta adevarata. Acel miros al harului, acel ceva care ne inconjoara si ne da imboldul de a merge mai departe nu poate fi sesizat decat daca in fiinta ta ti-ai facut loc pentru el. Marele pericol este de a nu mai avea puterea, simtul sufletesc de a sesiza aceasta prezenta si de a nu mai vibra la intalnirea cu el. Imbogatirea cu orice pret pierde in om discernamantul duhului, puterea de a fi sensibil la minunile pe care Dumnezeu le descopera in fiecare clipa in viata noastra.

  Am vazut de curand un film documentar despre o minune dintr-o insula din Grecia, unde ,de fiecare data, pe 15 august de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, in bisericile de acolo crengile uscate infloresc. Astfel de minuni nu mai au astazi priza la public.

  Omul „incatusat”(cum spune Par. Dorin) de avere nu mai poate fi sensibil la astfel de evenimente, de stiri, ci numai la ce ii descatuseaza si mai mult simturile trupului. Pentru o astfel de atitudine Parintele Dorin a raspuns cu un exemplu extraordinar, si anume, momentul cand dansul a sfintit casa matusii, dar si reactia acesteia la frumusetea casei dupa sfintire.

  Simplitatea vietii, smerenia, rugaciunea reprezinta bucuriile care ne aduc linistea, pacea, buna intelegere cu noi insine si cu ceilalti, deoarece prin astfel de atitudini ne apropiem si mai mult de harul sfintitor, care ne schimba, intr-un cuvant, ne face fericiti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *