Teologia Prot. Prof. Dr. Alexander Schmemann în cărţile sale

Fr. A. Schmemann during Liturgy.  Taken by Pdn. Michael Roshak

Siteul complet în memoria Părintelui nostru.

Protopresbyter Alexander Schmemann

A permanent home for St. Vladimir’s
Fr. Schmemann Addresses Antiochian Archdiocesan Convention in Toronto
Apostleship and America
Between Utopia and Escape
Book Review – Eustratios Argenti
Book Review – Liturgy
Book Review – The Russian Religious Mind, Vol II
Book Review – The Significance of Eschatology in the Thought of Nicholas Berdyaev
Byzantium, Iconoclasm and the Monks
Children and Church
Christ is risen!
Clergy and Laity in the Orthodox Church
Confession and Communion
Easter in the Liturgical Year
Eastern Orthodox
Ecclesiological notes
Episcopatus Unus Est
Fast and Liturgy
Forgiveness Sunday
Great and Holy Saturday
In Memoriam – Archimandrite Cyprian Kern
In Memoriam – Bishop Cassian (Bezobrazov)
In Memoriam – Father Nicholas Afanasiev
In Memoriam – Ivan M. Czap
In Memoriam – Lev Aleksandrovich Zander
In Memoriam – Vladimir Lossky
Metropolitan Leonty
Note from hospital bed
Notes on Evanston
On Forgiveness
On The ‘Sorrowful Epistle’ of Metropolitan Philaret
Orthodoxy and Mission
Preface from „Guide to Orthodox America”
Religious persecutions in Russia
Report on the preliminary negotiations concerning the establishment in America of the Autocephalous Church
Russian Theology: 1920-1972
Response to Decree on Eastern Catholic Churches
Saturday of Lazarus
Some reflections on Confession
Some reflections upon A Case Study
Sunday of Orthodoxy
The Church is Hierarchal
The Christian concept of death
The fourth liturgical week at St Sergius in Paris
The Historical Background of the Council [Chalcedon]
The Liturgical Structure of Lent
The Orthodox Church
The Orthodox Church, the World Council of Churches and Rome (II)
The Parish and the Church
The Services of Christmas in the Orthodox Church
The seventh meeting of the Standing Conference of Bishops
The Task of Orthodox Theology in America Today
The Western Rite
Theology and Eucharist
This is the Blessed Sabbath
Three Metropolitans
Unless the Lord builds the house…
V. Rev. John Meyendorff
What is important and what is not

Women and the Priesthood

Final Words: „Thank You, O Lord”

 Pr. Dorin.

Un comentariu la „Teologia Prot. Prof. Dr. Alexander Schmemann în cărţile sale”

  1. Un părinte extraordinar. Ultima carte pe care am citit-o a fost „Biserică, lume, misiune”, tipărită la editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006.

    Citez câteva fragmente: „pentru Sfinţii Părinţi, Biserica nu este obiect ci subiect al teologiei, realitatea care face posibilă cunoaşterea lui Dumnezeu, iar prin El, om şi lume, să cunoşti Calea, Adevărul şi Viaţa, adică adevărul despre toată existenţa”(p.33)

    „Biserica este sinodală şi ierarhică. Există azi o tendinţă de a opune aceste două calificative ale Bisercii sau de a pune accentul pe una, în defavoarea celeilalte. […] Sinodul perfect, Sfânta Treime este o ierarhie şi nu o egalitate impersonală de „membri” interschimbabili. Teologia ortodoxă a accentuat întotdeauna acest concept ierarhic de viaţă în Treime astfel încât, chiar unicitatea lui Dumnezeu este în strânsă legătură cu unicitatea relaţiei persoanelor Sfintei Treimi. Treimea seste sinodul perfect pentru că este ierarhia perfectă. Şi Biserica, din moment ce este darul şi manifestarea vieţii adevărate, care este Trinitară şi sinodală, este ierarhică tocmai pentru că este sinodală, ierarhia fiind calitatea esenţială a sinodalităţii […] Soborul este unitatea de persoane care se împlineşte în sinodalitate cu alte persoane, care sunt sinod la feld e mult pe cât sunt persoane aşa încât mulţi sunt unul (şi nu doar uniţi la suprafaţă) fără a înceta a fi mulţi.[…]

    Principiul ierarhic implică ideea de ascultare, nu pe cea de subordonare, deoarece ascultarea este bazată pe o relaţie personală, pe când subordonarea este, prin esenţa ei, o relaţie impersonală. Fiul este supus/ascultător Tatălui, dar El nu îi este subordonat Lui, deci, ierarhia nu este o relaţie de putere şi de supunere prin forţă sau de supunere de forţe, ci este o relaţie în cadrul căreia se observă o ascultare perfectă, a unui tot întru Hristos, ascultarea fiind recunoaşterea darurilor personale şi a feţelor fiecăruia, prin intermediul tuturor” (pag. 234-236)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *