Pornografia în societăţile păgâne

Exemple grăitoare, în imagini, din Roma, Pompei, Grecia antică, dar şi din Egipt, India, Africa, America, China sau Japonia, puteţi găsi la această

Nu lipsesc orgiile, exemplele de homosexualism sau zoofilie. Imaginile pe care le-am ales sunt foarte puţin semnificative, faţă de altele, pe care nu le-am putut pune pe blog. Se vede bine, dacă vizitaţi locaţia indicată, în ce stare de decădere ajunseseră oamenii, încât potenţa sexuală era cea mai apreciată virtute în asemenea societăţi.

Mai ales în Grecia antică şi în Pompei (reprezentativ pentru oraşele romane), se observă dispunerea unor falusuri uriaşe, în centrul urban şi în perimetrele unor foste altare păgâne. Gândiţi-vă cum ar fi ca unele ca acestea să înlocuiască, spre exemplu, statuile eroilor sau ale personalităţilor din oraşele noastre sau să le priviţi ca pe ceva de închinat, în locul Bisericilor, al altarelor şi icoanelor pe care le aveţi acum?

Ştiu că e greu chiar şi de închipuit un asemenea gând blasfemiator, dar aşa arătau oamenii în păgânism. Vă puteţi da seama, privind aceste imagini, şi de cât de mare este diferenţa dintre închinarea pe care noi o facem la Sfintele Icoane şi închinările orgiastice la idoli, deşi protestanţii şi neoprotestanţii încearcă să ne lămurească de faptul că nu este nicio diferenţă între închinarea la Icoane şi cea la idoli. Ei hulesc astfel pe Dumnezeul cel Viu care este închipuit în Icoană şi care este mărit întru Sfinţii Săi.

Putem observa că unele din aceste reprezentări seamănă cu picturile renascentiste, iar altele cu manifestări artistice hidoase ale zilelor noastre.

Dacă ne gândim că lângă acele statui şi în acele temple aveau loc cele mai mari josnicii şi atrocităţi, orgii dar şi crime rituale, înţelegem de ce Duhul Sfânt numeşte în Sfânta Scriptură închinarea la idoli ca desfrânare şi de ce Sfinţii Părinţi blestemă pe toţi zeii şi toate zeiţele ca fiind draci, care îndeamnă pe oameni numai la răutăţi.

Tendinţa spre erotizare masivă a artei moderne, precum şi redirecţionarea mentalităţilor spre venerarea, cu sensuri tot mai evident ritualizate, a trupului uman, surprins în febra patimilor, ne arată o îndepărtare din ce în ce mai mare de adevărata închinare la Dumnezeu, pe care o experiază contemporanii noştri fără axă către cer.

Imaginile respective ne dau posibilitatea să vedem dimensiunea veritabilă a patimilor omeneşti şi cât de mult sunt ele aceleaşi, acum ca şi cu sute şi cu mii de ani în urmă. De multe ori ai sentimentul că sunt nişte artefacte recente, privindu-le, iar nu nişte obiecte de veneraţie cultică păgână, care datează de câteva milenii.

Acestea sunt numai câteva rămăşiţe, pentru că, mai ales în Europa, creştinismul a distrus aproape definitiv amintirea lor. Plecând însă de la aceste cioburi, vă puteţi imagina cum arăta întregul!

Mă gândesc însă la cât de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi pronia Sa, care a păstrat pentru noi acele oraşe acoperite sub lavă, ca Pompei, şi ne-a dat să le dezvelim astăzi şi să înţelegem, privindu-le, cât de întinsă era cangrena orgiastică, pe trupul mutilat şi desfigurat de demonism al societăţii umane, în era păgânismului şi a idolatriei.

Avându-le înaintea ochilor, vedem cu mult mai bine asemănarea dintre mentalitatea şi sălbăticia patimilor celor de demult şi direcţia spre care se îndreaptă societăţile noastre astăzi, când închinarea publică la Sfintele Icoane devine nepermisă, pentru a fi înlocuită cu advertisingul şi defilarea publică a tuturor patimilor vândute agresiv şi strălucitor.

Drd. Picioruş Gianina Maria-Cristina