Drd. Shannon Woodcock, „Gen, etnie şi spaţiu.Discursuri despre violenţa sexuală asupra femeii în Bucureşti”

O carte în format html, care se concentrează asupra discriminării etniei rrome în România şi, cu precădere, în Bucureşti.

Această lucrare examinează idealul feminin în România şi minoritatea rromă în societatea post-comunistă, precum şi locul acestora în oraşul Bucureşti. Diferenţierea primară public/privat cere o problematizare a utilizării în societăţile post-comuniste şi este utilă în măsura în care înţelege cum se construieşte şi se naturalizează în diverse spaţii genul. Discursul despre “pericol în spaţiul public” care priveşte femeia română în Bucureşti va da o culoare etnică ameninţării sexuale provocate de bărbaţii ţigani; aceste discursuri vor fi folosite pentru a explora intersecţia dintre gen şi etnie în societatea contemporană. Această lucrare nu se referă la problema specifică a discursurilor despre femeia rromă sau la spaţiul post-comunist în care se manifesta genul, ci va trata doar despre discursuri ale femeilor române despre bărbaţii de altă etnie.

BIBLIOGRAFIE

Achim, Viorel, 1998, Ţiganii în Istoria României, Editura Enciclopedia, Bucureşti.

Amza, Tudor, 1995, Fenomenul infracţional în rândul ţiganilor: Activităţi specific Poliţiei Române pentru protejarea etniei şi prevenirea faptelor antisociale, Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Bucureşti.

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, Project “Centrul de Informare, Educaţie şi Consiliere Timişoara pentru femeile şi fetele victime ale violenţei domestice şi abuzului sexual”, a survey of opinions conducted 5–7-July 2002, financed through the PHARE-ACCESS program.

Baban, Adriana, 2000, “Women’s Sexuality and Reproductive Behaviour in Post-Ceausescu Romania: A Psychological Approach”, în Gal and Kligman (eds), 2000, Reproducing Gender, Princeton University Press, New Jersy.

Bhabha, Homi K,. 1994, The Location of Culture, Routledge, London and New York.

Brah, Avtah, 2000, “The scent of memory: strangers, our own and others”, in Brah, Avtah and Coombes, Annie E. Hybridity and its Discontents: Politics, science culture Routledge, London and New York, 272–290.

Bucur, Maria, 2002, Eugenics and Modernization in Interwar Romania, Pittsburgh University Press, Pittsburgh.

Buica, C., Popescu, M. and Tomescu, O., 1995, “Bucureştiul văzut de Bucureşteni; reprezentări speciale ale spaţiului urban”, în Revista de Cercetări Sociale, Vol. 3, pp. 111–115.

Butler, Judith, 1990, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York.

Butler, Judith, 1997, Excitable Speech: A Politics of the Performative, Routledge, New York and London.

Caputi, Jane, 1987, The Age of Sex Crime, The Women’s Press, London.

Council of Europe, Gender Mainstreaming – conceptual frameworks, methodology and presentation of good practices, Final Report of the Group of Specialists on Mainstreaming, Strassbourg, February 1999.

Dragomir, Otilia (ed), 2002, Femei, Cuvinte şi Imagini: perspective feministe, Polirom, Iaşi.

Gal and Kligman (eds), 2000, Reproducing Gender, Princeton University Press, New Jersy.

Ghinea, Cristian, “Între noi fie vorba, rromii tot ţigani sunt”, în Dilema, 19 October 2001, p. 3.

Grunberg, laura, “Stories from the time I tried to be a good Foisoreanca”, în Analize, Revista de Studii Feministe, Vol. 5, August 1999, p. 16.

Hancock, Ian, 1988, The Pariah Syndrome, Ann Arbour.

Human Rights Watch International Gay and Lesbian Human Rights Commission report 1998 Public Scandals, Sexual Orientation and Criminal Law in Romania, Arta Grafică, NewYork and London.

Lemon, Alaina, 2000, “Talking and Spectating Transition: The Moscow Metrou”, in Berdahl, D., Bunzl, M. and Lampland, M., Altering States: Ethnographies of Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union, University of Michigan Press, Michigan, pp. 14–39.

Minnesota Advocates for Human Rights, 1995 Lifting the Last Curtain: A Report on Domestic Violence in Romania, Minneapolis.

Miroiu, Mihaela, 1997, “Experimentele Femeilor”, în Gen şi Societate Alternative, Bucureşti.

Neculaescu, Sorina, 2000, “Corpul Femeii – Trofeu al Dominaţiei Masculine”, în ANAlize, September 2000, pp. 15–16.

Olteanu, Tatiana, 1998, Studiu de opinie privind violenţa asupra femeii în familie

Open Society Institute’s European Union Monitoring Program’s 2001, Protecţia Minorităţilor în România, Central European University Press, Budapest and New York.

Roman, Petre, 2000, Memorandum la Ministerul Afacerilor Externe al României, “Termeni folosiţi pentru denumirea etniei romilor/ţiganilor”, 29 February.

Romani Criss şi Agenţia de monitorizare a presei, 2000, Prezentarea romilor presa Românească, în Report February-August.

Rose, Lindsay, 2000, From atrocity to data: historiographies of rape in Former Yugoslavia and theor effects on the study of the gendering of genocide, fiind rest of ref.

Spivak Gayatri, 1990, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Harvard University Press, Massachusetts and London.

Psa. Gianina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *