Ce semnifică mitra ierarhilor ortodocşi?

//www.crestinortodox.ro/admin/_files/newsannounce/vesmantarhiereu.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Pentru a înţelege semnificaţia acurată, adâncă, duhovnicească a mitrei trebuie să ştim ce înseamnă în lb. gr. η μητρα,-ας. În lb. greacă veche μητρα [mitra] înseamnă pântece. De aceea avem în axioanele de la Sfânta Liturghie fragmentul: „căci mitrasul tău scaun s-a făcut”; cu referire la Prea Curata Stăpână. Însă nu se referă la stomac ci la uterul Prea Curatei Stăpâne.

Mitrasul, uterul, pântecele Prea Curatei s-a făcut scaun al Împăratului cerurilor, al Celui care Se poartă pe Heruvimi sau al Cărui scaun sunt Heruvimii. În limbajul bisericesc ortodox, se spune mitras pentru uter sau pântece iar pentru a se indica naşterea seminală, ca rod al relaţiei sexuale, se spune: a rodit/ a născut/ a ieşit din coapsele sale prunc. Şi coapsele nu se referă la şolduri ci la organele genitale masculine.

Şi ce are uterul în comun cu episcopatul, mă puteţi întreba, şi cu mitra? Foarte multe lucruri duhovniceşti, pentru că fiecare veşmânt episcopal are o semnificaţie adânc teologică. Într-un articol viitor vom vorbi despre semnificaţia cuvântului episcop. Fără a spune ce este episcopul după semnificaţia lingvistică a cuvântului, referindu-ne la mitră, ea arată că epicopul naşte părinţi, naşte preoţi şi diaconi care hrănesc Biserica.

În Vechiul Testament, Avraam, Isaac, Iacov şi Iosif sunt numiţi părinţi ai lui Israel, pentru că din coapsele lor au ieşit toţi ceilalţi membri ai poporului. Din ei şi din fiii lor a ieşit tot poporul. În Biserica Ortodoxă, Sfinţii Apostoli au hirotonit episcopi, cărora le-au dat harul arhieriei lui Hristos şi aceştia au născut părinţi care să nască fii duhovniceşti. Mitra episcopală e semnul văzut al lucrării duhovniceşti pe care o face episcopul în Biserică. El naşte părinţi prin hirotonie şi povăţuire continuă, preoţi şi diaconi, care slujesc Biserica şi care au la rândul lor fii duhovniceşti.

Mitra episcopală e un simbol maternal în cadrul veşmintelor arhiereşti, după cum cârja episcopală este un simbol al paternităţii, al înţelepciunii duhovniceşti, al experienţei profunde. Părintele este cel care naşte întru Duhul pe fiul său dar care îl şi creşte cu învăţătura dreptei credinţe. Şi nu poţi să te naşti în Biserică dacă nu te naşti de sus, de la Duhul, de către Treime.

De aceea mitra e semnul naşterii, al naşterii noastre după har, din harul dat de Domnul, Arhiereul suprem şi veşnic, prin Sfinţii Apostoli, episcopilor Bisericii. Episcopul e mama Bisericii, pentru că el naşte preoţi şi diaconi prin hirotonie sacramentală, dar este şi tatăl Bisericii, ca unul care o conduce cu cârja înţelepciunii dar şi a mustrării.

Cel care naşte pe fiii lui Dumnezeu după har, pe fiii Bisericii, e purtător de mitră. Fiii legitimi respectă mitra şi o cinstesc, se roagă pentru sănătatea şi mântuirea celui care o poartă şi prin care s-au născut întru harul Treimii. Fiul cel bun ştie să îşi iubească şi să îşi laude tatăl, să se laude cu tatăl său iar dacă acesta greşeşte cu ceva, ştie să acopere goliciunea tatălui său şi nu se bucură de erorile sale precum Ham.

Fie dar să avem înţelepciunea de a ne iubi şi respecta ierarhii, pe cei întru care este harul Prea Sfântului Duh şi pe părinţii preoţi care ne hrănesc cu apa Vieţii!

Pr. Drd. Picioruş Dorin Octavian.

3 comments

 • Mă gândeam acum la diferenţa dintre înţelegerea duhovnicească şi cea strict raţionalizată.

  Desacralizarea termenilor, a cuvintelor stă în directă legătură cu depersonalizarea fiinţialului din om. Ortodoxia este ancorată profund în cult deoarece acolo găsim Tradiţia ca manifestare a vieţii celei vii.

  Pentru un om ancorat într-o astfel de viaţă totul are înţeles, sens, importanţă.

  Ceea ce pentru mulţi pare retrograd în realitate în ascunzişul înţelesului se găsesc sensuri şi sensuri care îmbogăţesc atât mintea cât şi inima.

 • De ce mitra are atâta aur în comparație cu smerenia și jertfa Mântuitorului Hristos? Sunt ortodox și credința e viața mea, dar de câteva luni gândul ăsta mă chinuie.

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Domnule Marius,

   mitrele arhierești sunt confecționate din materiale care imită strălucirea imperială, dar nu sunt făcute din aur. Dacă ar fi făcute din aur și azi gramul de aur este 161 de lei, ar trebui ca o mitră împodobită cu 1 kilogram de aur să coste vreo 200.000 de lei. Numai că ele costă între 1.50011.000 de lei, pentru că nu sunt făcute din metale prețioase.

   Iar veșmintele diaconale, preoțești și arhierești vorbesc despre dumnezeirea Domnului și nu despre umanitatea Sa. Tocmai de aceea se caută materiale care să imite strălucirea și frumusețea metalelor și a pietrelor scumpe, pentru ca veșmintele preoțești să vorbească despre slava dumnezeiască necreată a Fiului lui Dumnezeu întrupat.

   Așa că nu vă poate chinui aurul care nu există în mitră, ci doar păcatele personale.

   Vă doresc numai bine și multă încredere în Dumnezeu, ca să vă puteți birui zilnic neputințele fizice!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *