Sf. Luca al Crimeei, „Predici la Triod” [ed. Adrian Tănăsescu]

Sfântul Luca al Crimeei
LA PORŢILE POSTULUI MARE
Predici la Triod
Traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas
Tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Părinte Galaction,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
Tipărită la Editura Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 2004
Ediţie electronică
APOLOGETICUM
2005

O găsiţi aici, în format pdf, 116 p.

Cuprins
Cuvânt în a 35-a duminică după Cincizecime ………………………………………………………. 5
Cuvânt în duminica lui Zaheu ……………………………………………………………………………. 8
I. Setea de înnoire duhovnicească ……………………………………………………………. 8
II. Hristos ne cheamă la pocăinţă …………………………………………………………….. 9
Cuvânt în Duminica Vameşului şi Fariseului ……………………………………………………….. 12
I. Despre rugăciune ……………………………………………………………………………….. 12
II. Apropiaţi-vă de Dumnezeu! ……………………………………………………………….. 14
Cuvânt în Duminica Fiului Curvar ……………………………………………………………………… 16
I. Patria noastră este la Dumnezeu …………………………………………………………… 16
II. Mort era, şi a înviat ……………………………………………………………………………. 19
III. Nu iubiţi lumea ………………………………………………………………………………… 21
IV. Opriţi-vă în căile voastre …………………………………………………………………… 23
V. Calea întoarcerii la Tatăl Ceresc ………………………………………………………….. 24
Cuvânt în miercurea de după Duminica Fiului Risipitor ………………………………………… 26
Despre răbdarea cu blândeţe a jignirilor ………………………………………………………………. 26
Cuvinte în Duminica Lăsatului sec de carne ………………………………………………………… 28
I. Despre Judecata cea viitoare a lui Dumnezeu …………………………………………. 28
II. Cel ce face bine săracului dă împrumut lui Dumnezeu ……………………………. 29
III. Să alegem calea dreptăţii şi a milostivirii ……………………………………………… 30
IV. Judecata conştiinţei şi judecata lui Dumnezeu ………………………………………. 32
V. Munţii se topesc de la faţa Ta ……………………………………………………………… 34
VI. Drepţii se vor bucura, iar păcătoşii se vor tângui …………………………………… 37
Cuvinte în Duminica Lăsatului sec de brânză ……………………………………………………….. 40
I. Despre post ………………………………………………………………………………………… 40
II. Despre făţărnicie ……………………………………………………………………………….. 43
III. A venit Postul, maica înfrânării ………………………………………………………….. 45
Cuvânt la Vecernia din Duminica Lăsatului sec de brânză …………………………………….. 48
Mergi mai întâi de te împacă cu fratele tău …………………………………………………………… 48
POSTUL MARE
Cuvânt în vinerea primei săptămâni din Postul Mare …………………………………………….. 50
Despre lupta cu patimile …………………………………………………………………………. 50
Cuvinte în prima Duminică a Postului Mare ………………………………………………………… 52
I. Despre fericiri …………………………………………………………………………………….. 52
II. Despre soarta ereticilor ………………………………………………………………………. 55
III. Despre iconoclasm ……………………………………………………………………………. 57
Cuvânt în cea de-a doua Duminică din Postul Mare ……………………………………………… 60
Învăţătura lui Hristos şi învăţăturile omeneşti ……………………………………………. 60
Cuvinte în a treia săptămână din Postul Mare ……………………………………………………… 63
I. în grădina Ghetsimani ………………………………………………………………………….. 63
II. Pe Drumul durerii ………………………………………………………………………………. 64
III. Despre tâlhar ……………………………………………………………………………………. 65
IV. Despre închinarea Crucii ……………………………………………………………………. 68
Cuvânt în Duminica închinării Sfintei Cruci …………………………………………………………. 71
Unde să căutăm mângâiere de necazuri? …………………………………………………… 71
Sfântul Luca al Crimeei
116
Cuvinte în a Patra Duminică a Postului Mare ……………………………………………………….. 73
I. Din cuvintele tale te vei osândi ……………………………………………………………… 73
II. înţelepciunea lumii şi înţelepciunea inimii curate ……………………………………. 75
Cuvinte în cea de-a Cincea Duminică a Postului Mare ………………………………………….. 77
I. Întoarceţi-vă la Mine cu toată inima Voastră …………………………………………… 77
II. Lumina lină a cunoaşterii lui Dumnezeu în inimile cuvioase …………………….. 80
Cuvânt în Duminica Floriilor ………………………………………………………………………………. 83
Litera omoară, iar duhul dă viaţă ………………………………………………………………. 83
SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
Cuvinte în Miercurea Mare …………………………………………………………………………………. 85
I. Inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă ………………………………………………….. 85
II. Inima care s-a făcut sălaş diavolului ……………………………………………………… 87
Cuvânt în Joia Mare …………………………………………………………………………………………… 90
Cina cea de Taină a lui Hristos …………………………………………………………………. 90
Cuvinte în Vinerea Mare …………………………………………………………………………………….. 93
I. Plângerea deasupra Epitafului ……………………………………………………………….. 93
II. Lecţii ale dragostei de Hristos ………………………………………………………………. 94
Cuvânt în Vinerea Mare şi Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ………. 96
Alfa şi Omega …………………………………………………………………………………………. 96
Cuvinte la Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu …………………………….. 98
I.Credinţa noastră nu este zadarnică ………………………………………………………….. 98
II. „Pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim” ……………… 100
Cuvânt în Duminica de după înălţarea Sfintei Cruci ……………………………………………….. 102
A şti să îţi duci crucea ……………………………………………………………………………… 102
Cuvânt în a 19-a Duminică după Cincizecime ……………………………………………………… 105
Ce ne împiedică să iubim? ………………………………………………………………………… 105
ACATISTUL Sf. Luca al Crimeei, Făcătorul de minuni ………………………………………….. 107

–––––

Psa. Gianina Picioruş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.