Sfântul Ignatie Briancianinov, „Predici la Triod şi Penticostar” [ed. A. Tănăsescu]

Aici, în format pdf., 83 p.

Sfantul Ignatie Briancianinov
Predici la Triod
şi Penticostar
Traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas
Tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Părinte Galaction,
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
Cartea a fost tipărită de Editura Sofia, Bucureşti, 2003
Ediţie electronică
APOLOGETICUM
2006

Cuprins
Despre felul de a fi al vameşului şi cel al fariseului
Predică în Duminica Vameşului şi Fariseului ………………………………………………………… 3
Despre rugăciune şi pocăinţă
A doua predică în Duminica Vameşuluişi Fariseului……………………………………………….. 7
Despre pocăinţă
Predică în Duminica Fiului Risipitor……………………………………………………………………… 10
Despre cea de-a doua venire a lui Hristos
Predică în Duminica Lăsatului sec de carne …………………………………………………………… 13
Cum trebuie să intrăm în sfintele Păresimi
Predică în Duminica Lăsatului sec de brânză …………………………………………………………. 15
Pregătirea pentru Taina Spovedaniei
Predică în lunea primei săptămâni a Postului Mare…………………………………………………… 16
Despre vătămarea pricinuită de făţărnicie
Predică în miercurea primei săptămâni a Postului Mare…………………………………………….. 27
Despre însemnătatea trupului omenesc
Predică în vinerea primei săptămâni a Postului Mare………………………………………………… 30
Cuvânt către fraţi după împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine…………………………….. 32
Despre Ortodoxie
Predică în Duminica Ortodoxiei……………………………………………………………………………… 33
însemnătatea postului pentru om
Predică în Duminica Sfântului Grigorie Palama……………………………………………………….. 37
Despre purtarea crucii
Predică în Duminica Sfintei Cruci…………………………………………………………………………… 39
Însemnătatea postului în privinţa duhurilor căzute
Predică în Duminica Sfântului Ioan Scărarul ……………………………………………………………. 42
îmbinarea postului cu milostenia şi rugăciunea
Predică în Duminica Sfintei Maria Egipteanca …………………………………………………………. 45
Despre intrarea Domnului în Ierusalim
Prima predică în Duminica Floriilor…………………………………………………………………………. 49
Despre sălăşluirea lui Dumnezeu în noi
A doua predică în Duminica Floriilor……………………………………………………………………….. 51
Despre Sfintele lui Hristos Taine
Predică în Joia Mare, la Liturghie…………………………………………………………………………….. 52
Cum să ne folosim în chip mântuitor de patimile lui Hristos
Predică în Vinerea Mare, la Vecernie……………………………………………………………………….. 62
Despre creştinism
Predică în Duminica Tomei…………………………………………………………………………………….. 64
Despre starea de moarte a duhului omenesc
Predică în Duminica Mironosiţelor…………………………………………………………………………… 69
Despre pedepsele lui Dumnezeu
Predică în Duminica Slăbănogului……………………………………………………………………………. 73
Despre închinarea în duh şi adevăr
Predică în Duminica Samarinencei…………………………………………………………………………… 77
Despre părerea de sine şi smerita cugetare
Predică în Duminica Orbului……………………………………………………………………………………. 80

………………

Psa. Gianina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.