Filă video, 7:46 minute: aici.

Pr. Dorin.

Did you like this? Share it: