Despre „lumini” și Lumina dumnezeiască: mărturia Fer. Sofronie de la Essex

„Mi-a fost dat să trăiesc mai multe feluri de lumină și de lumini: „lumina” insuflării artistice, care izvorăște din frumusețea lumii văzute; „lumina” contemplării filosofice, care se preschimbă într-o experiență mistică; să adăugăm aici și „lumina” cunoașterii științifice, a cărei vrednicie este întotdeauna neapărat relativă; am fost ispitit și de arătări luminoase aduse de duhurile vrăjmașe.

Dar de abia în vârsta coaptă, când m-am întors la Hristos ca fiind Dumnezeu desăvârșit, m-a luminat Lumina cea fără-de-început. Această minunată Lumină, fie și în măsura în care mi-a fost dat, prin bunăvoirea cea de Sus, să o cunosc, a stins tot restul, asemenea Soarelui care, răsărind, nu îți mai îngăduie a zări până și cele mai luminoase stele.”

(Fer. Arhim. Sofronie Saharov, „Vom vedea pe Dumnezeu precum este”, Ed. Sofia, București, 2005, trad. din lb. rusă de Ierom. Rafail Noica, p. 225).

Psa. Gianina

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *