Dumnezeu ne loveşte… prin minuni

moaste.jpg

Mâna Sfântului Ioan Gură de Aur

În prima revelare a lui Dumnezeu către Moise, în cadrul Ieşirea 3, avem la 3, 20 un text din care rezultă titlul articolului de faţă: „Şi voi întinde mâna [şi] voi lovi [πατάξω] pe egipteni prin toate minunile [τοῖς θαυμασίοις] pe care Eu le voi face în ei şi după aceea vă va lăsa să plecaţi”.

Întregul verset cf. LXX: ” καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα πατάξω τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πᾶσι τοῖς θαυμασίοις μου, οἷς ποιήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς”.

Mâna lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu prin care Tatăl face toate. Şi Tatăl Îşi întinde mâna prin Fiul întru Duhul şi lucrează minuni în oameni. Însă, pentru că e vorba de oameni împietriţi la inimă, minunile Treimii sunt adevărate lovituri în conştiinţa şi inima acelora.

Versetul de faţă este unul profetic, e unul anticipator a ceea ce va face Hristos Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Pentru că Tatăl, la plinirea vremii, Şi-a întins mâna Sa cea a toate lucrătoare, pe Fiul, şi a lovit pe egiptenii cei spirituali, pe egiptenii din Iad, pe demoni, prin toate minunile pe care le-a făcut şi le face cu noi şi pentru noi, poporul Său, mântuit prin sângele unui Legământ nou.

Dumnezeu a lovit conştiinţele oamenilor şi le loveşte prin minunile pe care le face în lume. Ca să te trezeşti îţi trebuie minuni, minuni peste minuni, ca să vezi cât de păcătos eşti.

Numai dacă ţi se lucrează de către Dumnezeu, în fiinţa ta, minuni, poţi să ieşi din robia Egiptului, a demonilor şi să prăznuieşti în pustiu şi să aduci jertfe Domnului.

Dumnezeu ne trezeşte prin minuni şi ne ţine în viaţă prin nespuse minuni, pentru care trebuie să fim mai mult decât recunoscători.

Pr. Dorin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.