Libertatea reală

catedrala-ort-din-giurgiu -

Nu am libertate dacă sunt rob păcatului, dacă nu mă simt liber faţă de pornirile mele pătimaşe. Nu pot fi liber dacă nu sunt fericit. Fericirea e o caracteristică a libertăţii ca şi faptul de a te simţi împlinit.

Şi cum m-aş simţi împlinit şi fericit dacă fac cele care nu mă duc la fericire? Din punct de vedere ortodox libertatea înseamnă despătimire, curăţire de patimi. Sunt liber nu dacă sunt declarat liber sau dacă mă închipui liber ci dacă trăiesc libertatea ca libertate harică, ca descătuşare de sub robia păcatului şi a morţii.

Drepturile omului, stipulate de legislaţii diverse, nu sunt drepturi reale dacă nu le trăim ca atare. Iar drepturile noastre nu sunt date de către un stat anume, ci sunt numai recunoscute. Drepturile reale ne sunt date de Dumnezeu şi ele trebuie trăite în ascultare şi în mulţumire faţă de El. El ne-a dat dreptul la viaţă, la o familie, la un stat, la o limbă anume. El ne-a pus undeva.

Şi numai când înţelegem că libertatea ţine de împlinirea noastră duhovnicească, în concluzie, numai atunci trăim şi ne manifestăm ca oameni liberi: liberi întru Dumnezeu şi liberi faţă de păcat.

Pr. Drd. Picioruş Dorin Octavian.

1 2 3