Bolile infecţioase emergente [fragm. de carte]

Un extras între pag. 9-125, în format pdf, aici.

Semnează articole: Conf. dr. Madelena I. Dragan

TABEL 1.1 Boli infectioase emergente
Anul Agentul Tipul Boala produsa la om
1973 Rotavirus Virus Diaree infantila
1975 Parvovirus B 19 Virus Aplazia acuta în anemia hemolitica cronica
1976 Cryptosporidium
parvum
Parazit Diaree acuta si cronica
1977 Virusul Ebola Virus Febra hemoragica Ebola
1977 Legionella
Pneumophila
Bacterie Legioneloza
1977 Virus Hantaan Virus Febra hemoragica cu sindrom renal (FHSR)
1977 Campylobacter
Jejuni
Bacterie Patogen enteric prezent în lumea întreaga
1980 Virus limphotrop
pentru celulele
umane T tip 1
(HTLV)
Virus Leucemie/limfom cu celule T
1981 Suse toxigene de
stafilococ auriu
Bacterie Sindrom de soc toxic
1982 Escherichia coli
0157: H7
Bacterie Colite hemoragice; Sindrom uremic hemolitic
1982 HTLV-2 Virus Leucemia cu celule paroase
1982 Borrelia Burgdorferi Bacterie Boala Lyme
1983 Virusul
imunodeficientei
umane (HIV)
Virus Sindromul de imunodeficienta umana (SIDA)
1983 Helicobacter pilory Bacterie Ulcer peptic
1985 Enterocytozoon
bienensi
Parazit Diaree persistenta
1986 Cyclospora
Cayotanensis
Parazit Diaree persistenta
1986 Agentul Encefalitei
spongiforme bovine
Agent
neclasic
Encefalita spongiforma bovina
1988 Virusul Herpes uman
tip 6 (HHV-6)
Virus Exantem subit
1988 Virusul hepatitei E Virus Hepatita cu transmitere digestiva
1989 Ehrlichia
Chaffeensis
Bacterie Ehrlichoza umana
1989 Virusul hepatitei C Virus Hepatita cu transmitere parenterala
1991 Virusul Guanarite Virus Febra hemoragica de Venezuela
1991 Encephalitozoon
hellmen
Parazit Conjunctivita, parazitoza generalizata
1991 Specie noua de
babesia
Parazit Babesioza atipica
1992 Bartonella henslae Bacterie Boala zgârieturilor de pisica, angiomatoza bacilara
1993 Virusul Sin Nombre Virus Sindromul pulmonar hantaviral
1993 Encephalitozoon
cuniculi
Parazit Parazitoza generalizata
1994 Virusul Sabia Virus Febra hemoragica Braziliana
1995 Virusul herpes uman
tip B
Virus Asociat cu Sarcomul Kaposi la bolnavii cu SIDA

………………….

Pr. Dorin.

Sămânţa cuvântului [Predică la Duminica a 21-a după Rusalii, Pilda Semănătorului; Lc. 8, 5-15]

http://www.invierea-domnului.org/VestitorulOctombrie2006_files/image001.jpg

Iubiţii mei fraţi şi surori întru Domnul,

duminica de astăzi, căzând în aceeaşi zi cu pomenirea de peste an a Sfintei Prea Cuvioase Parascheva, dar situându-se şi în perioada în care se fac însămânţările de toamnă, ne vorbeşte în acelaşi timp de rodirea de viaţă duhovnicească, a cuvântului lui Dumnezeu în inima noastră, în paralel cu rodirea de viaţă a grâului, sub pământ, pentru noua pâine a anului viitor. Suntem într-o zi a bucuriei, a sărbătorii duhovniceşti, pentru că tot astăzi, sărbătorim şi pomenirea Sfinţilor Părinţi sinodali de la al VII-lea Sinod Ecumenic al întregii Biserici, unde s-a restabilit cultul Sfintelor Icoane şi al Sfintelor Moaşte, al Sfintei Cruci şi al cuviinţei în Biserica lui Dumnezeu.

Nimic nu se face fără cuviinţă şi ascultare în Biserica lui Dumnezeu! Există semănători ai cuvântului lui Dumnezeu şi pământuri unde se seamănă, adică inimile credincioşilor, şi aceste inimi, după cum spune Domnul, sunt mai degajate de patimi sau cu multe patimi, încât nu poate rodi cuvântul lui Dumnezeu în ele. Dacă toţi am fi preoţi şi învăţători pe cine am mai învăţa? Dacă nu ar exista slujitori ai lui Dumnezeu şi oameni care trebuie slujiţi cu dragoste, cum ar mai exista rânduială şi creştere în sfinţenie în Biserica lui Dumnezeu?

Însă, în pilda Semănătorului, se observă că unii au sămânţa cuvântului de la Dumnezeu în inima lor iar alţii sunt ogoare care se lasă semănate de către semănătorii lui Dumnezeu. Dar, ca să existe această lucrare divino-umană în Biserică, lucrare de învăţare, sfinţire şi conducere a credincioşilor spre mântuire, unii trebuie să slujească, să fie preoţi, iar alţii să fie poporul lui Dumnezeu, care se lasă condus şi slujit de către robii lui Dumnezeu, preoţii Bisericii.

De aceea, dacă se încurcă slujirile, dacă se confundă în Biserică preoţii cu credincioşii sau credincioşii cred că sunt preoţi s-a dus cu slujirea şi cu liniştea, cuviinţa este în pericol iar mântuirea la fel. Pentru că nu poţi să te mântui fără să fii cuviincios, smerit, ascultător faţă de cei care te conduc.

Problema vieţii personale a preoţilor e una falsă, când e supralicitată de către cei credincioşi. Prin mâinile preoţilor curge apa vieţii a cuvântului lui Dumnezeu şi a harului, pentru că ei sunt conductele apei vieţii către cei credincioşi. Însă, dacă o conductă ruginită face ca apa să se strice, în ceea ce priveşte harul lui Dumnezeu care se lucrează prin mâinile preoţilor, nu se strică din cauza păcatelor lor, pentru că e viaţa lui Dumnezeu, ci atinge viaţa credincioşilor prin slujbele pe care le fac aceşti preoţi, chiar dacă ei , preoţii, nu au o viaţă de Sfinţi. Nici cei care se sfinţesc prin ei nu sunt Sfinţi, şi, cu toate acestea, ei primesc harul lui Dumnezeu.

În faţa lui Dumnezeu toţi suntem sfințiți de către El. Numai că unii sunt puşi de către Sfântul Duh să fie preoţi, să conducă turma Bisericii lui Dumnezeu iar alţii sunt puşi să asculte de conducătorii Bisericii şi să se supună lor ca Domnului, ca unii care priveghează la mântuirea lor. Şi, în acest fel, dacă tu, ca mirean, crezi că nu trebuie să asculţi de ierarhia Bisericii sau eu, ca preot, la fel, să nu mă supun ierarhilor Bisericii, înseamnă că nu ştim niciunul ce suntem ca ortodocşi, nu ne cunoaştem lungul nasului.

Numai dacă nu ieşim din starea noastră fiecare, ci ne facem datoriile care ne revin, ştim unde suntem, ce suntem şi stăm cu frică de Dumnezeu şi cu dragoste în Biserica lui Dumnezeu, slujind în treapta rânduită nouă. Adică ierarhul este ierarh, preotul e preot, diaconul e diacon, monahul e monah, cântăreţul bisericesc e cântăreţ bisericesc, clopotarul e clopotar, lumânărarul vinde lumânări, femeia e mamă sau fecioară, bărbatul mirean e tată sau celib. Dacă fiecare ştim cine suntem şi ce rol avem în Biserică nu ne sărim treapta. Nu gândim şi nici nu vorbim ca şi când am fi mai mari sau mai mici decât suntem în Biserică.

Semănătorul [ ὁ σπείρων] Hristos a ieşit de la Tatăl ca să semene sămânţa Lui [τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ, v. 5]. Fiecare preot hirotonit legal al Bisericii iese de la Tatăl şi seamănă sămânţa cuvântului Fiului întru puterea Sfântului Duh în ogorul simţit al Bisericii. Acest sporon (τὸν σπόρον) [de unde spor, sporire, care e sămânţa, ca şi drojdia din făină] este puterea de viaţă făcătoare a harului lui Dumnezeu.

Cuvântătorii de Dumnezeu se cunosc după sporul cuvântului, după impactul sămânţei cuvântului lui Dumnezeu în inimile credincioşilor. A predica cu putere dumnezeiască înseamnă a lovi inimile oamenilor, a răni cugetele lor cu dragostea de Dumnezeu.

Şi este observabil aici că semănătorul [ὁ σπείρων] se defineşte în Biserică prin aceea că este una cu cuvântul rostit de către el. În măsura în care semănătorul se indentifică cu sămânţa cuvântului lui Dumnezu avem cuvântătorul înfăptuitor al cuvântului lui Dumnezeu, însămânţătorul care s-a lăsat şi se lasă schimbat de către cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu poţi vorbi credibil despre schimbări în fiinţa oamenilor, dacă tu însuţi nu ai trecut printr-un proces radical de schimbare interioară.

Vorbitorul autentic este un ascultător autentic. Căci cum poate vorbi cuvântul lui Dumnezeu cineva, dacă nu l-a receptat, dacă nu l-a auzit cu fidelitate în inima lui, dacă nu s-a lăsat brăzdat de cuvintele lui Dumnezeu până într-acolo, că a devenit el însuşi un pământ mănos, productiv, producător de virtuţi şi de pace dumnezeiască?

Însă cuvintele lui Dumnezeu, care izvorăsc din inima noastră, cad în pământuri diferite şi rodesc paradoxal de diferit. Unele cad παρὰ τὴν ὁδόν [lângă cale], lângă oameni care nu au inima cu totul lipită de dorul curăţirii de patimi sau cad în inimile unor oameni care cred în mod rătăcit în Dumnezeu. A fi lângă cale, paralel cu calea înseamnă a fi al Bisericii dar a nu trăi ca Biserica sau a sta lângă Biserică, tăiat de ea prin erezie, şi mândrindu-te în nebunia ta că eşti al lui Dumnezeu.

Cuvântul propovăduirii Bisericii cade şi lângă cale, nu numai pe cale. Dar dacă cade lângă cale, cuvântul credinţei şi al făptuirii e călcat în picioare [κατεπατήθη], este socotit ceva prostesc sau vin păsările Iadului şi ne mănâncă sămânţa lui Dumnezeu din inimi [τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό]. De ce am tălmăcit păsările cerului [τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ] prin demoni? Pentru că Scriptura numeşte adesea văzduhul unde locuiesc demonii şi de unde ne războiesc pe noi drept cer. Ei sunt păsările care înfulecă foarte repede grâul lui Dumnezeu din inima noastră, prin gânduri eretice şi prin nepăzirea lucrării pocăinţei.

Cuvântul cade însă şi pe piatră, pe inimi de piatră [ἐπὶ τὴν πέτραν, v. 6]. Dacă ai inimă de piatră, haină, de animal răpitor, de om nemilos, crud, auzi cuvântul, răsare ceva din el, dar piere repede pentru că nu ai umezeala [ἰκμάδα] lacrimilor, ca să faci să rodească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în troparul Cuvioşilor Părinţi, stă scris, cu litere adânci, că numai prin „curgerile lacrimilor” poţi să faci să rodească nerodirea pustiului sufletului tău. Ca să sădeşti oază în pustiu, ca să faci pustiul inimii tale să rodească pomi cu virtuţi alese, trebuie să uzi cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi, să împlineşti poruncile lui Dumnezeu jelindu-te ca pe un mort, ca Dumnezeu să se milostivească de tine şi să facă să fii mănos, să îţi dea să rodeşti vlăstare de viaţă.

Vă aduceţi aminte, probabil, de ucenicii care erau puşi să ude un lemn mort, pentru ca ascultarea lor să rodească viaţă. A uda tot timpul un băţ mort, ca el să rodească, să învie, înseamnă să crezi că imposibilul se va întâmpla, că minunea vieţii este darul lui Dumnezeu, care se dă celui ce ascultă şi perseverează în fapta pocăinţei. A te ruga pentru soţul tău sau pentru părinţii tăi, ca Dumnezeu să se milostivească de ei şi să vină la pocăinţă înseamnă să uzi lemne moarte, în nădejdea că ele vor învia! Înseamnă să te baţi cu evidenţa, să nu te uiţi la evidenţă, ci la Dumnezeu, Care face să cadă turnurile Ierihonului, acele turnuri ale vrăjmăşiei cu Dumnezeu, deşi ele par de neclintit.

Multe lucruri par de neclintit, dar nu sunt de neclintit! Multe lucruri par incredibile până nu se petrec. Multe lucruri nu au sens până nu te laşi prefăcut de Dumnezeu, până nu devii din lup un miel, din răpitor un om blând şi smerit cu inima.

Sămânţa cuvântului lui Dumnezeu, cea a tot sfântă cade lângă drum, cade pe piatră, cade în mijlocul spinilor [ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, v. 7], a mărăcinilor, a bălăriilor de tot felul. Ea cade ca ploaia: şi peste locuri fericite şi peste locuri blestemate, şi acolo unde trebuie şi acolo unde nu e aşteptată. Tocmai de aici se vede milostivirea dumnezeiască, cea care nu caută la faţa omului: că vine şi acolo unde e dorită ascultarea lui Dumnezeu şi acolo unde clopotele Bisericii îi enervează pe oamenii care vor să doarmă în zi de sărbătoare.

Mărăcinii care înăbuşă cuvântul lui Dumnezeu sunt toate grijile noastre deşarte, toate fricile noastre pentru viitor, toate grijile noastre irealiste, utopice. Pentru că ne gândim la o mie şi una de nopţi de chin, pierdem din vedere că viaţa noastră se poate scurta chiar în noaptea aceasta. Planificările, grijile erodante, panicile, relaxările uitătoare de noi înşine…sunt spinii care ne înăbuşă, sunt neghina şi pălămida care ne sufocă cugetarea la Dumnezeu şi pocăinţa inimii noastre.

Dar dacă ea cade pe unde nu e primită, ea cade şi acolo unde e primită, în pământul cel bun [τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν] şi aici ea creşte şi face rod însutit [καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα, v.8]. Paradoxal, nu?! Acolo unde sunt drăcuiţi toţi dumnezeii şi toţi Sfinţii cuvântul lui Dumnezeu nu e prea breaz, nu dă roade, iar acolo unde e pământul inimii lucrat prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, orice cuvânt al Său este urmat de o sporire uluitoare, de o creştere de vegetaţie harică înspăimântător de abundentă.

Deci nu cuvântul lui Dumnezeu s-a perimat, ci inima noastră s-a umplut de tot felul de reptile, de beton, de pălămidă, de tentaţii sinucigaşe şi cuvântul lui Dumnezeu este ca omul cu pieptul dezgolit în faţa a multe gloanţe. Cum să ferim, să ocrotim cuvântul lui Dumnezeu, sămânţa lui Dumnezeu în inima noastră, ca ea să rodească însutit? Asta da întrebare! E o întrebare teologică. Păi ca să rodim trebuie să fim pe cale şi nu în afară de cale. Adică să fim în Biserica lui Dumnezeu, să avem cugetul Bisericii drept cugetul nostru, să ne zdrobim inimile cu post şi cu plâns pentru păcatele noastre şi cu rugăciune, să nu ne îngrijim de multe, ci de mântuirea noastră şi celelalte se vor adăuga nouă.

Vegetaţia cea mare a curăţiei, virtuţile cele multe vin din ascultare de Biserică, din zdrobirea inimii şi din negrija de multe. Dacă te pierzi în multe te legi de multe, te legi de timp şi nu mai poţi să zbori spre veşnicie. Dacă te îngreunezi la inimă cu poftele şi cu grija acestei vieţi te faci un ciment neroditor. Iar dacă nu cauţi să fii cu totul al Bisericii, ci ai tendinţa de a ieşi afară, de a da mai mult loc dubitaţiilor personale sau patimilor, atunci vin şi te iau în ghiare graurii Iadului şi te poartă cum vor ei.

În versetele 11-15 Domnul le tâlcuieşte cuvintele Sale Sfinţilor Apostoli, şi le spune ce este sămânţa, cine sunt cei întru care nu rodeşte cuvântul lui Dumnezeu, cine este cel care rodeşte din plin…şi tălmăcirea Sa e una ce prinde unele aspecte, aspectele principale ale parabolei. Însă cuvintele Sale, ale Cuvântului au multiple semnificaţii teologice şi personale şi nu se reduc doar la tălmăcirea pe care El a făcut-o în acel moment Sfinţilor Apostoli. Tocmai de aceea, prin El putem vedea multiple înţelesuri ale cuvintelor Sale.

În acest fel, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au văzut şi văd multiple înţelesuri dumnezeieşti ale unor cuvinte ce nu par să spună prea multe unora. Însă ele sunt pline de semnificaţii dumnezeieşti pentru viaţa noastră, şi Dumnezeu ne poate lumina ca să înţelegem care este semnificaţia teologică şi experenţială care nouă ne trebuie acum, astăzi.

De aceea trebuie să rodim întru răbdare [καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ, v. 15] cuvintele lui Dumnezeu, să le împlinim îndelung pentru ca să le cunoaştem roadele din noi înşine. Dacă împlinim porunca curăţiei, a postului, a iertării, a rugăciunii pentru vrăjmaşi, a smereniei, a dragostei…ştim să vorbim despre ele însele din noi înşine. Ele nu mai sunt atunci din cărţi, ci din noi. Aceasta înseamnă să rodeşti în răbdare, în nevoinţă: să devii cel întru care au odrăslit poruncile lui Dumnezeu!

Vă dorim tuturor să vă bucuraţi în această zi şi în această nouă săptămână care stă la uşă, chiar dacă vremea de afară este posomorâtă şi chiar dacă întreţinerea o să fie cam mare în iarna asta. Să ne bucurăm pentru că suntem ai lui Dumnezeu şi El lucrează întru noi, după credinţa noastră, pe cele ale Sale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pr. Dorin Picioruş

Pachetul de atenţie [12-13 octombrie]

Sfintele Moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur ajung la Iaşi / 10 şi 11 octombrie au fost zile de prăznuire ale Sfinţilor Părinţi de la Optina / tratamente cu ierburi şi miere de la Formula As / mesteacănul, arborele naţional al Rusiei /”Limba”: un dialect din Sierra Leone / inima este „floare de foc”, după cum spunea părintele Daniel (Sandu Tudor) /

Prima bancă de celule stem din România va fi înfiinţată în luna noiembrie 2007, la Timişoara/ Despre miros şi gust…în faţa ştiinţei/ Al Gore a câştigat Nobelul pentru Pace din 2007/

Blogul poetului erotic Emil Brumaru, care, la bătrâneţe, a dat în mintea copiilor/ Serverul de căutare PanImages/ Ce trebuie să aveţi în vedere când vreţi să vă cumpăraţi un telescop/ Bibles. net.

Last Chance! WallBuilders American Foundations Digital Library

blue border
 
 
  WallBuilders  
 
^ TOP
WallBuilders American Foundations Digital Library
 
Suggested Retail Price: $499.95
Pre-Publication Special: $379.95 Learn More Buy Now!
 

grey border

If you have any interest in learning the facts about the role of Christianity in America’s history and the laws and policies set in place by the Founding Fathers, you need this collection.

Experience the excitement of America’s creation from the perspectives of the Founding Fathers; discover the nation’s Christian heritage; and equip yourself with the tools needed to bring about a positive change in the United States!

With over 60 resources in text, audio and video formats, the WallBuilders American Foundations Collection is sure to become an integral part of your study, home gatherings, church groups, Sunday school classes and school curriculum.

This is not your typical Logos Pre-Pub
To begin with, it is actually a pre-„order” since it is a joint product from WallBuilders and Logos, and it will be made for sure. Secondly, it is not a Bible commentary or other collection of theology writings. It is a collection of resources that cover everything from America’s Godly Heritage to Restraining Judicial Activism and Developing a Biblical Worldview

This is a „kitchen sink” collection
Not only does this massive collection have just about every last scrap of material put out by WallBuilders in retail books, CDs, Videos, DVDs, and more… but it also includes for the first time anywhere, The Articles of David Barton, a series of articles which bring together the significant contribution to the study of history and political science David Barton has made outside of his extensive catalog of books, audio and video productions.

If you are already familiar with David Barton and WallBuilders, you don’t need to read any more – you know the value of this comprehensive collection. If you went to a convention and dropped by their booth you would have to spend over $600 to get these resources, and you wouldn’t even be able to get everything that is in this one package – not to mention when you buy the electronic edition for Logos Bible Software it instantly integrates into your existing library.

Just look at all the titles you get!

 • America’s Godly Heritage

 • Ethics: An Early American Handbook

 • The Role of Pastors & Christians in Civil Government

 • The Foundations of American Government

 • Benjamin Rush

 • Four Centuries of American Education

 • Keys to Good Government According to the Founding Fathers

 • Lessons from Nature for Youth

 • Lives of the Signers of the Declaration of Independence

 • Original Intent

 • A Spiritual Heritage Tour of the United States Capitol

 • Celebrate Liberty! Famous Patriotic Speeches & Sermons

 • A Constitutional Amendment Protecting School Prayer and Other Religious Speech
 • Documents of Freedom

 • Old and New Testament Bible Study Courses
 • Noah Webster’s Advice to the Young and Moral Catechism

 • Restraining Judicial Activism

 • Setting the Record Straight: American History in Black & White

 • The Bulletproof George Washington

 • The New England Primer

 • The Practical Benefits of Christianity

 • The Second Amendment

 • The Spirit of the American Revolution

 • A Guide to the School Prayer & Religious Liberty Debate

 • America : To Pray or Not To Pray

 • John Jay – His Life and Writings

 • Life & Correspondence of Charles Carroll: Signer of the Declaration of Independence

 • Patrick Henry: His Life, Correspondence and Speeches

 • George Mason: His Life, Correspondence and Speeches

 • What Happened in Education?

 • The Community Life Amendment: What it is. What it can do.

 • Did Television cause the changes in youth morality?

 • Wives of the Signers: The women behind the Declaration of Independence

 • The Question of Freemasonry and the Founding Fathers

 • The Image and the Reality: Thomas Jefferson and the First Amendment (in Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy)

 • The Influence of the Bible on America

 • The Importance of Duty

 • Developing a Biblical Worldview

 • Is America a Christian Nation?

 • Religion and Morality: Indispensable Supports

 • Moments from America ‘s History

 • America : Lessons from Nehemiah

 • Faith and the Presidents

 • The Founding Fathers

 • Principles for Reformation

 • Faith, Character, & the Constitution

 • The Laws of the Heavens

 • The Bible and the Judiciary

 • The Changing First Amendment

 • America ‘s Birthday: The Fourth of July

 • Thinking Biblically: Speaking Secularly

 • God: Missing in Action from American History

 • Ensuring Judicial Accountability for State Judges

 • A Tale of Two Constitutions

 • Revisionism: How to Identify It in Your Children’s Textbooks

 • The Bible, Slavery, and America ‘s Founders

 • Churches And Elections – What Is The Law?

 • James Madison and Religion in Public

 • Impeachment of Federal Judges

 • Solving the Pledge of Allegiance Controversy

 • Ten Steps To Change America

 • Electoral College: Preserve or Abolish?

 • Evolution and the Law: “A Death Struggle Between Two Civilizations”

 • Judges: Should they be Elected or Appointed?

 • Republic v. Democracy

 • The Separation of Church and State

 • Was the American Revolution a Biblically Justified Act?

 • 4th of July Article

 • A Godless Constitution?: A Response to Kramnick and Moore

 • A Review of A&E’s “The Crossing”

 • Franklin ’s Appeal for Prayer at the Constitutional Convention

 • George Washington, Thomas Jefferson & Slavery in Virginia

 • The Founders on Public Religious Expression

 • The Founding Fathers and Slavery

 • Thomas Jefferson and Sally Hemings: The Search for Truth

 • Treaty of Tripoli

 • Was George Washington a Christian?

 • Political Parties and Morality

 • Affidavit in Support of the Ten Commandments

 • How You Can Be Involved

 • The Founders And Public Religious Expressions

 • Analyzing Legislation

 • America Seeks God in a Time of War

 • The Founders on Gambling

 • The Founding Fathers and Deism

 • Letters Between the Danbury Baptists and Thomas Jefferson

 • The Importance of Morality and Religion in Government

 • Homosexuals in the Military

 • Sample Letters to the Editor

 • Church in the U.S. Capitol

 • Confronting Civil War Revisionism: Why The South Went To War

 • Recent Congressional Successes

 • Election 2004: A Moral Mandate

 • Congress, the Culture, and Christian Voting

About WallBuilders
WallBuilders is an organization dedicated to presenting American history and heroes with an emphasis on the moral, religious, and constitutional foundation on which America was built — a foundation which, according to WallBuilders, has in recent years been seriously attacked and undermined. In accord with what was stated by George Washington, WallBuilders believes that “the propitious smiles of heaven can never be expected on a nation which disregards the eternal rules of order and right which heaven itself has ordained.”

Why the Name „WallBuilders”?
In the book of Nehemiah, the nation of Israel rallied together in a grassroots movement to help rebuild the walls of Jerusalem and thus restore stability, safety, and a promising future to that great city. WallBuilders has chosen this historical concept of “rebuilding the walls” to represent allegorically the call for citizen involvement in rebuilding America’s foundations. As is written in Psalm 11:3, “If the foundations be destroyed, what shall the righteous do?”

WallBuilders’ Goals

Educating the Nation
WallBuilders develops materials to educate the public concerning America’s history and the laws and policies set in place by the Founding Fathers. WallBuilders aims to present an uncensored view of American history, thus not only giving meaning to history but also keeping it from becoming what Charles Coffin termed “an incomprehensible enigma.”

Providing Information
WallBuilders acts as a resource to those working toward improving federal, state and local policies. They do this in part by providing direct assistance to our elected and appointed officials. This assistance takes several forms, including consulting with both legislators and judges, at their request, on legal and historical issues; testifying in state and federal hearings; providing research services; identifying and supporting sound legislation; and providing historical perspectives to current problems.

Encouraging Christians
WallBuilders encourages people of faith to become involved in the civic arena, whether through prayer or direct involvement. As President and gospel minister James A. Garfield stated, “Now, more than ever, the people are responsible for the character of their Congress. If that body be ignorant, reckless and corrupt, it is because the people tolerate ignorance, recklessness, and corruption. If it be intelligent, brave, and pure, it is because the people demand these high qualities to represent them in the national legislature… [I]f the next centennial does not find us a great nation… it will be because those who represent the enterprise, the culture, and the morality of the nation do not aid in controlling the political forces.”

Benefit of the Logos Bible Software Edition
The marriage of WallBuilders’ vast library of historical literature and multimedia to Libronix’s advanced integrative technology transports America’s Founding era into the 21st-century. You’ll have the option of reading the electronic text of a resource, or bringing history to life through sound and motion with the product’s audio and video editions! (where available)

This collection will have all the terrific features you’ve come to expect from your Logos Bible Software, including advanced topic, passage and word searches. What’s more, all Bible references and footnotes operate as hotspots, immediately presenting the cited information whenever the cursor rolls over them. Moreover, the hotspots open your favorite translation to the citation at the click of a mouse. Keylinking to other resources in your Logos library is as close as a mouse-click as well. And all the charts and images present in the print editions will be retained.

WallBuilders American Foundations Collection
http://www.logos.com/products/prepub/details/2982

Value in the original media: $635.55
Logos Bible Software Edition Price: $499.95
Pre-Publication Special: $379.95

For all the details, please visit the website at:
http://www.logos.com/products/prepub/details/2982

Or call 800-875-6467 to order.

 
 
 

Psa. Gianina.